სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზეიკიძე. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატური დაგეგმვის მეთოდიკა. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. . 2003წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 7-ე ტომი.- თბ. 2003 წ. გვ. 135-361. .

მ. ზუბიაშვილი, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატური დაგეგმვის მეთოდიკის დამუშავება. შრომების კრებული;სოც.ეკონომიკური და რეგიონული პრობ. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2003წ. VII ტომი.

ე. ბარათაშვილი, დ.ბაიდოშვილი. საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2010წ. N 12.

ვ. გეგენავა, ო. ფარესიშვილი. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის სრულყოფის საკითხები. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, № 10-12. 2003წ. 4 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ვ.გეგენავა. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის სრულყოფის საკითხები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2004წ. თბილისი, #1, 3 გვ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის თავისებურებები და პერსპექტივები. Sylfaen. 2013წ. 66 გვ..

ნ. ცანავა. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება თანამედროვე გლობალურ სამყაროში და მისი გაუმჯობესების პერსპექტივები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. N1 (31),.

ვ. ზეიკიძე. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფცია. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. სეპსკი-ს შრომების კრებული. . 2003წ. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 7-ე ტომი.- თბ. 2003 წ. გვ. 34-117..

მ. ზუბიაშვილი, ავტორტა კოლექტივი. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფცია. შრომების კრებული ;სოც. და რეგიონალური პრობ. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2003წ. VII ტომი.

დ. ჯაფარიძე, ნინო კიკაბიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტი-კულ ბაზარზე შესასყიდი ელექტ-როენერგიის საშუალოშეწონილი ტარიფის პროგნოზირება. სტუ-ს შრომები,. 2013წ. №1.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკა 21-ე საუკუნის დასაწყისში. "ენერგია". 2011წ. ნ.1(57) გვ.10.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი აქტუალური საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2011წ. თბილისი, N15, გვ.145-150.

ნ. მაღრაძე, დავით ჯაფარიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ბიზნეს -ინჟინერინგის პრინციპებზე ფორმირების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები . ჟურნალი ბიზნეს ინჟინერინგი. 2012წ. #1, სულ 14 გვერდი.

დ. ჯაფარიძე, ზ. გაჩეჩილაძე, ნ. მაღრაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინციპებზე ფორმირების პრობლე-მები და მათი გადაჭრის გზები. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2012წ. №1,.

ლ. გაჩეჩილაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. 2(15), გვ. 128-132.

ა. ახვლედიანი, ნ.კოდუა, თ. მიქიაშვილი. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის დატვირთვის სტრუქტურის გათვალისწინების აუცილებლობა ასაშენებელი ელექტროსადგურების ენერგეტიკული პარამეტრების განსაზღვრისას. ენერგია. 2010წ. #1 (53) გვ. 3.-5.

ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის დადგენა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილებისა და მდინარეთა ჩამონადენის სეზონური ცვლილებების გათვალისწინებით . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2007წ. თბილისი, N11, გვ.111-118.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის შესახებ ორგანულ სათბობებზე ფასების ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2005წ. თბილისი. გვ.106-110.

მ. გუდიაშვილი, ნ. სამსონია. საქართველოს ელექტროენერგიის 2007 წლის ბალანსის ანალიზი. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა". 2008წ. #4(125), გვ.62-63.