სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26138 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი. საურთიერთობო დამხმარე ქართველ მეტყველება შეზღუდულ პირთათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. V, (ქართულად), 138-139.

ნ. კუპატაძე. საუღელტეხილო უბანზე თბომავლის წევის შემთხვვაში დამუხრუჭებით სვლის რეჟიმის კრიტერიუმები და ანალიზი. ინტელექტი ISSN 1512-0333. 2008წ. №1(30) გვ.39-41.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. საუღელტეხილო უბნებზე ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. “ტრანსპორტი”, . 2005წ. ISSN 1512-0910 #1-2 –გვ.42-43..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. საუღელტეხილო უბნებზე ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. ტრანსპორტი. 2005წ. #1-2, გვ.42-43.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, ღონღაძე ლაშა. საუღელტეხილო უბნებზე ლიანდაგის კაპიტალური შეკეთების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება თანამედროვე მაღალი წარმადობის სალიანდაგო მანქანების გამოყენებით. სტუ შრომები” ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. ISSN 1512-0996 #3(457), გვ. 109-110.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, ლ. ღონღაძე. საუღელტეხილო უბნებზე ლიანდაგის კაპიტალური შეკეთების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება თანამედროვე მაღალი წარმადობის სალიანდაგო მანქანების გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. სტუ შრომები”, #3(457),გვ. 109-110..

ე. კალატოზიშვილი, დათუკაშვილი გ., ხომასურიძე მ., მუჯირი ლ.. საფერავის ყურძნის ჯიშიდან მაღალხარისხოვანი ღვინის დამზადების რაციონალური ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. #3, გვ. 98-101..

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. საფერავის” ჯიშის ყურძნისაგან დამზადებული ღვინოების დამზადებული ღვინოების დაძველების პროცესების გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2003წ. №11.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. საფერმენტაციო აპარატების ზოგი-ერთი კონსტრუქციული თავისებურება აბტიბიოტიკების წარმოების დროს. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 29-36.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. საფერმენტაციო აპარატურის ზოგიერთი კონსტრუქციული თავისებურება ანტიბიო-ტიკების წარმოების დროს. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2013 წ. ტ. 1, #2, გამ-ბა `გეორგიკა~. 2013წ. 29-35.

მ. გოცაძე, მ.მერაბიშვილი. საფეხუროვანი რეგული-რების სარელსო წრედის გაანგარისების მეთოდიკა . ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2013წ. #3-4 (51-52), 2013 .

ჯ. კანკაძე, ბ.ჟვანია,მ.კანკაძე. საფინანსო ორგანიზაციების როლი საქართველოს ინტეგრაციულ სამეურნეო სისტემის ფორმირებაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. გვ.83–84.

კ. ოდიშარია, გ. სურგულაძე, ც. ფხაკაძე, ა. კეკენაძე. საფინანსო ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების და IT-სამსახურის ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების შეფასება. . სტუ–ს შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“,. 2016წ. №1, გვ.248–253.

გ. გაბაიძე. საფინანსო სექტორის სისუსტის მიზეზები განვითარებად ქვეყნებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2001წ. ტ. 14. თბ. 2001 წ. გვ. 300.

ზ. ვაშაკიძე, მანუჩარ ჯაგოდნიშვილი. საფინანსო სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2014წ. #3-4, 68-77 გვ..

ა. კურატაშვილი. საფინანსო სისტემა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის აუცილებლობა. მეცნიერული შემოქმედება_გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. გვ. 99-104..

ნ. მაისურაძე. საფინანსო-ეკონომიკური კრიზისი - დროებითი ყკყსვლა ახალი ინოვაციური პროცესებისთვის. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009. 0წ. .

ა. ქუთათელაძე, ლ. ქუთათელაძე. საფინანსო-საბანკო ორგანიზაციაში ინფორმაციული უსაფრთხო-ების უზრუნველყოფისა და რისკების მართვის მეთოდები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირება-დი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2012წ. № 1-2 გვ. 57-61 .

ა. ქუთათელაძე, ი.კვეტენაძე. საფინანსო–საბანკო დაწესებულებაში დაკრედიტების პროცესის ინოვაციური რისკები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა – XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ. #3 გვ. 178-182 .

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. საფინანსო–საინვესტიციო სფერო–ახალი ეკონომიკურ–ფინანსური კატეგორია. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 6 .