სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Vepkhvadze, Giorgi Chiradze, Alexi Gerasimov, Giorgi Kvesitadze. Chemical Bonds in Changing the Hardness of Nanomaterials. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2016წ. vol. 10, no. 2, p.105-110.

M. Vepkhvadze, Alexi Gerasimov, Giorgi Kvesitadze. Chemical Bonds in the Processes of Plasticity, Fluidity and Mechanical Destruction of Materials. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2016წ. vol. 10, no. 2, p. 98-104.

T. Zorikov, Tsiskaridze M.. Choice Reaction Time under Different Attitudes. Georgian Academy of Science, Institute of Cybernetics, Tbilisi. 2002წ. .

A. Chanishvili, M. Aronishidze, G. Chilaia, G. Petriashvili, S. Tavzarashvili. Cholesteric liquid crystal mixtures sensitive to solar irradiation. Georgian Engineering News. 2003წ. N3, pp. 7-11.

G. Petriashvili, A.Chanishvili, G. Chilaya. Cholesteric Structures Sensitive to Solar UV irradiation. Fundamental and Application Problems of Computers Sciences. 2002წ. N2.

მ. ორმოცაძე. citrusebis gadamuSave-bis narCenebis gamoyeneba sakonditro warmoebaSi . Jurn. “agrarul-ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi. 2012წ. #2, გვ.55.

ზ. წიკლაური. Classes of functions and Abel averages of Fourier series according to generalized functions. . Transactions of the Georgian Technical University . 1996წ. N1 (409) Tbilisi, pp. 165-168.

ზ. წიკლაური. Classes of functions and Abel averages of Fourier series according to generalized functions. . Transactions of the Georgian Technical University N1. 1996წ. N1 (409) Tbilisi, pp. 165-168.

T. Kvirikashvili, A. Lashxi. Classical Configurations in D- Semimodular Lattices. Proceedings of the International Conference “Lie Groups, Differential Equations and Geometry”. Batumi. 2013წ. v.2, pp.49-57.

ნ. შავიშვილი, N.Kvaratskhelia, L.Kochlamazashvili. Climate as a resource for tourism development (For Conditions of Georgia). Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. . 2006წ. Vol 173, No 5..

ლ. ქართველიშვილი, N. Kvaratskhelia, N. Shavishvili, L. Kochlamasashvili, N. Chikhradze. Climate as a Resourse for Tourism Development. BULLETIN of The Georgian National academy of Scienices, Tbilisi. 2006წ. volume 173 number 3, Tbilisi.

M. Meladze, G.Meladze. Climate Change: a trend of increasingly frequent droughts in Kakheti Region (East Georgia) . Jurnal of Annals of Agrarian Science. 2017წ. vol.15, #1, Copyright© Elsevier B.V. pp. 96-102.

G. Tkemaladze, K.A. Makhashvili. Climate changes and photosynthesis. Annals Agrarian Science. 2016წ. Annals Agrarian Science, 14, , pp.19-126..

null, G. Tkemaladze . Climate changes and photosynthesis. Annals Agrarian Science. 2016წ. 14, 119-126.

ლ. ქართველიშვილი, N,Shavishvili, G.Korzachia. Climate Zoning of Georgia According Modern Climate Change. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Tbilisi. 2005წ. volume 172 number 2, Tbilisi.

ლ. ქართველიშვილი, N. Shavishvili, G. Kordzakhia. Climate Zoning of Georgia According Modern Climate Change. Bulletin of the Georgian academy of Sciences, Tbilisi. 2005წ. volume 172 number 2, Tbilisi.

ნ. ოთხოზორია. CMM - პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების ევოლუციური მოდელი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2008წ. შრომები № 8, .

ლ. ქადაგიშვილი. cnobieri da aracnobieri fsiqikuri procesebis entropiuli movlenebi. J. “mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #4-6, Tbilisi, 46-50 gv. .

A. Chanishvili, M. Aronishidze, G. Chilaia, G. Petriashvili, S. Tavzarashvili, I.Gvozdovskyy, I.Terenetskaya, L.Lisetski. Color change effect based on provitamin D phototransformation in cholesteric liquid crystalline mixtures. Proceedings of the Institute of Cybernetics. 2004წ. vol.3, 1-2, pp.209-216.

T. Tetunashvili, Kharazishvili A.B.. Combinatorial properties of families of sets and Euler-Venn diagrams. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2008წ. Volume 146 (2008), pp. 115-119.