სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ტაბატაძე. სანავთობო შოკები. ჟ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2010წ. N1 2010.

ა. გვარუციძე. სანავთობო შოკები და პრობლემები მსოფლიო ეკონომიკაში. ჟურნალი 'სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. #4, 6 გვ..

რ. მიშველაძე. სანამ პეტრე მოვიდოდა (როგორ უნდა უშველოს ამერიკამ საქართველოს), . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №23, . 2011წ. .

თ. გველესიანი, მანუჩარაშვილი ი. არჩვაძე ვ.. სანაპირო ფერდობზე გავრცე-ლებული მეწყერის მახასია-თებელი ძირითადი კინემატი-კური პარამეტრის გავლენა წყალსაცავში გენერირებელი ტალღის სიმაღლეზე . ენერგია . 2008წ. 2(46). (ISSN 1512-0120).

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. სანაშენე ძროხის კვება და მოზარდის გამოზრდა სანაშენედ. მოამბე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათააკად. თბ. . 2009წ. .

რ. მიშველაძე. სანდო წიგნი, წინასიტყვაობა იგორ კვესელავას წიგნისა ,,საქართველოს სოციალ-პოლიტიკური დილემები და პარადიგმები’’, . გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი,. 2014წ. .

ლ. კობახიძე. სანელებლის მოცულობითი მახასიათებლის განსაზღვრა. კვების მრეწველობის საწარმოო მოწყობილობების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, . 2016წ. 2016წ.

გ. ელიავა, ი. ჩიქობავა. სანერწყვე ჯირკვლების აგებულების და სეკრეციის ევოლუციური ცვლილებები . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 61-66.

მ. ნოზაძე, ციხელაშვილი ზაური, ღოღელაინი ლალი. სანიაღვრე წყალარინების სისტემების დაპროექტებაში წვიმის საანგარიშო ინტენსივობისა და ხარჯის განსაზღვრის მეთოდიკა. ენერგია . 2006წ. #1(37), .

მ. ნოზაძე. სანიაღვრე წყალასატარ მილებში ჰეტეროგენული ნარევის ნაკადის მოძრაობის შესახებ. ენერგია. 2005წ. #4(36), ნაწ. 2/2 .

. საოცარი, უღრუბლო ღიმილი.... კრებულში: რევაზ კიკნაძე. 2003წ. გვ. 31-37.

ლ. შაიშმელაშვილი. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო რესპუბლიკების თავისებურებები. ჟურნალი ომეგა. 2001წ. #8, გვ. 6–8.

მ. ნოზაძე. საპენსიო სისტემის რეფორმა: არსი და მნიშვნელობა საქართველოსთვის. . ეკონომიკა. 0წ. 2016, დეკემბერი, გვ. 6-19.

შ. ნაცვლიშვილი. საპენსიო სისტემის ფუნქციონირებათან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, თბ.. 0წ. თბ., 2006, N3.

ნ. რურუა, ლ.ჩხეიძე. საპირაპირო ღრეჩოების მდგომარეობის ანალიზი და რგოლური ლიანდაგის სამედოობის პროგნოზირება. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936, #1(40). –გვ.71-76. .

მ. სირაძე, ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე. საპნის ფუძის შრობის პროცესის ანგარიში. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2015წ. N1-2, გვ. 68 .

რ. მიშველაძე. საპრემიო კულტურის შესახებ. . ,,მწერლის გაზეთი’’, №2. თბილისი,. 2016წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, თ. მჭედლიშვილი, ბ.ნავროზაშვილი. საპროექტო გადაწყვეტილებების მრავალკრიტერიუმი ტექნიკურ–ეკონომიკური ოპტიმიზაციის საკითხისადმი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3. 90-96 გვ.

კ. ფხაკაძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია, შალვა მალიძე. საპროექტო წინადადების - „ქართული ენით ევროკავშირში - ქართული უნივერსალური ჭკვიანი კორპუსი: თეორიული მეთოდები და პრაქტიკული გამოყენებები“ - საპუბლიკაციო ვერსია. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, . 2017წ. ISSN, N11(II), 96-120.

კ. ფხაკაძე, შალვა მალიძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია. საპროექტო წინადადების - „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - საპუბლიკაციო ვერსია. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, N11(II), გვ.25 - 64. 2017წ. ISSN, N11(II), 25-64.