სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი, თ.ცერცვაძე.ზ.სვანიზე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ნ. იმნაძე. სამრეწველო არქიტექტურა და ტურიზმი. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2015წ. № 2(13)გვ. 209-213.

ე. ბარათაშვილი, გ.ბარკალაია. სამრეწველო ბაზრის ფორმირება და მარკეტინგული საქმიანობა ენერგეტიკაში. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2002წ. # 5. 0.5 ნ.თ..

ზ. სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენებით კომპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექნოლოგიით. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი . 2013წ. თბილისი, # 1 (65). გვ. 88 - 90.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენებით კომპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექნოლოგიით . ენერგია . 2013წ. N 1(65).

ც. ლომაია, ელენე ლაგვილავა. სამრეწველო ინოვაციური კლასტერების მიმართულებები ბიზნესში . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №5 .

ც. ლომაია, ელენე ლაგვილავა. სამრეწველო ინოვაციური კლასტერების მიმართულებები ბიზნესში. . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. №5.

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, ლ. ბერიკაშვილი. სამრეწველო კლასტერების ფორმები თანამედროვე ბიზნესში. „ეკონომიკა“. 2013წ. N3-4, გვ. 209-213.

ლ. ბოცვაძე. სამრეწველო კომპლექსების საწარმოო-სატრანსპორტო სისტემებში შეფუთვის მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის საკითხები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, ტ.3, თბილისი, მეცნიერება. 1999წ. გვ. 139-148.

შ. კუპრეიშვილი, თ. სუპატაშვილი, ქ. დადიანი, ლ. მაისაია. სამრეწველო ნარჩენების გავლენა გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია, . 2012წ. ქუთაისი, 30-31 მაისი, გვ. 78-79.

ნ. წერეთელი, ვასაძე ჰ, წერეთელი ქეთევან, ნანობაშვილი დომნა. სამრეწველო პირობებში სპეცპროდუკტის მიღებისა და მისგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება და ათვისება. სტუ-ს შრომები. 2005წ. N1(455); გვ 113-115.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, ვასაძე ჰ., ნანობაშვილი დომნა. სამრეწველო პირობებში სპეცპროდუქტის მიღებისა და მისგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება და ათვისება. სტუ0ს შრომები. 2005წ. N1(455); გვ.113-115.

დ. კვარაცხელია. სამრეწველო პოლიტიკის ამოცანები და პრიორიტეტები საქართველოს პირობებში. საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომი-კის ინსტიტუტი. ”ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითრების ტენდენციები საქართველოში“. სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2010წ. გვ.: 42-46, ISSN 1987-9334.

დ. ჩომახიძე. სამრეწველო პოლიტიკის კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტები. "სემას" შრომები. 2013წ. ტომი 11. გვ.425-453.

ნ. ცანავა. სამრეწველო რეფორმა საქართველოში. თსუ-ს შრომები " ეკონომიკა", . 2001წ. 5გვ..

ნ. ნათბილაძე, ვ.ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის 10B მექანიზმის გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნN 4 (13). 2010წ. 4 გვ.

ნ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის 10B მექანიზმის გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნN 4 (13). 2010წ. .