სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ძნელაძე. სასრული ავტომატის სინთეზი რეგულარული გამოსახულების საფუძველზე. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ ISSN 1512-3979 . 2011წ. N1(10), გვ. 129-135.

ნ. მურღულია, ვ.ლომიძე. სასრული სხვაობების მოდიფიცირებული მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №2(9).

ვ. ლომიძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია. სასრული სხვაობების მოდიფიცირებული მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. .

ბ. ბარკალაია. სასტუმროთა კლასიფიკაციის თანამედროვე ტენდენციები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 17წ. №1. 2017წ. 0.43 ნ.თ..

ი. მოსაშვილი, ვასაძე მანანა. სასტუმროს მარკეტინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ შრომების კრებული. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გვ. 108-116..

ი. გელენავა. სასულერო-სამრევლო სკოლები აფხაზეთში 1900 -1917 წწ.. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: `ლოგოსი~ . 2007წ. # IV .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. სასულიერო პირთა ზედა სამოსის კონსტრუქციების ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", მეცნიერებათა აკადენიის გამომცემლობა. 2010წ. N1(3). 97-100გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.ღინტიბიძე, გ.ჯოხარიძე. სასულიერო პირთა სამოსის ჰიგიენური თვისებების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, გამომცემლობა ქ.ტ.უ.. 2006წ. N1(17), 102-105გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. სასულიერო პირთა სამოსისათვის გამოყენებული სელის ქსოვილები ძველ საქართელოში. საისტორიო ვერტიკალები. 2010წ. N21.160-163გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, კ.ანასაშვილი. სასულიერო პირთა შესამოსელის "ჩოხის" კონსტრუქციების კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები.. 2002წ. N7(446), 221-223გვ..

მ. ვანიშვილი. სასურსათო უზრუნველყოფის რეტროსპექტული ანალიზი საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა, ყოველთვიური სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი. 2001წ. №4, გვ. 18-27.

გ. გაბაიძე, ჯ. მახარაშვილი. სასურსათო კრიზისი და მისი გამომწვევი მიზეზები საქართველოში. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2010წ. ტ. 3 /52/, თბ. 2010 წ. გვ. 80.

გ. გაბაიძე. სასურსათო პრობლემა საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში და აგრარული რეფორმის მიმდინარეობა საქართველოში. ეკ. და სოც. პრობლემების სკი შრ. კრებული . 1997წ. ტ. 3. 1997წ. გვ. 356.

ლ. იონათამიშვილი, ო.ვაშაკიძე. სასურსათო პრობლემები, ახალი ასპექტები და დაძლევის გზები. სქართველოს ეკონომიკის, მრეწვრლობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული სოციალურ–ეკონომიკური და რეგიონული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შრომატა კრებული"საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში". 2002წ. ტ.6 ო,4 ნ.თ..

მ. წულუკიძე, ლილი ბოლქვაძე. სასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოებისა და რისკების შეფასება. სტუ. "განათლება" 2017წ.. 0წ. 2017№1(17) გვ.74.

მზია წულუკიზე, ლილი ბოლქვაძე. სასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოებისა და რისკების შეფასება. სტუ "განათლება". 2017წ. №1(17) გვ 274.

ვ. ზეიკიძე. სასურსათო უსაფრთხოების დონის შეფასებისა და სახელმწიფოებრივი რეგულირების მეთოდოლოგიურ -ორგანიზაციული ასპექტები.. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 6-ე ტომი.. 2000წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 6-ე ტომი.- თბ. 2002 წ. გვ. 88-95..

მ. ვანიშვილი, ზეიკიძე ვაჟა. სასურსათო უსაფრთხოების დონის შეფასებისა და სახელმწიფოებრივი რეგულირების მეთოდურ-ორგანიზაციული ასპექტები. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 2002წ. VI ტომი, გვ. 88-95.

მ. ვანიშვილი. სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი საფუძვლები. ეკონომიკა, ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2000წ. №9-12, გვ. 66-71.

ქ. როყვა. სასუქების გამოყენების ეკოლოგიური საკითხები. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. 2007წ. ტ. XXXX გვ. 51.