სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე, გ.რურუა. სამფაქტორიანი ექსპერიმენტის დაგეგმვისა და ჩატარების მათემატიკური მოდელების მეთოდი . ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2009წ. 1–3, გვ. 23–27.

ბ. გვასალია, დ. ჯანყარაშვილი, თ. შერაზადიშვილი. სამღეროვანი წამწის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სრუ, შრომები #1(471), გვ. 9-13. 2009წ. @1(471), გვ. 9-13.

დ. ჯანყარაშვილი, დ. ჯანყარაშვილი. სამღეროვანი წამწის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სტუ-ს შრომები. 2009წ. 1(471).

Ж. Вардзелашвили. სამყაროს აღქმის ენობრივი სიმბოლიზმი: პური-მარილი-ღვინო. საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები. 2009წ. ბათუმი, გვ. 390-392.

ა. ასათიანი. სამყაროს რელიგიური წესრიგი და ჰარმონია როგორც ადამიანის განვითარების ფაქტორი ძველ აღთქმაში. ჟურნალი „საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2014წ. #13,88-93.

ი. ბურდული. სამყაროს სიმბოლურ–სემატიკური ველი და პოლისტილისტური გამომსახველობა პატრიკ ზიუსკინდის პოსტმოდერნისტულ მზერაში. სტუ შრომები . 2009წ. # 4(474) ISSN 1512-0996. 5 გვ. 148-152.

თ. ჭანტურია, მ.გადელია, გ.სვანიძე, null. სამშენებლო ობიექტების აგების განგრძლივობების შედარებითი ანალიზი საქ.მშენ.№13ტრესტის მაგალ. . სამშენებლო წარმოება სამეცნიერო შრომები№14(370). 1990წ. თბილისი №14(370).

ნ. ლაზვიაშვილი, ზ.ღუდუშაური. სამშენებლო ბიზნესი საქართველოში. ჟურნ."სოციალური ეკონომიკა xxi საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. №5, გვ.30–35.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე, დ.კიღურაძე. სამშენებლო და თბოსაიზოლაციო მასალების თბოგამტარობის საზომი დანადგარი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის `სურსათის უვნებლობის პრობლემები~ 28-29 მაისი, 2009,შრომათა კრებული. 2009წ. ,შრომათა კრებული, 286-289.

ი. ქვარაია, ო. ქუცნაშვილი. სამშენებლო ინდუსტრია. საქართველო 2050. საგართველოს განვითარების სტრატეგია. ,,მერიდიანი".. 2015წ. გვ.8.

მ. ბაქრაძე. სამშენებლო კომპლექსის რეგიონალური განვითარების ასპექტები. "მშენებლობა" #4(23) 2011წ. 0წ. .

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. #4–6, გვ.6.

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა.. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2006წ. #4-6, .

ბ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა.. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია". 2006წ. #4-6.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა.. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6.

თ. მელქაძე. სამშენებლო კონსტრუქციების თერმული მედეგობის შეფასება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. #1(44), თბილისი. 2017 წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. #1(44), თბილისი. 2017 წ. . 2017წ. #1(44), .

თ. მელქაძე. სამშენებლო კონსტრუქციების თერმული მედეგობის შეფასება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. თბილისი. 2017 წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. #1(44), თბილისი. 2017 წ. . 2017წ. #1(44), 4 გვ..

ა. ჩიქოვანი. სამშენებლო კონსტრუქციების რკინაბეტონის ელემენტების ფაქტიური არმირების გამოვლენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 1 ISSN 1512-0120.

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი, გ.ქავთარია. სამშენებლო კონსტრუქციების სახანძრო უსაფრთხოება რუსული ნორმებისა და ევროკოდების მიხედვით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N3(26) თბილისი 2012.

თ. მაღრაძე. სამშენებლო კონსტრუქციებში ბზარების კვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2011წ. თბილისი, #2(21) .