სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მეძმარიაშვილი. საქ.სამხედრო–სამრეწველო კომპლექსის ჩამოყალიბების სახასიათო საბჭოთა პერიოდი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

ნ. ნავაძე, ბ. ჟვანია, ვ. დოგრაშვილი. საქალაქთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვების ეფექტურობაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები და უარყოფითის აღმოფხვრის ღონისძიებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. 1(23) 2012 წ. გვ. 128-135.

მ. ძიძიგური. საქალაქთმშენებლო–ესთეტიკური თავისებურებანი ა. ქურდიანის შემოქმედებაში (2 საცხოვრებელი სახლის მაგალითზე). კავკასიის მაცნე. 2002წ. (სპეციალური გამოშვება), 113–117.

გ. სალუქვაძე. საქალაქო აგლომერაციისა და ურბოეკოლოგიის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხები. სამეცნიერი-ტექნიკურ ჟურნალი “არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები” N4 ,გამომცემლობა” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2014წ. .

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსების გადაზიდვების ეფექტურობის ამაღლება გაჩერებებს შორის მანძილების რაციონალურად დაგეგმვით. ს/ტ ჟურნალი : ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი, . 2011წ. N1,.

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსების რაციონალური შერჩევა გაქანების დინამიურობის კრიტერიუმის საშუალებით. ს/ტ ჟურნალი ;ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა; თბილისი,. 2011წ. N1..

ო. გელაშვილი, ბეჟანიშვილი პ.. საქალაქო ავტობუსების საექსპლუატაციო პირობების და მოძრაობის რეჟიმების თავისებურებანი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . . 2011წ. #2(21), გვ.5-10.

ვ. ლეკიაშვილი, ვ.ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #14(16).

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსის გაქანების ოპტიმალურად წარმართვა. ს/ტ ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენელობა“. თბილისი. . 2008წ. №4. გვ 165...170.

ზ. ბოგველიშვილი, დ.ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსის მოძრაობის ტიპიური ციკლის დადგენა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი. 2016წ. №2(36), გვ.291-295. ISSN 1512-3537.

ზ. ბოგველიშვილი, დ.ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსის მოძრაობის ტიპიური ციკლის დადგენა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2016წ. №2(36), გვ.291-295. ISSN 1512-3537.

ხ. მღებრიშვილი, გ.მაჭარაშვილი. საქალაქო ავტობუსის მწარმოებლობის გაზრდა გაჩერებებს შორის მანძილების რაციონალურად დაგეგმვით.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი,. 2011წ. N1(20), 32-36 გვ..

ვ. ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსის საწვავის საერთო ხარჯის ფორმირება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #3, 5.

ვ. ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსის საწვავის სამარშრუტო ხარჯის ფორმირება შევსების კოეფიციენტისაგან დამოკიდებულებით . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #4(16), 4.

მ. მილაშვილი, თ.ჭანტურია. საქალაქო გარემოს არქიტექტურულ-მხატვრული ორგანიზაცია. . ჟურნალი „ატრიუმი“ . 1998წ. #1 თბ. 1998 წ. გვ.43.

თ. ჭანტურია, მ.მილაშვილი. საქალაქო გარემოს არქიტექტურულ– მხატვრული ორგანუზაცია. "ატრიუმი". 1998წ. №1.

მ. თანანაშვილი. საქალაქო გვირაბების განათება. ტრანსპორტი . 0წ. 2006 წ. N2; გვ. 22 - 26.

ი. ქვარაია. საქალაქო მართვა. მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების საკოორდინაციო ცენტრი. 2001წ. საინფორმაციო ბიულეტენი 10, 172-224.

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. საქალაქო მეურნეობის მომსახურების სფერო. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. №2 (6),გვ. 6-21.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.ხართიშვილი. საქალაქო მეურნრობის მომსახურების სფერო. ჰიდროინჟინერია N 2 (6). 2008წ. .