სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. სატრანსპორტო დერეფანში ღვარცოფის მიერ ტრანსპორტირებული მყარი ფრაქციების მოცულობების დადგენა ქვის ჩანართების კონფიგურაციის გათვალისწინებით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. #7-9, თბილისი, 62-68..

კ. მჭედლიშვილი, ნ. რურუა, ზ.გაბედავა. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივები. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936, #4(43). –გვ.116-118..

ნ. რურუა, კ. მჭედლიშვილი, ზ.გაბედავა. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების სერტიფიცირებისა და ლიცენზირების საკითხები . “მშენებლობა”, . 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.161-164. .

ა. დუნდუა, გ. კვანტალიანი. სატრანსპორტო კომპლექსის თეორიულ-სიმრავლითი ინტერპრეტაცია. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2007წ. № 1; გვ. 57 - 61.

პ. ქენქაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკა XXI საუკუნის სარკინიგზო ტრანსპორტზე კომერციული ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური საფუძველი. . ჟურნალი “ტრანსპორტი” ISSN 1512-0910.. 2002წ. # 1-2, გვ. 14-15, თბილისი, 2002 წ..

ნ. ბუთხუზი, თეიმურაზ გორშკოვი. სატრანსპორტო ლოგისტიკა გლობალიზაციის პროცესში. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. #4 154-157.

ზ. გასიტაშვილი, გ. კერვალიშვილი ს.ხუციშვილი ნ.მჭედლიშვილი მ.ხართიშვილი. სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრების კლასიფიკაცია და მათი ოპტიმალური ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მეთოდი. Georgian Engineering News 2. vol.74. 2015წ. .

მ. ჩინჩალაძე, ნინო დარსაველიძე. ლელა ბოჭოიძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური კლასტერების წარმოქმნის თავისებურებანი. ეკონომიკა. 2016წ. № 3-4.

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე, ვ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსების ეფექტურობის შეფასების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის შრომები, № 1, თბილისი, გვ. 151-161. 2010წ. .

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე, ვ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსების შეფასების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის შრომები, N 1, თბილისი. 2010წ. გვ. 79–84.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. დოგრაშვილი; ბ. ჟვანია. სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემის განვითარება საქართველოში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. #5(11); გვ.59-62.

ნ. მჭედლიშვილი, კერვალიშვილი გ.პ., გასიტაშვილი ზ.ა., ხუციშვილი ს.ა., ხართიშვილი მ.პ.. სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრების კლასიფიკაცია და მათი ოპტიმალური ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მეთოდი,. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, GEN LTD. 2015წ. No.2, pp. 30-37.

ზ. ბოგველიშვილი. სატრანსპორტო მანქანების შერესორების პნევმატიკურ სისტემაში მიმდინარე დინამიკური პროცესების გამოკვლევა. საქ.მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 1997წ. ტ.156, №3, გვ.512-515. ISSN 0132-1447.

მ. ელიზბარაშვილი, პ.ელიზბარაშვილი, ნ.მუხიგულაშვილი, ნ.ჭედია. სატრანსპორტო მართვის ავტომატიზებული სისტემის ტექნიკური მოწყობილობათა საექსპლუატაციო პარამეტრების უზრუნველყოფის შესახებ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №2(36), თბილისი, 2016, გვ. 252-256.

დ. საცერაძე. სატრანსპორტო მოდელირებისათვის შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფის შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2016წ. ISSN 0135-0765 №20,2016 გვ.221-227.

ო. გელაშვილი, მაწიაშვილი თ.. სატრანსპორტო მომსახურების კონკურენტენარიანობის შეფასება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. . 2009წ. #3(15), გვ.5-10.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. ჭურაძე. სატრანსპორტო ნაგებობების მშენებლობა ნორვეგიული Q-მეთოდით. მშენებლობა. 2011წ. #3(22), გვ.38-42.

ნ. კიკნაძე, ზ.ბოქოლიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. შრომები №4(454); გვ.83-86.

რ. ველიჯანაშვილი, ბოგველიშვილი ზურაბ, აბაზაძე გია, აბდუშელიშვილი კახა. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. 2004წ. # 4 (454).