სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ბარკალაია. სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმი როგორც განვითარების პერსპექტიული ფორმა საქართველოში. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 5წ. №1. 2017წ. 0,55 ნ.თ..

ლ. ებანოიძე, ხ. ნოზაძე, ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე. სამკურნალო-კოსმეტიკური ჰიგიენური ლოსიონი. საქართველოს ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2017წ. ტ.43, №1, თბილისი გვ. 115-117.

ი. ცომაია, დ. სიჩოვი, თ. ღაჟონია. სამკურნალწამლო ფორმების კლასიფიკაცია და ბავშვთა პედიატრიული სამკურნალო საშუალებების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები.. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პერიოდული გამოცემა №25, თბილისი, 2015, გვ. 224-225. ISSN 1512–4363.. 2015წ. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პერიოდული გამოცემა №25, თბილისი, 2015, გვ. 224-225. ISSN 1512–4363..

თ. გიგოშვილი, ირმა ცომაია, დიმიტრი სიჩვოვი, თამარ ღაჟონია. სამკურნალწამლო ფორმების კლასიფიკაცია და პედიატრიული სამკურნალო საშუალებების მიმართ წაყენებლი მოთხოვნები. საეთაშრისო სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემა. კულტთაშორისი კომუნიკაციები. 2015წ. .

მ. შილაკაძე, ნ.წულაია. სამმასიანი ვიბრაციული მანქანის ექსპერიმენტული გამოკვლევა. გამოყენებითი მექანიკის შრომათა კრებული „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. 125-130.

თ. ბერიძე, ნ. ნიკვაშვილი, ი. ხატისკაცი. სამმიმართველიანი წრფოვანი ზედაპირების ახალი ინტერპრეტაცია. "ტრანსპორტი". 2007წ. №3.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, თ. ბერიძე. სამმიმმართველიანი წრფოვანი ზედაპირების წარმოქმნის საკითხისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური და საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2007წ. 3(27) 46-51.

მ. სვანიძე. სამობილიზაციო მომზადების ფაქტორი ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი ფუნქციონირების მოდელირებაში. ”ესპსკი”. 2002წ. ტომიVI; გვ.237-242.

კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. სამომხმარებლო ბაზრები-ლექციების კურსი. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N3, გვ.201-222.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. სამომხმარებლო ბაზრები-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N3, გვ. 201-222.

კ. ღურწკაია. სამომხმარებლო ბაზრები-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N3, 201-222.

შ. ბაქანიძე. სამონტაჟო ამწის მოძრაობის ოპტიმალური სქემის შერჩევა. სტუ-ს შრომები. 2010წ. კრებული#1.

შ. ბაქანიძე, თ.მოსიაშვილი, ლ.სამხარაძე, ვ.პირმისაშვილი. სამონტაჟო ამწის მუშა-გადაადგილების გავლენა მის მწარმოებლურობაზე. ჟურნალი,,მშენებლობა. 2011წ. #3 (22) გვ.132.

ვ. ხრუსტალი. სამოსამართლო სამართლის გავლენა სამართლის განვითარებაზე საკასაციო სასამართლოს პრაქტიკის მაგალითზე.. ჟურნალი " ადამიანი და კონსტიტუცია",. 2004წ. # 4.

ნ. გომართელი. სამოსი შუა საუკუნეების საქართველოსა და ევროპაში. „ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 150 წლისთვისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული“. 2017წ. .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. სამოსის კომფორტულობის დონეზე მომქმედი ფაქტორების ანალიზური კვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. N4(17). 60-65გვ..

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო (ღია) საზოგადოება და დემოკრატია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2, გვ. 209.

. სამოქალაქო ავიაციის განვითარების სათავეებთან. სტუ. "შრომები".. 2010წ. 978-9941-14-807-1. გვ. 197-200.

ნ. მუმლაძე, დ. ფრიდონაშვილი. სამოქალაქო ავტობუსების მწარმოებლობის გაზრდა კონსტრუქციული პარამეტრების ექსპლოატაციის პირობებტან შესაბამისობაში მოყვანით. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი. 2007წ. #3(29).

ე. მეძმარიაშვილი. სამოქალაქო და სამხედრო-საინჟინრო სისტემების ურთიერთმოქმედებებეის ფორმები ერთიან სამხედრო ინფრასტრუქტურაში და კომუნიკაციებში. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .