სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო–საინჟინრო ხელოვნების როლი თანამედროვე სამხედრო ხელოვნების პერსპექტიულ კონცეფციებში. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 8გვ..

ნ. ხაზარაძე. სამხრეთ კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი (კულტურული ტიპოლოგიური პარალელები), . სერია: "ქართველი ხალხის ტრადიციული კულტურა", თბილისი. 2010წ. 32 გვ..

ე. ბუხრაშვილი, მაია ფირჩხაძე. სამხრეთ კავკასია და ირანის რეგიონალური თანამშრომლობის პერსპექტივები და გამოწვვევები. `ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები~. 2016წ. #2(19), თბილისი, 2016.

ნ. ჯორჯიკია. სამხრეთ კავკასიის დამოუკიდებელი რესპუბლიკებისა და ხალხების ურთიერთობის ისტორიიდან (1918-1921 წწ).. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2011წ. გვ. 126-128.

ა. აბრალავა, მ. ნანიტაშვილი. სამხრეთ კავკასიის ევროინტეგრაციული პროგრესი: ხარვეზები და გამოწვევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. N1, გვ. 96-99.

ზ. ცოტნიაშვილი. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ინტეგრაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ინტეგრაციიდან გამომდინარე. საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2008წ. 1.

თ. შოშიაშვილი, ი. ლომიძე. სამხრეთ კავკასიური მისლადენის გაფართოება და მისი როლი ევროპის სამხრეთ დერეფანში. სამეცნიერო ურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“ . 2016წ. N1-2. თბილისი. 2016წ..

ი. ლომიძე, თ. შოშიაშვილი. სამხრეთ კავკასიური მისლადენის გაფართოება და მისი როლი ევროპის სამხრეთ დერეფანში.. “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. . 2016წ. #1-2 .

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. სამხრეთ ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. "ევროპული უნივერსიტეტი", ჟურ."სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. სპეციალური ნომერი (1) 518-521 გვ..

ც. ბასილაშვილი. სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონის მდინარეთა ჩამონადენის დახასიათება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტომი 111, გვ. 75 – 80.

. სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონში მდინარის ხეობების ჩახერგვის შედეგად წარმოშობილი დაგუბებული ტბების გეოგრაფია. საქართველოს გეოგრაფია~ თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2004წ. #3. გვ. 145-150.

ნ. ჩახნაშვილი, ნ. ხუნდაძე. სამხრეთ საქართველოს დანალექ საფარში ორგანული ნივთიერების შემცველობის გეოქიმიური კვლევების ანალიზი ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების განსაზღვისათვის. ენერგია. 2009წ. N3(51) გვ. 108-112.

გ. ამყოლაძე, კინაველიძე გ. ბაქანიძე დ.. სამხრეთ საქართველოს ენერგომომარაგების განვითარების მართვა. . ჟურნალი მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. . 2015წ. .

გ. მელაძე, მელაძე მ.. სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიან აგრომეტეოროლოგიურ პირობებში ზოგიერთი აგროკულტურის მოსავალი. გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია . 2005წ. № 4, გვ. 68-71.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიან აგრომეტეოროლოგიურ პირობებში ზოგიერთი აგროკულტურის მოსავალი. გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2005წ. № 4, გვ. 68-71.

მ. მელაძე. სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიანი ზონის ნიადაგურ-კლიმატური პირობების შეფასება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების პროდუქტიულობისათვის . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ.XXXIX, გვ. 27-29.

მ. მესხია. სან-სტეფანოს საზავო ხელშეკრულებისა და ბერლინის ტრაქტატის მნიშვნელობა საქართველოსთვის(ქართული პრესის მასალების მიხედვით). პირველი და მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია,თბ .2017. 0წ. გვ.73-76.

გ. ტაბატაძე. სანავთობო შოკები. ჟ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2010წ. N1 2010.

ა. გვარუციძე. სანავთობო შოკები და პრობლემები მსოფლიო ეკონომიკაში. ჟურნალი 'სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. #4, 6 გვ..