სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23784 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მჭედლიშვილი, გ. დემურიშვილი. ტრაქიტების კირქვასთან შემცხვარი მასის გამოტუტვის პროცესის ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. 11(2),131-134გვ..

ნ. ბარათელი, მ. მჭედლიშვილი. ტრაქიტიდან მიღებული ალუმინატური ხსნარების კარბონიზაცია. საქართ. ჩამომსხმ. და მასალათმც. სამეცნ. ჟურნალი,. 2007წ. თბილისი,60-62.

გ. მაღალაშვილი, ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი, ვ. თოთიბაძე, ნ. ლომიძე. ტრაქტიტების ბიოგადამუშავების შესაძლებლობის დადგენა კალიუმის ნაერთების მიღების მიზნით. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა, მიძღვნილი კალ. ქუთათელაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ. 139-141.

მ. სამადაშვილი. ტრეინინგების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. № 3–4, 173–177.

ე. გობეჯიშვილი. ტრეინინგის მნიშვნელობა ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016წ. №11-12, 7.

ზ. ფირანაშვილი, რევიშვილი ლ.. ტრენდიანი სტაციონარული შემთხვევითი პროცესის პროგნოზირების რიცხვითი მეთოდი კუბური სპლაინების გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი «ინტელექტი». 2002წ. 2(13), გვ. 43-46 .

ჟ. ვარძელაშვილი. ტრიადა ,,სიტყვა-კონცეპტი-სიმბოლო” სამყაროს სურათში . საერთაშორისო კონფერენციის “International Dialog and Linguistic Contacts”მასალები. 2010წ. გვ. 62-68.

მ. მაისურაძე, გ. უგულავა, გ.ფალავანდიშვილი. ტრიაზოლ– და ფურანშემცველი ახალი ჰეტეროციკლური კონდენსირებული სისტემები. სტუ–შრომები. 2012წ. -№2 გვ. 18–23.

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, შ. ჯაფარიძე, ი. გურგენიძე. ტრიმელითის მჟავას ადსორბცია ვერცხლისწყალზე წყალხსნარებიდან. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35, N1. გვ.

მ. შენგელია, თ. ქოქრაშვილი. ტრიპლექსური ექსიპლექსები წყალბადის ატომის გადატანის რეაქციებში. „შრომები“. სგმა, თბილისი. 2009. №14. 0წ. 4.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ტრიპტოფანის ახალი პოტენციური ბიოლოგიურად აქტიური წარმოებულების სინთეზი არილვალერიანის მჟავების საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. #10 (2) გვ. 155-158.

თ. ლოლაძე, თ. ლოლაძე ც. ლოლაძე. ტროპების ფუნქცია ინგლისურ პრესაში. თსუ საერთაშორისო საზოგადოებრივ-სამეცნიერო ჟურნალი ორნატი. ISSN 1987-6467. 2010წ. №4, 77–85 გვ..

ა. ნადირაძე, ლ.ჯიმშელეიშვილი. ტროტუარის ფილების დამზადების ვიბროდაწნეხვის ტექნოლოგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. #1(37) ISSN 1512-0120.

ა. გაგნიძე, თ. ნატრიაშვილი, დ. დემეტრაძე. ტურბინების როტორების ფრთების პროფილირებული ნამზადების მიღება რადიალური მოჭიმვის მეთოდით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2010წ. #3, 5 გვ. .

მ. რაზმაძე, ბერიშვილი ზაური. ტურბოგენერატორების სტატორის გრაგნილის გაცივების სისტემა და სპილენძის კოროზია. ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. #3( 63) გვ. 27–32.

ლ. პაპავა, ზ.ბერიშვილი. ტურბოგენერატორების სტატორის გრაგნილის გაცივების სისტემა და სპილენძის კოროზია. ენერგია N3 2012 წელი.. 2012წ. გვ.27–32..

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ - „შრომები“. 2010წ. № 1 , გვ.41-43.

თ. მაგრაქველიძე. ტურბულენტურ ნაკადში ბლანტი ქვეშრის სისქის დადგენის საკითხისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2010წ. თბილისი, N14, გვ.137-140.

შ. კუპრეიშვილი, თ. ქაცარავა,მ. კიკაბიძე,პ. სიჭინავა. ტურბულენტურ ნაკადში სიმღვრივის კონცენტრაციის გავლენა სიჩქარის განაწილების ეპიურაზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, . 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი I, #4 (45),, გვ. 80-83.