სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. წივწივაძე, თ.ცინცაძე, ზ.აფაქიზე, მ.ცინცაძე, ი.გველ;ესიანი, დ.ლოჩოშვილი, თ.ტუსიაშვილი, მ.ჭანტურია. სამკურნალო პრეპარატის-1,5 პენტანმეთილენ ტეტრაზოლის (კორაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(6), გვ. 657-659.

თ. ცინცაძე, ზ. აფაქიძე, თ. წივწივაძე, ი. გველესიანი, დ. ლოჩოშვილი,თ. ტუსიაშვილი , მ. ჭანტურია. სამკურნალო პრეპარატის-1,5-პენტამეთილენტეტრაზოლის (კონაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6. №6. გვ. 657-659.

თ. ტუსიაშვილი, თ. ტუსიაშვილი, ზ. აფაქიძე, თ. წივწივაძე, ი. გველესიანი. სამკურნალო პრეპარატის-1,5-პენტამეთილენტეტრაზოლის (კონაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. ტ.6, N6, 657-650 გვ..

რ. ხუციშვილი, მ. დოლიძე, მენაბდე თ.. სამკურნალო პროფილაქტიკური დიაბეტური პურის დამზადება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N3. გვ. 329-330.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო სალბის Salvia oficinalis L ბიოლოგიური თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXIII, თბილისი, გ. 51-53.

თ. კაჭარავა, თ. ხიზანიშვილი. სამკურნალო სალბის Salvia officinalis L კულტივ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2005წ. ISS 1512-2743, N 16, თბილისი, გ. 53-56.

ლ. კოტორაშვილი, საღაღეიშვილი თ.. სამკურნალო სალბის ეთეროვანი ზეთის შესწავლა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 173-175.

თ. საღარეიშვილი, ლ.კოტორაშვილი. სამკურნალო სალბის ეთეროვანი ზეთის შესწავლა. . ჟ. საქ. სოფლ. მეურნ. მეცნ. აკადემიის „მოამბე“. 2006წ. 15, 173-175.

თ. კაჭარავა, თ. ხიზანიშვილი. სამკურნალო სალბის ონთოგენეზის პერიოდის თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXV, თბილისი, გ. 13-15.

ი. ცომაია, ერიაშვილი ვ., ზარქუა თ., დუღაშვილი ნ., კასრაძე თ.. სამკურნალო საშუალებებზე მოთხოვნილების განსაზღვრა თსსუ სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი . "საქართველოს სამედიცინო მოამბის" სპეციალურ ნომერში. თსსუ სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი. სტატია, გვ.5. 2009წ. .

ი. ცომაია. სამკურნალო საშუალებების განვითარების ეტაპები.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“, 2017, №28; ISSN 1512-4263; FAN 9771512 43 6007.. 2017წ. 2017, №28.

მ. კახეთელიძე, პ. იავიჩი. სამკურნალო ტალახ ”ახტალის” შემცველი დისპერსული სისტემების შესაძლო სტაბილიზაციის საკითხისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2015წ. ტომი 41, №1-2, გვ. 98-101.

მ. ფირანაშვილი, თამარ გამსახურდია. სამკურნალო ტურიზმი, როგორც პროდუქტი ტურიზმის მდგრადი განვითარებისთვის . პირველი სამეცნიერო-პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი. 2016წ. ISSN 978-9941-0-9406-4, გვ. 68-76.

თ. ეპიტაშვილი. სამკურნალო, სანელებელი და საღებავი მცენარეები საქართველოში. სსმმ ეროვნული აკადემია, ,,საქართველოს ფიტოგენეტი-კური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ გ. ,,აგრო“, თბილისი. 2016წ. გ. 10-17. .

თ. ეპიტაშვილი, კაჭარავა თ.. სამკურნალო, არომატულ სანელებელ და საღებავ მცენარეთა გენეტიკური რესურსი საქართველოში. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები - „საქართველოს ფიტოგენეტიკური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები . 2016წ. .

. სამკურნალო, არომატული, თაფლოვანი, საღებავი, სანელებელი და შხამიანი მცენარეების სამრეწველო პლანტაციების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები (რეკომენდაციები). საქართველოს სოფლის მეურ-ნეობის მეცნიერებათა აკადე-მია, გამომც. ,,აგრო“, თბილისი, . 2016წ. 67 გ..

თ. კაჭარავა, ვ. ესვანჯია, ი. ბოლქვაძე, დ. წურწუმია. სამკურნალო, არომატული, სანელებელ მცენარეთა კულტივირების ტექნოლოგიები საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2007წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXVIII, თბილისი, გ. 27-32.

ნ. წიკლაური, ფ. გეგიძე. სამკურნალო, ასრომატული, თაფლოვა-ნი, სანელებელი და შხამიანი მცენარე-ების გენეტიკური რესურსი განსხვავე-ბული ეკოსისტემის პირობებში და მდგრადი განვითარება. ს.ს. კონფერენცია, ,, კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ სსმმ აკადემია, თბილისი. 0წ. გ. 143-146.

თ. ეპიტაშვილი, კაჭარავა თამარ. სამკურნალო, სანელებელ და საღებავ მცენარეთა სამეურნეო მნიშვნელობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“ მასალები. 2016წ. 28-30 სექტემბერი, გვ. 336-339.

ბ. ბარკალაია. სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმი როგორც განვითარების პერსპექტიული ფორმა საქართველოში. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 5წ. №1. 2017წ. 0,55 ნ.თ..