სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კვარაცხელია. საქართველოს ბუნებრივ რეკრეაციული რესურსების როლი ტურისტულ ინდუსტრიაში. უნივერსალი. 2012წ. 7 გვერდი.

ე. ბარათაშვილი, კახა ციმინტია. საქართველოს ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის რეგიონული თავისებურებანი. თბილისი. ჟურნალი . 2007წ. #2.

ი. ჟორდანია. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები. კაპიტალი. 2007წ. #4, გვ.78-81.

რ. არველაძე. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები, . თბილისი, . 2016წ. .

ლ. ებანოიძე, ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სამკურნალო-კოსმეტიკური მიზნით. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური „მედიცინა“. 2010წ. №4(59), თბილისი გვ. 41-43..

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი , null. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სამკურნალო-კოსმეტიკური მიზნით. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური „მედიცინა“. 2010წ. №4(59), თბილისი გვ. 41-43.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე.. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სამკურნალო-კოსმეტიკური მიზნით. ჟურნალი ”ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . 2010წ. №4(59), გვ. 41-43.

ი. ბერძენიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სამკურნალო–კოსმეტიკური მიზნით. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა . 2010წ. # 4(59), – გვ. 41–43.

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს გადარჩენა თუ გვინდა.... გაზ. ”კავკასიონი”. 1999წ. # 12.

ნ. ბარათელი, თ. ფალავანდიშვილი,, ა. თხელიძე,, ნ. ბარათელი. საქართველოს გავრცე¬ლე-ბულ ბოსტნეულ კულტურებში ნირატული აზოტის ეკოქიმიური ექსპერტიზა დინამიკაში. საქართველოს სო-ფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2012წ. თბილისი,N 30 .

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, , ა. თხელიძე, , ნ. ბარათელი. საქართველოს გავრცელებულ ბოსტნეულ კულტურებში ნირატული აზოტის ეკოქიმიური ექსპერტიზა დინამიკაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2012წ. N 30, გვ. 219 - 224.

თ. ფალავანდიშვილი, ნანა ბარათელი, ამირან თხელიძე. საქართველოს გავრცელებულ ბოსტნეულ კულტურებში ნიტრატული აზოტის ეკოქიმიური ექსპერტიზა დინამიკაში. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2012წ. N 30, გვ. 219 – 224.

რ. ოთინაშვილი, გორგიძე თ., . საქართველოს გამოუყენებელი ეკონომიკური პოტენციალი. ჟ. ეკონომიკა. 2008წ. #1-2, გვ. 63-68; .

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემა. არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2000წ. თბ., ტ. III.

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემა.არსებული მდგომარეობა, პროგნოზი, გარდაქმნის პერსპექტივები . გაზ. „ახალი განათლება“. 2001წ. N 24(123) .

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემის თანამედროვე მდგომარეობა . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. . 1996წ. ტ. I , თბ..

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების პროგრამა . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. თბ., ტ. VII.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ვეზირიშვილი ოთარი, მირიანაშვილი ნოდარი. საქართველოს გეოთერმული ენერგიის რაციონალური გამოყენების პრობლემების გადაწყვეტა. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემე-ბის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 0წ. N10 (2006). თბილისი, 2006 УДК 519.6:5197: 621.37/39 გვ. 138-142.

. საქართველოს გეოლოგიურ წარსულში ჩახერგვებით წარმოშობილი დაგუბებული ტბები. საქართველოს მეცნიერღებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომები. 2001წ. #. 106. გვ. 176-183..