სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხარხელი. საქართველოს კაპიტალური მშენებლობის სახელმწიფოებრივ მართვას და რეგულირებას სრულყოფა სჭირდება. საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. N12, 78-82.

ი. ნონიევი, გრიგოლ ხელიძე, რაულ პატარაია. საქართველოს კაშხლებთან მდებარე ჰიდროელექტროსადგურების უსაფრთხოების შესახებ. ელექტრონული ჟურნალი EOL. 24წ. ნომერი 5, ივნისი 2011.

რ. პატარაია, გ. ხელიძე, ი. ნონიევი. საქართველოს კაშხლიანი ჰესების უშიშროება (რუსულად, ინგლისურად). ინტერნეტ–ჟურნალი. 2011წ. №5.

ზ. ღუდუშაური, მ. ხარხელი. საქართველოს კერძო სექტორის საფინანსო კავშირები ევროპასთან ხელმისაწვდომია. ჟრნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2016წ. #3.

ლ. იონათამიშვილი, დ.დავითულიანი. საქართველოს კვების მრეწველობის დარგობრივი სტრუქტურა საბაზრო ურთიერთობატა პირობებში და მისი სრულყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული სოციალიურ–ეკონომიკური და რეგიონული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შრომათა კრებული "საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში". 2002წ. ტ.6 0,2ნ.თ..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა და სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2014წ. 31 გვ..

ნ. ცანავა, ჯუსტან ბოკუჩავა. საქართველოს კონკურენტული ელექტრობაზრის ფორმირების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული-II. 2017წ. გვ.5.

გ. ყურაშვილი, ქუთათელაძე რუსუდან, ბერიძე თამარ. საქართველოს კონკურენციული უპირატესობები სამკურნალო ტურიზმში. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები . 2015წ. გვ. 105-110.

ა. დემეტრაშვილი. საქართველოს კონსტიტუცია ( შესავალი ნარკვევი ,,ჩვენი ქვეყნის ძირითადი კანონი“. . 2011წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. საქართველოს კონსტიტუცია და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა (წინათქმის, 1, მე-2, მე-8, მე-10 პარაგრაფების ავტორი).. . 2010წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. საქართველოს კონსტიტუცია და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა (წინათქმის, 1, მე-2, მე-8, მე-10 პარაგრაფების ავტორი).. . 2010წ. თბილისი.

ი. ამანათაშვილი, ალექსანდრე კანკაძე, თამარ კილაძე. საქართველოს ლოგისტიკური ფირმების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების გზების კვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი.. 2015წ. N2(34), გვ. 6-10.

ნ. რაზმაძე. საქართველოს მანგანუმის საბადოებზე ჰიპერგენული პროცესების განვითარების შესახებ. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 1993წ. .

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. საქართველოს მანქანათმშენებელი საწარმოების ეფექტიანი ფუნქციონირების და მართვის საკითხისათვის. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. #1(25)გვ.71-79 ISBN 1987- 7471.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი. საქართველოს მარკეტინგულ სისტემაში არსებული იმპორტირებული ყავის პროდუქციის ეკო-ქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. N 1(37) გვ. 130-139.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ც. ავალიანი. საქართველოს მარკეტინგულ სისტემაში არსებული კონიაკის პროდუქციის ეკო-ქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. N 1 (37) გვ. 122- 129.

მ. რუხვაძე, ვახტანგაძე გ. საქართველოს მაღალი ძაბვის ქსელში მოკლე შერთვის გავლენა ახალციხის მუდმივი დენის ჩანართის მუშაობაზე . "ენერგია". 2011წ. N4(60),5-8.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. საქართველოს მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილების სცენარები კლიმატის გლობალური დათბობის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. `გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. გვ. 420-422.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილების სცენარები კლიმატის გლობალური დათბობის გათვალისწინებით . სტუ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2010წ. გვ. 420-422.