სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩხიკვიშვილი, ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესის თანამედროვე გამოწვევები. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. N32.

ნ. გომართელი. საქართველოს ევროპული ორიენტირები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. გვ.10-13.

ნ. გომართელი. საქართველოს ევროპული პერსპექტივები და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. .

ზ. ვაშაკიძე, მარინა დიასამიძე, ანა ვაშაკიძე. საქართველოს ეკონომიკა და ეროვნული ინტერესები.. ჟურნალი „ეკონომიკა".. 2014წ. #10-12, 27-35 გვ..

ვ. დათაშვილი. საქართველოს ეკონომიკაში უცხოური ინვესტიციების განთავსების სტრატეგია. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. 5.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს ეკონომიკის ანტიმონოპოლიური რეგულირების საკითხისთვის.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 9. 2011წ. 9 გვ..

ა. აბრალავა, ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ადაპტური მოდელი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #4, გვ.19-25.

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ზიგზაგები და პასუხგაუცემელი კითხვები. ივერიონი. 2017წ. 10 ნაწილი.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კონცეფცია. საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი “ეკონომისტი”. 2013წ. თბილისი, #3 2013წ. გვ. 122-126.

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N2. მაისი 2013 წ. N3 ივნისი 2013 წ.. 2013წ. 12 გვ. 10 გვ..

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა: გამოწვევები, შესაძლებლობები და პრიორიტეტები. საქართველოს ეკონომიკა. 2007წ. N10 , გვ.: 76-80.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ზოგიერთი ასპექტი. "საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები". 2010წ. ქუთაისი 2010. გვ. 121-126.

მ. ბერუაშვილი. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების პერსპექტივები. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. # 1, 42-44 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების პერსპექტივები. ჟ."ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #1 გვ.42-44.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. ზოტიკიშვილი.. საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორებისათვის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირების პოტენციალის შეფასება.. სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2017წ. ტ. 124, გვ.87-91, ISSN 1512-0902.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს ეკონომიკის სოციალური არაორიენტირებულობის განმსაზღვრელი ფაქტორები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”,საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 1. 2000წ. #4,11 გვ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის გეოეკონომიკური ასპექტები. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. შრომები, ტომი 12, გამომცემლობა "უნივერსალი". თბ. 2015.. 2015წ. 15 გვ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის თავისებურებები და განვითარების ახალი სტრატეგიის ფორმირების ლოგიკა. ჟურნ. "სოციალური ეკონომიკა", N4 (22) 2012. 2012წ. N4 (22), 18 გვ..

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თავისებურებანი და პრიორიტეტები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დაარსებიდან 70–წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: “ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები”. . 2014წ. გვ.: 182-185, ISBN 978-9941-13-352-7.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მაკროეკონომიკური პრობლემები. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2012წ. თბ. 2012. გვ. 32 .