სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გელაშვილი, ბეჟანიშვილი პ.. საქალაქო ავტობუსების საექსპლუატაციო პირობების და მოძრაობის რეჟიმების თავისებურებანი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . . 2011წ. #2(21), გვ.5-10.

ვ. ლეკიაშვილი, ვ.ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #14(16).

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსის გაქანების ოპტიმალურად წარმართვა. ს/ტ ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენელობა“. თბილისი. . 2008წ. №4. გვ 165...170.

ზ. ბოგველიშვილი, დ.ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსის მოძრაობის ტიპიური ციკლის დადგენა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2016წ. №2(36), გვ.291-295. ISSN 1512-3537.

ხ. მღებრიშვილი, გ.მაჭარაშვილი. საქალაქო ავტობუსის მწარმოებლობის გაზრდა გაჩერებებს შორის მანძილების რაციონალურად დაგეგმვით.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი,. 2011წ. N1(20), 32-36 გვ..

ვ. ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსის საწვავის საერთო ხარჯის ფორმირება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #3, 5.

ვ. ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსის საწვავის სამარშრუტო ხარჯის ფორმირება შევსების კოეფიციენტისაგან დამოკიდებულებით . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #4(16), 4.

მ. მილაშვილი, თ.ჭანტურია. საქალაქო გარემოს არქიტექტურულ-მხატვრული ორგანიზაცია. . ჟურნალი „ატრიუმი“ . 1998წ. #1 თბ. 1998 წ. გვ.43.

თ. ჭანტურია, მ.მილაშვილი. საქალაქო გარემოს არქიტექტურულ– მხატვრული ორგანუზაცია. "ატრიუმი". 1998წ. №1.

მ. თანანაშვილი. საქალაქო გვირაბების განათება. ტრანსპორტი . 0წ. 2006 წ. N2; გვ. 22 - 26.

ი. ქვარაია. საქალაქო მართვა. მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების საკოორდინაციო ცენტრი. 2001წ. საინფორმაციო ბიულეტენი 10, 172-224.

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. საქალაქო მეურნეობის მომსახურების სფერო. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. №2 (6),გვ. 6-21.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.ხართიშვილი. საქალაქო მეურნრობის მომსახურების სფერო. ჰიდროინჟინერია N 2 (6). 2008წ. .

მ. ზურიკაშვილი, ო.გელაშვილი,, გ.ტაბატაძე,, თ.ნიაური, , მ.კოპლატაძე. საქალაქო საავტობუსო მარშრუტებზე მგზავრთნაკადების კვლევის მეთოდების ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნი-კური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. თბილისი, N1(35), გვ.11-18.

მ. კოპლატაძე, ო.გელაშვილი,გ.ტაბატაძე,მ.ზურიკაშვილი. საქალაქო საავტობუსო მარშრუტებზე მგზავრთნაკადების კვლევის მეთოდების ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. თბილისი N1 (35) 2016 .

მ. ზურიკაშვილი, ო.გელაშვილი,, გ.ტაბატაძე,, თ.ნიაური,, მ.კოპლატაძე. საქალაქო საავტობუსო მარშრუტების ეფექტური ფუნქციონირების ღონისძიებების დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი, N1(35), 2016. . 2016წ. თბილისი, N1(35), გვ.5-11.

მ. კოპლატაძე, ო.გელაშვილი, მ.ზურიკაშვილი,გ.ტაბატაძე. საქალაქო საავტობუსო მარშრუტების ეფექტური ფუნქციონირების ღონისძიების დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. თბილისი N1(35) 2016.

მ. ზურიკაშვილი, ო.გელაშვილი,, ნ.ნავაძე,, ო.ბიჭიაშვილი. საქალაქო სამგზავრო სატრანსპორტო სისტემის ანალიზი და მისი მოდელირების ასპექტები. satransporto xidi evropa-azia. Europe-Azia ntransport bridge. თბილისი,2016 წ.11–14 ოქტომბერი. 2016წ. თბილისი,.11–14 ოქტომბერი, გვ.48-52.

ნ. ნავაძე. საქალაქო სამგზავრო სატრანსპორტო სისტემის ანალიზი და მისი მოდელირების ასპექტები. "სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია" . 2016წ. N 2.

ვ. ლეკიაშვილი. საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ენერგო და ეკოლოგიური ეფექტურობის შესახებ . საინფორმაციო, სამეცნიერო საინჟინრო-ანალიზური სამთო ჟურნალი . 2001წ. #2 (7) თბილისი, .