სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ნარიმანიშვილი. ტექნოლოგიური სქემები და ეკონომიკური ანგარიში ტყესაკაფ სამუშაოებზე საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამეცნიერო ტექნიკური ჯურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათ მშენებლობა #2-18. 0წ. 2011წელი.

ჯ. მორჩილაძე, პ. ქენქაძე. ტექნოლოგიური “ფანჯრის” რაციონალიზაციის შესახებ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, ISSN 0201-7164.. 2008წ. #¹3 (469) 2008. გვ. 6..

თ. ბაციკაძე. ტექნოპარკები და თავისუფალი ეკონომიკური ზონები „სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი, როგორც ინოვაციური რეალიზაციის ობიექტი. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ სტუ-ს ყოველკვარტალური სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. №4.

ნ.ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკები-ინოვაციების სტიმულატორი. . წ. .

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათასვილი. ტექნოპარკების როლი და ადგილი რეგიონის ინოვაციურ სტრუქტურაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 4 გვ.85 .

ე. ბარათაშვილი, ნ.ნადარეიშვილი. ტექნოპარკების ფორმირების პერსპექტივები საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2010წ. N 11, 0.8 ნ.თ..

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკების ფორმირების პერსპექტივები საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში. საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. №11, გვ 68-74.

რ. პატარაია, ი. ორჯონიკიძე, ვ. ჯამარაშვილი. ტექნოპარკის საპროექტო წინადადება ბორჯომ–პარკისათვის . ინტერნეტ–ჟურნალი. 2011წ. №5.

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკი– ინოვაციების სტიმულიატორი. ბიზნესი და მენეჯმენტი №2. 2010წ. შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. ბათუმი. №2. გვ. 43-47.

ე. დოკვაძე. ტექსტის ავტომატიზირებული (ინტერაქტიული) ტეგერის ზმნური კომპონენტი. . 2001წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N5 გვ.147-149.

თ. თოდუა. ტექსტის დახრის კუთხის კორექციისა და სეგმენტაციის ალგორითმები ოპტიკური ამომცნობი სისტემებისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. #7-9, გვ. 26-29.

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტის მთლიანობის არსი ფსიქოლინგვისტურ განზომილებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2016წ. 2(30) 2016. .

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტის ტიპები ტექნიკურ დოკუმენტაციაში და ინტერკულტურული ბარიერები. საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2013წ. 1(17) 2013.

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტისა და დისკურსის დეფინირების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2016წ. 2(30) 2016. .

ი. კუტუბიძე. ტვინების გადინება - ინტელექტუალური რესურსები იშრიტება. რა იქნება ხვალ?. საქართველოს რესპუბლიკა. 2002წ. 20 თებერვალი, 4გვ.

ნ. ხაზარაძე. ტიბარენების განსახლების ისტორიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები. 2004წ. გვ. 4-7.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, თ. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. ტიპის ურთიერთინდუქციური მრავალსექციური პირველადი გარდამქმნელის გამოყენება მექანიკური პარამეტრების ერთდროული კონტროლისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2011წ. #15,გვ. 128-133. .

გულიაშვილი გ.. ტიროზანისა და ტრიპტოფანის გარდაქმნის პროდუქტების გავლენა ღვინის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 13, გვ. 53-56.

გულიაშვილი გ.. ტიროზოლის და ტრიფტოფოლის დაგროვების დინამიკის შესწავლა ალკოჰოლიანი დუღილის პროცესში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები,. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXX, გვ. 139-141.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. ტიტანის შემცველი მრავალკომპონენტიანი შენადნობით ფოლადსა და წიდას შორის ზედაპირული მოვლენების შესწავლა . ინტელექტუალი. 2017წ. N 34.