სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. სამფაზა ასინქრონული ძრავას ამუშავების რეჟიმი. სტუ-ს შრომები, 2008, #1(467). 2008წ. 2008, #1(467), გვ. 38-40;.

ი. ყურაშვილი. სამფაზა ბოგური გამმართველ-ინვენტორული გარდამქმნელის გათვალისწიენბით მუდმივი დენის ძრავას გაშვების და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი საერთაშორისო კონფერენცია, რეგიონალური განვითარების პერსპექტივები. . ენერგეტიკა. 2010წ. 06, ქუთაისი.

ი. ყურაშვილი. სამფაზა ბოგური გამმართველ-ინვენტორული გარდამქმნელის გათვალისწინებით მუდმივი დენის ძრავას გაშვების და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი. საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, ქუთაისი. 2010წ. 0,6 ნაბეჭდი.

დ. კოხრეიძე, ი. ყურაშვილი. სამფაზა ბოგური გამმართველი ინვენტორული გარდამქმნელის გათვალისწინებით მუდმივი დენის ძრავას გაშვების და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი . ქ. ქუთაისი საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. . 2010წ. ნაბეჭდი კონფერენციის მასალები 0,6 ნ/ ფ..

გ. კოხრეიძე, მაია გაბრაშვილი, შორენა ფხაკაძე, ეთერ ტეტუნაშვილი. სამფაზა ერთბოგირა მართვად გამმართველებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №4(72)..გვ,66-70.

И. Схиртладзе. სამფაზა ინვერტორის ძაბვის და სიხშირის რეგულირების ოპტიმალური მეთოდი.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი" №3 თბილისი 2013წ.. 0წ. №3, 8 გვ..

ე. როჭიკაშვილი, თ. მუსელიანი. სამფაზა წრედების სამკუთხედი-ვარსკვლავზე შეერთებათა გაანგარიშების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” მოხსენებათა კრებული, . 2007წ. თბილისი 2007წ 407-410.

И. Схиртладзе. სამფაზიანი ინვერტორიდან მკვებავი ასინქრონული ძრავების ფაზური ძაბვების რეალური მრუდების ძირითადი მაჩვენებლების შედარებითი გაანგარიშება.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი" №3, 2015წ.. 0წ. №3,. 7 გვ..

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე, გ.რურუა. სამფაქტორიანი ექსპერიმენტის დაგეგმვისა და ჩატარების მათემატიკური მოდელების მეთოდი . ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2009წ. 1–3, გვ. 23–27.

ბ. გვასალია, დ. ჯანყარაშვილი, თ. შერაზადიშვილი. სამღეროვანი წამწის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სრუ, შრომები #1(471), გვ. 9-13. 2009წ. @1(471), გვ. 9-13.

დ. ჯანყარაშვილი, დ. ჯანყარაშვილი. სამღეროვანი წამწის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სტუ-ს შრომები. 2009წ. 1(471).

Ж. Вардзелашвили. სამყაროს აღქმის ენობრივი სიმბოლიზმი: პური-მარილი-ღვინო. საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები. 2009წ. ბათუმი, გვ. 390-392.

ა. ასათიანი. სამყაროს რელიგიური წესრიგი და ჰარმონია როგორც ადამიანის განვითარების ფაქტორი ძველ აღთქმაში. ჟურნალი „საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2014წ. #13,88-93.

ი. ბურდული. სამყაროს სიმბოლურ–სემატიკური ველი და პოლისტილისტური გამომსახველობა პატრიკ ზიუსკინდის პოსტმოდერნისტულ მზერაში. სტუ შრომები . 2009წ. # 4(474) ISSN 1512-0996. 5 გვ. 148-152.

თ. ჭანტურია, მ.გადელია, გ.სვანიძე, null. სამშენებლო ობიექტების აგების განგრძლივობების შედარებითი ანალიზი საქ.მშენ.№13ტრესტის მაგალ. . სამშენებლო წარმოება სამეცნიერო შრომები№14(370). 1990წ. თბილისი №14(370).

ნ. ლაზვიაშვილი, ზ.ღუდუშაური. სამშენებლო ბიზნესი საქართველოში. ჟურნ."სოციალური ეკონომიკა xxi საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. №5, გვ.30–35.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე, დ.კიღურაძე. სამშენებლო და თბოსაიზოლაციო მასალების თბოგამტარობის საზომი დანადგარი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის `სურსათის უვნებლობის პრობლემები~ 28-29 მაისი, 2009,შრომათა კრებული. 2009წ. ,შრომათა კრებული, 286-289.

ი. ქვარაია, ო. ქუცნაშვილი. სამშენებლო ინდუსტრია. საქართველო 2050. საგართველოს განვითარების სტრატეგია. ,,მერიდიანი".. 2015წ. გვ.8.

მ. ბაქრაძე. სამშენებლო კომპლექსის რეგიონალური განვითარების ასპექტები. "მშენებლობა" #4(23) 2011წ. 0წ. .

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. #4–6, გვ.6.