სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩხეიძე. სამცხე–ჯავახეთის მოსახლეობის ურბანულ–სოციოლოგიური კვლევის შედეგები რეგიონალურ განვითარებასთან მიმართებაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2010წ. N7–9; გვ. 105–110.

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. სამწევრა ალგებრული განტოლების ფესვური ჰოდოგრაფები და მათი თავისებურებანი . “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა"ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ შრომები. 2011წ. გვ. 109-112, ISBN 978-9941-14-042-9.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო განათლების შესახებ. საქ. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. 2001წ. .

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. სამხედრო გეოგრაფიის ისტორიის საკითხები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2004წ. #3, გვ.28-34.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, შ. კუპრეიშვილი. სამხედრო გეოგრაფიის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთოების უზრუნველყოფაში. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2010წ. ტომი 3, #2 (51).

გ. დოხნაძე, null, ლ. წულუკიძე, შ. კუპრეიშვილი. სამხედრო გეოგრაფიის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. საქართველოს მეცნიერების და განათლების სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. .

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. სამხედრო გეოგრაფული პრობლემები საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2003წ. #10-12, გვ. 49-54.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო დაგეგმარების სივრცის მათემატიკური მოდელი. სამხედრო თეოპრია,. 2009წ. N3 (1).

გ. სურმავა. სამხედრო დაზვერვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფისინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. 2(3), .

გ. კირცხალია. სამხედრო დანიშნულების გამოთვლითი ქსელში მონაცემთა დაცვის და ქსელის ფუნქციონირების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. #3(9).

მ. სვანიძე. სამხედრო ეკონომიკის მნიშვნელობა ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. ”ესპსკი”. 2001წ. ტომი V გვ.358-363.

გ. დოხნაძე, გ.დოხნაძე, გ.მეტრეველი. სამხედრო მოქმედებებში შავი ზღვის გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირი,კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2006წ. #6, გვ. 125-129.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო სტრატეგიის,ოპერატიული ხელოვნებისა და ტაქტიკის ურთიერთდამოკიდებულების ახალი კონფიგურაცია . სტუ, შრომები. 2008წ. N4(470) 3გვ..

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.დოხნაძე, ფ.ლორთქიფანიძე, ვ.ბალამწარაშვილი. სამხედრო ტექნიკის საკოლონე გზაზე გადაადგილების შეფასება მოწყვლადობისა და რისკის გათვალისწინებით. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს გეოგრაფია. 2011წ. # 8-9, გვ.70-75.

გ. დოხნაძე, ვ. ბალამწარაშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე, ი. მახარაძე. სამხედრო ტექნიკის საკოლონე გზაზე გადაადგილების შეფასება მოწყვლადობისა და რისკის გათვალიწინებით. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2011წ. #8,9. გვ.გვ.70-75.

ლ. ლურსმანაშვილი, null, მ.დათუაშვილი, ნ.დოლიძე, ი.უგრეხელიძე, ქ.ჩირგაძე. სამხედრო უნიფორმის პაკეტის ქვეშ არსებული მიკროკლიმატის დამოკიდებულება გამოყენებული ნედლეულის ბოჭკოვან შემადგენლობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტომი36. 2009წ. N4. .

გ. ტყეშელაშვილი, ჩიხრაძე კ.. სამხედრო ძლიერება და სამხედრო ეკონომიკა. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2014წ. 1.

მ. სვანიძე. სამხედრო წარმოების ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრის ამოსავალი ბაზა. ჟურნალი”ეკონომიკა”. 2003წ. #3-4; გვ. 85-90.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო–საინჟინრო ხელოვნება და საქ. სამხედრო დოქტრინის პრინციპების და საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებების აუცილებლობა. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 15გვ..

ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე. სამხედრო–საინჟინრო ხელოვნების განვითარების ისტორიის სისტემური მოდელი. სამხედრო თეორია. 2010წ. N1(2) .