სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, კობა სანდროსვილი, ია გელაშვილი. სამცხეთ–ჯავახეტის რეგიონის კონკურენტ უნარიანობა შესაძლებლობები .... ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

ნ. ჩხეიძე. სამცხე–ჯავახეთის მოსახლეობის ურბანულ–სოციოლოგიური კვლევის შედეგები რეგიონალურ განვითარებასთან მიმართებაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2010წ. N7–9; გვ. 105–110.

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. სამწევრა ალგებრული განტოლების ფესვური ჰოდოგრაფები და მათი თავისებურებანი . “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა"ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ შრომები. 2011წ. გვ. 109-112, ISBN 978-9941-14-042-9.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო განათლების შესახებ. საქ. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. 2001წ. .

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. სამხედრო გეოგრაფიის ისტორიის საკითხები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2004წ. #3, გვ.28-34.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, შ. კუპრეიშვილი. სამხედრო გეოგრაფიის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთოების უზრუნველყოფაში. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2010წ. ტომი 3, #2 (51).

გ. დოხნაძე, null, ლ. წულუკიძე, შ. კუპრეიშვილი. სამხედრო გეოგრაფიის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. საქართველოს მეცნიერების და განათლების სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. .

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. სამხედრო გეოგრაფული პრობლემები საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2003წ. #10-12, გვ. 49-54.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო დაგეგმარების სივრცის მათემატიკური მოდელი. სამხედრო თეოპრია,. 2009წ. N3 (1).

გ. სურმავა. სამხედრო დაზვერვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფისინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. 2(3), .

გ. კირცხალია. სამხედრო დანიშნულების გამოთვლითი ქსელში მონაცემთა დაცვის და ქსელის ფუნქციონირების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. #3(9).

მ. სვანიძე. სამხედრო ეკონომიკის მნიშვნელობა ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. ”ესპსკი”. 2001წ. ტომი V გვ.358-363.

გ. დოხნაძე, გ.დოხნაძე, გ.მეტრეველი. სამხედრო მოქმედებებში შავი ზღვის გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირი,კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2006წ. #6, გვ. 125-129.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო სტრატეგიის,ოპერატიული ხელოვნებისა და ტაქტიკის ურთიერთდამოკიდებულების ახალი კონფიგურაცია . სტუ, შრომები. 2008წ. N4(470) 3გვ..

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.დოხნაძე, ფ.ლორთქიფანიძე, ვ.ბალამწარაშვილი. სამხედრო ტექნიკის საკოლონე გზაზე გადაადგილების შეფასება მოწყვლადობისა და რისკის გათვალისწინებით. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს გეოგრაფია. 2011წ. # 8-9, გვ.70-75.

გ. დოხნაძე, ვ. ბალამწარაშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე, ი. მახარაძე. სამხედრო ტექნიკის საკოლონე გზაზე გადაადგილების შეფასება მოწყვლადობისა და რისკის გათვალიწინებით. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2011წ. #8,9. გვ.გვ.70-75.

ლ. ლურსმანაშვილი, null, მ.დათუაშვილი, ნ.დოლიძე, ი.უგრეხელიძე, ქ.ჩირგაძე. სამხედრო უნიფორმის პაკეტის ქვეშ არსებული მიკროკლიმატის დამოკიდებულება გამოყენებული ნედლეულის ბოჭკოვან შემადგენლობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტომი36. 2009წ. N4. .

გ. ტყეშელაშვილი, ჩიხრაძე კ.. სამხედრო ძლიერება და სამხედრო ეკონომიკა. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2014წ. 1.

მ. სვანიძე. სამხედრო წარმოების ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრის ამოსავალი ბაზა. ჟურნალი”ეკონომიკა”. 2003წ. #3-4; გვ. 85-90.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო–საინჟინრო ხელოვნება და საქ. სამხედრო დოქტრინის პრინციპების და საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებების აუცილებლობა. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 15გვ..