სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. სამოქალაქო და სამხედრო-საინჟინრო სისტემების ურთიერთმოქმედებების ფორმები ერთიან სამხედრო ინფრასტრუქტურაში და კომუნიკაციებში. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

რ. იმედაძე, ლ.ბერიძე, თ. მაღრაძე. სამოქალაქო ინჟინრების მონაწილეობა კოსმოსური კვლევის საქმეში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. . №4(43) გვ.47-50.

ლ. ბერიძე. სამოქალაქო ინჟინრების მონაწილეობა კოსმოსური კვლევის საქმეში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. N4(43) გვ. 47-50.

თ. ამყოლაძე, ი. კომახიძე, თ. ტაბატაძე. სამოქალაქო მშენებლობაში სართულშუა გადახურვის ბგერასაიზოლაციო ეკონომიკა და მარკეტინგი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2013წ. №1(28).

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო საზოგადების პრობლემები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2012წ. #I(5).

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიტიკური კულტურა. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. #4.

ი. კალანდია. სამოქალაქო საზოგადოება, კულტურა, პიროვნება. . კრებული: „ადამიანი, ფილოსოფია, კულტურა“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2008წ. .

ო. ქოჩორაძე, შალვა ნატროშვილი. სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო ინტეგრაცია და ეროვნული იდენტობა. ფაქტორი.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N2 (22). – 147 გვ. (გვ. 17-24)..

ლ. კაპანაძე. სამოქალაქო საზოგადოების არსი.. განათლება.. 2014წ. № 2 (11) გვ: 98-101.

რ. ოთინაშვილი, შაკიაშვილი თ., , სიდამონიძე ა., . სამოქალაქო საზოგადოების კონცეფცია. ჟ. სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #5, .

ი. კალანდია. სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი ნიშნები.. ელ.ჟურნალი „თანამედროვე პოლიტიკა“, . 2008წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი და სხვები. სამოქალაქო სამართალწარ- მოების (უდავო წარმოება) მართვის კომპიუტერული სი- სტემის არქიტექტურა. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2017 #1 (23) გვ. 185-190. 2017წ. .

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართალწარმოების დინამიური ასპექტების მოდელირება . სტუ-ს შრომები . 2005წ. №2(456) // გვ.109 - 112.

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის უდავო წესით განსახილვ- ელ საქმეთა კომპიუტერუ- ლი მართვის სისტემის დამუშავება. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2015 #2 (20) გვ. 173-179 8. 2015წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის უდავო წესით განსახილვ- ელ საქმეთა კომპიუტერუ- ლი მართვის სისტემის დამუშავება. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2015 #2 (20) გვ. 173-179. 2015წ. .

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის სააპელაციო პალატის საქმეთა წარმოების სისტემა. . ტექნიკური პროექტი. საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი, . 2003წ. 26 გვ.

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის საკასაციო პალატის საქმეთა წარმოების სისტემა. . ტექნიკური პროექტი. საერთო სასამართლოების მატერიალურ- ტექნიკური დეპარტამენტი. 2003წ. 21 გვ.

მ. დარჩაშვილი. სამოქალაქო სექტორი და სახელმწიფო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ თანამედროვე საქართველოში. სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის საერთშორისო ჟურნალი. 2016წ. .

რ.ბიძინასვილი, ო.ხაზარაზე, ო.გიორგაძე. სამპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შპენგელური სისტემის მდგრადობაზე გაანგარიშება მდგრადობის დაკარგვის ასიმეტრული ფორმა. კერამიკა,. 2005წ. 2(14).

ბ. გოგიჩაშვილი, თამარი ცერცვაძე,ზიზ სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.