სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. საქართველოს მანქანათმშენებელი საწარმოების ეფექტიანი ფუნქციონირების და მართვის საკითხისათვის. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. #1(25)გვ.71-79 ISBN 1987- 7471.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი. საქართველოს მარკეტინგულ სისტემაში არსებული იმპორტირებული ყავის პროდუქციის ეკო-ქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. N 1(37) გვ. 130-139.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ც. ავალიანი. საქართველოს მარკეტინგულ სისტემაში არსებული კონიაკის პროდუქციის ეკო-ქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. N 1 (37) გვ. 122- 129.

მ. რუხვაძე, ვახტანგაძე გ. საქართველოს მაღალი ძაბვის ქსელში მოკლე შერთვის გავლენა ახალციხის მუდმივი დენის ჩანართის მუშაობაზე . "ენერგია". 2011წ. N4(60),5-8.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. საქართველოს მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილების სცენარები კლიმატის გლობალური დათბობის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. `გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. გვ. 420-422.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილების სცენარები კლიმატის გლობალური დათბობის გათვალისწინებით . სტუ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2010წ. გვ. 420-422.

ვ. ბალამწარიშვილი. საქართველოს მდინარეებზე მოსალოდნელი წყალდიდობების შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. საქ. მეცნ. აკად. ყოველთვიური სამეცნიერო - რეფერირებული ჟურნალი. 2005წ. N 7 - 9 გვ. 53 - 57.

ლ. შავლიაშვილი, გ.გაჩეჩილაძე, მ.ხატიაშვილი. საქართველოს მდინარეებით ზოგიერთი ქიმიური გამაჭუჭყიანებელი ნივთიერების ჩამონადენი შავ ზღვაში. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები.. 2001წ. ტ.104, თბილისი, გვ.135-146.

ზ. ლომსაძე, ქ.მახარაძე, რ.ფირცხალავა. საქართველოს მდინარეების (კასპიის ზღვის აუზი) ეკოლოგიური პრობლემები The Ecological Problems of Rivers of Georgia. Annals Of Agrarian Science . 2016წ. 27-OCT-2016 2016.08.009, გვ. 177-290.

რ. პატარაია, გ.ხელიძე. საქართველოს მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების შესაძლებლობები მცირე სიმძლავრის ჰესების მშენებლობით. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. №3(55).

რ. პატარაია, მ. დადიანი, ნ. აბრამიშვილი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი.. ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. №2(38).

ლ. ქიტიაშვილი. საქართველოს მდინარეების სასუალო წლიური წყლის ხარჯების მონაცემების აღდგენის შესაძლებლობის გამოკვლევა ზამთრის წინა პერიოდის სითბოსა და სიცივის ინდექსების საფუძველზე.. კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი.. 2009წ. ტ. 10, თბილისი გვ. 49-53..

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე /Цинцадзе Т.Н./ T. Tsintsadze, ნ. ცინცაძე /Цинцадзе Н.Т/ N.Tsintsadze. საქართველოს მდინარეების ჩამონადენზე კლიმატის ცვლილების გავლენა /Влиание изменения климата на сток рек в Грузии/ Impact of climate change on river runoff in Gerogia.. აგრარული მეცნიერების ანალიზი / Известия Аграрной Науки/ ANNALS OF AGRARIAN SCIENCE . 2011წ. ტომი/Том./Vol. 9, № 4, 2011, გვ./ с./pg. 59-64. .

ბ. ფიფია, ი. ლომიძე, გ. ხელიძე. საქართველოს მდინარეების ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ხელახალი შეფასების მიზანშეწონილობის შესახებ. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2017წ. №3, 61-64გვ.

ც. ბასილაშვილი. საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობების მახასიათებლები და კატასტროფების თავიდან აცილების საკითხები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტომი 115, გვ. 313 - 321.

ც. ბასილაშვილი. საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობის მაქსიმალური ხარჯების პროგნოზირება ჰიდროლოგიური ინფორმაციის შეზღუდულობის პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2001წ. ტომი 106, გვ. 98 – 107.

ც. ბასილაშვილი, მამასახლისი ჟ.. საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობის პროგნოზირება არსებული ინფორმაციული უზრუნველყოფის პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტომი 111, გვ. 30 – 36.

ო. დუდაური, ტოგონიძე მ., ვაშაკიძე გ. . საქართველოს მეზოზოური მაგმატიზმის განვითარების ზოგადი კანონზომიერებანი. გეოლ. ინსტ. შრ., ახ. სერია,. 2010წ. ნაკვ. 125, გვ. 24-40. .