სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გომართელი. სამოსი შუა საუკუნეების საქართველოსა და ევროპაში. „ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 150 წლისთვისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული“. 2017წ. .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. სამოსის კომფორტულობის დონეზე მომქმედი ფაქტორების ანალიზური კვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. N4(17). 60-65გვ..

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო (ღია) საზოგადოება და დემოკრატია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2, გვ. 209.

. სამოქალაქო ავიაციის განვითარების სათავეებთან. სტუ. "შრომები".. 2010წ. 978-9941-14-807-1. გვ. 197-200.

ნ. მუმლაძე, დ. ფრიდონაშვილი. სამოქალაქო ავტობუსების მწარმოებლობის გაზრდა კონსტრუქციული პარამეტრების ექსპლოატაციის პირობებტან შესაბამისობაში მოყვანით. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი. 2007წ. #3(29).

ე. მეძმარიაშვილი. სამოქალაქო და სამხედრო-საინჟინრო სისტემების ურთიერთმოქმედებებეის ფორმები ერთიან სამხედრო ინფრასტრუქტურაში და კომუნიკაციებში. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

. სამოქალაქო და სამხედრო-საინჟინრო სისტემების ურთიერთმოქმედებების ფორმები ერთიან სამხედრო ინფრასტრუქტურაში და კომუნიკაციებში. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

რ. იმედაძე, ლ.ბერიძე, თ. მაღრაძე. სამოქალაქო ინჟინრების მონაწილეობა კოსმოსური კვლევის საქმეში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. . №4(43) გვ.47-50.

ლ. ბერიძე. სამოქალაქო ინჟინრების მონაწილეობა კოსმოსური კვლევის საქმეში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. N4(43) გვ. 47-50.

თ. ამყოლაძე, ი. კომახიძე, თ. ტაბატაძე. სამოქალაქო მშენებლობაში სართულშუა გადახურვის ბგერასაიზოლაციო ეკონომიკა და მარკეტინგი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2013წ. №1(28).

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო საზოგადების პრობლემები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2012წ. #I(5).

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიტიკური კულტურა. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. #4.

ი. კალანდია. სამოქალაქო საზოგადოება, კულტურა, პიროვნება. . კრებული: „ადამიანი, ფილოსოფია, კულტურა“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2008წ. .

ო. ქოჩორაძე, შალვა ნატროშვილი. სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო ინტეგრაცია და ეროვნული იდენტობა. ფაქტორი.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N2 (22). – 147 გვ. (გვ. 17-24)..

ლ. კაპანაძე. სამოქალაქო საზოგადოების არსი.. განათლება.. 2014წ. № 2 (11) გვ: 98-101.

რ. ოთინაშვილი, შაკიაშვილი თ., , სიდამონიძე ა., . სამოქალაქო საზოგადოების კონცეფცია. ჟ. სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #5, .

ი. კალანდია. სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი ნიშნები.. ელ.ჟურნალი „თანამედროვე პოლიტიკა“, . 2008წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი და სხვები. სამოქალაქო სამართალწარ- მოების (უდავო წარმოება) მართვის კომპიუტერული სი- სტემის არქიტექტურა. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2017 #1 (23) გვ. 185-190. 2017წ. .

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართალწარმოების დინამიური ასპექტების მოდელირება . სტუ-ს შრომები . 2005წ. №2(456) // გვ.109 - 112.

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის უდავო წესით განსახილვ- ელ საქმეთა კომპიუტერუ- ლი მართვის სისტემის დამუშავება. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2015 #2 (20) გვ. 173-179 8. 2015წ. .