სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. პაპაშვილი. საქართველო-ვატიკანის ურთიერთობა 1918-1921 წლებში. "თსუ ზუგდიდის ფილიალის შრომები", "თსუ გამომცემლობა". 2006წ. №2, გვ.233-248.

მ. პაპაშვილი. საქართველო-ვატიკანის ურთიერთობა 1918-1921 წლებში. თსუ-ზუგდიდის ფილიალის შრომები, II.2006. 0წ. გვ. 233-248.

ნ. გომართელი. საქართველო-ინგლისის ურთიერთობების ლათინური ქრონიკები. აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახელმიწფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 38. 2010წ. გვ.18-26.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. დანელია. საქართველო: დასაქმება და უმუშევრობა. “სოციალური ეკონომიკა” _ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. №1. გვ.69-74.

მ. ბაძაღუა. საქართველოდან საზღვარგარეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელებისა და განათლების შემდგომი სრულყოფასთან დაკავშირებული საკითხები. ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2015წ. #1 (9-10) გვერდი 5, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. საქართველოს დამოუკიდებელი, დემოკრატიული, სამართლებრივი სახელმწიფოს ზოგიერთი პრობლემა და იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის მიზნები და ამოცანები. გამომცემლობა- "მერიდიანი" ჟურნალი „იურისტი“, 1. 2016წ. გვ.9–17;.

ხ. თოდაძე, ნ.ხაზარაძე. საქართველოს ისტორიის სწავლება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტესი. ბატუმის უნივერსიტეტი, ისტორია ერის მეხსიერება და ქვეყნის ძლიერების ბალავარი. 2003წ. გვ.18-27.

ნ.ხაზარაძე. საქართველოს ისტორიის სწავლება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტესი. ბათუმის უნივერსიტეტი. 2003წ. გვ.18-27.

ზ. სვანიძე. საქართველოს მდგრადი - ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფის თანამედროვე ეკოლოგიური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. თბილისი, ტ. # 119. გვ. 303 – 309..

მ. გუგეშიძე, ა.სარუხანიშვილი, დ. ერისთავი. საქართველოს მინერალური ნედლეულის ტექნოგენური რესურსები. საგამომცებლო სახლი (ტექნიკური უნივერსიტეტი) წიგნი საქართველოს ქიმიური მრეწველობა(წარსული, აწყმო, მომავალი). 2011წ. ISBN 978-9941-14-987-0 გვ 214-233.

ი. ბაზღაძე, ნ.ჩხუბიანიშვილი, თ.სვანიძე, ნ.ხეცურიანი. საქართველოს ნავთობმრეწველობის განვითარების მოკლე ლიტერატურული მიმოხილვა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, ტ 9, №3, ISSN 1512-0686, გვ.245-248.

მ. დარჩაშვილი. საქართველოს პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო პროცესში. სართაშორისო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. №27.

ნ. ჭითანავა. საქართველოს რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებანი. ჟურნ. "ბიზნესი და კანონმდებლობა". ივნისი. 2010. ივლისი-აგვისტო, 2010.. 2010წ. 8 გვ. 6 გვ..

თ. კილაძე, ტ.ქოქოლაძე. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტი. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. N1 (23) გვ.79-82.

კ. ყიზილაშვილი, შ.ყიზილაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხისათვის. სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N3.

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების თავდაცვისათვის მომზადების და საბრძოლო მოქმედებათა ერთიანი, სახელმჭიფო უზრუნველყოფის საინჟინრო სისტემები. ავტორეფერატი, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად სამხედრო მეცნიერებათა დარგში. 2005წ. 52 გვ..

ლ. შავლიაშვილი, ნ.დვალიშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, ქ.ლატარია. საქართველოს აბრეშუმის გზის სრული ამოქმედების შედეგად ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.292-294.

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. საქართველოს აგრარული ეკონომიკა საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში. . გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული .. 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი , გვ.50–53;..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს აგრარული მეურნეობის განვითარების ახალი სტრატეგია. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N1. აპრილი 2013 წ.. 2013წ. 7 გვ..

რ. ღიბრაძე. საქართველოს ადგილი მსოფლიო გეოსტრატეგიულ სივრცეში. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #10, 11 გვ..