სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის უდავო წესით განსახილვ- ელ საქმეთა კომპიუტერუ- ლი მართვის სისტემის დამუშავება. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2015 #2 (20) გვ. 173-179. 2015წ. .

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის სააპელაციო პალატის საქმეთა წარმოების სისტემა. . ტექნიკური პროექტი. საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი, . 2003წ. 26 გვ.

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის საკასაციო პალატის საქმეთა წარმოების სისტემა. . ტექნიკური პროექტი. საერთო სასამართლოების მატერიალურ- ტექნიკური დეპარტამენტი. 2003წ. 21 გვ.

მ. დარჩაშვილი. სამოქალაქო სექტორი და სახელმწიფო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ თანამედროვე საქართველოში. სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის საერთშორისო ჟურნალი. 2016წ. .

რ.ბიძინასვილი, ო.ხაზარაზე, ო.გიორგაძე. სამპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შპენგელური სისტემის მდგრადობაზე გაანგარიშება მდგრადობის დაკარგვის ასიმეტრული ფორმა. კერამიკა,. 2005წ. 2(14).

ბ. გოგიჩაშვილი, თამარი ცერცვაძე,ზიზ სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი, თ.ცერცვაძე.ზ.სვანიზე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ნ. იმნაძე. სამრეწველო არქიტექტურა და ტურიზმი. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2015წ. № 2(13)გვ. 209-213.

ე. ბარათაშვილი, გ.ბარკალაია. სამრეწველო ბაზრის ფორმირება და მარკეტინგული საქმიანობა ენერგეტიკაში. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2002წ. # 5. 0.5 ნ.თ..

ზ. სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენებით კომპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექნოლოგიით. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი . 2013წ. თბილისი, # 1 (65). გვ. 88 - 90.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენებით კომპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექნოლოგიით . ენერგია . 2013წ. N 1(65).

ც. ლომაია, ელენე ლაგვილავა. სამრეწველო ინოვაციური კლასტერების მიმართულებები ბიზნესში . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №5 .

ც. ლომაია, ელენე ლაგვილავა. სამრეწველო ინოვაციური კლასტერების მიმართულებები ბიზნესში. . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. №5.

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, ლ. ბერიკაშვილი. სამრეწველო კლასტერების ფორმები თანამედროვე ბიზნესში. „ეკონომიკა“. 2013წ. N3-4, გვ. 209-213.

ლ. ბოცვაძე. სამრეწველო კომპლექსების საწარმოო-სატრანსპორტო სისტემებში შეფუთვის მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის საკითხები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, ტ.3, თბილისი, მეცნიერება. 1999წ. გვ. 139-148.

შ. კუპრეიშვილი, თ. სუპატაშვილი, ქ. დადიანი, ლ. მაისაია. სამრეწველო ნარჩენების გავლენა გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია, . 2012წ. ქუთაისი, 30-31 მაისი, გვ. 78-79.