სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26196 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე. საქართველოს ელექტროენერგიის კონკურენტული მოდელის შემუშავება. ჟურნალი ენერგია. 2013წ. 4(68), გვ. 25-33, სულ 8 გვერდი.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის WEB-სივრცე: რეალობა და პერსპექტივები. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2014წ. #25 (214) 27 ოქტომბერი-2 ნოემბერი. 2014. გვ.18-23 .

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის მომსახურება. ჟურნალი `კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე~. 2015წ. გამომცემლობა „უნივერსალი“, #8, თბილისი, 2015. გვ. 28-34.

მ. რუხვაძე, ვახტანგაძე გ, არზიანი ა. საქართველოს ელექტროსისტემაში ენერგიის დამაგროვებლების გამოყენების სესახებ. "ენერგია". 2016წ. N1(77),16-17.

ნ. მაღრაძე, დავით ჯაფარიძე, ზვიად გაჩეჩილაძე. საქართველოს ელექტროსისტემაში მიმდინარე განახლების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. ჟურნალი ენერგია. 2010წ. #4(56), სულ 15 გვერდი.

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზვიადი, მაღრაძე ნინო.. საქართველოს ელექტროსისტემაში მიმდინარე განახლების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. ჟურნალი „ენერგია“.. 2010წ. №3..

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზ., მაღრაძე თ.. საქართველოს ელექტროსისტემაში მიმდინარე მიმდინარე განახლების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება.. ენერგია. 2010წ. #4(56).

გ. მახარაძე, თ. ჯიქია, ა. კოხტაშვილი. საქართველოს ელექტროსისტემის 220 კვ ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზების ავარიული და გეგმიური ამორთვების სტატისტიკა და კვანძების საიმედოობის საანგარიშო პარამეტრები . "ენერგია". 2009წ. 3(51), გვ.76-78.

თ. ჯიქია. საქართველოს ელექტროსისტემის კვანძების ენერგომომარაგების საიმედოობისსაანგარიშო პარამეტრები. ჟურნალი ენერგია. 2017წ. 1 (81) .

მ. გუდიაშვილი, ს.ლომიძე. საქართველოს ელექტროსისტემის სტრუქტურის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული . 2014წ. #4 (494) გვ. 9-14..

ვ. ღვლიღვაშვილი. საქართველოს ენდემურ და აბორიგენულ ცხოველთა და ფრინველთა ჯიშების შენარჩუნების პრობლემები. ს.ს.ს.ს.უ. სამეცნიერო შრომათა კრებული , ტომი I , #4 (45), თბილისი. 2008წ. გვ. 126-129.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკა 21-ე საუკუნის დასაწყისში. "სემას" შრომები. 2015წ. ტომი 12. გვ-281-293.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკა: სიტუაცია და გამოწვევები. გლობალიზაცია და ბიზნესი. 2017წ. .

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. საქართველოს ენერგეტიკაში ადგილობრივი ნახშირების რაციონალურად გამოყენების პერსპექტივები. „ენერგია\\\" სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. .

გ. არაბიძე, ა.ხეთაგური, ა.ნიკოლაიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკაში ადგილობრივი ნახშირების რაციონალური გამოყენების პერსპექტივები. ენერგია N4(56),თბილისი,2010. 2010წ. გვ.3-7..

გ. არაბიძე, გ.ჩიტაშვილი, ა.ხეთაგური, ა.ნიკოლაიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკაში ადგილობრივი ნახშირების რაციონალური გამოყენების პერსპექტივები. ენერგია. 2010წ. №4 (56), თბილისი, , გვ. 3-7;.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკაში პრივატიზაციის პროცესის მიმდინარეობა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. . 2002წ. გვ 35. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო.ვეზირიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების მდგრადი განვითარების ოპტიმიზაცია. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N3(59), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.50–54.

ჯ. გიგინეიშვილი, null, ლ. მახვილაძე, ნ. ამაღლობელი, რ. სალუქვაძე, გ. ხარაძე. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია და ტაქტიკა.. ენერგია. 1998წ. 2/97. გვ. 89-92..

მ. რაზმაძე. საქართველოს ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ოპტიმიზაცია. ჟურნალი"ენეგია". 2011წ. #3 (59) გვ. 50–54.