სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, მ. ბუაძე. საქართველოს რკინიგზის სალიანდაგო მეურნეობის დაგეგმვისა და განვითარების მიმართულებები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სტუ შრომები”, #1(459), გვ.85-88.

მ. მოისწრაფიშვილი, ბალავაძე ნ., ბალავაძე ლ., ღონღაძე ი.. საქართველოს რკინიგზის სამტრედია სენაკი - ფოთის უბნის არსებული მდგომარეობის ანალიზი და მისი გაძლიერების ღონისძიებები. . 2009წ. #1 (13) გვ.52-60.

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. ბალავაძე, მ. გვიშიანი. საქართველოს რკინიგზის საუღელტეხილო უბნის განზიდ და გამტარუნარიანობის გაზრდის ღონისძიებები. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #2(6), გვ.206-212..

გ. თელია, ო. ბიჭიაშვილი, კ. შარვაშიძე. საქართველოს რკინიგზის სურამის საუღელტეხილო უბანზე მატარებელთა მოძრაობის ორგანიზაციის სრულყოფა. . სამეცნიერო ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~, ISSN 0130-7061,. 2008წ. #1-3, თბილისი, 2008. გვ.79-82. გვ. 79-82. .

. საქართველოს რკინიგზის ტარიფების სახელმწიფო რეგულირება. ”ტრანსპორტი”. 2006წ. ISSN 1512-0910.

თ. ქამხაძე. საქართველოს რკინიგზის შიდა მენეჯმენტის სრულოფა. ტრანსპორტი და მანქანათმშებენბლობა . 2010წ. #1(17) გვ.73-79.

პ. ქენქაძე, ა.შარვაშიძე, ჯ.მორჩილაძე.. საქართველოს რკინიგზის ცენტრალურ მიმართულებაზე გადაზიდვითი სიმძლავრის გაზრდის აქტუალური საკითხები. . სამეც-ტექნიკური ჟურ-ნალი “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”ISSN 1512-3537. 2010წ. №4, 2010,-გვ.74-84..

ჯ. მორჩილაძე, პ. ქენქაძე, ა. შარვაშიძე, გ. გურამიშვილი, კ. შარვაშიძე.. საქართველოს რკინიგზის ცენტრალურ მიმართულებაზე გადაზიდვითი სიმძლავრის გაზრდის აქტუალური საკითხები.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. ISSN 1512-3537.. 2010წ. ¹4(19). 2010. გვ. 11..

ა. შარვაშიძე, პ. ქენქაძე, ჯ. მორჩილაძე, გ. გურამიშვილი, კ. შარვაშიძე.. საქართველოს რკინიგზის ცენტრალურ მიმართულებებზე გადაზიდვითი სიმძლავრის გაზრდის აქტუალური საკითხები.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. №¹4 (19) 2010. გვ. 74-84..

გ. ტყეშელაშვილი, მერებაშვილი მ. მაჭარაშვილი გ.. საქართველოს რკინიგზის წამყვანი როლის შესახებ სატრანსპორტო სისტემაში. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. 4(38).

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. აბრალავა. საქართველოს რძის პროდუქტების ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა“ (თანაავტორობით). . ჟურნალი „ბიზნესინჟინირინგი“, # 4. 2013წ. #4, გვ. 73.

რ. თედორაძე, დ. ძოწენიძე, თ. გელაშვილი. საქართველოს საავტობუსო მარშრუტებზე მგზავრთნაკადის ფორმირებაზე მოქმედი ზოგიერთი ფაქტორის გამიკვლევა. . საქართველოს საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. სტ კონფერენციის შრომები. თბილისი. . 2001წ. გვ. 152-155..

რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე, თ. გელაშვილი. საქართველოს საავტობუსო პარკის თანამედროვე სტრუქტქრის გავლენა უსაფრთხოებაზე. . სტუ-ს შრომები 3 (436)1, თბილისი.. 2001წ. გვ.112-115..

თ. კილაძე, ს. ყიფიანი. საქართველოს საავტომობილი ტრანსპორტის განვითარების პრობლემები. ჟ. "მოამბე XXI". 2015წ. გვ. 38-41.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, დიაკონიძე რ., ჩახაია გ., იორდანიშვილი კ.. საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინაარმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2011წ. #4 (60). იბეჭდება.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ჩახაია გ., წულუკიძე ლ., იორდანიშვილი კ.. საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინაარმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2011წ. #4 (60).

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, კ. იორდანიშვილი. საქართველოს საავტომობილო და სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ.6.

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, კ. იორდანიშვილი. საქართველოს საავტომობილო და სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ. 73-78.

ბ. გითოლენდია. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული ძირითადი ინფრასტრუქტურის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე ანალიზი. შრომების კრებული “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია” . 2017წ. მე-3 გვ 55-61.

ნ. ნავაძე. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისადმი ევროკავშირის მიერ წაყენებული დირექტივები და გასატარებელი ღონისძიებები. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი." ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" ა. 201წ. N 1(35) 2016. გვ. 178-184..