სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Kvatadze, Shervashidze T, Bokuchava I.. Central Limit theorem for conditionally m-Dependent vectors controlled by a finite Marcov chain Proceeding of 4the Iranian International Statistics Conference. Vol. 1. Theory of Statistics, Theory of Probability. 23-25.VIII-1998. Proceeding of 4the Iranian International Statistics Conference. Vol. 1. Theory of Statistics, Theory of Probability. 23-25.VIII-. 1998წ. .

A. Isakadze, T. Tsintsadze L. Topuria. Change in activity of central and automous circuits of heart rhythm regulation in case of dysfunction of airways. Materials of the XI International scientific and practical conference “Modern Scientific Potential – 2015”, February 28 – March 7, 2015, volume 29, Medicine, Veterinary, Medicine, Sheffield, United Kingdom, 2015, England and Wales . 2015წ. 27-33.

G. Sharashenidze, T. Natriashvili, M. Glonti.. Characteristic differential equations of additional broken-contact-broken (B1C2B3) motion of optimal brake leverage.. “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740, . 2011წ. Tbilisi, 2011, N 4(45), pp..

С. Харибегашвили. Characteristic problem for a class of second order hyperbolic systems with parabolic degeneration.. Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1985წ. 117(1985), No. 2, 261-263..

K. Bziava, E. , Lortkipanidze Dimitri. Characteristics of Hyperconcentrated Flows Energy. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2017წ. №3 (505).

N. Neparidze, Ekaterine Chkhaidze Manana Siradze Tamar Loladze. Characterization and Properties of Polyesteramides Containing Long-chain n-alkyl Substituents. Journal of Technical Science&Technologies, International Black Sea University. 2016წ. 54, 1, Tbilisi, Georgia, pp. 29-33.

E. Chkhaidze, Nino Neparidze Manana Siradze Tamar Loladze, Giuli Jokhadze, Giorgi Chumburidze. Characterization and Properties of Polyesteramides Containing Long-chain n-alkyl Substituents. Journal of Technical Science&Technologies, Tbilisi, Georgia. 2016წ. International Black Sea University, Vol. 54, N1,p. 29-33 .

T. Loladze, N. Neparidze E. Chkhaidze G. Jokhadze M. Siradze G. Chumburidze T. Loladze. Characterization and Properties of Polyesteramides Containing Long-chain n-alkyl Substituents. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2016წ. Vol. 5, №1. p. 29-33..

მ. სირაძე, E. Chkhaidze, , N. Neparidze . Characteruzation and properties of Polyester- Amides Containing Long-chain n-alkyl Substituents .. Journal of Technical Science & Technologies – International Black Sea University . 2016წ. Vol. 5 Issue 1-, p.29-33 .

I. Gorjoladze, n. gorjoladze. Checking criteria of mathematical model form sum of one variable functions of argumrents of multivariable function.. Problems of Mechanics. . 2008წ. 4 (33), pp.52-56, tbilissi.

I. Gorjoladze, n. gorjoladze. Checking criteria of mathematikal models for product and power of one variable functions of arguments of multivariable functions.. Problems of Mechanics. 2008წ. 3 (32), pp. 65-68, tbilisi.

თ. თევზაძე. Chemical and Geotechnical Problems Associated With Tbilisi Water Storage Reservoir . Urban ground water management and sustainability.. Nato Science series IV earth and environmental sciences. 2004წ. Voe 74, p. 393-399.

M. Vepkhvadze, Giorgi Chiradze, Alexi Gerasimov, Giorgi Kvesitadze. Chemical Bonds in Changing the Hardness of Nanomaterials. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2016წ. vol. 10, no. 2, p.105-110.

M. Vepkhvadze, Alexi Gerasimov, Giorgi Kvesitadze. Chemical Bonds in the Processes of Plasticity, Fluidity and Mechanical Destruction of Materials. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2016წ. vol. 10, no. 2, p. 98-104.

T. Zorikov, Tsiskaridze M.. Choice Reaction Time under Different Attitudes. Georgian Academy of Science, Institute of Cybernetics, Tbilisi. 2002წ. .

A. Chanishvili, M. Aronishidze, G. Chilaia, G. Petriashvili, S. Tavzarashvili. Cholesteric liquid crystal mixtures sensitive to solar irradiation. Georgian Engineering News. 2003წ. N3, pp. 7-11.

G. Petriashvili, A.Chanishvili, G. Chilaya. Cholesteric Structures Sensitive to Solar UV irradiation. Fundamental and Application Problems of Computers Sciences. 2002წ. N2.

მ. ორმოცაძე. citrusebis gadamuSave-bis narCenebis gamoyeneba sakonditro warmoebaSi . Jurn. “agrarul-ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi. 2012წ. #2, გვ.55.

ზ. წიკლაური. Classes of functions and Abel averages of Fourier series according to generalized functions. . Transactions of the Georgian Technical University . 1996წ. N1 (409) Tbilisi, pp. 165-168.

ზ. წიკლაური. Classes of functions and Abel averages of Fourier series according to generalized functions. . Transactions of the Georgian Technical University N1. 1996წ. N1 (409) Tbilisi, pp. 165-168.