სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26156 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გუბელაძე. სარწყავი სისტემების ეფექტური ფუნქციონირება საირიგაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების პირობებში. ჟურნალი „მშენებელი „. 2013წ. N4(31), სტუ,თბილისი გვ.108–112.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. სარწყავი სისტემის საექსპლოატაციო საიმედოობის გაზრდა. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. გვ. 130-135..

ო. ხარაიშვილი, ნინო უნდილაშვილი. სარწყავი წყლის დაზოგვის გათვალისწინებით ნიადაგის გატენიანების ოპტიმალური სიღრმის განსაზღვრა. სსაუ, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტომი 2 N4(49) გვ. 382-388.

მ. ვართანოვი, თ.მახარაძე. სარწყავი წყლის მიწოდების ტარიფების ოპტიმიზაციის საკითხისათვის. თბილისი, აგრარული ეკონომიკის მოამბე. 2008წ. ტ.II, გვ. 96-99.

მ. ვართანოვი. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი . ეკონომიკა და ბიზნესი . 2008წ. №4 გვ.112-117.

. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი . ეკონომიკა და ბიზნესი . 2008წ. №4, გვ. 112-117.

კ. იორდანიშვილი, ი. მახარაძე. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის საკითხისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. #4-6, 2008წ. 101-104გვ.

მ. ვართანოვი, კ.იორდანიშვილი, თ.მახარაძე. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის საკითხისათვის . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. # 4-6 გვ.101-104.

ს.მდივანი. სასაზვრო მდინარე ალაზნის წყლის რესურსების პროგნოზი ტემპერატურის რყევადობის ანალიზის საფუძველზე. საქ. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტ. შრომები.. 2007წ. ტ. 111. გვ.30-35..

ბ. დიდებაშვილი, ა. კაკაბაძე, ტ. კოტრიკაძე, ო. თვაური. სასაზღვრო (საბაჟო) გადამტვირთვი სადგურების განვითარება საქართველოს პირობებში. . ”მეციენერება და ტექნოლოგიები” , საქართველო მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061. 2014წ. №4(718)/2014. გვ. 79-81..

ზ. ჭარბაძე. სასაზღვრო ზღუდეზე მოსული წნევების შესახებ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. # 64 გვ.246-250.

ფ. ვერულაშვილი, გ.აბრამიშვილი. სასაზღვრო პირობის ცვლილებების გავლენა ტალღურ პროცესში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. ISSN1512-0333 N1(33), 103გვ..

ლ. ქობულაშვილი. სასამართლო ექსპერტიზის სახეები და კლასიფიკაცია. სამეცნიერო-პრაქტიკულიჟურნალი "ცხოვრება და კანონი". 2010წ. #1 (19) თბილისი.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა მდგომარეობათა ანალიზი სამართალწარმოების ავტომატიზებულ სისტემაში. .. . ინტელექტი. 2004წ. №1 (18) , //, გვ. 43 - 47.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების ავტომატიზაცია. სტუ-ს შრომები . 2004წ. №1(451), // გვ. 142-146..

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების ავტომატიზაცია. . ტექნიკური დავალება. // საერთო სასამართლოების მატერიალურ- ტექნიკური დეპარტამენტი, . 2003წ. 94 გვ..

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების სტრუქტურული მოდელირება . სტუ- ს შრომები,. 2005წ. № 2(456) // გვ.112- 117.

გ. ღვინეფაძე, მ. ახობაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემის დამუშავების პროექტი. "სტუ-ს შრომები". 2004წ. N 1 (451), გვ. 100-104.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემის დამუშავების პროექტი . სტუ- ს შრომები, . 2004წ. , 1(451) // გვ.100- 104.

გ. გოგიჩაიშვილი. სასამართლო საქმეტა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემების დამუშავების პროექტი, . სტუ–ს შრომები. 2004წ. (451).