სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ბაქანიძე. სამშენებლო პროცესების ვარიანტული დაპროექტება . სტუ-ს შრომები . 2010წ. კრებული#1.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.ვერულაშვილი, ნ.არეშიძე, ნ.ნაკვეთაური. სამშენებლო საქმეში გამოყენებული კომპოზიტები. მშენებელი. 2017წ. N2(45) 101–103გვ..

მ. წიქარიშვილი, ნ. როდონაია.. სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის ჩართულობა მშენებლობისა და ხარისხის მართვაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. გვ. 45-50.

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი, ი.ხმელიძე. სამშენებლო წარმოების მართვის ზოგიერთი ასპექტის ანალიზი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. N5 გვ:86-89 2012 .

თ. ჭანტურია. სამშენებლო წარმოების რიტმულობის დადგენა. საქართველოს ქალაქების განვითაერება და რეკომენდაცია. 1990წ. თბილისი №12(368).

. სამშობლოს აღმნიშვნელი ქართული და უცხოური ტერმინები . სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2013წ. 151-153.

თ. ხოხობაშვილი. სამშობლოს აღმნიშვნელი ქართული და უცხოური ტერმინების ისტორიისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. #27, გვ. 59-63.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. სამცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. 16-20.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. სამცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელი . ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. 10–12, გვ. 16–20.

გ. მელაძე, თუთარაშვილი მ., ცერცვაძე შ. , მელაძე მ. . სამცხე - ჯავახეთის მაღალმთიან აგროკლიმატურ პირობებში პერსპექტიული აგროკულტურების გავრცელების შესაძლებლობა . გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2003წ. N2, გვ. 81-84.

მ. მელაძე. სამცხე-ჯავახეთის მაღალმთიან ზონაში ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მოსავლის დამოკიდებულება აგრომეტეოროლოგიურ ფაქტორებსა და ორგანულ სასუქზე . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ.XXXV, გვ. 44-46.

ნ. ბეგლარაშვილი, ყავრელიშვილი ნინო, აბულაძე ნინო. სამცხე-ჯავახეთში ქარის ძირითდი მახასიათებლების შეფასება კლიმატის ცვლილების ფონზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეროლოგიის ინსტიტუტი. 2015წ. ISSN 1512-0902, ტ.121, გვ76-79.

ვ. დათაშვილი, კობა სანდროსვილი, ია გელაშვილი. სამცხეთ–ჯავახეტის რეგიონის კონკურენტ უნარიანობა შესაძლებლობები .... ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

ნ. ჩხეიძე. სამცხე–ჯავახეთის მოსახლეობის ურბანულ–სოციოლოგიური კვლევის შედეგები რეგიონალურ განვითარებასთან მიმართებაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2010წ. N7–9; გვ. 105–110.

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. სამწევრა ალგებრული განტოლების ფესვური ჰოდოგრაფები და მათი თავისებურებანი . “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა"ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ შრომები. 2011წ. გვ. 109-112, ISBN 978-9941-14-042-9.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო განათლების შესახებ. საქ. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. 2001წ. .

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. სამხედრო გეოგრაფიის ისტორიის საკითხები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2004წ. #3, გვ.28-34.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, შ. კუპრეიშვილი. სამხედრო გეოგრაფიის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთოების უზრუნველყოფაში. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2010წ. ტომი 3, #2 (51).