სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. სარწყავი სისტემის საექსპლოატაციო საიმედოობის გაზრდა. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. გვ. 130-135..

ო. ხარაიშვილი, ნინო უნდილაშვილი. სარწყავი წყლის დაზოგვის გათვალისწინებით ნიადაგის გატენიანების ოპტიმალური სიღრმის განსაზღვრა. სსაუ, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტომი 2 N4(49) გვ. 382-388.

მ. ვართანოვი, თ.მახარაძე. სარწყავი წყლის მიწოდების ტარიფების ოპტიმიზაციის საკითხისათვის. თბილისი, აგრარული ეკონომიკის მოამბე. 2008წ. ტ.II, გვ. 96-99.

მ. ვართანოვი. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი . ეკონომიკა და ბიზნესი . 2008წ. №4 გვ.112-117.

. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი . ეკონომიკა და ბიზნესი . 2008წ. №4, გვ. 112-117.

კ. იორდანიშვილი, ი. მახარაძე. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის საკითხისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. #4-6, 2008წ. 101-104გვ.

მ. ვართანოვი, კ.იორდანიშვილი, თ.მახარაძე. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის საკითხისათვის . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. # 4-6 გვ.101-104.

ს.მდივანი. სასაზვრო მდინარე ალაზნის წყლის რესურსების პროგნოზი ტემპერატურის რყევადობის ანალიზის საფუძველზე. საქ. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტ. შრომები.. 2007წ. ტ. 111. გვ.30-35..

ბ. დიდებაშვილი, ა. კაკაბაძე, ტ. კოტრიკაძე, ო. თვაური. სასაზღვრო (საბაჟო) გადამტვირთვი სადგურების განვითარება საქართველოს პირობებში. . ”მეციენერება და ტექნოლოგიები” , საქართველო მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061. 2014წ. №4(718)/2014. გვ. 79-81..

ზ. ჭარბაძე. სასაზღვრო ზღუდეზე მოსული წნევების შესახებ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. # 64 გვ.246-250.

ფ. ვერულაშვილი, გ.აბრამიშვილი. სასაზღვრო პირობის ცვლილებების გავლენა ტალღურ პროცესში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. ISSN1512-0333 N1(33), 103გვ..

ლ. ქობულაშვილი. სასამართლო ექსპერტიზის სახეები და კლასიფიკაცია. სამეცნიერო-პრაქტიკულიჟურნალი "ცხოვრება და კანონი". 2010წ. #1 (19) თბილისი.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა მდგომარეობათა ანალიზი სამართალწარმოების ავტომატიზებულ სისტემაში. .. . ინტელექტი. 2004წ. №1 (18) , //, გვ. 43 - 47.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების ავტომატიზაცია. სტუ-ს შრომები . 2004წ. №1(451), // გვ. 142-146..

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების ავტომატიზაცია. . ტექნიკური დავალება. // საერთო სასამართლოების მატერიალურ- ტექნიკური დეპარტამენტი, . 2003წ. 94 გვ..

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების სტრუქტურული მოდელირება . სტუ- ს შრომები,. 2005წ. № 2(456) // გვ.112- 117.

გ. ღვინეფაძე, მ. ახობაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემის დამუშავების პროექტი. "სტუ-ს შრომები". 2004წ. N 1 (451), გვ. 100-104.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემის დამუშავების პროექტი . სტუ- ს შრომები, . 2004წ. , 1(451) // გვ.100- 104.

გ. გოგიჩაიშვილი. სასამართლო საქმეტა წარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემების დამუშავების პროექტი, . სტუ–ს შრომები. 2004წ. (451).

ლ. ადეიშვილი. სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ძველ ქართულ სამართალში. სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები. 2015წ. წიგნი IIII. თბ. "მერიდიანი" 2015 გვ.66-71.