სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. სარევიან აპარატში სითბოსა და მასის გადაცემის ექსპერიმენტული მონაცემების განზოგადების საკითხისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2010წ. თბილისი, N14, გვ.141-144.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. სარევიანი აპარატის კედლის შიგა ზედაპირის თბოგაცემის ინტენსიფიკაცია ხელოვნური ხაოიანობის მეთოდი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2001წ. თბილისი. N5, გვ.89-91.

თ. მაგრაქველიძე. სარევიანი აპარატის კრიტერიუმების მსაზღვრელი ზომების დადგენის საკითხისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2011წ. N15, გვ. 140-144.

რ. ბურდიაშვილი. სარეიტინგო კომპანიები და რეიტინგული შეფასების მეთოდები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 2017წ. .

თ. ყანდაშვილი, ე.კოჭლამაზაშვილი. სარეკლამო დიზაინის ფუნქციები და იდეოლოგია. ეკონომიკა. 2017წ. №3.

მ. მარიდაშვილი. სარეკლამო კვლევის ინოვაციური ასპექტები ტურიზმში. „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2016წ. №9, 2016წ, გვ. 54-61..

ე. ხახუტაშვილი. სარეკლამო კომუნიკაციები და პროდუქტის გასაღების სტიმულირება. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება;შრ.. 2007წ. 9;319-324გვ. ISSN # 1512-102X.

ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ზედელაშვილი, ი. ტუხაშვილი. სარეკლამო პროდუქციის ბეჭდვის პრობლემები და აღმოფხვრის რეკომენდაციები. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2008წ. 2. გვ. 98-102. უაკ 681.3.

თ. ბერიძე. სარეკლამო საქმიანობის უარყოფითი მხარეები . შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2012წ. #5, გვ. 128-132.

ს. ბლიაძე, თამარ ბერიძე. სარეკლამო საქმიანობის უარყოფითი მხარეები. შ. მესხის სახეკობის უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2011წ. შ. მესხის სახეკობის უნივერსიტეტის შრომების კრებული.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. სარეკლამო საშუალებების გამოყენების სტრატეგია. . ჟურნალი finance banking investment . 2008წ. №3.

ჯ. უფლისაშვილი. სარეკლამო ხელოვნებაში გრაფიკული ელემენტების კონსტრუირების რეკომენდაციები. გამომცემლობა" მოაზროვნე" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2006წ. 1 გვ.101-110 უაკ 681.3.

მ. ნადირაძე. სარეკულტივაციო მიწაზე მოქმედი ფაქტორები მაკრო გარემოში. ჟურ. „ეკონომიკა“. 2007წ. №10-12, გვ. 60-65 ISSN 0206-2828.

ნ. კვაჭაძე, ნ.ხითარიშვილი. სარელსო წრედების ელემენტთა იზოლაციის მდგომარეობის შემოწმწბა. ტრანსპორტი. 2009წ. #1-2(33-34), გვ.20-21.

მ. გოცაძე, ი. ჯავშანაშვილი ლ. ფხაკაძე. სარელსო წრედების ფაქტორული ანალიზის ჩატარების მეთოდიკა ახალი საელემენტო ბაზის გამოყენების შემთხვევაში . ჟურნალი "ტრანსპორტი", . 2015წ. #3-4 (59-60), 2015 .

მ. გოცაძე, ა. ნოდია ი. ჯავშანაშვილი ლ.ფხაკაძე. სარელსო წრედის გაანგარიშების გაუმჯობესებული მეთოდიკის დამუშავება. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2015წ. #1-2 (57-58), 2015 .

ა. დუნდუა, ნ. მუხიგულაშვილი, მ. პაპასკირი. სარელსო წრედის დიაგნოსტირებისათვის კონტროლირებადი ელემენტების მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. № 2 (460), გვ. 63 - 68.

მ. ხარატიშვილი. სარეჟისორო ექსპლიკაცია მომავალი სპექტაკლის მოდელი. ჟურნალი ,,ხელოვნება”. 2001წ. № 3-4, 27 გვ..

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. ასათიანი. სარეცხი სითხეების მაღალეფექტური შედგენილობების შერჩევა თიხის ქანებში ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, გვ. 91–95.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, მ. ასათიანი. სარეცხი სითხეების ფიზიკურ–ქიმიური ზემოქმედების შესწავლა თიხის ქანებზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 80–85.