სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. სამხედრო გეოგრაფული პრობლემები საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2003წ. #10-12, გვ. 49-54.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო დაგეგმარების სივრცის მათემატიკური მოდელი. სამხედრო თეოპრია,. 2009წ. N3 (1).

გ. სურმავა. სამხედრო დაზვერვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფისინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. 2(3), .

გ. კირცხალია. სამხედრო დანიშნულების გამოთვლითი ქსელში მონაცემთა დაცვის და ქსელის ფუნქციონირების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. #3(9).

მ. სვანიძე. სამხედრო ეკონომიკის მნიშვნელობა ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. ”ესპსკი”. 2001წ. ტომი V გვ.358-363.

გ. დოხნაძე, გ.დოხნაძე, გ.მეტრეველი. სამხედრო მოქმედებებში შავი ზღვის გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირი,კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2006წ. #6, გვ. 125-129.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო სტრატეგიის,ოპერატიული ხელოვნებისა და ტაქტიკის ურთიერთდამოკიდებულების ახალი კონფიგურაცია . სტუ, შრომები. 2008წ. N4(470) 3გვ..

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.დოხნაძე, ფ.ლორთქიფანიძე, ვ.ბალამწარაშვილი. სამხედრო ტექნიკის საკოლონე გზაზე გადაადგილების შეფასება მოწყვლადობისა და რისკის გათვალისწინებით. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს გეოგრაფია. 2011წ. # 8-9, გვ.70-75.

გ. დოხნაძე, ვ. ბალამწარაშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე, ი. მახარაძე. სამხედრო ტექნიკის საკოლონე გზაზე გადაადგილების შეფასება მოწყვლადობისა და რისკის გათვალიწინებით. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2011წ. #8,9. გვ.გვ.70-75.

ლ. ლურსმანაშვილი, null, მ.დათუაშვილი, ნ.დოლიძე, ი.უგრეხელიძე, ქ.ჩირგაძე. სამხედრო უნიფორმის პაკეტის ქვეშ არსებული მიკროკლიმატის დამოკიდებულება გამოყენებული ნედლეულის ბოჭკოვან შემადგენლობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტომი36. 2009წ. N4. .

გ. ტყეშელაშვილი, ჩიხრაძე კ.. სამხედრო ძლიერება და სამხედრო ეკონომიკა. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2014წ. 1.

მ. სვანიძე. სამხედრო წარმოების ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრის ამოსავალი ბაზა. ჟურნალი”ეკონომიკა”. 2003წ. #3-4; გვ. 85-90.

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო–საინჟინრო ხელოვნება და საქ. სამხედრო დოქტრინის პრინციპების და საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებების აუცილებლობა. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 15გვ..

ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე. სამხედრო–საინჟინრო ხელოვნების განვითარების ისტორიის სისტემური მოდელი. სამხედრო თეორია. 2010წ. N1(2) .

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო–საინჟინრო ხელოვნების როლი თანამედროვე სამხედრო ხელოვნების პერსპექტიულ კონცეფციებში. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 8გვ..

. სამხრეთ კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი (კულტურული ტიპოლოგიური პარალელები), . სერია: "ქართველი ხალხის ტრადიციული კულტურა", თბილისი. 2010წ. 32 გვ..

ე. ბუხრაშვილი, მაია ფირჩხაძე. სამხრეთ კავკასია და ირანის რეგიონალური თანამშრომლობის პერსპექტივები და გამოწვვევები. `ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები~. 2016წ. #2(19), თბილისი, 2016.

ნ. ჯორჯიკია. სამხრეთ კავკასიის დამოუკიდებელი რესპუბლიკებისა და ხალხების ურთიერთობის ისტორიიდან (1918-1921 წწ).. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2011წ. გვ. 126-128.

ა. აბრალავა, მ. ნანიტაშვილი. სამხრეთ კავკასიის ევროინტეგრაციული პროგრესი: ხარვეზები და გამოწვევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. N1, გვ. 96-99.