სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. მახარობლიძე, ლ. კახიანი, ლ. ბალანჩივაძე. სართულთშორისი მონოლითური გადახურვის თანამედროვე კონსტრუირების საკითხები. მშენებლობა. 2015წ. №2 (37), (გვ. 74-76).

ლ. კახიანი, ლ. ბალანჩივაძე. სართულთშორისი მონოლითური გადახურვის თანამედროვე კონსტრუირების საკითხები. მშენებლობა. 2015წ. №2 (37), (გვ. 74-76).

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი,კ.მახარობლიძე. სართულთშორისი მონოლითური გადახურვის თანამედროვე კონსტრუირების საკითხები. მშენებლობა. 2015წ. N4(22) .

ა. ჩიქოვანი. სართულთშუა გადახურვის თბო და ბგერითიიზოლაცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. #2 ISSN 1512-3936.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, კ.მახარობლიძე. სართულშორისი მონოლითური გადახურვის თანამედროვე კონსტრუირების საკითხები. მშენებლობა. 0წ. N2(37) 2015წ..

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, კ.მახარობლიძე. სართულშორისი მონოლითური გადახურვის თანამედროვე კონსტრუირების საკითხები. მშენებლობა. 0წ. N.

ლ. კახიანი, გ.ბობღიაშვილი. სართულშორისი უკოჭო გადახურვა. მშენებლობა. 2014წ. N3 (34), გვ.147–50.

ი. ქვარაია. სართულშუა გადახურვის ელემენტების საყრდენი კონსტრუქციის შეცვლის ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. 3(30), გვ4.

ა. გვარუციძე. სარისკო კაპიტალი ინოვაციურ ბიზნესში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. N2 2012 წ. 10 გვ..

ი. მამალაძე, ალექსანდრე ხვედელიანი. სარისკო კაპიტალის განვითარების ეტაპები. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2015წ. №2; 13-19 გვ.

ა. დუნდუა, მ. პაპასკირი. სარკინიგზო ავტომატიკის მიკროპროცესორული სისტემის თვითკონტროლირებადობის პრობლემა და მისი გადაჭრის სტრატეგია. "ტრანსპორტი". 2006წ. № 1 (21); გვ. 15 - 18.

ა. დუნდუა, ა.სავრანსკი, თ.ლომიძე, გ.კვანტალიანი, მ. პაპასკირი. სარკინიგზო ავტომატიკის მოწყობილობების რეალიზების პრობლემისათვის. "ტრანსპორტი". 2007წ. № 2 (26); გვ. 4 - 6.

ა. დუნდუა, გ.კვანტალიანი. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემების ადგილისა და როლის განსაზღვრისათვის რკინიგზის ზოგად სტრუქტურაში. "ტრანსპორტი". 2007წ. № 4 (28); გვ. 14 - 16.

ა. დუნდუა, თ. იაშვილი, ა. ნოდია, მ. პაპასკირი. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემების განვითარების ახალი ეტაპის თავისებურებები. "ტრანსპორტი". 2005წ. № 1-2; გვ. 28 - 33.

რ. მორჩილაძე, მ. პატურაშვილი. სარკინიგზო მოძრავი შემად-გენლობის ტექნიკური მდგო-მარეობის საიმედობის მარ-თვა და უწყვეტი კონტროლი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა~ . 2009წ. # 3(15), 2009..

ნ. კვაჭაძე, ნ.მღებრიშვილი, ლ.კურახჩიშვილი, გ. მღებრიშვილი. სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის საინფორმაციო მოწყობილობაში ხელშეშლების შემცირების ხერხი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #3(37), გვ.139-144.

მ. პატურაშვილი, რ. მორჩილაძე. სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური მდგომარეობის მართვა და უწყვეტი კონტროლი.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. #¹3 (15) 2009, გვ. 146-154..

ჯ. კანკაძე, დ.ჯაფარიძე, თ.არჩვაძე, მ.ბეგიაშვილი. სარკინიგზო ტრანსპორტის როლი და ამოცანები. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი;. . 20005წ. შრომების კრებული # 2 გვ.242-243.

პ. ქენქაძე, ჯ. მორჩილაძე, გ. დოდელია, თ. გოგოლაძე. სარკინიგზო ტრანსპორტის საექსპლუატაციო მუშაობის გაუმჯობესების თანამედროვე პრობლემები.. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” ISSN 0130-7061. 2006წ. №¹7-9, გვ. 77-80, თბილისი, 2006 წ..

ო. ლაბაძე. სარკული ანარეკლის ზედაპირის მიმართ თვალთვალა მართვის ავტომატური სისტემის აგების პრინციპი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2010წ. #14, გვ. 109-112. .