სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გაჩეჩილაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. 2(15), გვ. 128-132.

ა. ახვლედიანი, ნ.კოდუა, თ. მიქიაშვილი. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის დატვირთვის სტრუქტურის გათვალისწინების აუცილებლობა ასაშენებელი ელექტროსადგურების ენერგეტიკული პარამეტრების განსაზღვრისას. ენერგია. 2010წ. #1 (53) გვ. 3.-5.

ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის დადგენა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილებისა და მდინარეთა ჩამონადენის სეზონური ცვლილებების გათვალისწინებით . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2007წ. თბილისი, N11, გვ.111-118.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის შესახებ ორგანულ სათბობებზე ფასების ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2005წ. თბილისი. გვ.106-110.

მ. გუდიაშვილი, ნ. სამსონია. საქართველოს ელექტროენერგიის 2007 წლის ბალანსის ანალიზი. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა". 2008წ. #4(125), გვ.62-63.

ნ. სამსონია, მ. გუდიაშვილი. საქართველოს ელექტროენერგიის 2007 წლის ბალანსის ანალიზი . ჟურნალი „სასქართველოს ეკონომიკა“ . 2008წ. N4 (62-63), 2გვ..

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე. საქართველოს ელექტროენერგიის კონკურენტული მოდელის შემუშავება. ჟურნალი ენერგია. 2013წ. #3 (67), სულ 11 გვერდი.

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე. საქართველოს ელექტროენერგიის კონკურენტული მოდელის შემუშავება. ჟურნალი ენერგია. 2013წ. 4(68), გვ. 25-33, სულ 8 გვერდი.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის WEB-სივრცე: რეალობა და პერსპექტივები. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2014წ. #25 (214) 27 ოქტომბერი-2 ნოემბერი. 2014. გვ.18-23 .

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის მომსახურება. ჟურნალი `კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე~. 2015წ. გამომცემლობა „უნივერსალი“, #8, თბილისი, 2015. გვ. 28-34.

მ. რუხვაძე, ვახტანგაძე გ, არზიანი ა. საქართველოს ელექტროსისტემაში ენერგიის დამაგროვებლების გამოყენების სესახებ. "ენერგია". 2016წ. N1(77),16-17.

ნ. მაღრაძე, დავით ჯაფარიძე, ზვიად გაჩეჩილაძე. საქართველოს ელექტროსისტემაში მიმდინარე განახლების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. ჟურნალი ენერგია. 2010წ. #4(56), სულ 15 გვერდი.

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზვიადი, მაღრაძე ნინო.. საქართველოს ელექტროსისტემაში მიმდინარე განახლების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. ჟურნალი „ენერგია“.. 2010წ. №3..

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზ., მაღრაძე თ.. საქართველოს ელექტროსისტემაში მიმდინარე მიმდინარე განახლების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება.. ენერგია. 2010წ. #4(56).

გ. მახარაძე, თ. ჯიქია, ა. კოხტაშვილი. საქართველოს ელექტროსისტემის 220 კვ ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზების ავარიული და გეგმიური ამორთვების სტატისტიკა და კვანძების საიმედოობის საანგარიშო პარამეტრები . "ენერგია". 2009წ. 3(51), გვ.76-78.

თ. ჯიქია. საქართველოს ელექტროსისტემის კვანძების ენერგომომარაგების საიმედოობისსაანგარიშო პარამეტრები. ჟურნალი ენერგია. 2017წ. 1 (81) .

მ. გუდიაშვილი, ს.ლომიძე. საქართველოს ელექტროსისტემის სტრუქტურის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული . 2014წ. #4 (494) გვ. 9-14..

ვ. ღვლიღვაშვილი. საქართველოს ენდემურ და აბორიგენულ ცხოველთა და ფრინველთა ჯიშების შენარჩუნების პრობლემები. ს.ს.ს.ს.უ. სამეცნიერო შრომათა კრებული , ტომი I , #4 (45), თბილისი. 2008წ. გვ. 126-129.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკა 21-ე საუკუნის დასაწყისში. "სემას" შრომები. 2015წ. ტომი 12. გვ-281-293.