სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ამყოლაძე, კინაველიძე გ. ბაქანიძე დ.. სამხრეთ საქართველოს ენერგომომარაგების განვითარების მართვა. . ჟურნალი მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. . 2015წ. .

გ. მელაძე, მელაძე მ.. სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიან აგრომეტეოროლოგიურ პირობებში ზოგიერთი აგროკულტურის მოსავალი. გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია . 2005წ. № 4, გვ. 68-71.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიან აგრომეტეოროლოგიურ პირობებში ზოგიერთი აგროკულტურის მოსავალი. გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2005წ. № 4, გვ. 68-71.

მ. მელაძე. სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიანი ზონის ნიადაგურ-კლიმატური პირობების შეფასება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების პროდუქტიულობისათვის . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ.XXXIX, გვ. 27-29.

მ. მესხია. სან-სტეფანოს საზავო ხელშეკრულებისა და ბერლინის ტრაქტატის მნიშვნელობა საქართველოსთვის(ქართული პრესის მასალების მიხედვით). პირველი და მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია,თბ .2017. 0წ. გვ.73-76.

გ. ტაბატაძე. სანავთობო შოკები. ჟ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2010წ. N1 2010.

ა. გვარუციძე. სანავთობო შოკები და პრობლემები მსოფლიო ეკონომიკაში. ჟურნალი 'სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. #4, 6 გვ..

რ. მიშველაძე. სანამ პეტრე მოვიდოდა (როგორ უნდა უშველოს ამერიკამ საქართველოს), . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №23, . 2011წ. .

თ. გველესიანი, მანუჩარაშვილი ი. არჩვაძე ვ.. სანაპირო ფერდობზე გავრცე-ლებული მეწყერის მახასია-თებელი ძირითადი კინემატი-კური პარამეტრის გავლენა წყალსაცავში გენერირებელი ტალღის სიმაღლეზე . ენერგია . 2008წ. 2(46). (ISSN 1512-0120).

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. სანაშენე ძროხის კვება და მოზარდის გამოზრდა სანაშენედ. მოამბე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათააკად. თბ. . 2009წ. .

რ. მიშველაძე. სანდო წიგნი, წინასიტყვაობა იგორ კვესელავას წიგნისა ,,საქართველოს სოციალ-პოლიტიკური დილემები და პარადიგმები’’, . გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი,. 2014წ. .

ლ. კობახიძე. სანელებლის მოცულობითი მახასიათებლის განსაზღვრა. კვების მრეწველობის საწარმოო მოწყობილობების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, . 2016წ. 2016წ.

გ. ელიავა, ი. ჩიქობავა. სანერწყვე ჯირკვლების აგებულების და სეკრეციის ევოლუციური ცვლილებები . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 61-66.

მ. ნოზაძე, ციხელაშვილი ზაური, ღოღელაინი ლალი. სანიაღვრე წყალარინების სისტემების დაპროექტებაში წვიმის საანგარიშო ინტენსივობისა და ხარჯის განსაზღვრის მეთოდიკა. ენერგია . 2006წ. #1(37), .

მ. ნოზაძე. სანიაღვრე წყალასატარ მილებში ჰეტეროგენული ნარევის ნაკადის მოძრაობის შესახებ. ენერგია. 2005წ. #4(36), ნაწ. 2/2 .

ნ. ხაზარაძე. საოცარი, უღრუბლო ღიმილი.... კრებულში: რევაზ კიკნაძე. 2003წ. გვ. 31-37.

ლ. შაიშმელაშვილი. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო რესპუბლიკების თავისებურებები. ჟურნალი ომეგა. 2001წ. #8, გვ. 6–8.

მ. ნოზაძე. საპენსიო სისტემის რეფორმა: არსი და მნიშვნელობა საქართველოსთვის. . ეკონომიკა. 0წ. 2016, დეკემბერი, გვ. 6-19.

შ. ნაცვლიშვილი. საპენსიო სისტემის ფუნქციონირებათან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, თბ.. 0წ. თბ., 2006, N3.

ნ. რურუა, ლ.ჩხეიძე. საპირაპირო ღრეჩოების მდგომარეობის ანალიზი და რგოლური ლიანდაგის სამედოობის პროგნოზირება. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936, #1(40). –გვ.71-76. .