სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქვარაია. საქალაქო მართვა. მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების საკოორდინაციო ცენტრი. 2001წ. საინფორმაციო ბიულეტენი 10, 172-224.

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. საქალაქო მეურნეობის მომსახურების სფერო. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. №2 (6),გვ. 6-21.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.ხართიშვილი. საქალაქო მეურნრობის მომსახურების სფერო. ჰიდროინჟინერია N 2 (6). 2008წ. .

მ. ზურიკაშვილი, ო.გელაშვილი,, გ.ტაბატაძე,, თ.ნიაური, , მ.კოპლატაძე. საქალაქო საავტობუსო მარშრუტებზე მგზავრთნაკადების კვლევის მეთოდების ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნი-კური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. თბილისი, N1(35), გვ.11-18.

მ. კოპლატაძე, ო.გელაშვილი,გ.ტაბატაძე,მ.ზურიკაშვილი. საქალაქო საავტობუსო მარშრუტებზე მგზავრთნაკადების კვლევის მეთოდების ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. თბილისი N1 (35) 2016 .

მ. ზურიკაშვილი, ო.გელაშვილი,, გ.ტაბატაძე,, თ.ნიაური,, მ.კოპლატაძე. საქალაქო საავტობუსო მარშრუტების ეფექტური ფუნქციონირების ღონისძიებების დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი, N1(35), 2016. . 2016წ. თბილისი, N1(35), გვ.5-11.

მ. კოპლატაძე, ო.გელაშვილი, მ.ზურიკაშვილი,გ.ტაბატაძე. საქალაქო საავტობუსო მარშრუტების ეფექტური ფუნქციონირების ღონისძიების დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. თბილისი N1(35) 2016.

მ. ზურიკაშვილი, ო.გელაშვილი,, ნ.ნავაძე,, ო.ბიჭიაშვილი. საქალაქო სამგზავრო სატრანსპორტო სისტემის ანალიზი და მისი მოდელირების ასპექტები. satransporto xidi evropa-azia. Europe-Azia ntransport bridge. თბილისი,2016 წ.11–14 ოქტომბერი. 2016წ. თბილისი,.11–14 ოქტომბერი, გვ.48-52.

ნ. ნავაძე. საქალაქო სამგზავრო სატრანსპორტო სისტემის ანალიზი და მისი მოდელირების ასპექტები. "სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია" . 2016წ. N 2.

ვ. ლეკიაშვილი. საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ენერგო და ეკოლოგიური ეფექტურობის შესახებ . საინფორმაციო, სამეცნიერო საინჟინრო-ანალიზური სამთო ჟურნალი . 2001წ. #2 (7) თბილისი, .

მ. ხართიშვილი. საქალაქო სისტემის მოდელირება სისტემური მიდგომის პოზიციიდან. "ინტელექტი". 2009წ. №1 (33), გვ.160-163 ISSN 1512-0333.

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ვ.თოთიბაძე, ნ.ლომიძე. საქარველოს მინერალური რესურსების გამოყენების შესაძლებლობები სოფლის მეურნეობისათვის აუცილებელი სასუქების წარმოებაში. სამთო საქმე . 2009წ. #2 .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, ი,უგრეხელიძე, ქ.ჩირგაძე. საქარველოს სამხედრო მოსამსახურეთა (მამაკაცები) ფიზიკური განვითარების თავისებურებების კვლევა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. შრომები. 0წ. 1(13). 332-338გვ.2009.

თ. კილაძე, ტ.ქოქოლაძე. ჯ.შარაძე. საქართვალოს საზღვაო პორტების მდგომარეობა და განვითარების მიმართულებები.. "ეკონომიკა". 2012წ. 0206-2828. #1-2. გვ79-82.

ნ. ბოკუჩავა. საქართველის ტალახის ვულკანიზმის სამკურნალო თვისებები . სტუ-ს შრომები. 2005წ. №1 (455), თბილისი, გვ. 75-78..

ზ. ხვედელიძე, ახანთაძე, კთავართქილაძე, ისამხარაძე, თ. დავითაშვილი. საქართველის ტერიტორიაზე კლიმატის ცვლილების ზოგიერთი თავისაბურებათა გამოკვლევა მათემატიკური მოდელირებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტომ N 115გვ.7-18.

ზ. ქოიავა. საქართველო - მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.147-148.

ი. კეცხოველი. საქართველო გლობალიზაციის არეალში. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, გორი, შრომების კრებული. 2016წ. N9.

მ. ბერუაშვილი. საქართველო გლობალურ ბიზნესში. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2016წ. # 1-2, 48-49 გვ.

ზ. ხასაია. საქართველო და დასავლური კულტურა. ჩვენი მწერლობა. 2012წ. №6 (162), გვ. 2-7.