სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინზე. საკარტველოს ტეკნიკური უნივერსიტეტი შრომების კრებული. 2004წ. # 4 (454).

მ. გოცაძე, მ. გრძელიშვილი ნ. მაისურაძე. სატრანსპორტო გვირაბებ-ში უსაფრთხოების შესახებ. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2014წ. #1-4 (53-56), 2014 .

კ. ჭურაძე. სატრანსპორტო გვირაბების ბეტონის მუდმივი სამაგრის კოროზიული პროცესების მიმდინარეობა.. "სტუ შრომები",N3(453),-თბილისი:"ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2004-გვ.40-42.. 2004წ. "სტუ შრომები",N3(453),-თბილისი:"ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2004-გვ.40-42.

მ. თანანაშვილი, ნ. კვაჭაძე. სატრანსპორტო გვირაბების მუდმივი სამაგრი ბუნებრივ ფოროვან შემვსებზე. საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2009წ. N4, გვ.37-38.

კ. კობახიძე. სატრანსპორტო გვირაბების წყალგაუმტარი მუდმივი სამაგრი. ტრანსპორტი. 2005წ. #4 (20), 61-62, თბილისი.

ნ. არუდაშვილი, გ. ენუქიძე. სატრანსპორტო გვირაბების ხანძარსაწინააღმდეგო აქტიური დაცვის მართვის კომპლექსური ავტომატიზირებული სისტემები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. N3(11)2008 გვ.69-75.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, გ. ენუქიძე, ნ. არუდაშვილი. სატრანსპორტო გვირაბების ხანძარსაწინააღმდეგო აქტიური დაცვის მარტვის კომპლექსური ავტომატიზებული სისტემები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #3(11), გვ.69-75.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. სატრანსპორტო დერეფანში ღვარცოფის მიერ ტრანსპორტირებული მყარი ფრაქციების მოცულობების დადგენა ქვის ჩანართების კონფიგურაციის გათვალისწინებით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. #7-9, თბილისი, 62-68..

კ. მჭედლიშვილი, ნ. რურუა, ზ.გაბედავა. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივები. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936, #4(43). –გვ.116-118..

ნ. რურუა, კ. მჭედლიშვილი, ზ.გაბედავა. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების სერტიფიცირებისა და ლიცენზირების საკითხები . “მშენებლობა”, . 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.161-164. .

ა. დუნდუა, გ. კვანტალიანი. სატრანსპორტო კომპლექსის თეორიულ-სიმრავლითი ინტერპრეტაცია. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2007წ. № 1; გვ. 57 - 61.

პ. ქენქაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკა XXI საუკუნის სარკინიგზო ტრანსპორტზე კომერციული ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური საფუძველი. . ჟურნალი “ტრანსპორტი” ISSN 1512-0910.. 2002წ. # 1-2, გვ. 14-15, თბილისი, 2002 წ..

ნ. ბუთხუზი, თეიმურაზ გორშკოვი. სატრანსპორტო ლოგისტიკა გლობალიზაციის პროცესში. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. #4 154-157.

ზ. გასიტაშვილი, გ. კერვალიშვილი ს.ხუციშვილი ნ.მჭედლიშვილი მ.ხართიშვილი. სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრების კლასიფიკაცია და მათი ოპტიმალური ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მეთოდი. Georgian Engineering News 2. vol.74. 2015წ. .

მ. ჩინჩალაძე, ნინო დარსაველიძე. ლელა ბოჭოიძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური კლასტერების წარმოქმნის თავისებურებანი. ეკონომიკა. 2016წ. № 3-4.

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე, ვ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსების ეფექტურობის შეფასების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის შრომები, № 1, თბილისი, გვ. 151-161. 2010წ. .

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე, ვ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსების შეფასების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის შრომები, N 1, თბილისი. 2010წ. გვ. 79–84.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. დოგრაშვილი; ბ. ჟვანია. სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემის განვითარება საქართველოში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. #5(11); გვ.59-62.

ნ. მჭედლიშვილი, კერვალიშვილი გ.პ., გასიტაშვილი ზ.ა., ხუციშვილი ს.ა., ხართიშვილი მ.პ.. სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრების კლასიფიკაცია და მათი ოპტიმალური ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მეთოდი,. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, GEN LTD. 2015წ. No.2, pp. 30-37.