სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. კუტუბიძე. მაინც რა არის გლობალიზაცია?. საისტორიო ვერტიკალები. 2014წ. №29.

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი, ი როდონაია. მაკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (9). 2006წ. .

შ. ბოსტანაშვილი. მამ(ლ)ის ჩრდილი და ჩრ/დილის მამალი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ”კრიტიკა”. 2010წ. 5, ISSN 0206-5746.

შ. ბოსტანაშვილი. მამ(ლ)ის ჩრდილი და ჩრ/დილის მამალი (წერილი მეორე). შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ”კრიტიკა”. 2011წ. 6, 154-171, ISSN 0206-5746.

ზ. კვეტენაძე. მამაკაცი ფემინიზმში. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული "მსოფლიო და გენდერი". 2013წ. N2.

რ. მიშველაძე. მამულიშვილის ომრი. . ,,მწერლის გაზეთი’’, #8, 7 გვ.. 2009წ. .

რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, მ. ქიტოშვილი. მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის მართვის ხერხის შერჩევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, გვ.63-68.

რ. ენაგელი, რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, მ. თუთბერიძე. მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2010წ. #2(25), გვ. 58-59..

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, მ. გამცემლიძე, მ. თუთბერიძე. მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2010წ. №2(25), 30-34 გვ.

მ. შავლაყაძე. მანგანუმის ოქსიდების საფუძველზე შედგენილ კომპოზიციებში რეაგენტებში ხსნადი მასალების მიღების შესაძლებლობის შესწავლა. . 2009წ. .

გ. ვარშალომიძე, გ. ონიაშვილი, ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ზახაროვი, ი. ჩხარტიშვილი. მანგანუმის შენადნობები მასური ძალების ველში, სინთეზის კანონზომიერებანი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #14, 99-105 გვ.

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე. მანგანუმის(II), კობალტის(II) და ნიკელის(II) სხვადასხვალიგანდიანი (ორთოამინომეთილპირიდინი, ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12, N1. გვ.24-27.

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი მასალების განმსაზღვრელი თვისებებისა და ხსნადობის პროცესის შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. კერამიკა, თბილისი. 2010წ. 1(22).

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი სულფატური შლამის და ამონიუმის ნიტრატის საფუძველზე მიღებული მასალების შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. მარგარეთ თეთჩერი მე-20 საუკუნის უდიდესი ქალი-პოლიტიკოსი. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2013წ. #2.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. მარგარეტ ტეთჩერის განსაკუთრებული როლი კონფლიქტების დარეგულირების საქმეში (ჰონკონგი-ჩინეთი, 1997 წელი), . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული ,,მსოფლიო და გენდერი“. . 2016წ. გვ. 48-51..

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. მართკუთხა ფილების ზიდვის უნარის განსაზღვრა განივი ღუნვის დროს. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2008წ. N 10-12.

ნ. აჩუაშვილი, მ. ალადაშვილი. მარკეტინგი და რეკლამა ეკოლოგიუ ტურიზმში. საქართველოს მევნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის "დამატება შრომები. 2009წ. 1(14) გვ.99; 3 გვერდი.

გ. იაშვილი. მარკეტინგის ფუნქციონალური სტრატეგიები მცირე ბიზნესში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2008წ. №3(7), ტომი I გვ. 102-114.

გ. იაშვილი, მაკარიძე ა.. მარკეტინგული სტრატეგია და მისი როლი რუსთავის აზოტის ქარხნის განვითარებაში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. №2(472), გვ. 120-124.