სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26156 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბოკუჩავა. საქართველის ტალახის ვულკანიზმის სამკურნალო თვისებები . სტუ-ს შრომები. 2005წ. №1 (455), თბილისი, გვ. 75-78..

ზ. ხვედელიძე, ახანთაძე, კთავართქილაძე, ისამხარაძე, თ. დავითაშვილი. საქართველის ტერიტორიაზე კლიმატის ცვლილების ზოგიერთი თავისაბურებათა გამოკვლევა მათემატიკური მოდელირებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტომ N 115გვ.7-18.

ზ. ქოიავა. საქართველო - მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.147-148.

ი. კეცხოველი. საქართველო გლობალიზაციის არეალში. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, გორი, შრომების კრებული. 2016წ. N9.

მ. ბერუაშვილი. საქართველო გლობალურ ბიზნესში. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2016წ. # 1-2, 48-49 გვ.

ზ. ხასაია. საქართველო და დასავლური კულტურა. ჩვენი მწერლობა. 2012წ. №6 (162), გვ. 2-7.

ს. მიდელაშვილი. საქართველო და თანამედროვე საერთაშორისო სივრცე (ზოგადი მიმოხილვა) . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. მაისი-ივნისი, გვ. 96-98..

ე. გვენეტაძე. საქართველო და კავკასიის უსაფრთხოების საკითხები. მაცნე# IV. 2009წ. IV.

ე. გვენეტაძე. საქართველო და კავკასიის უსაფრთხოების საკითხები. მაცნესოხუმის სახ. უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები #4. 2009წ. IV.

გ. ტყეშელაშვილი, კილაძე თ.. საქართველო და რეგიონალური ეკონომიკური გლობალიზაცია. ჟურნ. „მეცნიერება და ცხოვრება“ . 2014წ. 1(7).

გ. ტყეშელაშვილი, ბოჭოიძე ლელა. საქართველო და რეგიონალური ეკონომიკური გლობალიზაცია. ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება". 2013წ. #1(7).

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, null. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო ეკონომიკური ორგანიზაციები. სტუ-ს შრომების კრებული. 2007წ. #4, გვ. 85-90.

რ. ქუთათელაძე, აბრალავა ნინო. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო-ეკონომიკური ორგანიზაციები. სტუ-სშრომები. 2007წ. #4(466), გვ. 85-90.

რ. ქუთათელაძე, ანზორ აბრალავა, ნინო აბრალავა. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო-ეკონომიკური ორგანიზაციები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #4 (466) . 2007წ. #4(466), გვ. 85-90.

რ. რუხაძე. საქართველო და შუააღმოსავლეთი.. საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #15, თბილისი, . 2008წ. .

ვ. შუბითიძე. საქართველო დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N24.

კ. აბულაძე. საქართველო დიდი ტურიზმის მოლოდინში". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2006წ. #1.

თ. ლაგვილავა. საქართველო ევროინტეგრაციულ პროცესებში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’, . 2017წ. №2, .

თ. გრიგოლია. საქართველო ევროკავშირის სტრატეგიულ;ი პარტნიორი და მოკავშირე. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #18.

ნ. ზაალიშვილი, ნ. გომართელი. საქართველო ევროპულ სივრცეში - გზა ევროინტეგრაციისაკენ. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2017წ. N26.