სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. კანკაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. სამრეწველო ფირმის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. შრომები # 3; გვ269-272.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. არჩვაძე; ჯ. კანკაძე. სამრეწველო ფირმის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3.

მ. წიქარიშვილი, გ.დანელია, გ.ბოხაშვილი, მ.კიკნაძე. სამრეწველო შენობების საზოგადოებრივ დანიშნულების ობიექტად ტრანსფორმირების საკითხი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. # 2(21) ISSN 1512-3936.

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. სამრეწველო შენობის იატაკების რაციონალური კონსტრუქციის და ტიპის შერჩევის მეთოდიკა. სტუ, "მშენებლობა". 2007წ. №2(5).

თ. ხმელიძე, გ.გურეშიძე, თ.ხმელიძე. სამრეწველო შენობის იატაკიების რაციონალური კონსტრუქციის ტიპის შერჩევის მეთოდიკა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2007წ. ISSN 1512-3936, N2(5) 77.

მ. ქანთარია, ა. ედიბერიძე. სამსაფეხურიანი რაკეტის დაპროექტების მათემატიკური მოდელი და მისი ოპტიმალური პარამეტრების ანგარიში გენეტიკური ალგორითმის გამოყენებით. ITC'07, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". 2007წ. II ტომი, 428-431გვ..

A.Ediberidze. სამსაფეხურიანი რაკეტის დაპროექტების მათემატიკური მოდელი და მისი ოპტიმალური პარამეტრების ანგარიში გენეტიკური ალგორითმის გამოყენებით. ITC'07, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". 2007წ. II ტომი, 428-431გვ..

გ.მაისურაძე. სამსენებლო კონსტრუქციების ექსპერიმენტულ–ხარისხობრივი სეფასება და დიაგნოსტიკურიკვლევა. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77, 75. 2002წ. 7, 23–31გვ..

ე. გვენეტაძე. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორმაღლის ღვთისმშობლის შობის ეკლესიის აგების თარიღის საკითხისათვის. . პარალელი”.. 2012წ. #3.

ვ. მუჯირი. სამუზეუმო არქიტექტურის თანამედროვე ტენდენციები აშშ-ში. სტუ განათლება 2014 #1(10) . 2014წ. გვ193 - 198.

თ. სუხიაშვილი. სამუშაო ადგილების მოდელირება მართვის განაწილებული სისტემების პროექტირებისას. . სტუ-ს შრომები, , . 2007წ. №1(2), გვ. 206-207. . .

ნ. რაზმაძე, მაღლაფერიძე თ., ჯაფარიძე ო.. სამუშაო ადგილზე მძიმე და სასიკვდილო უბედური შემთხვევების სტატისტიკა. სამეცნიერო ჟურნალი ''ნავთობი და გაზი''. 2016წ. №31.

მ. კაშიბაძე, თ.სუხიაშვილი. სამუშაო პროცესების მოდელირება და ანალიზი მართვის განაწილებულ სისტემებში . სტუ შრ.კრ.''მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2006წ. #1,75-78.

null, გ.სურგულაძე,ზ.წვერაიძე,თ.კაიშაური,დ.გულუა. სამუშაო პროცესების მოდელირება და ანალიზი მართვის განაწილებულ სისტემებში. სტუ-ს შრ.კრ.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''.. 2006წ. #1,150-154.

თ. სუხიაშვილი. სამუშაო პროცესების მოდელირება და ანალიზი მართვის განაწილებულ სისტემებში. . სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, ,. 2006წ. № 1, გვ. 75-78. .

ე. ბალიაშვილი, კაციტაძე ნანა , ღუდუშაური ზაირა. სამუშაო ძალის მიგრაცია გლობალიზაციის პირობე ბში. ეკონომისტი”. 2009წ. 2009, #2.

ზ. ღუდუშაური, ნ. კაციტაძე, ე. ბალიაშვილი. სამუშაო ძალის მიგრაცია გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2009წ. #2.

გ. ყურაშვილი, თ. ბერიძე. სამუშაო ძალის მიგრაციის არსი და სახელმწიფო რეგულირება. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" N2. 2013წ. .

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. სამუშაო ძალის მიგრაციის არსი და სახელმწიფოებრივი რეგულირება. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, სტუ. 2013წ. #2, გვ. 60-66.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. სამუშაო, რომელსაც მარკეტინგი გთავაზობთ. . ჟურნალი ეკონომიკა . 2009წ. # 3 – 4..