სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს გადარჩენა თუ გვინდა.... გაზ. ”კავკასიონი”. 1999წ. # 12.

ნ. ბარათელი, თ. ფალავანდიშვილი,, ა. თხელიძე,, ნ. ბარათელი. საქართველოს გავრცე¬ლე-ბულ ბოსტნეულ კულტურებში ნირატული აზოტის ეკოქიმიური ექსპერტიზა დინამიკაში. საქართველოს სო-ფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2012წ. თბილისი,N 30 .

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, , ა. თხელიძე, , ნ. ბარათელი. საქართველოს გავრცელებულ ბოსტნეულ კულტურებში ნირატული აზოტის ეკოქიმიური ექსპერტიზა დინამიკაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2012წ. N 30, გვ. 219 - 224.

თ. ფალავანდიშვილი, ნანა ბარათელი, ამირან თხელიძე. საქართველოს გავრცელებულ ბოსტნეულ კულტურებში ნიტრატული აზოტის ეკოქიმიური ექსპერტიზა დინამიკაში. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2012წ. N 30, გვ. 219 – 224.

რ. ოთინაშვილი, გორგიძე თ., . საქართველოს გამოუყენებელი ეკონომიკური პოტენციალი. ჟ. ეკონომიკა. 2008წ. #1-2, გვ. 63-68; .

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემა. არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2000წ. თბ., ტ. III.

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემა.არსებული მდგომარეობა, პროგნოზი, გარდაქმნის პერსპექტივები . გაზ. „ახალი განათლება“. 2001წ. N 24(123) .

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემის თანამედროვე მდგომარეობა . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. . 1996წ. ტ. I , თბ..

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების პროგრამა . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. თბ., ტ. VII.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ვეზირიშვილი ოთარი, მირიანაშვილი ნოდარი. საქართველოს გეოთერმული ენერგიის რაციონალური გამოყენების პრობლემების გადაწყვეტა. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემე-ბის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 0წ. N10 (2006). თბილისი, 2006 УДК 519.6:5197: 621.37/39 გვ. 138-142.

. საქართველოს გეოლოგიურ წარსულში ჩახერგვებით წარმოშობილი დაგუბებული ტბები. საქართველოს მეცნიერღებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომები. 2001წ. #. 106. გვ. 176-183..

ნ. ფოფორაძე, გ. ტაბატაძე, ბ. კახაძე. საქართველოს გეოლოგიური პრობლემები. ეკონომიკა. 2014წ. #10-12.

მ. ამირგულაშვილი. საქართველოს გეოპოლიტიკა. საერტასორისო გამოწვევები და პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. საისტორიო ვერტიკალები. #27. გვ. 97-103.

მ. ამირგულაშვილი. საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის როლი ქვეყნის განვითარებაში. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. #2.

თ. გრიგოლია. საქართველოს გეოსტრატეგიული ადგილი საერთო ევროპული უსაფრთხოების სისტემაში და მისი დაახლოება ნატოს სტრუქტურებთან . ბათუმი. 2002წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.ჯიხვაძე, ქ.მჭედლიძე. საქართველოს და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება-გზა ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისაკენ". "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2017წ. .

ნ. ჩიკვილაძე. საქართველოს დემოგრაფიული ვითარებისადმი მართლმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2006წ. 2006 weli, #2,გვ. 144–149(0,4).

ლ. ჩიქავა. საქართველოს დემოგრაფიული კატასტროფა ემუქრება.. ჟურნალი ”მისია”. 2005წ. 8 გვ..

ლ. ჩიქავა. საქართველოს დემოგრაფიული პორტრეტი მსოფლიოს მოსახლეობის აღწარმოების საერთო კანონზომიერებათა შუქზე.. გამომცემლობა ”მერიდიანი”. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი მოამბე, 13 და 14. 2010წ. 16 გვ..