სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. კანკაძე, ბ.ჟვანია,მ.კანკაძე. საფინანსო ორგანიზაციების როლი საქართველოს ინტეგრაციულ სამეურნეო სისტემის ფორმირებაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. გვ.83–84.

კ. ოდიშარია, გ. სურგულაძე, ც. ფხაკაძე, ა. კეკენაძე. საფინანსო ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების და IT-სამსახურის ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების შეფასება. . სტუ–ს შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“,. 2016წ. №1, გვ.248–253.

გ. გაბაიძე. საფინანსო სექტორის სისუსტის მიზეზები განვითარებად ქვეყნებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2001წ. ტ. 14. თბ. 2001 წ. გვ. 300.

ზ. ვაშაკიძე, მანუჩარ ჯაგოდნიშვილი. საფინანსო სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2014წ. #3-4, 68-77 გვ..

ა. კურატაშვილი. საფინანსო სისტემა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის აუცილებლობა. მეცნიერული შემოქმედება_გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. გვ. 99-104..

ნ. მაისურაძე. საფინანსო-ეკონომიკური კრიზისი - დროებითი ყკყსვლა ახალი ინოვაციური პროცესებისთვის. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009. 0წ. .

ა. ქუთათელაძე, ლ. ქუთათელაძე. საფინანსო-საბანკო ორგანიზაციაში ინფორმაციული უსაფრთხო-ების უზრუნველყოფისა და რისკების მართვის მეთოდები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირება-დი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2012წ. № 1-2 გვ. 57-61 .

ა. ქუთათელაძე, ი.კვეტენაძე. საფინანსო–საბანკო დაწესებულებაში დაკრედიტების პროცესის ინოვაციური რისკები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა – XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ. #3 გვ. 178-182 .

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. საფინანსო–საინვესტიციო სფერო–ახალი ეკონომიკურ–ფინანსური კატეგორია. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 6 .

მ. ყიფშიძე, ვ.კავთუაშვილი. საფირმო სტილი ბრენდის ფორმირებაში. გამომცემლობა. 2006წ. 2 გვ.101-107.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების განვითარების ეტაპები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. №2.

თ. ხინიკაძე-გვარამია, ქ.შონია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. №2.

ვ. დათაშვილი, თამარ ხინიკაძე , ქეთინო შონია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული საფუძვლები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

ზ. ღუდუშაური. საფონდო ბირჟა: „ხარების“ ბაზარი, „დათვების“ ბაზარი, „დოუს ლეკვები“, „დოუს ძაღლები“. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. #3.

მ. პაპაშვილი. საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა XIX საუკუნეში. "გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია".საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2009წ. გვ.289-294.

გ. ლობჟანიძე. საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მომხდარი ტერაქტების საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2016წ. N6, 2016, ქ. თბილისი, გვ 6.

დ. ცინცაძე, ქ. ომიაძე. საფრენი აპარატების აეროდინამიკური მახასიათებლები . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული.. 2015წ. #19, გვ.76-79.

ზ. გელიაშვილი, გ. დათუკიშვილი; ნ.შაყულაშვილი; ი. ჭანტურია; მ. ხომასურიძე;. საფუვრის ზეგავლენა წითელი ღვინის ფენოლურ ნაერთებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. №2, (15) . გვ.122-126.

მ. ყიფშიძე, ა.ტაბატაძე. საფუთავის როლი თანამედროვე მარკეტინგულ კომუნიკაციებში. გამომცემლობა. 2008წ. 4 გვ.171-176.

ე. მეძმარიაშვილი. საქ. ბრძოლებისა და ოპერაციების უზრუნველყოფისათვის ტერიტორიის საინჟინრო აღჭურვის სამხედრო–საინჟინრო შეიარაღების, ტექნიკისა და კონსტრუქციული სისტემების ბაზის შექმნის საინჟინრო იდეოლოგიის ძირითადი პრინციპების და პრიორიტეტები.. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 13გვ..