სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ცანავა. სასწავლო მასალა სტუდენტებისათვის საგანში "წარმოების(კორპორაციის) მართვა". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. N5, გვ.163-171.

ნ. ცანავა. სასწავლო მასალა სტუდენტებისათვის თემაზე " ფირმის უზარალობის ანალიზი" . საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2015წ. N3,გვ.130-134.

ნ. ცანავა. სასწავლო მასალა სტუდენტებისათვის თემაზე "კორპორაციის ფინანსური საქმიანობის ანალიზი". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2015წ. N3,გვ.59-66.

გ. ჯანელიძე, რ. ესიავა, მხეიძე თ.. სასწავლო პროცესებში შემეცნებითი ტექნოლოგიების პრაქტიკული რეალიზაციის განსაზღვრა. saqarTvelos teqnikuri universitetis Sromebi. 2002წ. #7 (446) (98 – 100).

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე, ი. კვესელავა, ქ. კვესელავა. სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი შედგენის პრინციპები და თანამედროვე ხედვა. "საიუბილეო კრებული". 2011წ. .

ნ. ჩაჩანიძე, გოგიჩაიშვილი გ.. სასჯელაღსრულების საქმისწარმოების ავტომატიზებული მართვის კონცეფცია.. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი''. 2014წ. #2 (49).

ნ. ჩაჩანიძე. სასჯელაღსრულების საქმისწარმოების ავტომატიზებული მართვის პრაქტიკული მნიშვნელობა, სტანდარტები და იურიდიული საფუძვლები. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი''. 2014წ. #2 (49).

გ. აბაშიძე. სასჯელის დანიშვნა.. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #2, .

ნ. ჟველია, მიხეილ გუდავაძე. სასჯელის მიზნები და სახეები ქართულ სამართალში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. #34.

ნ. ჟველია, მიხეილ გუდავაძე. სასჯელის მიზნები და სახეები ქართულ სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, თბილისი, . 2016წ. №34,, გვ. 109-114.

ჯ. გაბელია. სასჯელის შერჩევისა და შეფარდების ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო-რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „იურისტი“ . 2017წ. 10გვ..

გ. აბაშიძე. სასჯელისაგან გათავისუფლება. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #3, .

კ. ჭურაძე. სატამპონაჟე ხსანარების რელაქსაციური თვისებების განსაზღვრა სამაგრსგარეთ ჭირხვნის რეჟიმით გათვალისწინებით.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N1-2 (3-4) თბილისი:2002. გვ.41-42. 0წ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N1-2 (3-4) თბილისი:2002. გვ.41-42.

კ. ჭურაძე, თ. ჩიტაიშვილი. სატამპონაჟე ხსანარების ჭირხვნა სამაგრის გარეთ "პერიოდული" რეჟიმით.. თბილისის "არქიტექტურისა და მშენებლობის ინსტიტუტის" შრომები . 1996წ. N2, თბილისი: არქ. და მშენ. ინსტ. 1996 გვ. 70-71.

ო. ზუმბურიძე, ლ. რუხაძე. სატელეკომუნიკაციო სერვისის ხარისხის მონიტორინგი საქართველოში. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2014წ. № 1б. თბილისი.107-111გვ.

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. სატელეკომუნიკაციო ქსელების განვითარების შემდგომი ეტაპები. მომავლის FN ქსელი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2015წ. გვ. 173-176.

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. სატელეკომუნიკაციო ქსელების უკანასკნელი ათწლეულის განვითარების ეტაპები და არსებული ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული.. 2015წ. გვ. 129-131.

ზ. რუხაძე. სატელეკომუნიკაციო ქსელის მართვა და მისი ზოგადი პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს საინჟინრო აკადემია,ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. 1,2013. გვ.14-154.

ზ. ბოგველიშვილი, დ.ფრიდონაშვილი. სატვირთო ავტომობილებზე საწვავის გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2016წ. №3(37), გვ.86-89, ISSN 1512-3537 .

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. ლეკიაშვილი, დ. ბექაური. სატვირთო ავტომობილების ტრანსმისიის მექანიზმების საიმედოობის მექანიზმების გამოვლენა. . სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #2 (14) .