სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. რაზმაძე. საქართველოს ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ოპტიმიზაცია. ჟურნალი"ენეგია". 2011წ. #3 (59) გვ. 50–54.

გ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის "ბიზნესის ტრადიციული გზის განვითარები (BAU)" სცენარის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი."#4(498)თბილისი,2015.. 2015წ. გვ.68-75.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი ესაჭიროება. "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2013წ. ნ.3 გვ.194-198.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშემოსავლო ნაწილის საშუალოვადიანი პროგნოზირების ფორმირების პრობლემები და მისი გადაწყვეტის გზები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. . 2010წ. .

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ი.ბიჭიაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის პროგნოზული ანალიზი და მისი ამაღლების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘’ენერგია”. . 2016წ. #4(80). 6-21 გვ..

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი.. საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის პროგნოზული ანალიზი და მისი ამაღლების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘’ენერგია”. . 2016წ. #4(80). 6-21 გვ..

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული ობიექტების პრივატიზების როლი და მიღებული შედეგები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი _ენერგია. . 2005წ. 4(36). Nნაწ. 2.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძე. საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალურად გამოყენებისა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების პრობლემების შესახებ . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2010წ. წ. თბილისი, N14, გვ.131-136.

დ. ჯაფარიძე, გიორგიშვილი ნ.. საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება. ენერგია. 2009წ. #3(51), გვ 36-43.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2009წ. #3(51) .გვ. 36-43..

ნ. სამსონია, ნ.ახვლედიანი. საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია ევროკავშირის კრიტერიუმების პრინციპებთან მიახლოების თვალსაზრისით.. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2016წ. #1 (77), გვ 4-9 .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ნანული სამსონია. საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგიის ძირითადი ამოცანები. სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. N2(8) 60-64.

ნ. სამსონია. საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგიის ძირითადი ამოცანები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 2010წ. N2(8), 4გვ..

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2017წ. თბილისი. გვ. 53-61.

შ. ნაჭყებია. საქართველოს ენერგო სისტემაში ბაზისური სიმძლავრის დეფიციტის პრობლემა და მისი დაძლევის რაციონალური გზები. სტუს შრომები. 2005წ. #2 (456); გვერდი 6.

ო. ქოჩორაძე, ჯაბა ლომიძე. საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება. . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. 2 (14), - 134 გვ., გვ. 98-105. ISSN: 1512-374X. .

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე. საქართველოს ენერგორესურსების ელექტროენერგეტიკაში ოპტიმალურად გამოყენების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2001წ. თბილისი. N5, გვ. 71-78.

თ. ცაბაძე. საქართველოს ენერგოსისტემაში ელექტროენერგიის აღრიცხვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის შექმნის შესახებ, . ჟ. ენერგია, . 1998წ. №2.

ზ. გასიტაშვილი, კ.კამკამიძე, ა.ფრანგიშვილი. საქართველოს ენერგოსისტემის მათემატიკური მოდელი. სახელშეკრულებო თემა 61-8/93, 270 გვ.. 1993წ. .