სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. აბრალავა. ტერიტორიულ-სამრეწველო კომპლექსისა და კლასტერის სხვაობის საკითხებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. 5(17) თბილისი, გვ.40-50.

ნ. გალახვარიძე, ე.ბარათაშვილი, თ. აბრალავა. ტერიტორიულ-სამრეწველო კომპლექსისა და კლასტერის სხვაობის საკითხისათვის.. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.09. 2011წ.. 2011წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, მ.დანელია, თ.ბაგრატიონი. ტერიტორიული განვითარების მენეჯმენტი. ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა“ 2008წ.. 0წ. N3(124) ,5.

ბ. გოდერძიშვილი, დანელია მაია. ტერიტორიული განვითარების სტრატეგია. ხელისუფლება და საზოგადოება. ISSN 1512-374X. . 2007წ. #4.

ვ. დათაშვილი, კობა სანდროშვილი. ტერიტორიული კონკურენტ უნარიანობის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2007წ. 3.

ს. მიდელაშვილი. ტერიტორიული მთლიანობისა და თვითგამორკვევის საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულაციები (საქართველოს მაგალითზე) . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. სტუ, №3, გვ. 185-188..

გ. სოსელია, null, ნ.ნაცვლიშვილი, ვ.ნაჭყებია. ტერიტორიული სივრცითი მოწყობის საინჟინრო აღჭურვა. ქ.თბილისი. 2002წ. თემა N 13- 53/2002.

ბ. ბარკალაია. ტერიტორიულ–რეკრეაციული სისტემის ფორმირების თანამედროვე პრინციპები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2012წ. №1. 0,45 n.T..

ბ. ბარკალაია. ტერიტორიულ–რეკრეაციული სისტემის ფორმირების თანამედროვე პრინციპები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2012წ. №1. 112-118.

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინ კავკასიის ინტერპრეტაციისათვის. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2, .

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი კავკასია ბერძნულენოვან ტექსტებში. მსოფლიო და კავკასია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2011წ. გვ.111–112.

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი კაპადოკია ძველაღმოსავლურ და ანტიკური ხანის წერილობით წყაროებში. ისტორიულ–ეთნოლოგიური შტუდიები V. 2002წ. გვ. 25–34. 375.

ს. ჩქოფოია. ტერორიზმი სახელმწიფოთა უმრავლესობის პრობლემა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 2016წ. №1.

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში (საქართველოს მაგალითზე) . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2013წ. №3, გვ. 229-231..

დ. კაპანაძე. ტესტების შედგენა სირთულის გათვალისწინებით LMS Moodle–ს გარემოში. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. №1(4), სტუ, გვ. 195-196 .

ზ. ყიფშიძე, გ.ძოძუაშვლი. ტესტირების დინამიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკაადემიის მოამბე. 2001წ. 163, 590-598 .

დ. კაპანაძე. ტესტურ დავალებათა ბაზით შესასწავლი თემების დაფარვის ამოცანა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეი შრომები . 2006წ. №2, გვ.48-50.

დ. კაპანაძე. ტესტური კონტროლის ამოცანის ფორმალიზაციის შესახებ. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. №1(2) , სტუ, გვ.73-77.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ტეტრაფთორეთილენის და ბრომტრიქლორმეთანის ტელომერებზე თუთიის ზემოქმედების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2012წ. ტ. 12, N2, ISSN 1512-0686, გვ.160-164.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ხახანაშვილი ლ., ჩხუბიანიშვილი დ.. ტეტრაფტორეთილენის და ბრომტრიქლორმეთანის ტელომერიზაციის რეაქციის კინეტიკის გამოკვლევა . Georgian Engineering News. 2004წ. #1, p. 88-91.