სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ხუნწარია, ი. მოდებაძე, კ. ხოშტარია, ნ. მოდებაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის მართვის ციფრული სატელეკომუნიკაციო ქსელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. № 1-3 (639, 640, 641), გვ. 41-44..

მ. რუხვაძე, კოხტასვილი ა. საქართველოს ენერგოსისტემის მბრუნავი რეზერვის შესახებ. "ენერგია". 0წ. N2(46),15-19.

გ. მახარაძე, მ. რუხვაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობის საკითხები ელექტროგადაცემის ხაზის "იმერეთის" ავარიული გამორთვისას. "ენერგია". 2006წ. 2938), გვ.50-55.

თ. კოხრეიძე, ნ. უფლისაშვილი. საქართველოს ენერგოუსაფრთცხოების უზრუნველყოფის პრობლემები. "ინტელექტუალი". 2014წ. №25, 2014 გვ. 127-132.

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომპლექსის შექმნის, მართვისა და ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

ა. სონღულაშვილი. საქართველოს ეროვნულ უმცირესობათა ყოფა და ტრადიციები xx საუკუნის 60-70-იან წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #2.

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის ზოგიერთი ჩრდილ-ნათელი - ნაწილი პირველი - ეროვნული არქისტრატეგიული მიზანი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1999წ. № 3.

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის საგარეო პრიორიტეტები. ჟურ. ”პოლიტიკა”. 1999წ. #2, გვ.49-53.

ო. ტაბუცაძე. საქართველოს ეროვნული ორიენტაცია . სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“, №2(18), 2017. 2017წ. №2(18).

M. Kopaleishvili. საქართველოს ეროვნული საინოვაციო სისტემის შექმნის საკითხები. . III საერთ. კონფერენციის თეზისები, ბაქო. 2009წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს ეროვნული სახელმწიფოებრიობის საკითხი და გლობალიზაცია. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #11. 2007წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია ბომბსა და ტანკზეა აგებული, დღეს კი გადამწყვეტი საინფორმაციო ომებია. გაზ. ”ჯორჯიან თაიმსი”. 2005წ. #040.

ო. ქოჩორაძე, ნათია კაჭარავა. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების შედარებითი ანალიზი. . სტუ-ს კრებული . 2008წ. .

თ. აბუაშვილი, თ.ბიძინაშვილი. საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის მდგომარეობა 2004-2013 წლებში. ჟურ. “სოციალური ეკონომიკა”,. 2015წ. N1, 8 გვ,.

თ. წერეთელი, თ. ბიძინაშვილი. საქართველოს ექსპორტის რეტროსპექტრული ანალიზი და სამომავლო პერსპექტივები. ბიზნეს ინჟინერინგი . 2014წ. N3 თბილისი 2014 საქართველო გვ.254-258.

ნ. ცანავა, მარინე ტაბატაძე. საქართველოს ზოგიერთი ეკონომიკურიპრობლემა საყოველთაო გლობალიზაციის ასპექტით. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული ჟურნალი " სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. N1, გვ.64-71.