სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი, ნ. ჯაფარიძე, მ. ტაბატაძე. სასარგებლო კომპონენტის არითმეტიკული საშუალოს მეთოდით გამოთვლილი მატემატიკური მოლოდინის ცდომილების კავშირი მინერალიზაციის განაწილების ვარიაციასთან, თბილისი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2011წ. ISSN 0132-1447, ტ. 5, N 2.

R. Diakonidze, თ.სუპატაშვილი, მ. შავლაყაძე, შ. კუპრეიშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე.. სასაფლაოებზე დაკრძალული გვამების გახრწნის შედეგად გამოყოფილი მომწამვლელი ნივთიერებების ზემოქმედების შეფასება მტკნარი წყლის რესურსების, უპირველესად სასმელი წყლის ხარისხზე. . საქართველოს საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ჯურნალი. . 2013წ. ტ.5. #1-2. ნიუ-იორკი, 2013, გვ. 21-25. .

ბ. ბარკალაია. სასაქონლო ბირჟების ბოლო შანსი. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2013წ. №3. 38-42.

ზ. ვაშაკიძე, ხომეზურაშვილი ვახტანგ. სასაქონლო ბირჟების ბოლო შანსი. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, . 2014წ. #1, გვ. 54-57..

ზ. ვაშაკიძე, ბ. ბარკალაია, ხომიზურაშვილი ვახტანგ. სასაქონლო ბირჟების ბოლო შანსი. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, . 2013წ. #3, 3 გვ..

ო. გელაშვილი, ნ. ბუთხუზი. სასაქონლო მოძრაობის აქტუალური პრობლემები და მათი უზრუნველყოფის ტერმინალური სისტემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. . 2009წ. #2, გვ.13-19.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. სასაქონლო პოლიტიკა, როგორც მარკეტინგული კომპლექსის შემუშავების ინსტრუმენტი მცირე ბიზნესისათვის. . . 2012წ. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული II, 2012.

მ. ჩეჩელაშვილი. სასესხო პროცენტი და ისლამური ტრადიცია. ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „მოამბე“. 2017წ. ISSN 2233-3606, № 27, გვ.44-47.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე. სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ორგანოების ფუნქციების დარ¬ღვევის მექანიზმები სხვა- და¬სხვა ტიპის ანემიების დროს. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 55-61.

ნ. ბოლქვაძე, თ. ცინცაძე, მ. რუსია, რ.ჩაგუნავა. სასმელი წყლის ანალიზის ისტორიისათვის საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ. 11.N 2. გვ; 144-145.

თ. ცინცაძე, მ. რუხაძე, რ. ჩაგუნავა, ნ. ბოლქვაძე. სასმელი წყლის ანალიზის ისტორიისათვის საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11. №2. გვ. 144-145.

გ. სოსელია, null, ი.მიხელაშვილი. სასმელი წყლის გაუსნებოვნების თანამედროვე ალტერნატიული ხერხი. Hydroengeneering. 2009წ. N 1.

ვ. ფადიურაშვილი, სიმიონოვი რ., იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. სასმელი წყლის კოაგულიანტით გაწმენდის პროცესის კონტროლის ანალიტიკური ხელსაწყოს შექმნის საკითხები. სტუ. 2014წ. 1(17) გვ 100-104.

ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი, მ. წვერავა, ე. შენგელია. სასმელი წყლის ფერიანობის ამაღლება ბუნებრივი სორბენტების გამოყენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2001წ. №1.

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. სასოფლო სამეურნეო მარკეტინგი აგრობიზნესში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. #4 , გვ.121-126.

მ. ყავრელიშვილი. სასოფლო ტურიზმისა და აგროტურიზმისათვის გამოსადეგი განთავსების საშუალებების კლასიფიკატორის შექმნის პრინციპები. კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. გვ. 198-209.

ც. ოშაყმაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, ნ.თომაძე. სასოფლო- სამეურნეო მანქანების (ყურძნიდან კლერტის გაცლის) მუშაობის პროცესის ოპტიმიზაციის მეთოდი. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ჰიდროინჟინერია. 2008წ. გვ. 83.

ზ. სვანიძე. სასოფლო-სამეურნეო პროდ უქტების ეკოლოგიური კონტ როლი და უსაფრთხოების რე კომენდაციები ბოლნის-კაზრეთის რეგიონში. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. თბილისი. 1(57). 4.

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. სასოფლო-სამეურნეო დარგის განვითარების საბაზრო მექანიზმები .. ‘გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული . . 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი.გვ.50–53;..