სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მჭედლიშვილი, კერვალიშვილი გ.პ., გასიტაშვილი ზ.ა., ხუციშვილი ს.ა., ხართიშვილი მ.პ.. სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრების კლასიფიკაცია და მათი ოპტიმალური ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მეთოდი,. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, GEN LTD. 2015წ. No.2, pp. 30-37.

ზ. ბოგველიშვილი. სატრანსპორტო მანქანების შერესორების პნევმატიკურ სისტემაში მიმდინარე დინამიკური პროცესების გამოკვლევა. საქ.მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 1997წ. ტ.156, №3, გვ.512-515. ISSN 0132-1447.

მ. ელიზბარაშვილი, პ.ელიზბარაშვილი, ნ.მუხიგულაშვილი, ნ.ჭედია. სატრანსპორტო მართვის ავტომატიზებული სისტემის ტექნიკური მოწყობილობათა საექსპლუატაციო პარამეტრების უზრუნველყოფის შესახებ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №2(36), თბილისი, 2016, გვ. 252-256.

დ. საცერაძე. სატრანსპორტო მოდელირებისათვის შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფის შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2016წ. ISSN 0135-0765 №20,2016 გვ.221-227.

ო. გელაშვილი, მაწიაშვილი თ.. სატრანსპორტო მომსახურების კონკურენტენარიანობის შეფასება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. . 2009წ. #3(15), გვ.5-10.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. ჭურაძე. სატრანსპორტო ნაგებობების მშენებლობა ნორვეგიული Q-მეთოდით. მშენებლობა. 2011წ. #3(22), გვ.38-42.

ნ. კიკნაძე, ზ.ბოქოლიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. შრომები №4(454); გვ.83-86.

რ. ველიჯანაშვილი, ბოგველიშვილი ზურაბ, აბაზაძე გია, აბდუშელიშვილი კახა. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. 2004წ. # 4 (454).

ზ. ბოგველიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი, გ.აბაზაძე, კ.აბდუშელიშვილი, ნ.კიკნაძე. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №4(454), გვ.96-98, ISSN 1512-0996 .

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. სატრანსპორტო ნაკადების ელემენტების რადიოლოკაციური გამოცნობის სისტემის მათემატიკური ამოცანების გამოკვლევა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები, კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. 2012წ. #3(35) გვ.87-92 ISBN 1512-1232.

ზ. გასიტაშვილი, აფრანგიშვილი, ი.აბულაძე. სატრანსპორტო ნაკადების ეფექტური მართვის მოდელი. საერთაშორისო კონფერენცია, სტუ-შრომები, "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", ITC' 07. 2007წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ავტომატიზებული სისტემების არქიტექტურა. ''ინტელექტი'' . 2005წ. #3 (23).

ზ. გასიტაშვილი, გ.გოგიჩაიშვილი,ი.აბულაძე. სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ავტომატიზებული სისტემის არქიტექტურა. ჟურნალი "ინტელექტი", N 4. 2005წ. .

დ. საცერაძე. სატრანსპორტო ნაკადების მოდელირების მიზნების, ამოცანების, მოდელირების მეთოდებისა და ტექნოლოგიების სისტემური ანალიზი. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები;. 2016წ. ISSN 1512-1232; 2016 | No.2(40), გვ. 27-42;.

მ. ახობაძე. სატრანსპორტო ნაკადის მათემატიკური მოდელირება ქალაქის ახალი რაიონებისათვის. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1997წ. N1 (412).

მ. ახობაძე. სატრანსპორტო ნაკადის მათემატიკური მოდელირებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები . 1995წ. № 8 (410).

ზ. ბოგველიშვილი, კ.მჭედლიშვილი, ვ.საბიაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადის სიმჭიდროვის გამოკვლევა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2007წ. №3, გვ.61-65.

კ. მჭედლიშვილი, ზ.ბოგველიშვილი, ვ. გაბიაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადის სიმჭიდროვის გამოკვლევა. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3,.

ნ. რურუა, ზვიად გაბედავა. სატრანსპორტო პროცესის ეკონომიკური ეფექტურობის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნა კარდანოსა და ფერარის განტოლებებით. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2017წ. ISSN 1512-3537 #1(38).–გვ164-173. .

გ. დოხნაძე. სატრანსპორტო საშუალებებით მდინარის გადალახვის ალბათური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. გვ.28-32.