სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

D. Natroshvili. Explicit solutions to the basic boundary value problems of the non-symmetric theory of elasticity for a half-space. Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR, 76(1), 1974, 57-60.. 1974წ. 76(1), 57-60..

D. Natroshvili. Explicit solutions to the basic boundary value problems for the biharmonic equation in exterior to a circle and a ball by means of Green's functions. Tr. Tbilis. Univ. 1976წ. 166, 30-35..

D. Natroshvili. Explicit solutions to the third and the fourth boundary value problems of elastostatics for a ball. Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1972წ. 63(3), 557-560..

Z. Bogvelishvili, M.Glonti, V.Bogvelishvili. Exploration of Pneumatic Spring Systems Suspensions in Transport Car. Problems of Mechanics, Tbilisi . 2009წ. №1(34), pp.52-56, ISSN 1512-0740 .

Z. Bogvelishvili, J.Iosebidze, G.Abramishvili, A.Chkheidze, V.Galashin, A.Gustomiasov. Exploration of Current Dynamical Processes in Pneumatic Systems. ა.გიორგაძის დაბადების 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომათა კრებული. გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2012წ. გვ.59-64. ISBN 978-9941-20-119-6.

ც. ბასილაშვილი, G.Gogichaishvili. Exposure of Soil Erosion Processes in the Kvirila River Basin. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2001წ. Vol.163, № 3, pp. 507 - 509.

L. Giorgashvili, M.Khmiadashvili, K.Skhvitaridze, M.Kharashvili. Expression of Solution of Simultaneous Differential Eqations of Stationary oscillations in Moment Theory of Termoelasticity. Scientific Journal of IFToMM “PROBLEMS OF MECHANICS”. 2010წ. Vol.2(39), 75-81.

K. Sxvitaridze, L.Giorgashvili, M.Kharashvili, M.Khmiadashvili. Expression of Solution of Simultaneous Differential Eqations of Stationary oscillations in Moment Theory of Termoelasticity. Scientific Journal of IFToMM “PROBLEMS OF MECHANICS”. 2010წ. Vol.2(39), 75-81.

M. Kharashvili, L.Giorgashvili, M.Khmiadashvili, K.Skhvitaridze. Expression of Solution of Simultaneous Differential Eqations of Stationary oscillations in Moment Theory of Termoelasticity. Scientific Journal of IFToMM “PROBLEMS OF MECHANICS”. 2010წ. Vol.2(39), 75-81.

ზ. ბოგველიშვილი. Exsploration of Current Dynamical Processes in Transport Car Springs Pneumatic System . Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Tbilisi. 1997წ. v.256, №3, pp.448-451. ISSN 0132-1447.

R. Duduchava. Extended Normal Vector Field and the Weingarten Map on Hypersurfaces. Georgian Mathematical Journal. 2008წ. 15, No. 3, 485--500.

ზ. ჭახნაკია. Fabrication of Nanostructures by MBE . Proceeding of the First International Conference Nanochemistry and 2010 Nanotechnologies, pp. 255-259 2010 Nanotechnologies, pp. 255-259 . 2010წ. .

ი. ბურდული. Fachsprache und Kommunikationsprobleme დარგობრივი ენა და კომუიკაციის პრობლემები. მულტილინგვალუ რი სამეცნიერო ჟურნალი Scripta manent . 2013წ. #1(17), 4 გვ. 14-17.

რ. თაბუკაშვილი. Fachsprechen versus Gemeinsprache. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა).თბილისი.. 2008წ. #3. [67-73].

ი. ბურდული. Fachübersetzung als interkulturelle Kommunikation. inteleqti saerT. samec. Jurnali . 2012წ. # 1(42) . ISSN1512-0333. 4გვ. 256-259.

Z. Kvatadze, R. Chartolani, V. Kechakmadze. Factor Analysis of Ranking of state Vocational Education Institutions in Georgia . Reports of enlarged sessions of the seminar of I. Vekua of Applied Mathematics (in press).Volume 26.2015. 0წ. .

T. Lominadze. Factorization of Combinatorial Problems with Blocking Meta-Heuristics . Proceedings of the European Computing Conference (ECC’09) & 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI’09), Tbilisi, Georgia. 2009წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი. faqti, cinaagmdegoba da( sinamdvilis) problema jurnalistur analisshi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2010წ. #1(16),gv.340-345.

. faqti, cinaagmdegoba da( sinamdvilis) problema jurnalistur analisshi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2010წ. #1(16),gv.340-345.

G. Chixladze, K. KotetiShvili, K. KapanadZe. Far Dipole Field in Spin-Echo Sequence of MRI. . საქართველოს გან. მა-ს ჟურნალი "განათლება". 2012წ. №3, (6).