სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ღუდუშაური, ნ. კაციტაძე, ე. ბალიაშვილი. სამუშაო ძალის მიგრაცია გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2009წ. #2.

გ. ყურაშვილი, თ. ბერიძე. სამუშაო ძალის მიგრაციის არსი და სახელმწიფო რეგულირება. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" N2. 2013წ. .

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. სამუშაო ძალის მიგრაციის არსი და სახელმწიფოებრივი რეგულირება. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, სტუ. 2013წ. #2, გვ. 60-66.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. სამუშაო, რომელსაც მარკეტინგი გთავაზობთ. . ჟურნალი ეკონომიკა . 2009წ. # 3 – 4..

გ. ყირმელაშვილი, ტ. ბუაძე. სამუშაოს ხანგრძლივობის სტატისტიკური შეფასება ქსელურ დაგეგმვაში . ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N 4(ტ. 64), (სტუ). საქართველოს საინჟინრო აკადემია, თბილისი. 2012წ. გვ.31-36.

ტ. ბუაძე, ყირმელაშვილი გ.ი.. სამუშაოს ხანგრძლივობის სტატისტიკური შეფასება ქსელურ დაგეგმვაში . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2012წ. (GEN) No 4. (vol. 64), 2012. ISSN 1512-0287.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა. სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ღრეჩოების გავლენა ვაგონის სამუხრუჭო ხუნდების სოლისებრი ცვეთების მოვლენაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996. 2011წ. N 4(482), თბილისი, 2011, გვ..

გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, ს. შარაშენიძე.. სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ღრეჩოების გავლენა ვაგონის სამუხრუჭო ხუნდების სოლისებრი ცვეთების მოვლენაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996. 2011წ. N 4(482), თბილისი, 2011, გვ..

გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, ს. შარაშენიძე.. სამუხრუჭო კომპოზიციური ხუნდების გავლენა ვაგონის წყვილთვლების მუშაობის ხანგრძლივობაზე. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 4(482), თბილისი, 2011, გვ.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა. სამუხრუჭო კომპოზიციური ხუნდების გავლენა ვაგონის წყვილთვლების მუშაობის ხანგრძლივობაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996. 2011წ. N 4(482), თბილისი, 2011, გვ..

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. სამფაზა ასინქრონული ძრავას ამუშავების რეჟიმი. სტუ-ს შრომები, 2008, #1(467). 2008წ. 2008, #1(467), გვ. 38-40;.

ი. ყურაშვილი. სამფაზა ბოგური გამმართველ-ინვენტორული გარდამქმნელის გათვალისწიენბით მუდმივი დენის ძრავას გაშვების და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი საერთაშორისო კონფერენცია, რეგიონალური განვითარების პერსპექტივები. . ენერგეტიკა. 2010წ. 06, ქუთაისი.

ი. ყურაშვილი. სამფაზა ბოგური გამმართველ-ინვენტორული გარდამქმნელის გათვალისწინებით მუდმივი დენის ძრავას გაშვების და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი. საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, ქუთაისი. 2010წ. 0,6 ნაბეჭდი.

დ. კოხრეიძე, ი. ყურაშვილი. სამფაზა ბოგური გამმართველი ინვენტორული გარდამქმნელის გათვალისწინებით მუდმივი დენის ძრავას გაშვების და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი . ქ. ქუთაისი საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. . 2010წ. ნაბეჭდი კონფერენციის მასალები 0,6 ნ/ ფ..

გ. კოხრეიძე, მაია გაბრაშვილი, შორენა ფხაკაძე, ეთერ ტეტუნაშვილი. სამფაზა ერთბოგირა მართვად გამმართველებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №4(72)..გვ,66-70.

И. Схиртладзе. სამფაზა ინვერტორის ძაბვის და სიხშირის რეგულირების ოპტიმალური მეთოდი.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი" №3 თბილისი 2013წ.. 0წ. №3, 8 გვ..

ე. როჭიკაშვილი, თ. მუსელიანი. სამფაზა წრედების სამკუთხედი-ვარსკვლავზე შეერთებათა გაანგარიშების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” მოხსენებათა კრებული, . 2007წ. თბილისი 2007წ 407-410.

И. Схиртладзе. სამფაზიანი ინვერტორიდან მკვებავი ასინქრონული ძრავების ფაზური ძაბვების რეალური მრუდების ძირითადი მაჩვენებლების შედარებითი გაანგარიშება.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი" №3, 2015წ.. 0წ. №3,. 7 გვ..

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე, გ.რურუა. სამფაქტორიანი ექსპერიმენტის დაგეგმვისა და ჩატარების მათემატიკური მოდელების მეთოდი . ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2009წ. 1–3, გვ. 23–27.

ბ. გვასალია, დ. ჯანყარაშვილი, თ. შერაზადიშვილი. სამღეროვანი წამწის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სრუ, შრომები #1(471), გვ. 9-13. 2009წ. @1(471), გვ. 9-13.