სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. სამსონია, ნ.ახვლედიანი. საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია ევროკავშირის კრიტერიუმების პრინციპებთან მიახლოების თვალსაზრისით.. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2016წ. #1 (77), გვ 4-9 .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ნანული სამსონია. საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგიის ძირითადი ამოცანები. სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. N2(8) 60-64.

ნ. სამსონია. საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგიის ძირითადი ამოცანები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 2010წ. N2(8), 4გვ..

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2017წ. თბილისი. გვ. 53-61.

შ. ნაჭყებია. საქართველოს ენერგო სისტემაში ბაზისური სიმძლავრის დეფიციტის პრობლემა და მისი დაძლევის რაციონალური გზები. სტუს შრომები. 2005წ. #2 (456); გვერდი 6.

ო. ქოჩორაძე, ჯაბა ლომიძე. საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება. . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. 2 (14), - 134 გვ., გვ. 98-105. ISSN: 1512-374X. .

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე. საქართველოს ენერგორესურსების ელექტროენერგეტიკაში ოპტიმალურად გამოყენების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2001წ. თბილისი. N5, გვ. 71-78.

თ. ცაბაძე. საქართველოს ენერგოსისტემაში ელექტროენერგიის აღრიცხვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის შექმნის შესახებ, . ჟ. ენერგია, . 1998წ. №2.

ზ. გასიტაშვილი, კ.კამკამიძე, ა.ფრანგიშვილი. საქართველოს ენერგოსისტემის მათემატიკური მოდელი. სახელშეკრულებო თემა 61-8/93, 270 გვ.. 1993წ. .

ჯ. ხუნწარია, ი. მოდებაძე, კ. ხოშტარია, ნ. მოდებაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის მართვის ციფრული სატელეკომუნიკაციო ქსელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. № 1-3 (639, 640, 641), გვ. 41-44..

მ. რუხვაძე, კოხტასვილი ა. საქართველოს ენერგოსისტემის მბრუნავი რეზერვის შესახებ. "ენერგია". 0წ. N2(46),15-19.

გ. მახარაძე, მ. რუხვაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობის საკითხები ელექტროგადაცემის ხაზის "იმერეთის" ავარიული გამორთვისას. "ენერგია". 2006წ. 2938), გვ.50-55.

თ. კოხრეიძე, ნ. უფლისაშვილი. საქართველოს ენერგოუსაფრთცხოების უზრუნველყოფის პრობლემები. "ინტელექტუალი". 2014წ. №25, 2014 გვ. 127-132.

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომპლექსის შექმნის, მართვისა და ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

ა. სონღულაშვილი. საქართველოს ეროვნულ უმცირესობათა ყოფა და ტრადიციები xx საუკუნის 60-70-იან წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #2.