სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ცოტნიაშვილი. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ინტეგრაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ინტეგრაციიდან გამომდინარე. საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2008წ. 1.

თ. შოშიაშვილი, ი. ლომიძე. სამხრეთ კავკასიური მისლადენის გაფართოება და მისი როლი ევროპის სამხრეთ დერეფანში. სამეცნიერო ურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“ . 2016წ. N1-2. თბილისი. 2016წ..

ი. ლომიძე, თ. შოშიაშვილი. სამხრეთ კავკასიური მისლადენის გაფართოება და მისი როლი ევროპის სამხრეთ დერეფანში.. “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. . 2016წ. #1-2 .

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. სამხრეთ ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. "ევროპული უნივერსიტეტი", ჟურ."სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. სპეციალური ნომერი (1) 518-521 გვ..

ც. ბასილაშვილი. სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონის მდინარეთა ჩამონადენის დახასიათება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტომი 111, გვ. 75 – 80.

. სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონში მდინარის ხეობების ჩახერგვის შედეგად წარმოშობილი დაგუბებული ტბების გეოგრაფია. საქართველოს გეოგრაფია~ თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2004წ. #3. გვ. 145-150.

ნ. ჩახნაშვილი, ნ. ხუნდაძე. სამხრეთ საქართველოს დანალექ საფარში ორგანული ნივთიერების შემცველობის გეოქიმიური კვლევების ანალიზი ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების განსაზღვისათვის. ენერგია. 2009წ. N3(51) გვ. 108-112.

გ. ამყოლაძე, კინაველიძე გ. ბაქანიძე დ.. სამხრეთ საქართველოს ენერგომომარაგების განვითარების მართვა. . ჟურნალი მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. . 2015წ. .

გ. მელაძე, მელაძე მ.. სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიან აგრომეტეოროლოგიურ პირობებში ზოგიერთი აგროკულტურის მოსავალი. გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია . 2005წ. № 4, გვ. 68-71.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიან აგრომეტეოროლოგიურ პირობებში ზოგიერთი აგროკულტურის მოსავალი. გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2005წ. № 4, გვ. 68-71.

მ. მელაძე. სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიანი ზონის ნიადაგურ-კლიმატური პირობების შეფასება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების პროდუქტიულობისათვის . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ.XXXIX, გვ. 27-29.

მ. მესხია. სან-სტეფანოს საზავო ხელშეკრულებისა და ბერლინის ტრაქტატის მნიშვნელობა საქართველოსთვის(ქართული პრესის მასალების მიხედვით). პირველი და მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია,თბ .2017. 0წ. გვ.73-76.

გ. ტაბატაძე. სანავთობო შოკები. ჟ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2010წ. N1 2010.

ა. გვარუციძე. სანავთობო შოკები და პრობლემები მსოფლიო ეკონომიკაში. ჟურნალი 'სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. #4, 6 გვ..

რ. მიშველაძე. სანამ პეტრე მოვიდოდა (როგორ უნდა უშველოს ამერიკამ საქართველოს), . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №23, . 2011წ. .

თ. გველესიანი, მანუჩარაშვილი ი. არჩვაძე ვ.. სანაპირო ფერდობზე გავრცე-ლებული მეწყერის მახასია-თებელი ძირითადი კინემატი-კური პარამეტრის გავლენა წყალსაცავში გენერირებელი ტალღის სიმაღლეზე . ენერგია . 2008წ. 2(46). (ISSN 1512-0120).

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. სანაშენე ძროხის კვება და მოზარდის გამოზრდა სანაშენედ. მოამბე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათააკად. თბ. . 2009წ. .

რ. მიშველაძე. სანდო წიგნი, წინასიტყვაობა იგორ კვესელავას წიგნისა ,,საქართველოს სოციალ-პოლიტიკური დილემები და პარადიგმები’’, . გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი,. 2014წ. .

ლ. კობახიძე. სანელებლის მოცულობითი მახასიათებლის განსაზღვრა. კვების მრეწველობის საწარმოო მოწყობილობების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, . 2016წ. 2016წ.

გ. ელიავა, ი. ჩიქობავა. სანერწყვე ჯირკვლების აგებულების და სეკრეციის ევოლუციური ცვლილებები . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 61-66.