სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Meskhi. Boundedness and compactness criteria for the generalized Riemann-Liouville operator. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1999წ. Vol. 121, pp. 161-162.

A. Meskhi, D. E. Edmunds, V. Kokilashvili. Boundedness and compactness of Hardy-type operators in Banach function spaces. . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1998წ. Vol. 117, pp. 7-30.

ა. მესხი. Boundedness and compactness weighted criteria for Riemann-Liouville and one-sided maximal operators. . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1998წ. Vol. 117, pp. 126-128..

Ts. Tsanava, L. Kokilashvili. Boundedness of Multiple Conjugate Functions and Strong Maximal Functions in Weighted Grand $L^{p)}$ Spaces. Proceedings A. Razmadze Mathematical Institute. 2010წ. 152, 141-143.

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე, ზ. მელიქიშვილი, G. Tsintsadze, M.F.Reid. Branching Ratios and Radiative Lifetimes for 3P2, 3P1, 3P0 and 1I6 Manifolds of Tm3 in YLiF4 Crystal. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2003წ. vol. 167, №3 (2003), pp.437-441..

ლ. ქადაგიშვილი. bunebrivi da xelovnuri informaciuli sistemebis kvadrixeebiT warmodgenis modelebi. saqarTvelos teqnikuri universiteti. 2003წ. avtoreferati, Tbilisi, 38-38 gv (qarTul da rusul enebze) tiraJi 300.

O. Shonia, T. Kaishauri,, N. Tsomaia. Business and Defense Analysis of Information Security . Georg. Inter. J. Sci. Tech., Nova Science Publishers, . 2011წ. Volume 3, Issue 4 .

ლ. ქადაგიშვილი, ა. ბუზალაძე, Z. Tsveraidze. Buzaladze Criteria of efficiency in eree Market economics. Ministry of Education and science of Georgia. 2008წ. Georgian technical university Proceedings of the international Scientistic conference “Information technologies 2008” Tbilisi,Georgian technical university Proceedings of the international Scientistic conference “Information technologies 2008” Tbilisi, pp 231-239 .

ო. კიღურაძე, თ.ჯშკარიანი, რ.ფოცხვერია, პ.გოგოლაძე, ვ.ჩაგელიშვილი. Bბაზალტის ქეჩის თბოგამტარობის კოეფიცინტის ექსპერიმენტული გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია, . 2010წ. .

მ. ბრელიძე, ზ. გასიტაშვილი. CAD – სისტემების განვითარების ტენდენციები. . 2012წ. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, № 1(12) ISSN 1512-3979, გვ. 203-209.

ზ. გასიტაშვილი, null. CAD – სისტემების განვითარების ტენდენციები. . 2012წ. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, ISSN 1512-3979, გვ. 203-209.

M. Kapanadze, A.Sarukhanishvili, E.Matsaberidze, M.mshvildadze, T.Loladze. Calculacion of Standard molar enthalpy and Gibbs free energy of formation anhydrous silicates. Journal of Technical Scince and Technologies. 2015წ. N 4(1), 4 გვ..

ა. გორდეზიანი, T.Gegechkory. Calculation of cost by using computer technologies . International Scientific Journal "Problems of applied mechanics". 2003წ. №4(13), Tbilisi.

V. Tsutskiridze. Calculation of heat exchanger with laminar flow in initial section of plane channel with penetrated walls. Problems of mechanics. 2017წ. №2(67)/2017, ISSN 1512-0740, pp. 43-46.

G. Chixladze, G. KevaniShvili, I. KevaniShvili, A. AsanidZe,,. Calculation of Input Resistance and Radiation Patterns of the Symmetric Vibrator (Dipole) Based on the Modernized Electrodynamic Theory. . . “Georgian Engineering News”, (GEN). 2011წ. № 4, pp 42-46..

G. Bichiashvili, ბიჭიაშვილი ჯონი. Calculation of orthotropic constant thickness single-layered plates with method of initial parameters. Scientific journal of IFT MM, "Problems of Mechanics" . 2010წ. 4(41), 130-133.

მ. ბარბაქაძე, J. Bichiashvili, Z. Bichiashvili, G. Bichiashvili. Calculation of orthotropic constant thikness single-layered plates with metod of initial parameters. International scientific journal “Problems of Mechanics” ISSN 1512-0740. 2010წ. #4 (41).

G. Bichiashvili, ბიჭიაშვილი ჯონი. Calculation of orthotropic two-layered constant and variable thickness plates by method of initial parameters, part 1. Scientific journal of IFT MM, "Problems of Mechanics" . 2010წ. 3(40).

G. Bichiashvili, ბიჭიაშვილი ჯონი. Calculation of orthotropic two-layered constant and variable thickness plates by method of initial parameters, part 2. Scientific journal of IFT MM, "Problems of Mechanics", 3(40) . 2010წ. 3(40), 47-51.

M. Barbakadze, J. Bichiashvili, Z. Bichiashvili, G. Bichiashvili. Calculation of orthotropic va-riable thikness single-layered plates with metod of initial parameters. International scientific journal . 2010წ. #4 (41).