სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქვარაია, ო. ქუცნაშვილი. სამშენებლო ინდუსტრია. საქართველო 2050. საგართველოს განვითარების სტრატეგია. ,,მერიდიანი".. 2015წ. გვ.8.

მ. ბაქრაძე. სამშენებლო კომპლექსის რეგიონალური განვითარების ასპექტები. "მშენებლობა" #4(23) 2011წ. 0წ. .

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. #4–6, გვ.6.

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა.. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2006წ. #4-6, .

ბ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა.. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია". 2006წ. #4-6.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე. სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ტექნოლოგიურობის კრიტერიუმების განსაზღვრა.. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6.

თ. მელქაძე. სამშენებლო კონსტრუქციების თერმული მედეგობის შეფასება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. #1(44), თბილისი. 2017 წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. #1(44), თბილისი. 2017 წ. . 2017წ. #1(44), .

თ. მელქაძე. სამშენებლო კონსტრუქციების თერმული მედეგობის შეფასება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. თბილისი. 2017 წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. #1(44), თბილისი. 2017 წ. . 2017წ. #1(44), 4 გვ..

ა. ჩიქოვანი. სამშენებლო კონსტრუქციების რკინაბეტონის ელემენტების ფაქტიური არმირების გამოვლენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 1 ISSN 1512-0120.

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი, გ.ქავთარია. სამშენებლო კონსტრუქციების სახანძრო უსაფრთხოება რუსული ნორმებისა და ევროკოდების მიხედვით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N3(26) თბილისი 2012.

თ. მაღრაძე. სამშენებლო კონსტრუქციებში ბზარების კვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2011წ. თბილისი, #2(21) .

თ. მაღრაძე. სამშენებლო კონსტრუქციებში ბზარების კვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. 2(21) 2011წ, გვ. 62-73.

რ. მახვილაძე. სამშენებლო ნორმატივების განახლების აუცილებლობის შესახებ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №1(5).

მ. ჯავახიშვილი, ჯ. სამხარაძე. სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი და მისი მნიშვნელობა. სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი და მისი მნიშვნელობა. 2016წ. №2(41), გვ.75-85.

ი. ხართიშვილი. სამშენებლო პროექტის მართვის სტრუქტურების ანალიზირება და დაპროექტების პროცესი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2013წ. №3(30).

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე, მ.ტოროშელიძე. სამშენებლო პროფილის სახელობო სპეციალობების მოკლევადიანი სწავლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. 3(18), 95-97.

შ. ბაქანიძე. სამშენებლო პროცესების ვარიანტული დაპროექტება . სტუ-ს შრომები . 2010წ. კრებული#1.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.ვერულაშვილი, ნ.არეშიძე, ნ.ნაკვეთაური. სამშენებლო საქმეში გამოყენებული კომპოზიტები. მშენებელი. 2017წ. N2(45) 101–103გვ..

მ. წიქარიშვილი, ნ. როდონაია.. სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის ჩართულობა მშენებლობისა და ხარისხის მართვაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. გვ. 45-50.