სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. როყვა. სასუქების გამოყენების ეკოლოგიური საკითხები. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. 2007წ. ტ. XXXX გვ. 51.

მ. ბედინეიშვილი, სულაბერიძე მ.. სასწავლო დაწესებულებაში პედაგოგთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემა.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115. . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115. .

გ. ჩაჩანიძე. სასწავლო დისციპლინებში საგანთშორისი კავშირების გამოვლენის მათემატიკური მოდელი.. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1, .

ლ. მეტრეველი. სასწავლო კომპიუტერული დავალებები დისტანციურ სწავლებაში. „პრომეთე“. 2005წ. N6(18).

ნ. ცანავა. სასწავლო მასალა სტუდენტებისათვის საგანში "წარმოების(კორპორაციის) მართვა". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. N5, გვ.163-171.

ნ. ცანავა. სასწავლო მასალა სტუდენტებისათვის თემაზე " ფირმის უზარალობის ანალიზი" . საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2015წ. N3,გვ.130-134.

ნ. ცანავა. სასწავლო მასალა სტუდენტებისათვის თემაზე "კორპორაციის ფინანსური საქმიანობის ანალიზი". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2015წ. N3,გვ.59-66.

გ. ჯანელიძე, რ. ესიავა, მხეიძე თ.. სასწავლო პროცესებში შემეცნებითი ტექნოლოგიების პრაქტიკული რეალიზაციის განსაზღვრა. saqarTvelos teqnikuri universitetis Sromebi. 2002წ. #7 (446) (98 – 100).

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე, ი. კვესელავა, ქ. კვესელავა. სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი შედგენის პრინციპები და თანამედროვე ხედვა. "საიუბილეო კრებული". 2011წ. .

ნ. ჩაჩანიძე, გოგიჩაიშვილი გ.. სასჯელაღსრულების საქმისწარმოების ავტომატიზებული მართვის კონცეფცია.. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი''. 2014წ. #2 (49).

ნ. ჩაჩანიძე. სასჯელაღსრულების საქმისწარმოების ავტომატიზებული მართვის პრაქტიკული მნიშვნელობა, სტანდარტები და იურიდიული საფუძვლები. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი''. 2014წ. #2 (49).

გ. აბაშიძე. სასჯელის დანიშვნა.. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #2, .

ნ. ჟველია, მიხეილ გუდავაძე. სასჯელის მიზნები და სახეები ქართულ სამართალში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. #34.

ნ. ჟველია, მიხეილ გუდავაძე. სასჯელის მიზნები და სახეები ქართულ სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, თბილისი, . 2016წ. №34,, გვ. 109-114.

ჯ. გაბელია. სასჯელის შერჩევისა და შეფარდების ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო-რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „იურისტი“ . 2017წ. 10გვ..

გ. აბაშიძე. სასჯელისაგან გათავისუფლება. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #3, .

კ. ჭურაძე. სატამპონაჟე ხსანარების რელაქსაციური თვისებების განსაზღვრა სამაგრსგარეთ ჭირხვნის რეჟიმით გათვალისწინებით.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N1-2 (3-4) თბილისი:2002. გვ.41-42. 0წ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N1-2 (3-4) თბილისი:2002. გვ.41-42.

კ. ჭურაძე, თ. ჩიტაიშვილი. სატამპონაჟე ხსანარების ჭირხვნა სამაგრის გარეთ "პერიოდული" რეჟიმით.. თბილისის "არქიტექტურისა და მშენებლობის ინსტიტუტის" შრომები . 1996წ. N2, თბილისი: არქ. და მშენ. ინსტ. 1996 გვ. 70-71.

ო. ზუმბურიძე, ლ. რუხაძე. სატელეკომუნიკაციო სერვისის ხარისხის მონიტორინგი საქართველოში. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2014წ. № 1б. თბილისი.107-111გვ.

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. სატელეკომუნიკაციო ქსელების განვითარების შემდგომი ეტაპები. მომავლის FN ქსელი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2015წ. გვ. 173-176.