სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ცომაია. საქართველოს ბანკების უცხოური კრედიტები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2017წ. N01-02.

ხ. ავალიანი. საქართველოს ბელტის დასავლეთ დაძირვის ჰიდროგეოქიმიური ზონალობა და მიწისქვეშა სამრეწველო წყლები. სტუ–ს შრომები. 2002წ. #4 (443). გვ. 62-67.

ნ.კალანდარიშვილი, ხ.ავალიანი. საქართველოს ბელტის დასავლეთი დაძირვის ჰიდროგეოქიმიური ზონალობა და მიწისქვეშა სამრეწველო წყლები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. № 4 (443), 62-67გვ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია 20 წლისაა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 1-2.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია 20 წლისაა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 1-2.

ლ. კვარაცხელია. საქართველოს ბუნებრივ რეკრეაციული რესურსების როლი ტურისტულ ინდუსტრიაში. უნივერსალი. 2012წ. 7 გვერდი.

ე. ბარათაშვილი, კახა ციმინტია. საქართველოს ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის რეგიონული თავისებურებანი. თბილისი. ჟურნალი . 2007წ. #2.

ი. ჟორდანია. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები. კაპიტალი. 2007წ. #4, გვ.78-81.

რ. არველაძე. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები, . თბილისი, . 2016წ. .

ლ. ებანოიძე, ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სამკურნალო-კოსმეტიკური მიზნით. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური „მედიცინა“. 2010წ. №4(59), თბილისი გვ. 41-43..

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი , null. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სამკურნალო-კოსმეტიკური მიზნით. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური „მედიცინა“. 2010წ. №4(59), თბილისი გვ. 41-43.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე.. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სამკურნალო-კოსმეტიკური მიზნით. ჟურნალი ”ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . 2010წ. №4(59), გვ. 41-43.

ი. ბერძენიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სამკურნალო–კოსმეტიკური მიზნით. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა . 2010წ. # 4(59), – გვ. 41–43.

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს გადარჩენა თუ გვინდა.... გაზ. ”კავკასიონი”. 1999წ. # 12.

ნ. ბარათელი, თ. ფალავანდიშვილი,, ა. თხელიძე,, ნ. ბარათელი. საქართველოს გავრცე¬ლე-ბულ ბოსტნეულ კულტურებში ნირატული აზოტის ეკოქიმიური ექსპერტიზა დინამიკაში. საქართველოს სო-ფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2012წ. თბილისი,N 30 .

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, , ა. თხელიძე, , ნ. ბარათელი. საქართველოს გავრცელებულ ბოსტნეულ კულტურებში ნირატული აზოტის ეკოქიმიური ექსპერტიზა დინამიკაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2012წ. N 30, გვ. 219 - 224.

თ. ფალავანდიშვილი, ნანა ბარათელი, ამირან თხელიძე. საქართველოს გავრცელებულ ბოსტნეულ კულტურებში ნიტრატული აზოტის ეკოქიმიური ექსპერტიზა დინამიკაში. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2012წ. N 30, გვ. 219 – 224.

რ. ოთინაშვილი, გორგიძე თ., . საქართველოს გამოუყენებელი ეკონომიკური პოტენციალი. ჟ. ეკონომიკა. 2008წ. #1-2, გვ. 63-68; .

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემა. არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2000წ. თბ., ტ. III.