სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. დუნდუა, მ. პაპასკირი. სარკინიგზო ავტომატიკის მიკროპროცესორული სისტემის თვითკონტროლირებადობის პრობლემა და მისი გადაჭრის სტრატეგია. "ტრანსპორტი". 2006წ. № 1 (21); გვ. 15 - 18.

ა. დუნდუა, ა.სავრანსკი, თ.ლომიძე, გ.კვანტალიანი, მ. პაპასკირი. სარკინიგზო ავტომატიკის მოწყობილობების რეალიზების პრობლემისათვის. "ტრანსპორტი". 2007წ. № 2 (26); გვ. 4 - 6.

ა. დუნდუა, გ.კვანტალიანი. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემების ადგილისა და როლის განსაზღვრისათვის რკინიგზის ზოგად სტრუქტურაში. "ტრანსპორტი". 2007წ. № 4 (28); გვ. 14 - 16.

ა. დუნდუა, თ. იაშვილი, ა. ნოდია, მ. პაპასკირი. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემების განვითარების ახალი ეტაპის თავისებურებები. "ტრანსპორტი". 2005წ. № 1-2; გვ. 28 - 33.

რ. მორჩილაძე, მ. პატურაშვილი. სარკინიგზო მოძრავი შემად-გენლობის ტექნიკური მდგო-მარეობის საიმედობის მარ-თვა და უწყვეტი კონტროლი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა~ . 2009წ. # 3(15), 2009..

ნ. კვაჭაძე, ნ.მღებრიშვილი, ლ.კურახჩიშვილი, გ. მღებრიშვილი. სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის საინფორმაციო მოწყობილობაში ხელშეშლების შემცირების ხერხი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #3(37), გვ.139-144.

მ. პატურაშვილი, რ. მორჩილაძე. სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური მდგომარეობის მართვა და უწყვეტი კონტროლი.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. #¹3 (15) 2009, გვ. 146-154..

ჯ. კანკაძე, დ.ჯაფარიძე, თ.არჩვაძე, მ.ბეგიაშვილი. სარკინიგზო ტრანსპორტის როლი და ამოცანები. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი;. . 20005წ. შრომების კრებული # 2 გვ.242-243.

პ. ქენქაძე, ჯ. მორჩილაძე, გ. დოდელია, თ. გოგოლაძე. სარკინიგზო ტრანსპორტის საექსპლუატაციო მუშაობის გაუმჯობესების თანამედროვე პრობლემები.. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” ISSN 0130-7061. 2006წ. №¹7-9, გვ. 77-80, თბილისი, 2006 წ..

ო. ლაბაძე. სარკული ანარეკლის ზედაპირის მიმართ თვალთვალა მართვის ავტომატური სისტემის აგების პრინციპი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2010წ. #14, გვ. 109-112. .

დ. გუბელაძე. სარწყავ არხებში ფილტრაციული დანაკარგების განსაზღვრის მეთოდი. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2014წ. ტომი 2(10) , თსაუ,თბილისი, გვ.113-120.

კ. ყიზილაშვილი, შ.ყიზილაშვილი. სარწყავი მიწათმოქმედების -საქართველოს სოფლის მეურნეობის აღორძინების მაგისტრალური მიმართულება. საქართველოს ეკონომიკა. 2012წ. N-3, გვ.83-86.

კ. ბზიავა, ტუღუში გივი. სარწყავი არხებიდან ფილტრაციული დანაკარგების საანგარიშო დამოკიდებულებების განზოგადება. სსაუ–ს გამომცელობა, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. I, გვ. 201-205.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.გაბრიჭიძე, ვ.გაბრიჩიძე. სარწყავი არხების კომპლექსური გამოყენების შესაძლებლობა ელექტროენერგიისა და ეკოლოგიურად სუფთა სტრატეგიული და ეკონომიკური მნიშვნელობის ნივთიერებათა მისაღებდ. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2009წ. #25, გვ.6.

კ. ბზიავა. სარწყავი არხების წყლით შევსების პერიოდში ფილტრაციული დანაკარგების განსაზღვრა. სსაუ–ს გამომცელობა, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. II, გვ. 326-332.

ვ. სამხარაძე. სარწყავი კვლების დაჭრა ახალი კონსტრუქციის კვალსაჭრელით. ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016წ. კრებული #71 გვ.114 -116.

მ. ვართანოვი, ი.იორდანიშვილი. სარწყავი მელიორაციის განვითარება საქართველიში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2006წ. # 1-3, გვ.134-140.

კ. იორდანიშვილი, ვართანოვი მ., ჯუღელი ზ., იორდანიშვილი ი., ცანავა ლ.. სარწყავი მელიორაციის განვითარება საქართველოში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #1-3, 2006წ. გვ134-140.

ი. იორდანიშვილი, ი. იორდანიშვილი, ვართანოვი მ., ჯუღელი ზ., ცანავა მ.. სარწყავი მელიორაციის განვითარება საქართველოში. ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2006წ. №1-3, გვ.134-140.

დ. გუბელაძე. სარწყავი სისტემების ეფექტური ფუნქციონირება საირიგაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების პირობებში. ჟურნალი „მშენებელი „. 2013წ. N4(31), სტუ,თბილისი გვ.108–112.