სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე, დ. სეხნიაშვილი. ტექნოლოგიის განვითარება- ქვეყნის განვითარების ინდიკატორი. ჟ.ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2009წ. N3.

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი. ტექნოლოგიის დამუშავება ადგილობრივი ნედლეულის რესურსების გამოყენებით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 198.

ე. ბარათაშვილი, თ.ბარათაშვილი. ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე მოთხოვნილებების შეფასება საქართველოს მანქანათმშენებლობაში. ჟურნალი . წ. #10-12, 0.5 ნ.თ..

ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი, ი. ირემაშვილი, ლ. ჩალაძე. ტექნოლოგიურად დაბინძურებული ტერიტორიების ათვისების ტექნოლოგია. ჟურნალი ,,მშენებლობა" #3(26), თბილისი. 2012წ. .

მ. მარიდაშვილი. ტექნოლოგიური აუდიტი ბიზნეს-იდეის კომერციალიზაციის პროცესში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2012წ. №2, 2012. გვ. 83-92 .

მ. მარიდაშვილი. ტექნოლოგიური აუდიტის მეთოდიკა ბიზნესში. „სოციალური ეკონომიკა”. 2012წ. 2012წ. №2(20) გვ. 111-116 .

ა. აბრალავა. ტექნოლოგიური განვითარება: სიახლეები და საფრთხეები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #6, გვ. 10-14.

ე. ბარათაშვილი, ნ. გალახვარიძე ნ. მარტინენკო. ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ №3, 2013წ. 2013წ. №3, 2013წ.

ნ. გალახვარიძე, ნ. მარტინენკო., მ.დათაშვილი. ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში.. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” №3. 2013წ. .

ე. ბარათაშვილი, ნ. გალახვარიძე ნ. მარტინენკო. ტექნოლოგიური ინოვაციების რისკების მართვა ბიზნესში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ . 2013წ. №3, 2013წ.

ნ. გალახვარიძე, ნ.მარტინენკო, მ.დათაშვილი. ტექნოლოგიური ინოვაციების რისკების მართვა ბიზნესში ჟურნლი ”სოციალური ეკონომიკა” №2. ჟურნლი ”სოციალური ეკონომიკა” №2. 2013წ. .

დ. ნატროშვილი, ო. ქარჩავა. ტექნოლოგიური მანქანების ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXII, გვ.80-81.

ო. გაბედავა, ი.ნ. ნოვიაჩევი, ე.ვ. დრეპალო, ო.ვ. სვანიძე. ტექნოლოგიური მოდულის მოქნილი პროგრამული მართვის სისტემა. ავტომატიზებული მართვის სისტემების დაპროექტება და ექსპლუატაცია სპი-ს შრომები. 1989წ. №4 (346), 53-56 გვ;.

რ. ცერცვაძე. ტექნოლოგიური მოწყობილობების ციკლური მართვის არსებული სისტემის ანალიზი. სტუ. 2008წ. 4(12)/ გვ.6..

ნ. რაჭველიშვილი. ტექნოლოგიური ნედლეულის გამოყენებით მიღებული ფოლადისთვის განკუთვნილი მინანქრის თავისებურებანი. ჟურნალი “კერამიკა“. 2013წ. გვ. 32-36, ISSN 1512-0325.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, კ. კიკაბიძე. ტექნოლოგიური პლატფორმები – სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარების პრიორიტეტებზე კონცენტრაციის მექანიზმი. „ეკონომიკა“ . 2016წ. №11-12.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, მაია ბენია, ლაშა მამულაშვილი. ტექნოლოგიური პროგრესი – მითი თუ რეალობა?. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. #2 2014 წელი გვ. 208-210.

ო. გაბედავა. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების ელექტრონულ მოწყობილობებში ხელშემშლადეგობის ამაღლების ხარისხი, რომლებიც უზრუნველყოფს მოცემულ საიმედოობას ხელშეშლის ზემოქმედების პირობებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემების (სტატიების კრებული), "საბჭოთა საქართველო" . 1981წ. 199-205 გვ..

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია, ზ. მიქაძე. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზირებული სისტემის სტრუქტურული და ფუნქციური ორგანიზაციის თავისებურებანი და მისი მათემატიკური მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 2000წ. #5, 9 გვერდი.

ნ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა, ცხაკაია თამარი. ტექნოლოგიური პროცესის მრავალპარამეტრული სტატისტიკური კონტროლის ეფექტურობის უზრუნველყოფის საკითხები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2016წ. 2 (22).