სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23783 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რაჭველიშვილი. ტექნოლოგიური ნედლეულის გამოყენებით მიღებული ფოლადისთვის განკუთვნილი მინანქრის თავისებურებანი. ჟურნალი “კერამიკა“. 2013წ. გვ. 32-36, ISSN 1512-0325.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, კ. კიკაბიძე. ტექნოლოგიური პლატფორმები – სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარების პრიორიტეტებზე კონცენტრაციის მექანიზმი. „ეკონომიკა“ . 2016წ. №11-12.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, მაია ბენია, ლაშა მამულაშვილი. ტექნოლოგიური პროგრესი – მითი თუ რეალობა?. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. #2 2014 წელი გვ. 208-210.

ო. გაბედავა. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების ელექტრონულ მოწყობილობებში ხელშემშლადეგობის ამაღლების ხარისხი, რომლებიც უზრუნველყოფს მოცემულ საიმედოობას ხელშეშლის ზემოქმედების პირობებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემების (სტატიების კრებული), "საბჭოთა საქართველო" . 1981წ. 199-205 გვ..

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია, ზ. მიქაძე. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზირებული სისტემის სტრუქტურული და ფუნქციური ორგანიზაციის თავისებურებანი და მისი მათემატიკური მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 2000წ. #5, 9 გვერდი.

ნ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა, ცხაკაია თამარი. ტექნოლოგიური პროცესის მრავალპარამეტრული სტატისტიკური კონტროლის ეფექტურობის უზრუნველყოფის საკითხები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2016წ. 2 (22).

პ. ნარიმანიშვილი. ტექნოლოგიური სქემები და ეკონომიკური ანგარიში ტყესაკაფ სამუშაოებზე საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამეცნიერო ტექნიკური ჯურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათ მშენებლობა #2-18. 0წ. 2011წელი.

ჯ. მორჩილაძე, პ. ქენქაძე. ტექნოლოგიური “ფანჯრის” რაციონალიზაციის შესახებ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, ISSN 0201-7164.. 2008წ. #¹3 (469) 2008. გვ. 6..

თ. ბაციკაძე. ტექნოპარკები და თავისუფალი ეკონომიკური ზონები „სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი, როგორც ინოვაციური რეალიზაციის ობიექტი. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ სტუ-ს ყოველკვარტალური სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. №4.

ნ.ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკები-ინოვაციების სტიმულატორი. . წ. .

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათასვილი. ტექნოპარკების როლი და ადგილი რეგიონის ინოვაციურ სტრუქტურაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 4 გვ.85 .

ე. ბარათაშვილი, ნ.ნადარეიშვილი. ტექნოპარკების ფორმირების პერსპექტივები საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2010წ. N 11, 0.8 ნ.თ..

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკების ფორმირების პერსპექტივები საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში. საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. №11, გვ 68-74.

რ. პატარაია, ი. ორჯონიკიძე, ვ. ჯამარაშვილი. ტექნოპარკის საპროექტო წინადადება ბორჯომ–პარკისათვის . ინტერნეტ–ჟურნალი. 2011წ. №5.

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკი– ინოვაციების სტიმულიატორი. ბიზნესი და მენეჯმენტი №2. 2010წ. შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. ბათუმი. №2. გვ. 43-47.

ე. დოკვაძე. ტექსტის ავტომატიზირებული (ინტერაქტიული) ტეგერის ზმნური კომპონენტი. . 2001წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N5 გვ.147-149.

თ. თოდუა. ტექსტის დახრის კუთხის კორექციისა და სეგმენტაციის ალგორითმები ოპტიკური ამომცნობი სისტემებისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. #7-9, გვ. 26-29.

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტის მთლიანობის არსი ფსიქოლინგვისტურ განზომილებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2016წ. 2(30) 2016. .

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტის ტიპები ტექნიკურ დოკუმენტაციაში და ინტერკულტურული ბარიერები. საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2013წ. 1(17) 2013.

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტისა და დისკურსის დეფინირების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2016წ. 2(30) 2016. .