სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Neparidze, Ekaterine Chkhaidze Manana Siradze Tamar Loladze. Characterization and Properties of Polyesteramides Containing Long-chain n-alkyl Substituents. Journal of Technical Science&Technologies, International Black Sea University. 2016წ. 54, 1, Tbilisi, Georgia, pp. 29-33.

E. Chkhaidze, Nino Neparidze Manana Siradze Tamar Loladze, Giuli Jokhadze, Giorgi Chumburidze. Characterization and Properties of Polyesteramides Containing Long-chain n-alkyl Substituents. Journal of Technical Science&Technologies, Tbilisi, Georgia. 2016წ. International Black Sea University, Vol. 54, N1,p. 29-33 .

T. Loladze, N. Neparidze E. Chkhaidze G. Jokhadze M. Siradze G. Chumburidze T. Loladze. Characterization and Properties of Polyesteramides Containing Long-chain n-alkyl Substituents. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2016წ. Vol. 5, №1. p. 29-33..

მ. სირაძე, E. Chkhaidze, , N. Neparidze . Characteruzation and properties of Polyester- Amides Containing Long-chain n-alkyl Substituents .. Journal of Technical Science & Technologies – International Black Sea University . 2016წ. Vol. 5 Issue 1-, p.29-33 .

I. Gorjoladze, n. gorjoladze. Checking criteria of mathematical model form sum of one variable functions of argumrents of multivariable function.. Problems of Mechanics. . 2008წ. 4 (33), pp.52-56, tbilissi.

I. Gorjoladze, n. gorjoladze. Checking criteria of mathematikal models for product and power of one variable functions of arguments of multivariable functions.. Problems of Mechanics. 2008წ. 3 (32), pp. 65-68, tbilisi.

თ. თევზაძე. Chemical and Geotechnical Problems Associated With Tbilisi Water Storage Reservoir . Urban ground water management and sustainability.. Nato Science series IV earth and environmental sciences. 2004წ. Voe 74, p. 393-399.

M. Vepkhvadze, Giorgi Chiradze, Alexi Gerasimov, Giorgi Kvesitadze. Chemical Bonds in Changing the Hardness of Nanomaterials. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2016წ. vol. 10, no. 2, p.105-110.

M. Vepkhvadze, Alexi Gerasimov, Giorgi Kvesitadze. Chemical Bonds in the Processes of Plasticity, Fluidity and Mechanical Destruction of Materials. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2016წ. vol. 10, no. 2, p. 98-104.

T. Zorikov, Tsiskaridze M.. Choice Reaction Time under Different Attitudes. Georgian Academy of Science, Institute of Cybernetics, Tbilisi. 2002წ. .

A. Chanishvili, M. Aronishidze, G. Chilaia, G. Petriashvili, S. Tavzarashvili. Cholesteric liquid crystal mixtures sensitive to solar irradiation. Georgian Engineering News. 2003წ. N3, pp. 7-11.

G. Petriashvili, A.Chanishvili, G. Chilaya. Cholesteric Structures Sensitive to Solar UV irradiation. Fundamental and Application Problems of Computers Sciences. 2002წ. N2.

მ. ორმოცაძე. citrusebis gadamuSave-bis narCenebis gamoyeneba sakonditro warmoebaSi . Jurn. “agrarul-ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi. 2012წ. #2, გვ.55.

ზ. წიკლაური. Classes of functions and Abel averages of Fourier series according to generalized functions. . Transactions of the Georgian Technical University . 1996წ. N1 (409) Tbilisi, pp. 165-168.

ზ. წიკლაური. Classes of functions and Abel averages of Fourier series according to generalized functions. . Transactions of the Georgian Technical University N1. 1996წ. N1 (409) Tbilisi, pp. 165-168.

T. Kvirikashvili, A. Lashxi. Classical Configurations in D- Semimodular Lattices. Proceedings of the International Conference “Lie Groups, Differential Equations and Geometry”. Batumi. 2013წ. v.2, pp.49-57.

ნ. შავიშვილი, N.Kvaratskhelia, L.Kochlamazashvili. Climate as a resource for tourism development (For Conditions of Georgia). Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. . 2006წ. Vol 173, No 5..

ლ. ქართველიშვილი, N. Kvaratskhelia, N. Shavishvili, L. Kochlamasashvili, N. Chikhradze. Climate as a Resourse for Tourism Development. BULLETIN of The Georgian National academy of Scienices, Tbilisi. 2006წ. volume 173 number 3, Tbilisi.

M. Meladze, G.Meladze. Climate Change: a trend of increasingly frequent droughts in Kakheti Region (East Georgia) . Jurnal of Annals of Agrarian Science. 2017წ. vol.15, #1, Copyright© Elsevier B.V. pp. 96-102.

G. Tkemaladze, K.A. Makhashvili. Climate changes and photosynthesis. Annals Agrarian Science. 2016წ. Annals Agrarian Science, 14, , pp.19-126..