სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენებით კომპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექნოლოგიით . ენერგია . 2013წ. N 1(65).

ც. ლომაია, ელენე ლაგვილავა. სამრეწველო ინოვაციური კლასტერების მიმართულებები ბიზნესში . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №5 .

ც. ლომაია, ელენე ლაგვილავა. სამრეწველო ინოვაციური კლასტერების მიმართულებები ბიზნესში. . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. №5.

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, ლ. ბერიკაშვილი. სამრეწველო კლასტერების ფორმები თანამედროვე ბიზნესში. „ეკონომიკა“. 2013წ. N3-4, გვ. 209-213.

ლ. ბოცვაძე. სამრეწველო კომპლექსების საწარმოო-სატრანსპორტო სისტემებში შეფუთვის მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის საკითხები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, ტ.3, თბილისი, მეცნიერება. 1999წ. გვ. 139-148.

შ. კუპრეიშვილი, თ. სუპატაშვილი, ქ. დადიანი, ლ. მაისაია. სამრეწველო ნარჩენების გავლენა გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია, . 2012წ. ქუთაისი, 30-31 მაისი, გვ. 78-79.

ნ. წერეთელი, ვასაძე ჰ, წერეთელი ქეთევან, ნანობაშვილი დომნა. სამრეწველო პირობებში სპეცპროდუკტის მიღებისა და მისგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება და ათვისება. სტუ-ს შრომები. 2005წ. N1(455); გვ 113-115.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, ვასაძე ჰ., ნანობაშვილი დომნა. სამრეწველო პირობებში სპეცპროდუქტის მიღებისა და მისგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება და ათვისება. სტუ0ს შრომები. 2005წ. N1(455); გვ.113-115.

დ. კვარაცხელია. სამრეწველო პოლიტიკის ამოცანები და პრიორიტეტები საქართველოს პირობებში. საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომი-კის ინსტიტუტი. ”ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითრების ტენდენციები საქართველოში“. სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2010წ. გვ.: 42-46, ISSN 1987-9334.

დ. ჩომახიძე. სამრეწველო პოლიტიკის კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტები. "სემას" შრომები. 2013წ. ტომი 11. გვ.425-453.

ნ. ცანავა. სამრეწველო რეფორმა საქართველოში. თსუ-ს შრომები " ეკონომიკა", . 2001წ. 5გვ..

ნ. ნათბილაძე, ვ.ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის 10B მექანიზმის გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნN 4 (13). 2010წ. 4 გვ.

ნ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის 10B მექანიზმის გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნN 4 (13). 2010წ. .

ნ. ნათბილაძე, ვ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის დანაწევრებული მოდულებით, რობოტიზირებული კომპლექსის დამუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეც.ტექნ.ჟურნN1 (13). 2009წ. 5 გვ.

ვ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის მექანიზმის გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. № 4(19), გვ. 89-102. .

ვ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის ცდომილებამი გამოწვეული იმპულსური ძალით . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. № 4(19), გვ. 89-102. .

მ. რაზმაძე, ნაცვლიშვილი თამაზი. სამრეწველო საქვაბეების მინი თეცებად ტრანსფორმაციის საკითხისათვის. ჟურნალი "ენერგია". 2013წ. # 1 (65) .

ნ. ქევხიშვილი, გ.ჩიტაშვილი. სამრეწველო საწარმოების მინი-თეცებად ტრანსფორმირების საკითხისათვის. ენერგია N2(65)2013. 2013წ. გვ.5.

თ. ჩხეიძე, ბოგველიშვილი ნ.. სამრეწველო საწარმოთა მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა".ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. № 3 (37) გვ. 90-93.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ.გიორგაძე. სამრეწველო საწარმოს ლოგისტიკური მოდელი. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველ კვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2017წ. N1.