სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი, მ. წვერავა, ე. შენგელია. სასმელი წყლის ფერიანობის ამაღლება ბუნებრივი სორბენტების გამოყენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2001წ. №1.

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. სასოფლო სამეურნეო მარკეტინგი აგრობიზნესში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. #4 , გვ.121-126.

მ. ყავრელიშვილი. სასოფლო ტურიზმისა და აგროტურიზმისათვის გამოსადეგი განთავსების საშუალებების კლასიფიკატორის შექმნის პრინციპები. კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. გვ. 198-209.

ც. ოშაყმაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, ნ.თომაძე. სასოფლო- სამეურნეო მანქანების (ყურძნიდან კლერტის გაცლის) მუშაობის პროცესის ოპტიმიზაციის მეთოდი. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ჰიდროინჟინერია. 2008წ. გვ. 83.

ზ. სვანიძე. სასოფლო-სამეურნეო პროდ უქტების ეკოლოგიური კონტ როლი და უსაფრთხოების რე კომენდაციები ბოლნის-კაზრეთის რეგიონში. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. თბილისი. 1(57). 4.

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. სასოფლო-სამეურნეო დარგის განვითარების საბაზრო მექანიზმები .. ‘გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული . . 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი.გვ.50–53;..

დ. ნატროშვილი, ნ. ზანგალაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების თესვის ნორმის განსაზღვრა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი X, გვ.324-327.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. გვ. 125-128.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. გვ. 125-128.

შ. კუპრეიშვილი, მ.კიკაბიძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობისა და წყალმოთხოვნილებას შორის კავშირის დადგენა. სამეცნიერო შრომათა კრებული - აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2011წ. ტომი 4, #2 (55), თბილისი, გვ. 76-78.

გ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აგრომეტეოროლოგიური პროგნოზები შიდა ქართლის რეგიონისათვის . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #3(52), გვ. 15-17.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აგრომეტეოროლოგიური პროგნოზები შიდა ქართლის რეგიონისათვის . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #3(52), გვ. 15-17.

მ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები შიდა ქართლში . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #2(51), გვ. 22-25.

ზ. ჯაფარიძე, თომაძე ნანა, ოშაყმაშვილი ცისანა. სასოფლო-სამეურნეო მანქანების მუშაობის პროცესის ოპტიმიზაციის მეთოდი. სტუ, “ჰიდროინჟინერია”, თბილისი. 2008წ. №1(5) გვ.83-88.

გ. გაბაიძე, ა. მანჯავიძე, ე. ფუტკარაძე. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა რეორგანიზაცია- აგრარული რეფორმის ერთ-ერთი მიმართულება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული. 2001წ. ტ. 12. თბ. 2001 წ. გვ. 228.

მ. ნიკოლეიშვილი. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა სპეციალიზაციის დონის მახასიათებლების განსაზღვრა და შეფასება. ეკონომიკა. 2005წ. #3-4,114-122.

ნ. კოპალიანი. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს როლი ქვეყნის ეკონომიკაში და მისი თავისებურებანი. სტუ ბიზნეს-ინჟინერინგი სოფლის მეურნეობაში . 2015წ. 01 ნოემბერი 2015.

ე. მიდელაშვილი, რ. ქსოვრელი, null, მ. მჭედლიძე. სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიურ პროცესში ელექტრომაგნიტური ბუნკერების გამოყენების მდგრადობის ამაღლება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2007წ. ტ. XXXX. თბილისი. გვ.114-117.

მ. ნიკოლეიშვილი. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების რაციონალიზაციის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2011წ. #29, 366-368.