სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ქორქია, მ. ბოჭოიძე, გ. ტიკურაშვილი, მ. ფოფხაძე. საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია-რესტავრაციის კონსტრუქციული კონცეფცია. . 2014წ. №2(33), 5-12 გვ..

ე. ბარათაშვილი, რ.გველესიანი. საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის ეკონომიკურ-პოლიტიკური წანამძღვრები. თბილისი, ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 3 .

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის თანამედროვე გამოწვევები. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. №32.

გ. ჩხიკვიშვილი, ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესის თანამედროვე გამოწვევები. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. N32.

ნ. გომართელი. საქართველოს ევროპული ორიენტირები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. გვ.10-13.

ნ. გომართელი. საქართველოს ევროპული პერსპექტივები და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. .

ზ. ვაშაკიძე, მარინა დიასამიძე, ანა ვაშაკიძე. საქართველოს ეკონომიკა და ეროვნული ინტერესები.. ჟურნალი „ეკონომიკა".. 2014წ. #10-12, 27-35 გვ..

ვ. დათაშვილი. საქართველოს ეკონომიკაში უცხოური ინვესტიციების განთავსების სტრატეგია. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. 5.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს ეკონომიკის ანტიმონოპოლიური რეგულირების საკითხისთვის.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 9. 2011წ. 9 გვ..

ა. აბრალავა, ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ადაპტური მოდელი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #4, გვ.19-25.

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ზიგზაგები და პასუხგაუცემელი კითხვები. ივერიონი. 2017წ. 10 ნაწილი.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კონცეფცია. საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი “ეკონომისტი”. 2013წ. თბილისი, #3 2013წ. გვ. 122-126.

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N2. მაისი 2013 წ. N3 ივნისი 2013 წ.. 2013წ. 12 გვ. 10 გვ..

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა: გამოწვევები, შესაძლებლობები და პრიორიტეტები. საქართველოს ეკონომიკა. 2007წ. N10 , გვ.: 76-80.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ზოგიერთი ასპექტი. "საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები". 2010წ. ქუთაისი 2010. გვ. 121-126.

მ. ბერუაშვილი. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების პერსპექტივები. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. # 1, 42-44 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების პერსპექტივები. ჟ."ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #1 გვ.42-44.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. ზოტიკიშვილი.. საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორებისათვის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირების პოტენციალის შეფასება.. სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2017წ. ტ. 124, გვ.87-91, ISSN 1512-0902.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს ეკონომიკის სოციალური არაორიენტირებულობის განმსაზღვრელი ფაქტორები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”,საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 1. 2000წ. #4,11 გვ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის გეოეკონომიკური ასპექტები. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. შრომები, ტომი 12, გამომცემლობა "უნივერსალი". თბ. 2015.. 2015წ. 15 გვ..