სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. გვ. 125-128.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. გვ. 125-128.

შ. კუპრეიშვილი, მ.კიკაბიძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობისა და წყალმოთხოვნილებას შორის კავშირის დადგენა. სამეცნიერო შრომათა კრებული - აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2011წ. ტომი 4, #2 (55), თბილისი, გვ. 76-78.

გ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აგრომეტეოროლოგიური პროგნოზები შიდა ქართლის რეგიონისათვის . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #3(52), გვ. 15-17.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აგრომეტეოროლოგიური პროგნოზები შიდა ქართლის რეგიონისათვის . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #3(52), გვ. 15-17.

მ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები შიდა ქართლში . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #2(51), გვ. 22-25.

ზ. ჯაფარიძე, თომაძე ნანა, ოშაყმაშვილი ცისანა. სასოფლო-სამეურნეო მანქანების მუშაობის პროცესის ოპტიმიზაციის მეთოდი. სტუ, “ჰიდროინჟინერია”, თბილისი. 2008წ. №1(5) გვ.83-88.

გ. გაბაიძე, ა. მანჯავიძე, ე. ფუტკარაძე. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა რეორგანიზაცია- აგრარული რეფორმის ერთ-ერთი მიმართულება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული. 2001წ. ტ. 12. თბ. 2001 წ. გვ. 228.

მ. ნიკოლეიშვილი. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა სპეციალიზაციის დონის მახასიათებლების განსაზღვრა და შეფასება. ეკონომიკა. 2005წ. #3-4,114-122.

ნ. კოპალიანი. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს როლი ქვეყნის ეკონომიკაში და მისი თავისებურებანი. სტუ ბიზნეს-ინჟინერინგი სოფლის მეურნეობაში . 2015წ. 01 ნოემბერი 2015.

ე. მიდელაშვილი, რ. ქსოვრელი, null, მ. მჭედლიძე. სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიურ პროცესში ელექტრომაგნიტური ბუნკერების გამოყენების მდგრადობის ამაღლება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ. 2007წ. ტ. XXXX. თბილისი. გვ.114-117.

მ. ნიკოლეიშვილი. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების რაციონალიზაციის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2011წ. #29, 366-368.

ზ. გვიშიანი, გ.გავარდაშვილი. სასოფლო-სამეცნიერო სავარგულების ნაყოფიერების გაზრდის ზოგიერთი ღონისძიება. საინჟინრო ეკოლოგიის საკითხები ჰიდროტექნიკურ მელიორაციაში, სამეცნიერო შრომები . 1996წ. თბილისი, გვ.4.

ა. დუნდუა, ლ. ჯინორიძე. სასრული ავტომატების სინთეზის ძირითადი ალგორითმის ფორმალიზების ერთი პრობლემის გადაწყვეტა. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. № 4; გვ. 177 - 183.

გ. ძნელაძე. სასრული ავტომატის სინთეზი რეგულარული გამოსახულების საფუძველზე. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ ISSN 1512-3979 . 2011წ. N1(10), გვ. 129-135.

ნ. მურღულია, ვ.ლომიძე. სასრული სხვაობების მოდიფიცირებული მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №2(9).

ვ. ლომიძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია. სასრული სხვაობების მოდიფიცირებული მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. .

ბ. ბარკალაია. სასტუმროთა კლასიფიკაციის თანამედროვე ტენდენციები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 17წ. №1. 2017წ. 0.43 ნ.თ..

ი. მოსაშვილი, ვასაძე მანანა. სასტუმროს მარკეტინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ შრომების კრებული. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გვ. 108-116..

ი. გელენავა. სასულერო-სამრევლო სკოლები აფხაზეთში 1900 -1917 წწ.. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: `ლოგოსი~ . 2007წ. # IV .