სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. თოდაძე, ნ.ხაზარაძე. საქართველოს ისტორიის სწავლება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტესი. ბატუმის უნივერსიტეტი, ისტორია ერის მეხსიერება და ქვეყნის ძლიერების ბალავარი. 2003წ. გვ.18-27.

ნ.ხაზარაძე. საქართველოს ისტორიის სწავლება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტესი. ბათუმის უნივერსიტეტი. 2003წ. გვ.18-27.

ზ. სვანიძე. საქართველოს მდგრადი - ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფის თანამედროვე ეკოლოგიური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. თბილისი, ტ. # 119. გვ. 303 – 309..

მ. გუგეშიძე, ა.სარუხანიშვილი, დ. ერისთავი. საქართველოს მინერალური ნედლეულის ტექნოგენური რესურსები. საგამომცებლო სახლი (ტექნიკური უნივერსიტეტი) წიგნი საქართველოს ქიმიური მრეწველობა(წარსული, აწყმო, მომავალი). 2011წ. ISBN 978-9941-14-987-0 გვ 214-233.

ი. ბაზღაძე, ნ.ჩხუბიანიშვილი, თ.სვანიძე, ნ.ხეცურიანი. საქართველოს ნავთობმრეწველობის განვითარების მოკლე ლიტერატურული მიმოხილვა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, ტ 9, №3, ISSN 1512-0686, გვ.245-248.

მ. დარჩაშვილი. საქართველოს პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო პროცესში. სართაშორისო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. №27.

ნ. ჭითანავა. საქართველოს რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებანი. ჟურნ. "ბიზნესი და კანონმდებლობა". ივნისი. 2010. ივლისი-აგვისტო, 2010.. 2010წ. 8 გვ. 6 გვ..

თ. კილაძე, ტ.ქოქოლაძე. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტი. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. N1 (23) გვ.79-82.

კ. ყიზილაშვილი, შ.ყიზილაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხისათვის. სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N3.

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების თავდაცვისათვის მომზადების და საბრძოლო მოქმედებათა ერთიანი, სახელმჭიფო უზრუნველყოფის საინჟინრო სისტემები. ავტორეფერატი, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად სამხედრო მეცნიერებათა დარგში. 2005წ. 52 გვ..

ლ. შავლიაშვილი, ნ.დვალიშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, ქ.ლატარია. საქართველოს აბრეშუმის გზის სრული ამოქმედების შედეგად ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.292-294.

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. საქართველოს აგრარული ეკონომიკა საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში. . გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული .. 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი , გვ.50–53;..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს აგრარული მეურნეობის განვითარების ახალი სტრატეგია. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N1. აპრილი 2013 წ.. 2013წ. 7 გვ..

რ. ღიბრაძე. საქართველოს ადგილი მსოფლიო გეოსტრატეგიულ სივრცეში. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #10, 11 გვ..

მ. ოქროსაშვილი, მ. ბაბუციძე, ც. ბესიაშვილი, ვ. მაჩხანელი, დ. გორგოძე. საქართველოს ადგილობრივი საწარმოო ნედლეულის შედგენილობის ანალიზური გამოკვლევა და ტექნოლოგიური გამოცდა. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2011წ. გვ.250-254.

ზ. ალიმბარაშვილი, ი. ბოკუჩავა, რ.სხირტლაძე. საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის ალტერნატივების შესახებ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. .

Sh. Keleptrishvili. საქართველოს ადრეცარცული ბელემნიტიდების სტრატიგრაფიული მნიშვნელობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1998წ. ტომი 157, № 3, გვ. 443 - 446.

ნ. დუმბაძე. საქართველოს ავიაკომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება სერვისული მომსახურებისგაუმჯობესების გზით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. #2(39) .

ნ. რურუა, კ. მჭედლიშვილი, ზ.გაბედავა. საქართველოს ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ამოცანები. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936 , #4(43). –გვ.133-139..

И. Ахвледиани, ნ. სხირტლაძე, რ. ახვლედიანი.. საქართველოს ანალციმების კრისტალოქიმიური თავისებურებანი . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .