სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კაპანაძე. სამოქალაქო საზოგადოების არსი.. განათლება.. 2014წ. № 2 (11) გვ: 98-101.

რ. ოთინაშვილი, შაკიაშვილი თ., , სიდამონიძე ა., . სამოქალაქო საზოგადოების კონცეფცია. ჟ. სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #5, .

ი. კალანდია. სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი ნიშნები.. ელ.ჟურნალი „თანამედროვე პოლიტიკა“, . 2008წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი და სხვები. სამოქალაქო სამართალწარ- მოების (უდავო წარმოება) მართვის კომპიუტერული სი- სტემის არქიტექტურა. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2017 #1 (23) გვ. 185-190. 2017წ. .

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართალწარმოების დინამიური ასპექტების მოდელირება . სტუ-ს შრომები . 2005წ. №2(456) // გვ.109 - 112.

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის უდავო წესით განსახილვ- ელ საქმეთა კომპიუტერუ- ლი მართვის სისტემის დამუშავება. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2015 #2 (20) გვ. 173-179 8. 2015წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის უდავო წესით განსახილვ- ელ საქმეთა კომპიუტერუ- ლი მართვის სისტემის დამუშავება. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2015 #2 (20) გვ. 173-179. 2015წ. .

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის სააპელაციო პალატის საქმეთა წარმოების სისტემა. . ტექნიკური პროექტი. საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი, . 2003წ. 26 გვ.

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართლის საკასაციო პალატის საქმეთა წარმოების სისტემა. . ტექნიკური პროექტი. საერთო სასამართლოების მატერიალურ- ტექნიკური დეპარტამენტი. 2003წ. 21 გვ.

მ. დარჩაშვილი. სამოქალაქო სექტორი და სახელმწიფო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ თანამედროვე საქართველოში. სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის საერთშორისო ჟურნალი. 2016წ. .

რ.ბიძინასვილი, ო.ხაზარაზე, ო.გიორგაძე. სამპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შპენგელური სისტემის მდგრადობაზე გაანგარიშება მდგრადობის დაკარგვის ასიმეტრული ფორმა. კერამიკა,. 2005წ. 2(14).

ბ. გოგიჩაშვილი, თამარი ცერცვაძე,ზიზ სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი, თ.ცერცვაძე.ზ.სვანიზე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ნ. იმნაძე. სამრეწველო არქიტექტურა და ტურიზმი. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2015წ. № 2(13)გვ. 209-213.

ე. ბარათაშვილი, გ.ბარკალაია. სამრეწველო ბაზრის ფორმირება და მარკეტინგული საქმიანობა ენერგეტიკაში. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2002წ. # 5. 0.5 ნ.თ..

ზ. სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენებით კომპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექნოლოგიით. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი . 2013წ. თბილისი, # 1 (65). გვ. 88 - 90.