სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზ., მაღრაძე თ.. საქართველოს ელექტროსისტემაში მიმდინარე მიმდინარე განახლების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება.. ენერგია. 2010წ. #4(56).

გ. მახარაძე, თ. ჯიქია, ა. კოხტაშვილი. საქართველოს ელექტროსისტემის 220 კვ ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზების ავარიული და გეგმიური ამორთვების სტატისტიკა და კვანძების საიმედოობის საანგარიშო პარამეტრები . "ენერგია". 2009წ. 3(51), გვ.76-78.

თ. ჯიქია. საქართველოს ელექტროსისტემის კვანძების ენერგომომარაგების საიმედოობისსაანგარიშო პარამეტრები. ჟურნალი ენერგია. 2017წ. 1 (81) .

მ. გუდიაშვილი, ს.ლომიძე. საქართველოს ელექტროსისტემის სტრუქტურის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული . 2014წ. #4 (494) გვ. 9-14..

ვ. ღვლიღვაშვილი. საქართველოს ენდემურ და აბორიგენულ ცხოველთა და ფრინველთა ჯიშების შენარჩუნების პრობლემები. ს.ს.ს.ს.უ. სამეცნიერო შრომათა კრებული , ტომი I , #4 (45), თბილისი. 2008წ. გვ. 126-129.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკა 21-ე საუკუნის დასაწყისში. "სემას" შრომები. 2015წ. ტომი 12. გვ-281-293.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკა: სიტუაცია და გამოწვევები. გლობალიზაცია და ბიზნესი. 2017წ. .

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. საქართველოს ენერგეტიკაში ადგილობრივი ნახშირების რაციონალურად გამოყენების პერსპექტივები. „ენერგია\\\" სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. .

გ. არაბიძე, ა.ხეთაგური, ა.ნიკოლაიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკაში ადგილობრივი ნახშირების რაციონალური გამოყენების პერსპექტივები. ენერგია N4(56),თბილისი,2010. 2010წ. გვ.3-7..

გ. არაბიძე, გ.ჩიტაშვილი, ა.ხეთაგური, ა.ნიკოლაიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკაში ადგილობრივი ნახშირების რაციონალური გამოყენების პერსპექტივები. ენერგია. 2010წ. №4 (56), თბილისი, , გვ. 3-7;.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკაში პრივატიზაციის პროცესის მიმდინარეობა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. . 2002წ. გვ 35. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო.ვეზირიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების მდგრადი განვითარების ოპტიმიზაცია. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N3(59), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.50–54.

ჯ. გიგინეიშვილი, null, ლ. მახვილაძე, ნ. ამაღლობელი, რ. სალუქვაძე, გ. ხარაძე. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია და ტაქტიკა.. ენერგია. 1998წ. 2/97. გვ. 89-92..

მ. რაზმაძე. საქართველოს ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ოპტიმიზაცია. ჟურნალი"ენეგია". 2011წ. #3 (59) გვ. 50–54.

გ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის "ბიზნესის ტრადიციული გზის განვითარები (BAU)" სცენარის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი."#4(498)თბილისი,2015.. 2015წ. გვ.68-75.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი ესაჭიროება. "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2013წ. ნ.3 გვ.194-198.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი.. "ELSEVIER" AASCI. . 2016წ. ტომი 14 ნ.3 გვ.6..

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშემოსავლო ნაწილის საშუალოვადიანი პროგნოზირების ფორმირების პრობლემები და მისი გადაწყვეტის გზები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. . 2010წ. .

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ი.ბიჭიაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის პროგნოზული ანალიზი და მისი ამაღლების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘’ენერგია”. . 2016წ. #4(80). 6-21 გვ..

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი.. საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის პროგნოზული ანალიზი და მისი ამაღლების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘’ენერგია”. . 2016წ. #4(80). 6-21 გვ..