სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. საფერმენტაციო აპარატების ზოგი-ერთი კონსტრუქციული თავისებურება აბტიბიოტიკების წარმოების დროს. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 29-36.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. საფერმენტაციო აპარატურის ზოგიერთი კონსტრუქციული თავისებურება ანტიბიო-ტიკების წარმოების დროს. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2013 წ. ტ. 1, #2, გამ-ბა `გეორგიკა~. 2013წ. 29-35.

მ. გოცაძე, მ.მერაბიშვილი. საფეხუროვანი რეგული-რების სარელსო წრედის გაანგარისების მეთოდიკა . ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2013წ. #3-4 (51-52), 2013 .

ჯ. კანკაძე, ბ.ჟვანია,მ.კანკაძე. საფინანსო ორგანიზაციების როლი საქართველოს ინტეგრაციულ სამეურნეო სისტემის ფორმირებაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. გვ.83–84.

კ. ოდიშარია, გ. სურგულაძე, ც. ფხაკაძე, ა. კეკენაძე. საფინანსო ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების და IT-სამსახურის ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების შეფასება. . სტუ–ს შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“,. 2016წ. №1, გვ.248–253.

გ. გაბაიძე. საფინანსო სექტორის სისუსტის მიზეზები განვითარებად ქვეყნებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2001წ. ტ. 14. თბ. 2001 წ. გვ. 300.

ზ. ვაშაკიძე, მანუჩარ ჯაგოდნიშვილი. საფინანსო სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2014წ. #3-4, 68-77 გვ..

ა. კურატაშვილი. საფინანსო სისტემა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის აუცილებლობა. მეცნიერული შემოქმედება_გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. გვ. 99-104..

ნ. მაისურაძე. საფინანსო-ეკონომიკური კრიზისი - დროებითი ყკყსვლა ახალი ინოვაციური პროცესებისთვის. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009. 0წ. .

ა. ქუთათელაძე, ლ. ქუთათელაძე. საფინანსო-საბანკო ორგანიზაციაში ინფორმაციული უსაფრთხო-ების უზრუნველყოფისა და რისკების მართვის მეთოდები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირება-დი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2012წ. № 1-2 გვ. 57-61 .

ა. ქუთათელაძე, ი.კვეტენაძე. საფინანსო–საბანკო დაწესებულებაში დაკრედიტების პროცესის ინოვაციური რისკები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა – XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ. #3 გვ. 178-182 .

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. საფინანსო–საინვესტიციო სფერო–ახალი ეკონომიკურ–ფინანსური კატეგორია. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 6 .

მ. ყიფშიძე, ვ.კავთუაშვილი. საფირმო სტილი ბრენდის ფორმირებაში. გამომცემლობა. 2006წ. 2 გვ.101-107.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების განვითარების ეტაპები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. №2.

თ. ხინიკაძე-გვარამია, ქ.შონია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. №2.

ვ. დათაშვილი, თამარ ხინიკაძე , ქეთინო შონია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული საფუძვლები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

ზ. ღუდუშაური. საფონდო ბირჟა: „ხარების“ ბაზარი, „დათვების“ ბაზარი, „დოუს ლეკვები“, „დოუს ძაღლები“. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. #3.

მ. პაპაშვილი. საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა XIX საუკუნეში. "გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია".საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2009წ. გვ.289-294.

გ. ლობჟანიძე. საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მომხდარი ტერაქტების საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2016წ. N6, 2016, ქ. თბილისი, გვ 6.

დ. ცინცაძე, ქ. ომიაძე. საფრენი აპარატების აეროდინამიკური მახასიათებლები . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული.. 2015წ. #19, გვ.76-79.