სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაღრაძე. სამშენებლო კონსტრუქციებში ბზარების კვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2011წ. თბილისი, #2(21) .

თ. მაღრაძე. სამშენებლო კონსტრუქციებში ბზარების კვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. 2(21) 2011წ, გვ. 62-73.

რ. მახვილაძე. სამშენებლო ნორმატივების განახლების აუცილებლობის შესახებ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №1(5).

მ. ჯავახიშვილი, ჯ. სამხარაძე. სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი და მისი მნიშვნელობა. სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი და მისი მნიშვნელობა. 2016წ. №2(41), გვ.75-85.

ი. ხართიშვილი. სამშენებლო პროექტის მართვის სტრუქტურების ანალიზირება და დაპროექტების პროცესი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2013წ. №3(30).

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე, მ.ტოროშელიძე. სამშენებლო პროფილის სახელობო სპეციალობების მოკლევადიანი სწავლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. 3(18), 95-97.

შ. ბაქანიძე. სამშენებლო პროცესების ვარიანტული დაპროექტება . სტუ-ს შრომები . 2010წ. კრებული#1.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.ვერულაშვილი, ნ.არეშიძე, ნ.ნაკვეთაური. სამშენებლო საქმეში გამოყენებული კომპოზიტები. მშენებელი. 2017წ. N2(45) 101–103გვ..

მ. წიქარიშვილი, ნ. როდონაია.. სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის ჩართულობა მშენებლობისა და ხარისხის მართვაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. გვ. 45-50.

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი, ი.ხმელიძე. სამშენებლო წარმოების მართვის ზოგიერთი ასპექტის ანალიზი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. N5 გვ:86-89 2012 .

თ. ჭანტურია. სამშენებლო წარმოების რიტმულობის დადგენა. საქართველოს ქალაქების განვითაერება და რეკომენდაცია. 1990წ. თბილისი №12(368).

. სამშობლოს აღმნიშვნელი ქართული და უცხოური ტერმინები . სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2013წ. 151-153.

თ. ხოხობაშვილი. სამშობლოს აღმნიშვნელი ქართული და უცხოური ტერმინების ისტორიისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. #27, გვ. 59-63.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. სამცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. 16-20.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. სამცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელი . ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. 10–12, გვ. 16–20.

გ. მელაძე, თუთარაშვილი მ., ცერცვაძე შ. , მელაძე მ. . სამცხე - ჯავახეთის მაღალმთიან აგროკლიმატურ პირობებში პერსპექტიული აგროკულტურების გავრცელების შესაძლებლობა . გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2003წ. N2, გვ. 81-84.

მ. მელაძე. სამცხე-ჯავახეთის მაღალმთიან ზონაში ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მოსავლის დამოკიდებულება აგრომეტეოროლოგიურ ფაქტორებსა და ორგანულ სასუქზე . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ.XXXV, გვ. 44-46.

ნ. ბეგლარაშვილი, ყავრელიშვილი ნინო, აბულაძე ნინო. სამცხე-ჯავახეთში ქარის ძირითდი მახასიათებლების შეფასება კლიმატის ცვლილების ფონზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეროლოგიის ინსტიტუტი. 2015წ. ISSN 1512-0902, ტ.121, გვ76-79.