სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ზიგზაგები და პასუხგაუცემელი კითხვები. ივერიონი. 2017წ. 10 ნაწილი.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კონცეფცია. საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი “ეკონომისტი”. 2013წ. თბილისი, #3 2013წ. გვ. 122-126.

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N2. მაისი 2013 წ. N3 ივნისი 2013 წ.. 2013წ. 12 გვ. 10 გვ..

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა: გამოწვევები, შესაძლებლობები და პრიორიტეტები. საქართველოს ეკონომიკა. 2007წ. N10 , გვ.: 76-80.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ზოგიერთი ასპექტი. "საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები". 2010წ. ქუთაისი 2010. გვ. 121-126.

მ. ბერუაშვილი. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების პერსპექტივები. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. # 1, 42-44 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების პერსპექტივები. ჟ."ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #1 გვ.42-44.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. ზოტიკიშვილი.. საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორებისათვის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირების პოტენციალის შეფასება.. სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2017წ. ტ. 124, გვ.87-91, ISSN 1512-0902.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს ეკონომიკის სოციალური არაორიენტირებულობის განმსაზღვრელი ფაქტორები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”,საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 1. 2000წ. #4,11 გვ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის გეოეკონომიკური ასპექტები. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. შრომები, ტომი 12, გამომცემლობა "უნივერსალი". თბ. 2015.. 2015წ. 15 გვ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის თავისებურებები და განვითარების ახალი სტრატეგიის ფორმირების ლოგიკა. ჟურნ. "სოციალური ეკონომიკა", N4 (22) 2012. 2012წ. N4 (22), 18 გვ..

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თავისებურებანი და პრიორიტეტები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დაარსებიდან 70–წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: “ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები”. . 2014წ. გვ.: 182-185, ISBN 978-9941-13-352-7.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მაკროეკონომიკური პრობლემები. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2012წ. თბ. 2012. გვ. 32 .

მ. ბაღათურია, ნ. გეგენავა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. გვ.88-89.

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები. ”სოციალური ეკონომიკა (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები)“ . 2009წ. #1, გვ.: 68-75.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ანა ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. თბილისი, #6 2012წ. გვ. 78-82.

ნ. ლაზვიაშვილი, ს. სანაძე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პროგნოზული პარამეტრები 2020 წლამდე პერიოდისათვის ( ტრანსპორტის დარგის დეტალური დამუშავებით). ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტი(ინსტიტუტის ფონდი). 2006წ. 2ნ.თ..

ნ. ლაზვიაშვილი, ნ. ფარულავა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. საერთაშორისო სამეცნიერო–ანალიტიკური ჟურნალი ''ეკონომისტი". 2009წ. №3, გვ.40–45.

კ. აბლოთია, ლადო პაპავა. საქართველოს ეკონომიკური გზა. საპარლამენტო ბიულეტენი. 1993წ. .

ვ. ზეიკიძე. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატური დაგეგმვის მეთოდიკა. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. . 2003წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 7-ე ტომი.- თბ. 2003 წ. გვ. 135-361. .