სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მაკროეკონომიკური პრობლემები. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2012წ. თბ. 2012. გვ. 32 .

მ. ბაღათურია, ნ. გეგენავა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. გვ.88-89.

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები. ”სოციალური ეკონომიკა (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები)“ . 2009წ. #1, გვ.: 68-75.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ანა ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. თბილისი, #6 2012წ. გვ. 78-82.

ნ. ლაზვიაშვილი, ს. სანაძე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პროგნოზული პარამეტრები 2020 წლამდე პერიოდისათვის ( ტრანსპორტის დარგის დეტალური დამუშავებით). ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტი(ინსტიტუტის ფონდი). 2006წ. 2ნ.თ..

ნ. ლაზვიაშვილი, ნ. ფარულავა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. საერთაშორისო სამეცნიერო–ანალიტიკური ჟურნალი ''ეკონომისტი". 2009წ. №3, გვ.40–45.

კ. აბლოთია, ლადო პაპავა. საქართველოს ეკონომიკური გზა. საპარლამენტო ბიულეტენი. 1993წ. .

ვ. ზეიკიძე. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატური დაგეგმვის მეთოდიკა. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. . 2003წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 7-ე ტომი.- თბ. 2003 წ. გვ. 135-361. .

მ. ზუბიაშვილი, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატური დაგეგმვის მეთოდიკის დამუშავება. შრომების კრებული;სოც.ეკონომიკური და რეგიონული პრობ. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2003წ. VII ტომი.

ე. ბარათაშვილი, დ.ბაიდოშვილი. საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2010წ. N 12.

ვ. გეგენავა, ო. ფარესიშვილი. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის სრულყოფის საკითხები. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, № 10-12. 2003წ. 4 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ვ.გეგენავა. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის სრულყოფის საკითხები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2004წ. თბილისი, #1, 3 გვ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის თავისებურებები და პერსპექტივები. Sylfaen. 2013წ. 66 გვ..

ნ. ცანავა. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება თანამედროვე გლობალურ სამყაროში და მისი გაუმჯობესების პერსპექტივები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. N1 (31),.

ვ. ზეიკიძე. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფცია. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. სეპსკი-ს შრომების კრებული. . 2003წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 7-ე ტომი.- თბ. 2003 წ. გვ. 34-117..

მ. ზუბიაშვილი, ავტორტა კოლექტივი. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფცია. შრომების კრებული ;სოც. და რეგიონალური პრობ. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2003წ. VII ტომი.

დ. ჯაფარიძე, ნინო კიკაბიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტი-კულ ბაზარზე შესასყიდი ელექტ-როენერგიის საშუალოშეწონილი ტარიფის პროგნოზირება. სტუ-ს შრომები,. 2013წ. №1.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკა 21-ე საუკუნის დასაწყისში. "ენერგია". 2011წ. ნ.1(57) გვ.10.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი აქტუალური საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2011წ. თბილისი, N15, გვ.145-150.

ნ. მაღრაძე, დავით ჯაფარიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ბიზნეს -ინჟინერინგის პრინციპებზე ფორმირების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები . ჟურნალი ბიზნეს ინჟინერინგი. 2012წ. #1, სულ 14 გვერდი.