სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შავლიაშვილი, გ.გაჩეჩილაძე, მ.ხატიაშვილი. საქართველოს მდინარეებით ზოგიერთი ქიმიური გამაჭუჭყიანებელი ნივთიერების ჩამონადენი შავ ზღვაში. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები.. 2001წ. ტ.104, თბილისი, გვ.135-146.

ზ. ლომსაძე, ქ.მახარაძე, რ.ფირცხალავა. საქართველოს მდინარეების (კასპიის ზღვის აუზი) ეკოლოგიური პრობლემები The Ecological Problems of Rivers of Georgia. Annals Of Agrarian Science . 2016წ. 27-OCT-2016 2016.08.009, გვ. 177-290.

რ. პატარაია, გ.ხელიძე. საქართველოს მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების შესაძლებლობები მცირე სიმძლავრის ჰესების მშენებლობით. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. №3(55).

რ. პატარაია, მ. დადიანი, ნ. აბრამიშვილი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი.. ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. №2(38).

ლ. ქიტიაშვილი. საქართველოს მდინარეების სასუალო წლიური წყლის ხარჯების მონაცემების აღდგენის შესაძლებლობის გამოკვლევა ზამთრის წინა პერიოდის სითბოსა და სიცივის ინდექსების საფუძველზე.. კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი.. 2009წ. ტ. 10, თბილისი გვ. 49-53..

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე /Цинцадзе Т.Н./ T. Tsintsadze, ნ. ცინცაძე /Цинцадзе Н.Т/ N.Tsintsadze. საქართველოს მდინარეების ჩამონადენზე კლიმატის ცვლილების გავლენა /Влиание изменения климата на сток рек в Грузии/ Impact of climate change on river runoff in Gerogia.. აგრარული მეცნიერების ანალიზი / Известия Аграрной Науки/ ANNALS OF AGRARIAN SCIENCE . 2011წ. ტომი/Том./Vol. 9, № 4, 2011, გვ./ с./pg. 59-64. .

ბ. ფიფია, ი. ლომიძე, გ. ხელიძე. საქართველოს მდინარეების ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ხელახალი შეფასების მიზანშეწონილობის შესახებ. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2017წ. №3, 61-64გვ.

ც. ბასილაშვილი. საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობების მახასიათებლები და კატასტროფების თავიდან აცილების საკითხები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტომი 115, გვ. 313 - 321.

ც. ბასილაშვილი. საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობის მაქსიმალური ხარჯების პროგნოზირება ჰიდროლოგიური ინფორმაციის შეზღუდულობის პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2001წ. ტომი 106, გვ. 98 – 107.

ც. ბასილაშვილი, მამასახლისი ჟ.. საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობის პროგნოზირება არსებული ინფორმაციული უზრუნველყოფის პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტომი 111, გვ. 30 – 36.

ო. დუდაური, ტოგონიძე მ., ვაშაკიძე გ. . საქართველოს მეზოზოური მაგმატიზმის განვითარების ზოგადი კანონზომიერებანი. გეოლ. ინსტ. შრ., ახ. სერია,. 2010წ. ნაკვ. 125, გვ. 24-40. .

თ. ჩუბინიშვილი, ი.გოგოძე. საქართველოს მეცნიერებისა და ინოვაციის სტატისტიკის მოდერნიზაციის საკითხისათვის. ჟურნალი ”ეკონომიკა” ISSN 0206-2828. 2008წ. #3-4, .

ლ. კუტალაძე, ნაკაშიძე გ., აბრამოვი ს., ბედენაშვილი ბ., მაჩკალოვა ნ.. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექ.სახ. კომიტეტის 1981 წლის 7 აგვისტოს დადგენილება სამეცნიერო- ტექნოლოგიური პრობლემა P-02701 პროგრამის მიხედვით ჩატარებული სამეცნიერო კვლევითი სამუშაო "ახალი მყარტანოვანი მიკროელექტრონული და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების გამოკვლევა, დამუშავება და დანერგვა წარმოებაში".1981-1985 წწ.. დახურული თემა. 1985წ. .

ვ. გეგენავა. საქართველოს მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის გრძელვადიანი კომპლექსური პროგნოზის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისიის ანგარიში. 1993წ. 25 გვ.(ხელნაწერი).

მ. ცინცაძე, ნატროშვილი ნუგზარი. საქართველოს მეცხვარეობის განვითარება. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2016წ. 2(12) .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი. საქართველოს მეცხვარეობის ზოგადი დახასიათება. მეცნიერება და ცხოვრება. 2014წ. 12 (10).

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა. საქართველოს მეწარმეო ბას პროფესიონალი რისკ -მენეჯერები სჭირდება . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2007წ. 2007, #1-3.

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. საქართველოს მთიან რეგიონებში ოჯახური სასტუმროების საცხოვრებელი არქიტექტურული გარემოსა და ინტერიერის ფორმირების საკითხები/პირაქეთა ხევსურეთისა და ფსავის მაგალითზე. . სტუ-ს შრომები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2009წ. #1 (471) .