სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყურაშვილი, ქუთათელაძე რუსუდან, ბერიძე თამარ. საქართველოს კონკურენციული უპირატესობები სამკურნალო ტურიზმში. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები . 2015წ. გვ. 105-110.

ა. დემეტრაშვილი. საქართველოს კონსტიტუცია ( შესავალი ნარკვევი ,,ჩვენი ქვეყნის ძირითადი კანონი“. . 2011წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. საქართველოს კონსტიტუცია და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა (წინათქმის, 1, მე-2, მე-8, მე-10 პარაგრაფების ავტორი).. . 2010წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. საქართველოს კონსტიტუცია და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა (წინათქმის, 1, მე-2, მე-8, მე-10 პარაგრაფების ავტორი).. . 2010წ. თბილისი.

ი. ამანათაშვილი, ალექსანდრე კანკაძე, თამარ კილაძე. საქართველოს ლოგისტიკური ფირმების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების გზების კვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი.. 2015წ. N2(34), გვ. 6-10.

ნ. რაზმაძე. საქართველოს მანგანუმის საბადოებზე ჰიპერგენული პროცესების განვითარების შესახებ. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 1993წ. .

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. საქართველოს მანქანათმშენებელი საწარმოების ეფექტიანი ფუნქციონირების და მართვის საკითხისათვის. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. #1(25)გვ.71-79 ISBN 1987- 7471.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი. საქართველოს მარკეტინგულ სისტემაში არსებული იმპორტირებული ყავის პროდუქციის ეკო-ქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. N 1(37) გვ. 130-139.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ც. ავალიანი. საქართველოს მარკეტინგულ სისტემაში არსებული კონიაკის პროდუქციის ეკო-ქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. N 1 (37) გვ. 122- 129.

მ. რუხვაძე, ვახტანგაძე გ. საქართველოს მაღალი ძაბვის ქსელში მოკლე შერთვის გავლენა ახალციხის მუდმივი დენის ჩანართის მუშაობაზე . "ენერგია". 2011წ. N4(60),5-8.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. საქართველოს მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილების სცენარები კლიმატის გლობალური დათბობის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. `გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. გვ. 420-422.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილების სცენარები კლიმატის გლობალური დათბობის გათვალისწინებით . სტუ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2010წ. გვ. 420-422.

ვ. ბალამწარიშვილი. საქართველოს მდინარეებზე მოსალოდნელი წყალდიდობების შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. საქ. მეცნ. აკად. ყოველთვიური სამეცნიერო - რეფერირებული ჟურნალი. 2005წ. N 7 - 9 გვ. 53 - 57.

ლ. შავლიაშვილი, გ.გაჩეჩილაძე, მ.ხატიაშვილი. საქართველოს მდინარეებით ზოგიერთი ქიმიური გამაჭუჭყიანებელი ნივთიერების ჩამონადენი შავ ზღვაში. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები.. 2001წ. ტ.104, თბილისი, გვ.135-146.

ზ. ლომსაძე, ქ.მახარაძე, რ.ფირცხალავა. საქართველოს მდინარეების (კასპიის ზღვის აუზი) ეკოლოგიური პრობლემები The Ecological Problems of Rivers of Georgia. Annals Of Agrarian Science . 2016წ. 27-OCT-2016 2016.08.009, გვ. 177-290.

რ. პატარაია, გ.ხელიძე. საქართველოს მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების შესაძლებლობები მცირე სიმძლავრის ჰესების მშენებლობით. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. №3(55).

რ. პატარაია, მ. დადიანი, ნ. აბრამიშვილი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი.. ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. №2(38).

ლ. ქიტიაშვილი. საქართველოს მდინარეების სასუალო წლიური წყლის ხარჯების მონაცემების აღდგენის შესაძლებლობის გამოკვლევა ზამთრის წინა პერიოდის სითბოსა და სიცივის ინდექსების საფუძველზე.. კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი.. 2009წ. ტ. 10, თბილისი გვ. 49-53..