სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი საქართველოში და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ხარვეზების შესახებ . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა მოამბე. 2014წ. გვ. 134_137.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმების როლი კანონმდებლობაში და სისხლის სამართლის პოლიტიკა 2004-2012 წლებში . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2014წ. გვ. 95-97.

დ. მაგრაქველიძე. სარგებლიანობის ფუნქცია და მისი გამოყენება. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2014წ. #5.

ნ. მჭედლიშვილი, ს.ხუციშვილი, გ.ამილახვარი,. სარეალიზაციო ფასის ოპტიმიზაციის ამოცანა კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის და Matlab-ის ბაზაზე. . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, გამ. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი,. 2013წ. №1(14), 59-64 გვ.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე. სარევიან აპარატში განთავსებული რგოლის ფორმის მქონე მილის თბოგაცემის პროცესის მოდელი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2003წ. თბილისი. N7, გვ.125-130.

თ. მაგრაქველიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. სარევიან აპარატში თბოგაცემის პროცესზე ხელოვნური ხაოიანობის გეომეტრიული პარამეტრების გავლენის შესახებ . ფონდი „მწვანე დედამიწა“, შრომათა კრებული. 2003წ. თბილისი. N7, გვ.162-165.

თ. მაგრაქველიძე. სარევიან აპარატში რეინოლდსის კრიტერიუმის მსაზღვრელი ზომის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2009წ. თბილისი, N13, გვ.107-110.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. სარევიან აპარატში სითბოსა და მასის გადაცემის ექსპერიმენტული მონაცემების განზოგადების საკითხისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2010წ. თბილისი, N14, გვ.141-144.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. სარევიანი აპარატის კედლის შიგა ზედაპირის თბოგაცემის ინტენსიფიკაცია ხელოვნური ხაოიანობის მეთოდი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2001წ. თბილისი. N5, გვ.89-91.

თ. მაგრაქველიძე. სარევიანი აპარატის კრიტერიუმების მსაზღვრელი ზომების დადგენის საკითხისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2011წ. N15, გვ. 140-144.

რ. ბურდიაშვილი. სარეიტინგო კომპანიები და რეიტინგული შეფასების მეთოდები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 2017წ. .

თ. ყანდაშვილი, ე.კოჭლამაზაშვილი. სარეკლამო დიზაინის ფუნქციები და იდეოლოგია. ეკონომიკა. 2017წ. №3.

მ. მარიდაშვილი. სარეკლამო კვლევის ინოვაციური ასპექტები ტურიზმში. „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2016წ. №9, 2016წ, გვ. 54-61..

ე. ხახუტაშვილი. სარეკლამო კომუნიკაციები და პროდუქტის გასაღების სტიმულირება. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება;შრ.. 2007წ. 9;319-324გვ. ISSN # 1512-102X.

ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ზედელაშვილი, ი. ტუხაშვილი. სარეკლამო პროდუქციის ბეჭდვის პრობლემები და აღმოფხვრის რეკომენდაციები. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2008წ. 2. გვ. 98-102. უაკ 681.3.

თ. ბერიძე. სარეკლამო საქმიანობის უარყოფითი მხარეები . შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2012წ. #5, გვ. 128-132.

ს. ბლიაძე, თამარ ბერიძე. სარეკლამო საქმიანობის უარყოფითი მხარეები. შ. მესხის სახეკობის უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2011წ. შ. მესხის სახეკობის უნივერსიტეტის შრომების კრებული.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. სარეკლამო საშუალებების გამოყენების სტრატეგია. . ჟურნალი finance banking investment . 2008წ. №3.

ჯ. უფლისაშვილი. სარეკლამო ხელოვნებაში გრაფიკული ელემენტების კონსტრუირების რეკომენდაციები. გამომცემლობა" მოაზროვნე" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2006წ. 1 გვ.101-110 უაკ 681.3.

მ. ნადირაძე. სარეკულტივაციო მიწაზე მოქმედი ფაქტორები მაკრო გარემოში. ჟურ. „ეკონომიკა“. 2007წ. №10-12, გვ. 60-65 ISSN 0206-2828.