სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ამირგულაშვილი. საქართველოს გეოპოლიტიკა. საერტასორისო გამოწვევები და პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. საისტორიო ვერტიკალები. #27. გვ. 97-103.

მ. ამირგულაშვილი. საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის როლი ქვეყნის განვითარებაში. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. #2.

თ. გრიგოლია. საქართველოს გეოსტრატეგიული ადგილი საერთო ევროპული უსაფრთხოების სისტემაში და მისი დაახლოება ნატოს სტრუქტურებთან . ბათუმი. 2002წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.ჯიხვაძე, ქ.მჭედლიძე. საქართველოს და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება-გზა ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისაკენ". "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2017წ. .

ნ. ჩიკვილაძე. საქართველოს დემოგრაფიული ვითარებისადმი მართლმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2006წ. 2006 weli, #2,გვ. 144–149(0,4).

ლ. ჩიქავა. საქართველოს დემოგრაფიული კატასტროფა ემუქრება.. ჟურნალი ”მისია”. 2005წ. 8 გვ..

ლ. ჩიქავა. საქართველოს დემოგრაფიული პორტრეტი მსოფლიოს მოსახლეობის აღწარმოების საერთო კანონზომიერებათა შუქზე.. გამომცემლობა ”მერიდიანი”. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი მოამბე, 13 და 14. 2010წ. 16 გვ..

ე. გვენეტაძე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გადასახადები და ბიუჯეტი. . პროგრესი. 2017წ. #3-4. 5-22.

ე. ბუხრაშვილი. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი `დიპლომატია და სამართალი~. 2017წ. #3, თბილისი, 2017.

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. საქართველოს დოლომიტები და სერპენტინიტები ცეცხლგამძლე მასალების წარმოებისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2013წ. VOL 2 (30), გვ. 10-14.

ქ. ქორქია, მ. ბოჭოიძე, გ. ტიკურაშვილი, მ. ფოფხაძე. საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია-რესტავრაციის კონსტრუქციული კონცეფცია. . 2014წ. №2(33), 5-12 გვ..

ე. ბარათაშვილი, რ.გველესიანი. საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის ეკონომიკურ-პოლიტიკური წანამძღვრები. თბილისი, ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 3 .

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის თანამედროვე გამოწვევები. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. №32.

გ. ჩხიკვიშვილი, ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესის თანამედროვე გამოწვევები. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. N32.

ნ. გომართელი. საქართველოს ევროპული ორიენტირები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. გვ.10-13.

ნ. გომართელი. საქართველოს ევროპული პერსპექტივები და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. .

ზ. ვაშაკიძე, მარინა დიასამიძე, ანა ვაშაკიძე. საქართველოს ეკონომიკა და ეროვნული ინტერესები.. ჟურნალი „ეკონომიკა".. 2014წ. #10-12, 27-35 გვ..

ვ. დათაშვილი. საქართველოს ეკონომიკაში უცხოური ინვესტიციების განთავსების სტრატეგია. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. 5.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს ეკონომიკის ანტიმონოპოლიური რეგულირების საკითხისთვის.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 9. 2011წ. 9 გვ..

ა. აბრალავა, ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ადაპტური მოდელი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #4, გვ.19-25.