სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გუდიაშვილი, ს.ლომიძე. საქართველოს ელექტროსისტემის სტრუქტურის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული . 2014წ. #4 (494) გვ. 9-14..

ვ. ღვლიღვაშვილი. საქართველოს ენდემურ და აბორიგენულ ცხოველთა და ფრინველთა ჯიშების შენარჩუნების პრობლემები. ს.ს.ს.ს.უ. სამეცნიერო შრომათა კრებული , ტომი I , #4 (45), თბილისი. 2008წ. გვ. 126-129.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკა 21-ე საუკუნის დასაწყისში. "სემას" შრომები. 2015წ. ტომი 12. გვ-281-293.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკა: სიტუაცია და გამოწვევები. გლობალიზაცია და ბიზნესი. 2017წ. .

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. საქართველოს ენერგეტიკაში ადგილობრივი ნახშირების რაციონალურად გამოყენების პერსპექტივები. „ენერგია\\\" სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. .

გ. არაბიძე, ა.ხეთაგური, ა.ნიკოლაიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკაში ადგილობრივი ნახშირების რაციონალური გამოყენების პერსპექტივები. ენერგია N4(56),თბილისი,2010. 2010წ. გვ.3-7..

გ. არაბიძე, გ.ჩიტაშვილი, ა.ხეთაგური, ა.ნიკოლაიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკაში ადგილობრივი ნახშირების რაციონალური გამოყენების პერსპექტივები. ენერგია. 2010წ. №4 (56), თბილისი, , გვ. 3-7;.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკაში პრივატიზაციის პროცესის მიმდინარეობა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. . 2002წ. გვ 35. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო.ვეზირიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების მდგრადი განვითარების ოპტიმიზაცია. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N3(59), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.50–54.

ჯ. გიგინეიშვილი, null, ლ. მახვილაძე, ნ. ამაღლობელი, რ. სალუქვაძე, გ. ხარაძე. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია და ტაქტიკა.. ენერგია. 1998წ. 2/97. გვ. 89-92..

მ. რაზმაძე. საქართველოს ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ოპტიმიზაცია. ჟურნალი"ენეგია". 2011წ. #3 (59) გვ. 50–54.

გ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის "ბიზნესის ტრადიციული გზის განვითარები (BAU)" სცენარის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი."#4(498)თბილისი,2015.. 2015წ. გვ.68-75.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი ესაჭიროება. "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2013წ. ნ.3 გვ.194-198.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშემოსავლო ნაწილის საშუალოვადიანი პროგნოზირების ფორმირების პრობლემები და მისი გადაწყვეტის გზები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. . 2010წ. .

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ი.ბიჭიაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის პროგნოზული ანალიზი და მისი ამაღლების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘’ენერგია”. . 2016წ. #4(80). 6-21 გვ..

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი.. საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის პროგნოზული ანალიზი და მისი ამაღლების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘’ენერგია”. . 2016წ. #4(80). 6-21 გვ..

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული ობიექტების პრივატიზების როლი და მიღებული შედეგები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი _ენერგია. . 2005წ. 4(36). Nნაწ. 2.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძე. საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალურად გამოყენებისა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების პრობლემების შესახებ . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2010წ. წ. თბილისი, N14, გვ.131-136.

დ. ჯაფარიძე, გიორგიშვილი ნ.. საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება. ენერგია. 2009წ. #3(51), გვ 36-43.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2009წ. #3(51) .გვ. 36-43..