სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ხახუტაშვილი, ლია კაპანაძე. საქართველოს მსუბუქი მრეწველობის სამეწარმეო მენეჯმენტის თანამედროვე ფილოსოფია. სტუ, განათლება. 2011წ. 2; 75-79 გვ. ISSN №1512-102X.

ლ. გვაჯაია. საქართველოს მსუბუქი მრეწველობის წარსული და აწყმო". ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მოამბე". 2015წ. #22,46-48.

ნ. ქაჯაია, ნ. ჯაფარიძე, შ. გეგია, ს. სტამბოლიშვილი. საქართველოს მყარი მინერალური რესურსების გამოვლენის, ხელახალი შეფასების და რაციონალური გამოყენების პრობლემების შესახებ. ჟურნალი "ბიზნეს ექსპრესი", თბილისი. 2007წ. N 2,.

შ. გეგია, ნ. ქაჯაია. საქართველოს მყარი მინერალური რესურსების გამოვლენის, ხელახალი შეფასების და რაციონალური გაოყენების პრობლემების შესახებ. ჟურნალი \"ბიზნეს ექსპრესი\". 2007წ. N2.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. საქართველოს მყინვარების ცვლილების ნეგატიური ტენდენციები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2016წ. #3 (723), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. საქართველოს მყინვარების ცვლილების ნეგატიური ტენდენციები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2016წ. , სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, #3 (723), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. საქართველოს მყინვარების ცვლილების ნეგატიური ტენდენციები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2016წ. #3 (723), გვ. 29-35, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

რ. მახვილაძე, ვერულავა მ.. საქართველოს მშენებლობის სფეროში ენერგო დამზოგველობის ამაღლების, პირობების მოკლე ანალიზი (მოსაზრებები და წინადადებები). სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" თბ.,. 2007წ. №3–4.

მ. კოროშინაძე. საქართველოს მცირე ჰიდროენერგეტიკის აღდგენა-განვითარების კარტოგრაფიული უზრუნველყოფა. „ საქართველოს გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები“ . მეცნიერება. 2001წ. გვ. 283-287.

გ. ვარშალომიძე. საქართველოს ნავთობგაზიანობის პერსპექტივები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #11, 21-24 გვ..

თ. შაქარაშვილი, თ.კალანდარიშვილი, მ. ანდღულაძე. საქართველოს ნავთობებიდან მიღებული ბენზინის ფრაქციის გაკეთილშობის პერსპექტივები . ჟ. საქართველოს „ნავთობი და გაზი“, № 1 (3), თბილისი. 2001წ. გვ. 127-132.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. საქართველოს ნავთობის ნარევის პირველადი გადამუშავება და კვლევა . ჟ. საქართველოს „ნავთობი და გაზი“, № 2, თბილისი. 2000წ. გვ. 253-258.

გ. ვარშალომიძე, დ. გაჯიევი–შენგელია. საქართველოს ნავთობის, გაზის, დამუშავების მოკლე მუმოხილვა და აღდგენა–აღორძინების პროგრამა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23. გვ.59–68.

ნ. მაისურაძე, გ. ტაბატაძე, ქ. ქოიავა, ნ. კბილაძე. საქართველოს ნავთობისა და გაზის მარაგები ახალი კლასიფიკაციით. სამთო ჟურნალი. 2012წ. 1(28), 26-29.

ლ. ბოცვაძე, გ. ლომოური. საქართველოს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადამტვირთ სატრანსპორტო-ლოგისტიკურ კომპლექსში რეალურად რეალიზებული სიმძლავრეთა გამოკვლევა. საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი. № 2(21), გვ. 143-149. 2011წ. № 2(21), 2011. გვ. 143-149.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, გ. ქიტიაშვილი. საქართველოს ნავთობსადენის ტელეკომუნიკაციის ქსელის აგების საკითხები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. 1(14), 5გვ.

გ. მაღალაშვილი, ზ. გორდეზიანი, მ. ბასილაძე. საქართველოს ნახშირის მრეწველობა - ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის გარანტი. ”ენერგია”. 2007წ. 1(41), გვ. 27-34.

ზ. ჭარბაძე, ნ.სუხიშვილი. საქართველოს ნიადაგები და მიწის რესურსები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2017წ. #72, გვ 179-183..

ჯ. მაჭავარიანი, ვ.ლეჟავა, ნ.იაშვილი. საქართველოს ნიადაგების გენეზისისა და გეოგრაფიის თანამედროვე ასპექტები . ნიადაგმცოდნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გამომც. ნობათი. 2001წ. 51-68 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ნოდარ ჭითანავა, რუსუდან ფირცხალავა. საქართველოს ნიადაგების რესურსული პოტენციალი - მათი გამოყენების და დაცვის პრობლემები. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”- #2, 2014. 2014წ. გვ. 168-170.