სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ქენქაძე, ჯ. მორჩილაძე, გ. დოდელია, თ. გოგოლაძე. სარკინიგზო ტრანსპორტის საექსპლუატაციო მუშაობის გაუმჯობესების თანამედროვე პრობლემები.. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” ISSN 0130-7061. 2006წ. №¹7-9, გვ. 77-80, თბილისი, 2006 წ..

ო. ლაბაძე. სარკული ანარეკლის ზედაპირის მიმართ თვალთვალა მართვის ავტომატური სისტემის აგების პრინციპი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2010წ. #14, გვ. 109-112. .

დ. გუბელაძე. სარწყავ არხებში ფილტრაციული დანაკარგების განსაზღვრის მეთოდი. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2014წ. ტომი 2(10) , თსაუ,თბილისი, გვ.113-120.

კ. ყიზილაშვილი, შ.ყიზილაშვილი. სარწყავი მიწათმოქმედების -საქართველოს სოფლის მეურნეობის აღორძინების მაგისტრალური მიმართულება. საქართველოს ეკონომიკა. 2012წ. N-3, გვ.83-86.

კ. ბზიავა, ტუღუში გივი. სარწყავი არხებიდან ფილტრაციული დანაკარგების საანგარიშო დამოკიდებულებების განზოგადება. სსაუ–ს გამომცელობა, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. I, გვ. 201-205.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.გაბრიჭიძე, ვ.გაბრიჩიძე. სარწყავი არხების კომპლექსური გამოყენების შესაძლებლობა ელექტროენერგიისა და ეკოლოგიურად სუფთა სტრატეგიული და ეკონომიკური მნიშვნელობის ნივთიერებათა მისაღებდ. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2009წ. #25, გვ.6.

კ. ბზიავა. სარწყავი არხების წყლით შევსების პერიოდში ფილტრაციული დანაკარგების განსაზღვრა. სსაუ–ს გამომცელობა, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. II, გვ. 326-332.

ვ. სამხარაძე. სარწყავი კვლების დაჭრა ახალი კონსტრუქციის კვალსაჭრელით. ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016წ. კრებული #71 გვ.114 -116.

მ. ვართანოვი, ი.იორდანიშვილი. სარწყავი მელიორაციის განვითარება საქართველიში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2006წ. # 1-3, გვ.134-140.

კ. იორდანიშვილი, ვართანოვი მ., ჯუღელი ზ., იორდანიშვილი ი., ცანავა ლ.. სარწყავი მელიორაციის განვითარება საქართველოში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #1-3, 2006წ. გვ134-140.

ი. იორდანიშვილი, ი. იორდანიშვილი, ვართანოვი მ., ჯუღელი ზ., ცანავა მ.. სარწყავი მელიორაციის განვითარება საქართველოში. ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2006წ. №1-3, გვ.134-140.

დ. გუბელაძე. სარწყავი სისტემების ეფექტური ფუნქციონირება საირიგაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების პირობებში. ჟურნალი „მშენებელი „. 2013წ. N4(31), სტუ,თბილისი გვ.108–112.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. სარწყავი სისტემის საექსპლოატაციო საიმედოობის გაზრდა. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. გვ. 130-135..

ო. ხარაიშვილი, ნინო უნდილაშვილი. სარწყავი წყლის დაზოგვის გათვალისწინებით ნიადაგის გატენიანების ოპტიმალური სიღრმის განსაზღვრა. სსაუ, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტომი 2 N4(49) გვ. 382-388.

მ. ვართანოვი, თ.მახარაძე. სარწყავი წყლის მიწოდების ტარიფების ოპტიმიზაციის საკითხისათვის. თბილისი, აგრარული ეკონომიკის მოამბე. 2008წ. ტ.II, გვ. 96-99.

მ. ვართანოვი. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი . ეკონომიკა და ბიზნესი . 2008წ. №4 გვ.112-117.

. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი . ეკონომიკა და ბიზნესი . 2008წ. №4, გვ. 112-117.

კ. იორდანიშვილი, ი. მახარაძე. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის საკითხისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. #4-6, 2008წ. 101-104გვ.

მ. ვართანოვი, კ.იორდანიშვილი, თ.მახარაძე. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის საკითხისათვის . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. # 4-6 გვ.101-104.

ს.მდივანი. სასაზვრო მდინარე ალაზნის წყლის რესურსების პროგნოზი ტემპერატურის რყევადობის ანალიზის საფუძველზე. საქ. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტ. შრომები.. 2007წ. ტ. 111. გვ.30-35..