სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ტყეშელაშვილი, კილაძე თ.. საქართველო და რეგიონალური ეკონომიკური გლობალიზაცია. ჟურნ. „მეცნიერება და ცხოვრება“ . 2014წ. 1(7).

გ. ტყეშელაშვილი, ბოჭოიძე ლელა. საქართველო და რეგიონალური ეკონომიკური გლობალიზაცია. ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება". 2013წ. #1(7).

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, null. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო ეკონომიკური ორგანიზაციები. სტუ-ს შრომების კრებული. 2007წ. #4, გვ. 85-90.

რ. ქუთათელაძე, აბრალავა ნინო. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო-ეკონომიკური ორგანიზაციები. სტუ-სშრომები. 2007წ. #4(466), გვ. 85-90.

რ. ქუთათელაძე, ანზორ აბრალავა, ნინო აბრალავა. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო-ეკონომიკური ორგანიზაციები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #4 (466) . 2007წ. #4(466), გვ. 85-90.

რ. რუხაძე. საქართველო და შუააღმოსავლეთი.. საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #15, თბილისი, . 2008წ. .

ვ. შუბითიძე. საქართველო დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N24.

კ. აბულაძე. საქართველო დიდი ტურიზმის მოლოდინში". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2006წ. #1.

თ. ლაგვილავა. საქართველო ევროინტეგრაციულ პროცესებში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’, . 2017წ. №2, .

თ. გრიგოლია. საქართველო ევროკავშირის სტრატეგიულ;ი პარტნიორი და მოკავშირე. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #18.

ნ. ზაალიშვილი, ნ. გომართელი. საქართველო ევროპულ სივრცეში - გზა ევროინტეგრაციისაკენ. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2017წ. N26.

ნ. გომართელი. საქართველო ევროპულ სივრცეში - გზა ევროინტეგრაციისაკენ. . 0წ. .

მ. პაპაშვილი. საქართველო ევროპულ სივრცეში შუა საუკუნეების ევროპული წყაროების მიხედვით. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომები, თბ., 2011. 2011წ. 97–116.

მ. პაპაშვილი. საქართველო ევროპულ სივრცწეში შუა საუკუნეების ევროპული წყაროების მიხედვით.. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. გვ.97–116.

ნ. მამფორია. საქართველო თანამედროვე მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №4 გვ. 136-137.

ნ. გომართელი. საქართველო თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში: პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემა. . 2015წ. .

რ. მიშველაძე. საქართველო ისევ განგაშის მდგომარეობაშია.. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №8, თბილისი,. 2016წ. .

რ. გოგიბერიძე. საქართველო კავკასიის სასწავლო ოლქის შემადგენლობაში იანოვსკის მზრუნველობის პერიოდში. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ . 2010წ. N2 (37), 1. გვ. 49-51.

დ. ჩომახიძე. საქართველო მსოფლიო ენერგეტიკულ სისტემაში. ჟურნალი - "გლობალიზაცია და ბიზნესი" N-2. 2016წ. .

თ. გრიგოლია. საქართველო პოლიტიკური ორიენტაციის ძიების პროცესში. საისტორიოვერტიკალები. 2002წ. #2.