სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ალადაშვილი, რ. მორჩილაძე. სატვირთო ვაგონების შეკეთების სისტემის სრულყოფისათვის. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი «ტრანსპორტი», ISSN 1512-0910.. 2006წ. № 1, 2006.

ქ. ალადაშვილი. სატვირთო ვაგონის ბრუნვის სტრუქტურის სრულყოფისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი «მეცნიერება და ტექ-ნოლოგიები» ISSN 0130-7061.. 2006წ. № 7-9, 2006..

გ. შარაშენიძე. სატვირთო ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის მახასიათებელი პარამეტრების დინამიკური სიზუსტის გამოკვლევა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, ISBN 99928.51-33-3.. 2006წ. თბილისი, 2006. ტ. XVI, გვ. 110-117..

გ. თელია, ა. შარვაშიძე, დ. გელაზონია.. სატვირთო მატარებლების მოძრაობის რაციონალური გრაფიკი და მისი ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტი.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორტი~ ISSN 1512-0910. . . 2006წ. # 2(22), 2006.სტუ. ქ. თბილისი. გვ. 1-2.

ა. შარვაშიძე, გ. თელია, გელაზონია დ.. სატვირთო მატარებლების მოძრაობის რაციონალური გრაფიკი და მისი ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტი.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”. ISSN 1512-0910.. 2006წ. № 2 2006. გვ. 1-2..

ა. შარვაშიძე, ბ. დიდებაშვილი, გ. თელია. სატვირთო რაიონების განვითარება და განლაგება სატვირთო სადგურებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”. ISSN 1512-0910. . 2006წ. № 2 2006. გვ. 7-10..

ი. გოდერძიშვილი, თ. კილაძე. სატვირთო საავტომობილო ტრანსპორტის მდგომარეობა საქართველოში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2014წ. #1(29) 10გვ..

თ. კილაძე, ი.გოდერძიშვილი. სატვირთო საავტომობილო ტრანსპორტის მდგომარეობა საქართველოში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. N1 (24) გვ.102-109 2014წ.

ბ. დიდებაშვილი, გ. თელია, კ. შარვაშიძე, ი. ცისკარიშვილი, გ. მარგალიტაძე. სატვირთო სადგურების სქემების განვითარების ძირითადი მიმართულებები. . “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061.. 2008წ. №4-6/ 2008. გვ. 80-83..

გ. თელია, ბ. დიდებაშვილი, კ. შარვაშიძე, ი. ცისკარიშვილი, გ. მარგალიტაძე. . სატვირთო სადგურების სქემების განვითარების ძირითადი მიმართულებები.. სამეცნიერო ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~, ISSN 0130-7061,. 2008წ. #4-6, თბილისი, 2008. გვ. 80-83..

Н. Бутхузи, გორშკოვი თეიმურაზი. სატკინიგზო ტრანსორტის მუშაობის გაუმჯობესების ძირითადი მიმართულებები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2014წ. #5 162-164.

ე. კუხალაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. სატრანზიტო უბნებზე და გამოყანის კონუსებზე ღვარცოფული პროცესების რიგი თავისებურებანი. სტუ–ის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2014წ. №69,161.

ი. აბულაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სატრანსპორო ნაკადების მართვის ავტომატიზებული სისტემის არქიტექტურა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ინტელექტი. 2005წ. #3(23), გვ. 61-64, ISSN 1512-0333.

. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინზე. საკარტველოს ტეკნიკური უნივერსიტეტი შრომების კრებული. 2004წ. # 4 (454).

მ. გოცაძე, მ. გრძელიშვილი ნ. მაისურაძე. სატრანსპორტო გვირაბებ-ში უსაფრთხოების შესახებ. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2014წ. #1-4 (53-56), 2014 .

კ. ჭურაძე. სატრანსპორტო გვირაბების ბეტონის მუდმივი სამაგრის კოროზიული პროცესების მიმდინარეობა.. "სტუ შრომები",N3(453),-თბილისი:"ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2004-გვ.40-42.. 2004წ. "სტუ შრომები",N3(453),-თბილისი:"ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2004-გვ.40-42.

მ. თანანაშვილი, ნ. კვაჭაძე. სატრანსპორტო გვირაბების მუდმივი სამაგრი ბუნებრივ ფოროვან შემვსებზე. საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2009წ. N4, გვ.37-38.

კ. კობახიძე. სატრანსპორტო გვირაბების წყალგაუმტარი მუდმივი სამაგრი. ტრანსპორტი. 2005წ. #4 (20), 61-62, თბილისი.

ნ. არუდაშვილი, გ. ენუქიძე. სატრანსპორტო გვირაბების ხანძარსაწინააღმდეგო აქტიური დაცვის მართვის კომპლექსური ავტომატიზირებული სისტემები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. N3(11)2008 გვ.69-75.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, გ. ენუქიძე, ნ. არუდაშვილი. სატრანსპორტო გვირაბების ხანძარსაწინააღმდეგო აქტიური დაცვის მარტვის კომპლექსური ავტომატიზებული სისტემები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #3(11), გვ.69-75.