სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ბასილაშვილი, მამასახლისი ჟ.. საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობის პროგნოზირება არსებული ინფორმაციული უზრუნველყოფის პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტომი 111, გვ. 30 – 36.

ო. დუდაური, ტოგონიძე მ., ვაშაკიძე გ. . საქართველოს მეზოზოური მაგმატიზმის განვითარების ზოგადი კანონზომიერებანი. გეოლ. ინსტ. შრ., ახ. სერია,. 2010წ. ნაკვ. 125, გვ. 24-40. .

თ. ჩუბინიშვილი, ი.გოგოძე. საქართველოს მეცნიერებისა და ინოვაციის სტატისტიკის მოდერნიზაციის საკითხისათვის. ჟურნალი ”ეკონომიკა” ISSN 0206-2828. 2008წ. #3-4, .

ლ. კუტალაძე, ნაკაშიძე გ., აბრამოვი ს., ბედენაშვილი ბ., მაჩკალოვა ნ.. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექ.სახ. კომიტეტის 1981 წლის 7 აგვისტოს დადგენილება სამეცნიერო- ტექნოლოგიური პრობლემა P-02701 პროგრამის მიხედვით ჩატარებული სამეცნიერო კვლევითი სამუშაო "ახალი მყარტანოვანი მიკროელექტრონული და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების გამოკვლევა, დამუშავება და დანერგვა წარმოებაში".1981-1985 წწ.. დახურული თემა. 0წ. .

ვ. გეგენავა. საქართველოს მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის გრძელვადიანი კომპლექსური პროგნოზის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისიის ანგარიში. 1993წ. 25 გვ.(ხელნაწერი).

მ. ცინცაძე, ნატროშვილი ნუგზარი. საქართველოს მეცხვარეობის განვითარება. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2016წ. 2(12) .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი. საქართველოს მეცხვარეობის ზოგადი დახასიათება. მეცნიერება და ცხოვრება. 2014წ. 12 (10).

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა. საქართველოს მეწარმეო ბას პროფესიონალი რისკ -მენეჯერები სჭირდება . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2007წ. 2007, #1-3.

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. საქართველოს მთიან რეგიონებში ოჯახური სასტუმროების საცხოვრებელი არქიტექტურული გარემოსა და ინტერიერის ფორმირების საკითხები/პირაქეთა ხევსურეთისა და ფსავის მაგალითზე. . სტუ-ს შრომები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2009წ. #1 (471) .

ნ. ჭითანავა. საქართველოს მთიანეთის სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური განვითარების თავისებურებანი და პერსპექტივები. საქართველოს მთიანეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. თიანეთის პრობლემათა შემსწავლელი კომისია. თბილისი. 2010.. 2010წ. 27 გვ..

თ. მახარაშვილი, თ.შილაკაძე. საქართველოს მთიანეთის ურბანული განვითარების პერსპექტივებიახალ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში. კრებული "კავკასიის მაცნე" . 2003წ. IX2, 22-25.

გ. გუნია, ზ. სვანიძე.. საქართველოს მთიანი რაიონების დიდი ჰიდროელექტროკაშხლების რისკებისა და მდგრადი განახლებადი ენერგოწყაროთა მახასიათებლების შეფასება. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება 2015” მასალები, სტუ, 2015/28/11. – სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)”, სტუ, ISSN 1512-374X. 2015წ. ტ.I, #4(36), გვ.232-243..

ზ. სვანიძე. საქართველოს მთიანი რაიონების დიდი ჰიდროელექტროკაშხლების რისკებისა და მდგრადი განახლებადი ენერგოწყაროთა მახასიათებლების შეფასება.. სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)”. 2015წ. სტუ, 2015, ტ.I, #4(36), გვ.232-243..

ი. იორდანიშვილი, იორდანიშვილი კ., ჭარბაძე ზ., ჯავახიშვილი ლ.. საქართველოს მთის წყალსაცავების სედიმენტაციური პროცესების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2011წ. 66 გვ.93-97.

ზ. ჭარბაძე, ი.იორდანიშვილი, კ. იორდანიშვილი, ლ.ჯავახიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავებში სედიმენტაციური პროცესების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. #66 გვ.93-98 .

დ. ერისთავი, ა. სარუხანიშვილი, მ. გუგეშიძე. საქართველოს მინერალური ნედლეულის ტექნოლოგიური რესურსი. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” საქართველოს ქიმიური მრეწველობა- მომავალი, აწმყო, წარსული . 2011წ. ISBN 978-9941-14-987-0, თბილისი გვ. 233-251..

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. საქართველოს მინერალური რესურსების ბაზაზე მინის ბოჭკოს წარმოების განვითარების კონცეპცია. ჟურნალი „კერამიკა“ (საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია). 2002წ. .

ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი. საქართველოს მინერალური რესურსების კომპლექსური გამდიდრების ინტენსიფიკაციის პერსპექტივები კომბინირებული ტექნოლოგიური სქემების გამოყენებით. სამთო ჟურნალი . 2016წ. #2(37), 3გვ..