სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ნოზაძე, ციხელაშვილი ზაური, ღოღელაინი ლალი. სანიაღვრე წყალარინების სისტემების დაპროექტებაში წვიმის საანგარიშო ინტენსივობისა და ხარჯის განსაზღვრის მეთოდიკა. ენერგია . 2006წ. #1(37), .

მ. ნოზაძე. სანიაღვრე წყალასატარ მილებში ჰეტეროგენული ნარევის ნაკადის მოძრაობის შესახებ. ენერგია. 2005წ. #4(36), ნაწ. 2/2 .

. საოცარი, უღრუბლო ღიმილი.... კრებულში: რევაზ კიკნაძე. 2003წ. გვ. 31-37.

ლ. შაიშმელაშვილი. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო რესპუბლიკების თავისებურებები. ჟურნალი ომეგა. 2001წ. #8, გვ. 6–8.

მ. ნოზაძე. საპენსიო სისტემის რეფორმა: არსი და მნიშვნელობა საქართველოსთვის. . ეკონომიკა. 0წ. 2016, დეკემბერი, გვ. 6-19.

შ. ნაცვლიშვილი. საპენსიო სისტემის ფუნქციონირებათან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, თბ.. 0წ. თბ., 2006, N3.

ნ. რურუა, ლ.ჩხეიძე. საპირაპირო ღრეჩოების მდგომარეობის ანალიზი და რგოლური ლიანდაგის სამედოობის პროგნოზირება. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936, #1(40). –გვ.71-76. .

მ. სირაძე, ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე. საპნის ფუძის შრობის პროცესის ანგარიში. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2015წ. N1-2, გვ. 68 .

რ. მიშველაძე. საპრემიო კულტურის შესახებ. . ,,მწერლის გაზეთი’’, №2. თბილისი,. 2016წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, თ. მჭედლიშვილი, ბ.ნავროზაშვილი. საპროექტო გადაწყვეტილებების მრავალკრიტერიუმი ტექნიკურ–ეკონომიკური ოპტიმიზაციის საკითხისადმი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3. 90-96 გვ.

კ. ფხაკაძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია, შალვა მალიძე. საპროექტო წინადადების - „ქართული ენით ევროკავშირში - ქართული უნივერსალური ჭკვიანი კორპუსი: თეორიული მეთოდები და პრაქტიკული გამოყენებები“ - საპუბლიკაციო ვერსია. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, . 2017წ. ISSN, N11(II), 96-120.

კ. ფხაკაძე, შალვა მალიძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია. საპროექტო წინადადების - „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - საპუბლიკაციო ვერსია. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, N11(II), გვ.25 - 64. 2017წ. ISSN, N11(II), 25-64.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმების ანგლო-ამერიკული სისტემა . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა მოამბე. 2014წ. გვ. 125_132.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი საქართველოში და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ხარვეზების შესახებ . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა მოამბე. 2014წ. გვ. 134_137.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმების როლი კანონმდებლობაში და სისხლის სამართლის პოლიტიკა 2004-2012 წლებში . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2014წ. გვ. 95-97.

დ. მაგრაქველიძე. სარგებლიანობის ფუნქცია და მისი გამოყენება. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2014წ. #5.

ნ. მჭედლიშვილი, ს.ხუციშვილი, გ.ამილახვარი,. სარეალიზაციო ფასის ოპტიმიზაციის ამოცანა კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის და Matlab-ის ბაზაზე. . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, გამ. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი,. 2013წ. №1(14), 59-64 გვ.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე. სარევიან აპარატში განთავსებული რგოლის ფორმის მქონე მილის თბოგაცემის პროცესის მოდელი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2003წ. თბილისი. N7, გვ.125-130.

თ. მაგრაქველიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. სარევიან აპარატში თბოგაცემის პროცესზე ხელოვნური ხაოიანობის გეომეტრიული პარამეტრების გავლენის შესახებ . ფონდი „მწვანე დედამიწა“, შრომათა კრებული. 2003წ. თბილისი. N7, გვ.162-165.

თ. მაგრაქველიძე. სარევიან აპარატში რეინოლდსის კრიტერიუმის მსაზღვრელი ზომის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2009წ. თბილისი, N13, გვ.107-110.