სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ქენქაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკა XXI საუკუნის სარკინიგზო ტრანსპორტზე კომერციული ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური საფუძველი. . ჟურნალი “ტრანსპორტი” ISSN 1512-0910.. 2002წ. # 1-2, გვ. 14-15, თბილისი, 2002 წ..

ნ. ბუთხუზი, თეიმურაზ გორშკოვი. სატრანსპორტო ლოგისტიკა გლობალიზაციის პროცესში. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. #4 154-157.

ზ. გასიტაშვილი, გ. კერვალიშვილი ს.ხუციშვილი ნ.მჭედლიშვილი მ.ხართიშვილი. სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრების კლასიფიკაცია და მათი ოპტიმალური ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მეთოდი. Georgian Engineering News 2. vol.74. 2015წ. .

მ. ჩინჩალაძე, ნინო დარსაველიძე. ლელა ბოჭოიძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური კლასტერების წარმოქმნის თავისებურებანი. ეკონომიკა. 2016წ. № 3-4.

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე, ვ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსების ეფექტურობის შეფასების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის შრომები, № 1, თბილისი, გვ. 151-161. 2010წ. .

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე, ვ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსების შეფასების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის შრომები, N 1, თბილისი. 2010წ. გვ. 79–84.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. დოგრაშვილი; ბ. ჟვანია. სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემის განვითარება საქართველოში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. #5(11); გვ.59-62.

ნ. მჭედლიშვილი, კერვალიშვილი გ.პ., გასიტაშვილი ზ.ა., ხუციშვილი ს.ა., ხართიშვილი მ.პ.. სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრების კლასიფიკაცია და მათი ოპტიმალური ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მეთოდი,. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, GEN LTD. 2015წ. No.2, pp. 30-37.

ზ. ბოგველიშვილი. სატრანსპორტო მანქანების შერესორების პნევმატიკურ სისტემაში მიმდინარე დინამიკური პროცესების გამოკვლევა. საქ.მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 1997წ. ტ.156, №3, გვ.512-515. ISSN 0132-1447.

მ. ელიზბარაშვილი, პ.ელიზბარაშვილი, ნ.მუხიგულაშვილი, ნ.ჭედია. სატრანსპორტო მართვის ავტომატიზებული სისტემის ტექნიკური მოწყობილობათა საექსპლუატაციო პარამეტრების უზრუნველყოფის შესახებ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №2(36), თბილისი, 2016, გვ. 252-256.

დ. საცერაძე. სატრანსპორტო მოდელირებისათვის შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფის შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2016წ. ISSN 0135-0765 №20,2016 გვ.221-227.

ო. გელაშვილი, მაწიაშვილი თ.. სატრანსპორტო მომსახურების კონკურენტენარიანობის შეფასება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. . 2009წ. #3(15), გვ.5-10.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. ჭურაძე. სატრანსპორტო ნაგებობების მშენებლობა ნორვეგიული Q-მეთოდით. მშენებლობა. 2011წ. #3(22), გვ.38-42.

ნ. კიკნაძე, ზ.ბოქოლიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. შრომები №4(454); გვ.83-86.

რ. ველიჯანაშვილი, ბოგველიშვილი ზურაბ, აბაზაძე გია, აბდუშელიშვილი კახა. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. 2004წ. # 4 (454).

ზ. ბოგველიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი, გ.აბაზაძე, კ.აბდუშელიშვილი, ნ.კიკნაძე. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №4(454), გვ.96-98, ISSN 1512-0996 .

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. სატრანსპორტო ნაკადების ელემენტების რადიოლოკაციური გამოცნობის სისტემის მათემატიკური ამოცანების გამოკვლევა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები, კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. 2012წ. #3(35) გვ.87-92 ISBN 1512-1232.

ზ. გასიტაშვილი, აფრანგიშვილი, ი.აბულაძე. სატრანსპორტო ნაკადების ეფექტური მართვის მოდელი. საერთაშორისო კონფერენცია, სტუ-შრომები, "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", ITC' 07. 2007წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ავტომატიზებული სისტემების არქიტექტურა. ''ინტელექტი'' . 2005წ. #3 (23).

ზ. გასიტაშვილი, გ.გოგიჩაიშვილი,ი.აბულაძე. სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ავტომატიზებული სისტემის არქიტექტურა. ჟურნალი "ინტელექტი", N 4. 2005წ. .