სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხართიშვილი. საქალაქო სისტემის მოდელირება სისტემური მიდგომის პოზიციიდან. "ინტელექტი". 2009წ. №1 (33), გვ.160-163 ISSN 1512-0333.

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ვ.თოთიბაძე, ნ.ლომიძე. საქარველოს მინერალური რესურსების გამოყენების შესაძლებლობები სოფლის მეურნეობისათვის აუცილებელი სასუქების წარმოებაში. სამთო საქმე . 2009წ. #2 .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, ი,უგრეხელიძე, ქ.ჩირგაძე. საქარველოს სამხედრო მოსამსახურეთა (მამაკაცები) ფიზიკური განვითარების თავისებურებების კვლევა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. შრომები. 0წ. 1(13). 332-338გვ.2009.

თ. კილაძე, ტ.ქოქოლაძე. ჯ.შარაძე. საქართვალოს საზღვაო პორტების მდგომარეობა და განვითარების მიმართულებები.. "ეკონომიკა". 2012წ. 0206-2828. #1-2. გვ79-82.

ნ. ბოკუჩავა. საქართველის ტალახის ვულკანიზმის სამკურნალო თვისებები . სტუ-ს შრომები. 2005წ. №1 (455), თბილისი, გვ. 75-78..

ზ. ხვედელიძე, ახანთაძე, კთავართქილაძე, ისამხარაძე, თ. დავითაშვილი. საქართველის ტერიტორიაზე კლიმატის ცვლილების ზოგიერთი თავისაბურებათა გამოკვლევა მათემატიკური მოდელირებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტომ N 115გვ.7-18.

ზ. ქოიავა. საქართველო - მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.147-148.

ი. კეცხოველი. საქართველო გლობალიზაციის არეალში. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, გორი, შრომების კრებული. 2016წ. N9.

მ. ბერუაშვილი. საქართველო გლობალურ ბიზნესში. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2016წ. # 1-2, 48-49 გვ.

ზ. ხასაია. საქართველო და დასავლური კულტურა. ჩვენი მწერლობა. 2012წ. №6 (162), გვ. 2-7.

ს. მიდელაშვილი. საქართველო და თანამედროვე საერთაშორისო სივრცე (ზოგადი მიმოხილვა) . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. მაისი-ივნისი, გვ. 96-98..

ე. გვენეტაძე. საქართველო და კავკასიის უსაფრთხოების საკითხები. მაცნე# IV. 2009წ. IV.

ე. გვენეტაძე. საქართველო და კავკასიის უსაფრთხოების საკითხები. მაცნესოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები #4. 2009წ. IV.

გ. ტყეშელაშვილი, კილაძე თ.. საქართველო და რეგიონალური ეკონომიკური გლობალიზაცია. ჟურნ. „მეცნიერება და ცხოვრება“ . 2014წ. 1(7).

გ. ტყეშელაშვილი, ბოჭოიძე ლელა. საქართველო და რეგიონალური ეკონომიკური გლობალიზაცია. ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება". 2013წ. #1(7).

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, null. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო ეკონომიკური ორგანიზაციები. სტუ-ს შრომების კრებული. 2007წ. #4, გვ. 85-90.

რ. ქუთათელაძე, აბრალავა ნინო. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო-ეკონომიკური ორგანიზაციები. სტუ-სშრომები. 2007წ. #4(466), გვ. 85-90.

რ. ქუთათელაძე, ანზორ აბრალავა, ნინო აბრალავა. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო-ეკონომიკური ორგანიზაციები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #4 (466) . 2007წ. #4(466), გვ. 85-90.

რ. რუხაძე. საქართველო და შუააღმოსავლეთი.. საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #15, თბილისი, . 2008წ. .

ვ. შუბითიძე. საქართველო დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N24.