სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. ზოტიკიშვილი.. საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორებისათვის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირების პოტენციალის შეფასება.. სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2017წ. ტ. 124, გვ.87-91, ISSN 1512-0902.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს ეკონომიკის სოციალური არაორიენტირებულობის განმსაზღვრელი ფაქტორები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”,საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 1. 2000წ. #4,11 გვ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის გეოეკონომიკური ასპექტები. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. შრომები, ტომი 12, გამომცემლობა "უნივერსალი". თბ. 2015.. 2015წ. 15 გვ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის თავისებურებები და განვითარების ახალი სტრატეგიის ფორმირების ლოგიკა. ჟურნ. "სოციალური ეკონომიკა", N4 (22) 2012. 2012წ. N4 (22), 18 გვ..

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თავისებურებანი და პრიორიტეტები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დაარსებიდან 70–წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: “ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები”. . 2014წ. გვ.: 182-185, ISBN 978-9941-13-352-7.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მაკროეკონომიკური პრობლემები. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2012წ. თბ. 2012. გვ. 32 .

მ. ბაღათურია, ნ. გეგენავა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. გვ.88-89.

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები. ”სოციალური ეკონომიკა (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები)“ . 2009წ. #1, გვ.: 68-75.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ანა ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. თბილისი, #6 2012წ. გვ. 78-82.

ნ. ლაზვიაშვილი, ს. სანაძე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პროგნოზული პარამეტრები 2020 წლამდე პერიოდისათვის ( ტრანსპორტის დარგის დეტალური დამუშავებით). ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტი(ინსტიტუტის ფონდი). 2006წ. 2ნ.თ..

ნ. ლაზვიაშვილი, ნ. ფარულავა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. საერთაშორისო სამეცნიერო–ანალიტიკური ჟურნალი ''ეკონომისტი". 2009წ. №3, გვ.40–45.

კ. აბლოთია, ლადო პაპავა. საქართველოს ეკონომიკური გზა. საპარლამენტო ბიულეტენი. 1993წ. .

ვ. ზეიკიძე. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატური დაგეგმვის მეთოდიკა. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. . 2003წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 7-ე ტომი.- თბ. 2003 წ. გვ. 135-361. .

მ. ზუბიაშვილი, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატური დაგეგმვის მეთოდიკის დამუშავება. შრომების კრებული;სოც.ეკონომიკური და რეგიონული პრობ. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2003წ. VII ტომი.

ე. ბარათაშვილი, დ.ბაიდოშვილი. საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2010წ. N 12.

ვ. გეგენავა, ო. ფარესიშვილი. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის სრულყოფის საკითხები. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, № 10-12. 2003წ. 4 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ვ.გეგენავა. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის სრულყოფის საკითხები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2004წ. თბილისი, #1, 3 გვ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის თავისებურებები და პერსპექტივები. Sylfaen. 2013წ. 66 გვ..

ნ. ცანავა. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება თანამედროვე გლობალურ სამყაროში და მისი გაუმჯობესების პერსპექტივები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. N1 (31),.

ვ. ზეიკიძე. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფცია. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. სეპსკი-ს შრომების კრებული. . 2003წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 7-ე ტომი.- თბ. 2003 წ. გვ. 34-117..