სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26138 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ყიფშიძე, ვ.კავთუაშვილი. საფირმო სტილი ბრენდის ფორმირებაში. გამომცემლობა. 2006წ. 2 გვ.101-107.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების განვითარების ეტაპები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. №2.

თ. ხინიკაძე-გვარამია, ქ.შონია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. №2.

ვ. დათაშვილი, თამარ ხინიკაძე , ქეთინო შონია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული საფუძვლები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

ზ. ღუდუშაური. საფონდო ბირჟა: „ხარების“ ბაზარი, „დათვების“ ბაზარი, „დოუს ლეკვები“, „დოუს ძაღლები“. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. #3.

მ. პაპაშვილი. საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა XIX საუკუნეში. "გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია".საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2009წ. გვ.289-294.

გ. ლობჟანიძე. საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მომხდარი ტერაქტების საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2016წ. N6, 2016, ქ. თბილისი, გვ 6.

დ. ცინცაძე, ქ. ომიაძე. საფრენი აპარატების აეროდინამიკური მახასიათებლები . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული.. 2015წ. #19, გვ.76-79.

ზ. გელიაშვილი, გ. დათუკიშვილი; ნ.შაყულაშვილი; ი. ჭანტურია; მ. ხომასურიძე;. საფუვრის ზეგავლენა წითელი ღვინის ფენოლურ ნაერთებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. №2, (15) . გვ.122-126.

მ. ყიფშიძე, ა.ტაბატაძე. საფუთავის როლი თანამედროვე მარკეტინგულ კომუნიკაციებში. გამომცემლობა. 2008წ. 4 გვ.171-176.

ე. მეძმარიაშვილი. საქ. ბრძოლებისა და ოპერაციების უზრუნველყოფისათვის ტერიტორიის საინჟინრო აღჭურვის სამხედრო–საინჟინრო შეიარაღების, ტექნიკისა და კონსტრუქციული სისტემების ბაზის შექმნის საინჟინრო იდეოლოგიის ძირითადი პრინციპების და პრიორიტეტები.. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 13გვ..

ლ.ქიტიაშვილი. საქ. მდინარეების საშუალო წლიური და სეზონური პერიოდების წყლის ხარჯების აღდგენის შედეგები ზამთრის წინაპერიოდის სითბოსა და სიცივის ინდექსების რყევადობის საფუძველზეს. კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი .. 2011წ. ტ. გვ. 115-118.

ვ. თევზაძე, ნათიშვილი ო.. საქ. მეინცერებათა აკადემიის ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით . ეროზიულ-ღვარცოფული და მომინჯავე პრობლემებისათვის მიძვრნილი საერთაორისო თბილისი. წ. გვ.გვ. 251-252.

ე. მეძმარიაშვილი. საქ. სამხედრო–სამრეწველო კომპლექსის საწყისი მდგომარეობა დამოუკიდებელი სახელმწიფო პირობებში. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 6გვ..

ჯ. ჯანაშია. საქ. სისიხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შესახებ” (2006 წლის 10 აპრილის მონაცემები). საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, . 2006წ. #1 133-148 გვ,თბილისი..

ე. მეძმარიაშვილი. საქ.სამხედრო–სამრეწველო კომპლექსის ჩამოყალიბების სახასიათო საბჭოთა პერიოდი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

ნ. ნავაძე, ბ. ჟვანია, ვ. დოგრაშვილი. საქალაქთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვების ეფექტურობაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები და უარყოფითის აღმოფხვრის ღონისძიებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. 1(23) 2012 წ. გვ. 128-135.

მ. ძიძიგური. საქალაქთმშენებლო–ესთეტიკური თავისებურებანი ა. ქურდიანის შემოქმედებაში (2 საცხოვრებელი სახლის მაგალითზე). კავკასიის მაცნე. 2002წ. (სპეციალური გამოშვება), 113–117.

გ. სალუქვაძე. საქალაქო აგლომერაციისა და ურბოეკოლოგიის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხები. სამეცნიერი-ტექნიკურ ჟურნალი “არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები” N4 ,გამომცემლობა” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2014წ. .

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსების გადაზიდვების ეფექტურობის ამაღლება გაჩერებებს შორის მანძილების რაციონალურად დაგეგმვით. ს/ტ ჟურნალი : ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი, . 2011წ. N1,.