სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. სასულიერო პირთა ზედა სამოსის კონსტრუქციების ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", მეცნიერებათა აკადენიის გამომცემლობა. 2010წ. N1(3). 97-100გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.ღინტიბიძე, გ.ჯოხარიძე. სასულიერო პირთა სამოსის ჰიგიენური თვისებების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, გამომცემლობა ქ.ტ.უ.. 2006წ. N1(17), 102-105გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. სასულიერო პირთა სამოსისათვის გამოყენებული სელის ქსოვილები ძველ საქართელოში. საისტორიო ვერტიკალები. 2010წ. N21.160-163გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, კ.ანასაშვილი. სასულიერო პირთა შესამოსელის "ჩოხის" კონსტრუქციების კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები.. 2002წ. N7(446), 221-223გვ..

მ. ვანიშვილი. სასურსათო უზრუნველყოფის რეტროსპექტული ანალიზი საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა, ყოველთვიური სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი. 2001წ. №4, გვ. 18-27.

გ. გაბაიძე, ჯ. მახარაშვილი. სასურსათო კრიზისი და მისი გამომწვევი მიზეზები საქართველოში. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2010წ. ტ. 3 /52/, თბ. 2010 წ. გვ. 80.

გ. გაბაიძე. სასურსათო პრობლემა საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში და აგრარული რეფორმის მიმდინარეობა საქართველოში. ეკ. და სოც. პრობლემების სკი შრ. კრებული . 1997წ. ტ. 3. 1997წ. გვ. 356.

ლ. იონათამიშვილი, ო.ვაშაკიძე. სასურსათო პრობლემები, ახალი ასპექტები და დაძლევის გზები. სქართველოს ეკონომიკის, მრეწვრლობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული სოციალურ–ეკონომიკური და რეგიონული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შრომატა კრებული"საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში". 2002წ. ტ.6 ო,4 ნ.თ..

მ. წულუკიძე, ლილი ბოლქვაძე. სასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოებისა და რისკების შეფასება. სტუ. "განათლება" 2017წ.. 0წ. 2017№1(17) გვ.74.

მზია წულუკიზე, ლილი ბოლქვაძე. სასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოებისა და რისკების შეფასება. სტუ "განათლება". 2017წ. №1(17) გვ 274.

ვ. ზეიკიძე. სასურსათო უსაფრთხოების დონის შეფასებისა და სახელმწიფოებრივი რეგულირების მეთოდოლოგიურ -ორგანიზაციული ასპექტები.. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 6-ე ტომი.. 2000წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 6-ე ტომი.- თბ. 2002 წ. გვ. 88-95..

მ. ვანიშვილი, ზეიკიძე ვაჟა. სასურსათო უსაფრთხოების დონის შეფასებისა და სახელმწიფოებრივი რეგულირების მეთოდურ-ორგანიზაციული ასპექტები. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 2002წ. VI ტომი, გვ. 88-95.

მ. ვანიშვილი. სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი საფუძვლები. ეკონომიკა, ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2000წ. №9-12, გვ. 66-71.

ქ. როყვა. სასუქების გამოყენების ეკოლოგიური საკითხები. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. 2007წ. ტ. XXXX გვ. 51.

მ. ბედინეიშვილი, სულაბერიძე მ.. სასწავლო დაწესებულებაში პედაგოგთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემა.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115. . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115. .

გ. ჩაჩანიძე. სასწავლო დისციპლინებში საგანთშორისი კავშირების გამოვლენის მათემატიკური მოდელი.. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1, .

ლ. მეტრეველი. სასწავლო კომპიუტერული დავალებები დისტანციურ სწავლებაში. „პრომეთე“. 2005წ. N6(18).

ნ. ცანავა. სასწავლო მასალა სტუდენტებისათვის საგანში "წარმოების(კორპორაციის) მართვა". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. N5, გვ.163-171.

ნ. ცანავა. სასწავლო მასალა სტუდენტებისათვის თემაზე " ფირმის უზარალობის ანალიზი" . საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2015წ. N3,გვ.130-134.

ნ. ცანავა. სასწავლო მასალა სტუდენტებისათვის თემაზე "კორპორაციის ფინანსური საქმიანობის ანალიზი". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2015წ. N3,გვ.59-66.