სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ტყეშელაშვილი, თ. კილაძე. საქართველო, გლობალური ეკონომიკური პროცესები და პორტები. ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია. 2012წ. ტ.1. გვ.127-131.

გ. ტყეშელაშვილი. საქართველო, გლობალური ეკონომიკური პროცესები და პორტები. ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია. . 2012წ. ტ.1..

ზ. ქოიავა, ნ. ქოიავა. საქართველო, მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #3 (23) გვ. 31-40.

ი. მარგალიტაძე, ლაშა გაბიძაშვილი. საქართველო, როგორც ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანი . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი GEN. 2016წ. 2.

ი. მარგალიტაძე, ლაშა გაბიძაშვილი. საქართველო, როგორც საზღვაო ქვეყანა . თბილისის დამოუკ. უნივერსიტეტი ”გორგასალი” სამეც. შრომების კრებული. 2015წ. 5.

მ. რუხვაძე, ვახტანგაძე გ. საქართველო- აზერბაიჯანის გაერთიანებული სისტემის სტატიკური მდგრადობის ანალიზი. "ენერგია". 2012წ. .

მ. რუხვაძე. საქართველო- აზერბაიჯანის გაერთიანებული სისტემის სტატიკური მდგრადობის ანალიზი. "ენერგია". 2012წ. .

მ. პაპაშვილი. საქართველო-ვატიკანის ურთიერთობა 1918-1921 წლებში. "თსუ ზუგდიდის ფილიალის შრომები", "თსუ გამომცემლობა". 2006წ. №2, გვ.233-248.

მ. პაპაშვილი. საქართველო-ვატიკანის ურთიერთობა 1918-1921 წლებში. თსუ-ზუგდიდის ფილიალის შრომები, II.2006. 0წ. გვ. 233-248.

ნ. გომართელი. საქართველო-ინგლისის ურთიერთობების ლათინური ქრონიკები. აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახელმიწფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 38. 2010წ. გვ.18-26.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. დანელია. საქართველო: დასაქმება და უმუშევრობა. “სოციალური ეკონომიკა” _ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. №1. გვ.69-74.

მ. ბაძაღუა. საქართველოდან საზღვარგარეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელებისა და განათლების შემდგომი სრულყოფასთან დაკავშირებული საკითხები. ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2015წ. #1 (9-10) გვერდი 5, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. საქართველოს დამოუკიდებელი, დემოკრატიული, სამართლებრივი სახელმწიფოს ზოგიერთი პრობლემა და იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის მიზნები და ამოცანები. გამომცემლობა- "მერიდიანი" ჟურნალი „იურისტი“, 1. 2016წ. გვ.9–17;.

ხ. თოდაძე, ნ.ხაზარაძე. საქართველოს ისტორიის სწავლება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტესი. ბატუმის უნივერსიტეტი, ისტორია ერის მეხსიერება და ქვეყნის ძლიერების ბალავარი. 2003წ. გვ.18-27.

ნ.ხაზარაძე. საქართველოს ისტორიის სწავლება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტესი. ბათუმის უნივერსიტეტი. 2003წ. გვ.18-27.

ზ. სვანიძე. საქართველოს მდგრადი - ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფის თანამედროვე ეკოლოგიური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. თბილისი, ტ. # 119. გვ. 303 – 309..

მ. გუგეშიძე, ა.სარუხანიშვილი, დ. ერისთავი. საქართველოს მინერალური ნედლეულის ტექნოგენური რესურსები. საგამომცებლო სახლი (ტექნიკური უნივერსიტეტი) წიგნი საქართველოს ქიმიური მრეწველობა(წარსული, აწყმო, მომავალი). 2011წ. ISBN 978-9941-14-987-0 გვ 214-233.

ი. ბაზღაძე, ნ.ჩხუბიანიშვილი, თ.სვანიძე, ნ.ხეცურიანი. საქართველოს ნავთობმრეწველობის განვითარების მოკლე ლიტერატურული მიმოხილვა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, ტ 9, №3, ISSN 1512-0686, გვ.245-248.

მ. დარჩაშვილი. საქართველოს პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო პროცესში. სართაშორისო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. №27.

ნ. ჭითანავა. საქართველოს რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებანი. ჟურნ. "ბიზნესი და კანონმდებლობა". ივნისი. 2010. ივლისი-აგვისტო, 2010.. 2010წ. 8 გვ. 6 გვ..