სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მეძმარიაშვილი. საქ. სამხედრო–სამრეწველო კომპლექსის საწყისი მდგომარეობა დამოუკიდებელი სახელმწიფო პირობებში. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 6გვ..

ჯ. ჯანაშია. საქ. სისიხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შესახებ” (2006 წლის 10 აპრილის მონაცემები). საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, . 2006წ. #1 133-148 გვ,თბილისი..

ე. მეძმარიაშვილი. საქ.სამხედრო–სამრეწველო კომპლექსის ჩამოყალიბების სახასიათო საბჭოთა პერიოდი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

ნ. ნავაძე, ბ. ჟვანია, ვ. დოგრაშვილი. საქალაქთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვების ეფექტურობაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები და უარყოფითის აღმოფხვრის ღონისძიებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. 1(23) 2012 წ. გვ. 128-135.

მ. ძიძიგური. საქალაქთმშენებლო–ესთეტიკური თავისებურებანი ა. ქურდიანის შემოქმედებაში (2 საცხოვრებელი სახლის მაგალითზე). კავკასიის მაცნე. 2002წ. (სპეციალური გამოშვება), 113–117.

გ. სალუქვაძე. საქალაქო აგლომერაციისა და ურბოეკოლოგიის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხები. სამეცნიერი-ტექნიკურ ჟურნალი “არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები” N4 ,გამომცემლობა” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2014წ. .

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსების გადაზიდვების ეფექტურობის ამაღლება გაჩერებებს შორის მანძილების რაციონალურად დაგეგმვით. ს/ტ ჟურნალი : ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი, . 2011წ. N1,.

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსების რაციონალური შერჩევა გაქანების დინამიურობის კრიტერიუმის საშუალებით. ს/ტ ჟურნალი ;ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა; თბილისი,. 2011წ. N1..

ო. გელაშვილი, ბეჟანიშვილი პ.. საქალაქო ავტობუსების საექსპლუატაციო პირობების და მოძრაობის რეჟიმების თავისებურებანი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . . 2011წ. #2(21), გვ.5-10.

ვ. ლეკიაშვილი, ვ.ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #14(16).

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსის გაქანების ოპტიმალურად წარმართვა. ს/ტ ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენელობა“. თბილისი. . 2008წ. №4. გვ 165...170.

ზ. ბოგველიშვილი, დ.ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსის მოძრაობის ტიპიური ციკლის დადგენა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2016წ. №2(36), გვ.291-295. ISSN 1512-3537.

ხ. მღებრიშვილი, გ.მაჭარაშვილი. საქალაქო ავტობუსის მწარმოებლობის გაზრდა გაჩერებებს შორის მანძილების რაციონალურად დაგეგმვით.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი,. 2011წ. N1(20), 32-36 გვ..

ვ. ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსის საწვავის საერთო ხარჯის ფორმირება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #3, 5.

ვ. ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსის საწვავის სამარშრუტო ხარჯის ფორმირება შევსების კოეფიციენტისაგან დამოკიდებულებით . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #4(16), 4.

მ. მილაშვილი, თ.ჭანტურია. საქალაქო გარემოს არქიტექტურულ-მხატვრული ორგანიზაცია. . ჟურნალი „ატრიუმი“ . 1998წ. #1 თბ. 1998 წ. გვ.43.

თ. ჭანტურია, მ.მილაშვილი. საქალაქო გარემოს არქიტექტურულ– მხატვრული ორგანუზაცია. "ატრიუმი". 1998წ. №1.

მ. თანანაშვილი. საქალაქო გვირაბების განათება. ტრანსპორტი . 0წ. 2006 წ. N2; გვ. 22 - 26.

ი. ქვარაია. საქალაქო მართვა. მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების საკოორდინაციო ცენტრი. 2001წ. საინფორმაციო ბიულეტენი 10, 172-224.

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. საქალაქო მეურნეობის მომსახურების სფერო. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. №2 (6),გვ. 6-21.