სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.ვერულაშვილი, ნ.არეშიძე, ნ.ნაკვეთაური. სამშენებლო საქმეში გამოყენებული კომპოზიტები. მშენებელი. 2017წ. N2(45) 101–103გვ..

მ. წიქარიშვილი, ნ. როდონაია.. სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის ჩართულობა მშენებლობისა და ხარისხის მართვაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. გვ. 45-50.

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი, ი.ხმელიძე. სამშენებლო წარმოების მართვის ზოგიერთი ასპექტის ანალიზი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. N5 გვ:86-89 2012 .

თ. ჭანტურია. სამშენებლო წარმოების რიტმულობის დადგენა. საქართველოს ქალაქების განვითაერება და რეკომენდაცია. 1990წ. თბილისი №12(368).

. სამშობლოს აღმნიშვნელი ქართული და უცხოური ტერმინები . სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2013წ. 151-153.

თ. ხოხობაშვილი. სამშობლოს აღმნიშვნელი ქართული და უცხოური ტერმინების ისტორიისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. #27, გვ. 59-63.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. სამცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. 16-20.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. სამცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელი . ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. 10–12, გვ. 16–20.

გ. მელაძე, თუთარაშვილი მ., ცერცვაძე შ. , მელაძე მ. . სამცხე - ჯავახეთის მაღალმთიან აგროკლიმატურ პირობებში პერსპექტიული აგროკულტურების გავრცელების შესაძლებლობა . გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2003წ. N2, გვ. 81-84.

მ. მელაძე. სამცხე-ჯავახეთის მაღალმთიან ზონაში ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მოსავლის დამოკიდებულება აგრომეტეოროლოგიურ ფაქტორებსა და ორგანულ სასუქზე . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ.XXXV, გვ. 44-46.

ნ. ბეგლარაშვილი, ყავრელიშვილი ნინო, აბულაძე ნინო. სამცხე-ჯავახეთში ქარის ძირითდი მახასიათებლების შეფასება კლიმატის ცვლილების ფონზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეროლოგიის ინსტიტუტი. 2015წ. ISSN 1512-0902, ტ.121, გვ76-79.

ვ. დათაშვილი, კობა სანდროსვილი, ია გელაშვილი. სამცხეთ–ჯავახეტის რეგიონის კონკურენტ უნარიანობა შესაძლებლობები .... ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

ნ. ჩხეიძე. სამცხე–ჯავახეთის მოსახლეობის ურბანულ–სოციოლოგიური კვლევის შედეგები რეგიონალურ განვითარებასთან მიმართებაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2010წ. N7–9; გვ. 105–110.

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. სამწევრა ალგებრული განტოლების ფესვური ჰოდოგრაფები და მათი თავისებურებანი . “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა"ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ შრომები. 2011წ. გვ. 109-112, ISBN 978-9941-14-042-9.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო განათლების შესახებ. საქ. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. 2001წ. .

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. სამხედრო გეოგრაფიის ისტორიის საკითხები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2004წ. #3, გვ.28-34.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, შ. კუპრეიშვილი. სამხედრო გეოგრაფიის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთოების უზრუნველყოფაში. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2010წ. ტომი 3, #2 (51).

გ. დოხნაძე, null, ლ. წულუკიძე, შ. კუპრეიშვილი. სამხედრო გეოგრაფიის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. საქართველოს მეცნიერების და განათლების სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. .