სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დავითაია. ტრადიცია და თანამედროვეობა გლობალიზაციის კონტექსტში. გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „კამარა“ 2(5), ქართული არქ. თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2006წ. ISSN 1512-2956, (გვ.62-65);.

მ. დავითაია. ტრადიციის თემა XX საუკუნის იაპონელი არქიტექტორების შემოქმედებაში. "შრომები" 1(16) საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. ISSN 1512-102X, (გვ.209-212);.

ა. ბიბილაშვილი, ვ. დავითაია. ტრადიციის პრობლემა პოსტფუნქციონალიზმის პერიოდში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, თბილისი. 2017წ. #7; გვ. 57-73.

ნ. ხაბეიშვილი. ტრადიციული ინგლისური სტილი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N10. გვ.56–67. ISSN 1512-3316.

შ. ბაქანიძე, ბ. სურგულაძე, კ. იაშვილი. ტრადიციული მეწყერსაწინააღმდეგო საყრდენი კედლების ხელსაყრელი ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #4(39), გვ.9.

დ. გორგიძე, ლ. ქვარცხავა. ტრანსვერსალურად-იზოტროპული წრიული სქელი ფილის ღუნვის ამოცანა თერმული ველის გათვალისწინებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მექანიკა. 2010წ. გვ.106-111.

ლ. ქვარცხავა, დ. გორგიძე. ტრანსვერსალურად-იზოტრპული წრიული სქელი ფილის ღუნვის ამოცანა თერმული ველის გათვალიწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გამოყენებითი მექანიკა შრომათა კრებული. 2010წ. გვ.106-111.

მ. ქავთარაძე. ტრანსკავკასიური ავტოსატრანსპორტო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის ეკომონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2016წ. ტომი 16, #1, გვ. 207-213.

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, თ.სუპატაშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე, ნ.ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სარტანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის რკინიგზის მონაკვეთის მაგალითზე . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. # 363 გვ.44-52.

გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე, ნ. ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სატრანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის სარკინიგზო გზის მონაკვეთის მაგალითზე. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #363. თბილისი, გვ. 44-52.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე, ნ. ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სატრანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის სარკინიგზო გზის მონაკვეთის მაგალითზე.. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები . 2010წ. #363. გვ. 44-52 .

დ. სეხნიაშვილი. ტრანსნaციონალური კომპანიების ფუნქციონირების თანამედროვე თავისებურებები. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 0წ. 2009, №5-6.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ტრანსნაციონალური კომპანიების ფუნქციონირების თანამედროვე თავისებურებები. ჟურ. ”ეკონომიკა”; ISSN 0206-2828. 2009წ. # 5-6, გვ. 61-65.

სეხნიაშვილი დალი. ტრანსნაციონალური კომპანიების ფუნქციონირების თანამედროვე თავისებურებები. ჟურ. ”ეკონომიკა”; ISSN 0206-2828. 2009წ. # 5-6, გვ. 61-65.

რ. შენგელია, ანანიძე მეგი. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი საერთაშორისო ეკონომიკაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. №7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ანანიძე მ.. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი საერთაშორისო ეკონომიკაში. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 7-9.

ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე. ტრანსნაციონალური კორპორაციების მართვის ცენტრალიზაცია. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. #6, გვ.23-26.

ა. აბრალავა. ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი გლობალიზაციის პროცესში. ჟურნალი " ეკონომიკა"#5-6. 2003წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ნ.ბახტურიძე. ტრანსპორტზე მართვის პროცესების ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ”ტრანსპორტი”. 2005წ. # 4.