სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გოგიჩაიშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ავტომატიზებული სისტემების არქიტექტურა. ''ინტელექტი'' . 2005წ. #3 (23).

ზ. გასიტაშვილი, გ.გოგიჩაიშვილი,ი.აბულაძე. სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ავტომატიზებული სისტემის არქიტექტურა. ჟურნალი "ინტელექტი", N 4. 2005წ. .

დ. საცერაძე. სატრანსპორტო ნაკადების მოდელირების მიზნების, ამოცანების, მოდელირების მეთოდებისა და ტექნოლოგიების სისტემური ანალიზი. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები;. 2016წ. ISSN 1512-1232; 2016 | No.2(40), გვ. 27-42;.

მ. ახობაძე. სატრანსპორტო ნაკადის მათემატიკური მოდელირება ქალაქის ახალი რაიონებისათვის. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1997წ. N1 (412).

მ. ახობაძე. სატრანსპორტო ნაკადის მათემატიკური მოდელირებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები . 1995წ. № 8 (410).

ზ. ბოგველიშვილი, კ.მჭედლიშვილი, ვ.საბიაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადის სიმჭიდროვის გამოკვლევა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2007წ. №3, გვ.61-65.

კ. მჭედლიშვილი, ზ.ბოგველიშვილი, ვ. გაბიაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადის სიმჭიდროვის გამოკვლევა. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3,.

ზ. ბოგველიშვილი, გ.სისვაძე. სატრანსპორტო ნაკადის ჯამური დაყოვნების გაანგარიშება გზაჯვარედინზე. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები" შრომები, თბილისი. 1999წ. გვ.195-198.

ნ. რურუა, ზვიად გაბედავა. სატრანსპორტო პროცესის ეკონომიკური ეფექტურობის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნა კარდანოსა და ფერარის განტოლებებით. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2017წ. ISSN 1512-3537 #1(38).–გვ164-173. .

გ. დოხნაძე. სატრანსპორტო საშუალებებით მდინარის გადალახვის ალბათური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. გვ.28-32.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. არჩვაძე, ლ. ჭოჭუა. სატრანსპორტო საშუალებების ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #5; გვ.3.

ნ. ნავაძე. სატრანსპორტო საცობების წარმოშობის მიზეზები და აღმოფხვრის ღონისძიებები. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი"სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. 2014-5. გვ.72-77.

რ. თედორაძე, მ.ადეიშვილი, რ. ბერულავა. სატრანსპორტო ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი. გამომცემლობა "იბერთ-პრესი". 2004წ. .

ნ. ბუთხუზი. სატრანსპორტო ფირმებში ეკოლოგიურობისა და საწვავეკონომიურობის ამაღლების მეთოდების ანალიზი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. #2(55).

ბ. გითოლენდია. სატრანსპორტო- სატრანზიტო გადაზიდვების მოცულობის ზრდის შესაძლებლობები საქართველოში. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი” . 2009წ. ISSN 1512-2530 #10 .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი და სხვა. სატრანსპორტო-საამშენებლო საპროექტო გადაწყვეტილების კომპლექსური ტექნოლოგიების შეფასების ექსპერტული მეთოდი. სტუ-ს შრომები, N 3 (427). თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1999წ. .

ზ. გასიტაშვილი, გ.ჯერენაშვილი, ზ.ციხელასვილი. სატრანსპორტო-საამშენებლო საპროექტო გადაწყვეტილების კომპლექსური ტექნოლოგიების შეფასების ექსპერტული მეთოდი. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი და სხვა. სატრანსპორტო-საამშენებლო საპროექტო გადაწყვეტილების ტექნოლოგიების შეფასების მეთოდიკა. სტუ-ს შრომები, N 3 (427). თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1999წ. .

ო. გელაშვილი, ნ. ბუთხუზი. სატრანსპორტო-სასაქონლო მოძრაობის ლოგისტიკური სისტემები. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, თბილისი . . 2009წ. #4, გვ. 100-106.

ო. კიღურაძე, ჯ.იოსებიძე, ა. ჩხეიძე, ო. გელაშვილი, ო. კიღურაძე, გ. ხუციშვილი, გ. აბრამიშვილი ლ. ზურაბიშვილი . სატრანსფორმატორო ზეთების ტექნოლოგიით დასამზადებელი დანადგარის თბოფიზიკური პარამეტრების განსაზღვრის ლოჯისტიკური მოდელის დამუშავება. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, . 2013წ. #4,40-44.