სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კაჭარავა, ნ. კიკნაველიძე. სამკურნალო გულყვითელას Calendula officinalis L აგრობიოლოგიური თავისებურებანი ზემო იმერეთში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2005წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, ტ. XXXI, გ. 137-140.

თ. კაჭარავა, ნ. წიკლაური. სამკურნალო თავშავას (Origanum Vulgare L) აგრობიოლოგიური თავისებურებანი. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2008წ. N. 3 (44), გ. 52-55.

თ. კაჭარავა, დ. ანტონოვა. სამკურნალო კატაბალახას Valeriana officinalis L ონთოგენეზის პერიოდის თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2003წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. XXIV, თბილისი, გ. 47-50.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო კატაბალახას Valeriana officinalis L ქიმიური შემადგენლობა. სს მეცნიერებათა აქტუალური საკითხები. . 2000წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, გ. 338-341..

მ. წულუკიძე. სამკურნალო კვება. სტუ. "განათლება". 0წ. 2016№3(16) გვ.197.

ნ. გეგეშიძე, გ.ცინცაძე ნ.ჟორჟოლიანი ი.ბეშქენაძე თ.ცინცაძე ი.გველესიანი. სამკურნალო პრეპარატ (1-[2-ბენზილკარბამოილ-ეთილ]-2-იზონიკოტინოილჰიდრაზიდის (ნიალამიდის) ლითონთა შერეულ ლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების კვლევა შთანთქმის იწ სპექტრების მეთოდით. საქართველის ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (1), გვ. 29-30.

თ. ცინცაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. ჯორჟოლიანი, ი. ბეშქენაძე, ი. გველესიანი. სამკურნალო პრეპარატ (1-[2-ბენზილკარბამოილ-ეთილ]-2-იზონიკოტინოილჰიდრაზიდის (ნიალამიდის) შერეული ლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერტების კვლევა შთანთქმის იწ სპექტრების მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9.№1. გვ.29-30 .

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. სამკურნალო პრეპარატ კორდიამინთან ბისმუტის ბიოკოორდინაციული ნაერთის სრული რენტგენოსტრუქტურული გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(3), 222-227 გვ..

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. სამკურნალო პრეპარატ ნიკოდინთან ბიოგენური ლითონების ბიოკომპლექსნაერთთა ,,შედგენილობა-აღნაგობა-თვისებების” ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,3 (7)თბილისი. 2007წ. №3(7).

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. სამკურნალო პრეპარატ ნიკოდინთან ბიოგენური ლითონების ბიოკომპლექსნაერტა „შედგენილობა, აღნაგობა, თვისებების“ ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N7(3) გვ.245-253.

თ. ცინცაძე, მ. სიჭინავა, ი. გველესიანი,დ. ლოჩოშვილი , თ. ტუსიაშვილი, მ. ჭანტურია. სამკურნალო პრეპარატების პარანიტრო α-ქლორდარიჩინის ალდეჰიდის (ციმინალის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6. №6 გვ. 654-656.

თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე, მ. სიჭინავა, ი. გველესიანი. სამკურნალო პრეპარატების პარანიტრო α-ქლორდარიჩინის ალდეჰიდის (ციმინალის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. ტ.6, N6, 654-656 გვ..

ი. გოცირიძე, ზ. ღურწკაია, რ. კუპრავა გ. გიგილაშვილი. სამკურნალო პრეპარატების ფარმაკოკინეტიკის მათემატიკური მოდელი. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008. 2008წ. .

თ. წივწივაძე, თ.ცინცაძე, ზ.აფაქიზე, მ.ცინცაძე, ი.გველ;ესიანი, დ.ლოჩოშვილი, თ.ტუსიაშვილი, მ.ჭანტურია. სამკურნალო პრეპარატის-1,5 პენტანმეთილენ ტეტრაზოლის (კორაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(6), გვ. 657-659.

თ. ცინცაძე, ზ. აფაქიძე, თ. წივწივაძე, ი. გველესიანი, დ. ლოჩოშვილი,თ. ტუსიაშვილი , მ. ჭანტურია. სამკურნალო პრეპარატის-1,5-პენტამეთილენტეტრაზოლის (კონაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6. №6. გვ. 657-659.

თ. ტუსიაშვილი, თ. ტუსიაშვილი, ზ. აფაქიძე, თ. წივწივაძე, ი. გველესიანი. სამკურნალო პრეპარატის-1,5-პენტამეთილენტეტრაზოლის (კონაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. ტ.6, N6, 657-650 გვ..

რ. ხუციშვილი, მ. დოლიძე, მენაბდე თ.. სამკურნალო პროფილაქტიკური დიაბეტური პურის დამზადება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N3. გვ. 329-330.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო სალბის Salvia oficinalis L ბიოლოგიური თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXIII, თბილისი, გ. 51-53.

თ. კაჭარავა, თ. ხიზანიშვილი. სამკურნალო სალბის Salvia officinalis L კულტივ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2005წ. ISS 1512-2743, N 16, თბილისი, გ. 53-56.

ლ. კოტორაშვილი, საღაღეიშვილი თ.. სამკურნალო სალბის ეთეროვანი ზეთის შესწავლა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 173-175.