სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.დოხნაძე, ფ.ლორთქიფანიძე, ვ.ბალამწარაშვილი. სამხედრო ტექნიკის საკოლონე გზაზე გადაადგილების შეფასება მოწყვლადობისა და რისკის გათვალისწინებით. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს გეოგრაფია. 2011წ. # 8-9, გვ.70-75.

გ. დოხნაძე, ვ. ბალამწარაშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე, ი. მახარაძე. სამხედრო ტექნიკის საკოლონე გზაზე გადაადგილების შეფასება მოწყვლადობისა და რისკის გათვალიწინებით. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2011წ. #8,9. გვ.გვ.70-75.

ლ. ლურსმანაშვილი, null, მ.დათუაშვილი, ნ.დოლიძე, ი.უგრეხელიძე, ქ.ჩირგაძე. სამხედრო უნიფორმის პაკეტის ქვეშ არსებული მიკროკლიმატის დამოკიდებულება გამოყენებული ნედლეულის ბოჭკოვან შემადგენლობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტომი36. 2009წ. N4. .

გ. ტყეშელაშვილი, ჩიხრაძე კ.. სამხედრო ძლიერება და სამხედრო ეკონომიკა. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2014წ. 1.

მ. სვანიძე. სამხედრო წარმოების ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრის ამოსავალი ბაზა. ჟურნალი”ეკონომიკა”. 2003წ. #3-4; გვ. 85-90.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო–საინჟინრო ხელოვნება და საქ. სამხედრო დოქტრინის პრინციპების და საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებების აუცილებლობა. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 15გვ..

ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე. სამხედრო–საინჟინრო ხელოვნების განვითარების ისტორიის სისტემური მოდელი. სამხედრო თეორია. 2010წ. N1(2) .

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო–საინჟინრო ხელოვნების როლი თანამედროვე სამხედრო ხელოვნების პერსპექტიულ კონცეფციებში. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 8გვ..

ნ. ხაზარაძე. სამხრეთ კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი (კულტურული ტიპოლოგიური პარალელები), . სერია: "ქართველი ხალხის ტრადიციული კულტურა", თბილისი. 2010წ. 32 გვ..

ე. ბუხრაშვილი, მაია ფირჩხაძე. სამხრეთ კავკასია და ირანის რეგიონალური თანამშრომლობის პერსპექტივები და გამოწვვევები. `ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები~. 2016წ. #2(19), თბილისი, 2016.

ნ. ჯორჯიკია. სამხრეთ კავკასიის დამოუკიდებელი რესპუბლიკებისა და ხალხების ურთიერთობის ისტორიიდან (1918-1921 წწ).. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2011წ. გვ. 126-128.

ა. აბრალავა, მ. ნანიტაშვილი. სამხრეთ კავკასიის ევროინტეგრაციული პროგრესი: ხარვეზები და გამოწვევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. N1, გვ. 96-99.

ზ. ცოტნიაშვილი. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ინტეგრაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ინტეგრაციიდან გამომდინარე. საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2008წ. 1.

თ. შოშიაშვილი, ი. ლომიძე. სამხრეთ კავკასიური მისლადენის გაფართოება და მისი როლი ევროპის სამხრეთ დერეფანში. სამეცნიერო ურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“ . 2016წ. N1-2. თბილისი. 2016წ..

ი. ლომიძე, თ. შოშიაშვილი. სამხრეთ კავკასიური მისლადენის გაფართოება და მისი როლი ევროპის სამხრეთ დერეფანში.. “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. . 2016წ. #1-2 .

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. სამხრეთ ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. "ევროპული უნივერსიტეტი", ჟურ."სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. სპეციალური ნომერი (1) 518-521 გვ..

ც. ბასილაშვილი. სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონის მდინარეთა ჩამონადენის დახასიათება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტომი 111, გვ. 75 – 80.

. სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონში მდინარის ხეობების ჩახერგვის შედეგად წარმოშობილი დაგუბებული ტბების გეოგრაფია. საქართველოს გეოგრაფია~ თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2004წ. #3. გვ. 145-150.

ნ. ჩახნაშვილი, ნ. ხუნდაძე. სამხრეთ საქართველოს დანალექ საფარში ორგანული ნივთიერების შემცველობის გეოქიმიური კვლევების ანალიზი ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების განსაზღვისათვის. ენერგია. 2009წ. N3(51) გვ. 108-112.