სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26138 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კვესელავა. საქართველოს ეროვნული სახელმწიფოებრიობის საკითხი და გლობალიზაცია. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #11. 2007წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია ბომბსა და ტანკზეა აგებული, დღეს კი გადამწყვეტი საინფორმაციო ომებია. გაზ. ”ჯორჯიან თაიმსი”. 2005წ. #040.

ო. ქოჩორაძე, ნათია კაჭარავა. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების შედარებითი ანალიზი. . სტუ-ს კრებული . 2008წ. .

თ. აბუაშვილი, თ.ბიძინაშვილი. საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის მდგომარეობა 2004-2013 წლებში. ჟურ. “სოციალური ეკონომიკა”,. 2015წ. N1, 8 გვ,.

თ. წერეთელი, თ. ბიძინაშვილი. საქართველოს ექსპორტის რეტროსპექტრული ანალიზი და სამომავლო პერსპექტივები. ბიზნეს ინჟინერინგი . 2014წ. N3 თბილისი 2014 საქართველო გვ.254-258.

ნ. ცანავა, მარინე ტაბატაძე. საქართველოს ზოგიერთი ეკონომიკურიპრობლემა საყოველთაო გლობალიზაციის ასპექტით. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული ჟურნალი " სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. N1, გვ.64-71.

ზ. სვანიძე. საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის ეკოლოგიური მონიტორინგი. სამთო ჟურნალი. 2016წ. 2(37) გვ. 58 – 63 .

ზ. სვანიძე. საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის ხილ-ბოსტნეულში ტოქსიკური ლითონების შემცველობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა . სამთო ჟურნალი. 2013წ. თბილისი, # 1, (30). გვ. 43 – 46. .

გ. გუნია, ზ.სვანიძე, ლ.სვანიძე, თ.ცერცვაძე. საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის ხილ-ბოსტნეულში ტოქსიკური ლითონების შემცველობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა. . თბ.,”სამთო ჟურნალი”, ISSN 1512-407X . 2013წ. N1(30), გვ.,43-46.

თ. ცერცვაძე, გ.გუნია ზ.სვანიძე. საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის ხილ-ბოსტნეულში ტოქსიკური ლითონების შეცველობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა. სამთო ჟურნალი. 2013წ. .

თ. საღარეიშვილი, ქ.შალაშვილი, ნ.ქავთარაძე, მ.სუთიაშვილი. საქართველოს ზოგიერთი სახეობის მეორეული მეტაბოლიტები: ფუნდამენტური და გამოყენებითი ასპექტები.. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. გვ. 58-62.

ვ. ზეიკიძე. საქართველოს თავდაცვის ეკონომიკის განვითარების მიმართულებები . ჟ. „ეკონომიკა“, . 2012წ. #5-6, 2012.

ვ. ხრუსტალი. საქართველოს თანამედროვე კასაციის წარმოშობა და განვითარება. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო–პრაქტიკული რეცენზირებული ჟურნალი . 2009წ. №1, 9 გვერდი.

გ. ტყეშელაშვილი, ლ. პერტაია. საქართველოს თანამედროვე საბანკო–საფინანსო სისტემა. ეკონომიკა. 2008წ. 1-2. 71-76 გვ..

თ. კილაძე, ვ.გეგენავა. საქართველოს ინვესტიცია მსოფლიო სამეურნეო პროცესში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. N2(36) გვ.243-252.

ქ. ქუთათელაძე, რ. ქუთათელაძე. საქართველოს ინოვაციური განვითარების სტრატეგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ შრომების კრებული, თბ, 2017. 0წ. შრომების კრებული, თბ., 2016.

ვ. გეგენავა, თ. კილაძე გ. ბიჭიაშვილი. საქართველოს ინტეგრაცია მსოფლიო სამეურნეო პროცესებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომის კრებული “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, № 2(36). 2016წ. 5 გვ..

ნ. გომართელი. საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში: ეკონომიკური ასპექტები და პოლიტიკური გამოწვევები. ჟურნალი „ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები“. 2017წ. ტ. VII.

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. საქართველოს ინტეგრაციის მიმზიდველი და რისკ ფაქტორები ბისეკისა და სუამის ფარგლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. #1, გვ. 249.

თ. გრიგოლია. საქართველოს ინტეგრაციისმიმზიდველი და რისკ-ფაქტორები ბისეკისა და სუამის ფარგლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. #1(5).