სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ხოკერაშვილი, ომარ ლანაცა, გიორდი ნოზაძე, ნინო არუდაშვილი. სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშება. . სამთო ჟურნალი . 2017წ. 1(38), 2017წ, გვ.92-95.

ნ. არუდაშვილი, ზ. ხოკერაშვილი, გ. ნოზაძე, ო. ლანჩავა. სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისისმეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი თბილისი. 2017წ. N1(38) გვ.92-95.

შათირიშვილი ი., გიგილაშვილი შ.. სითხე- ორთქლისწონასწორობის მაჩვენებლების განსაზღვრა სპირტწყალსხნარში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. XX,გვ. 192-195.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. სითხეებში PH-ის გაზომვის ელექტროდული სისტემები. საქართველოს მეცნიეერებათა აკადემია. . 2014წ. .

ზ. ლობჟანიძე. სითხის აწევა გადაჭირხვნა კაპილარული თვისებების გამოყენებით . აგრარული მეცნიერების პრობლემები -სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. გვ.131-132 .

გ. ყირმელაშვილი. სითხის დინების ფუნქციის გამოკვლევა ერთგვაროვან საწყის და სასაზღვრო პირობებში . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია”, თბილისი. 2011წ. გვ. 8.

თ. ხაჩიძე, ნ.ხაჩიძე. სითხის დონის მაკონტროლებელი მიკროელექტრონული სენსორი. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2009წ. №2.

null, გ. ბურჯალიანი. სითხის ნაკადის გავლენა სწორი წიბოს ეფექტურობაზე. ინტელექტუალი ISSN 1512-2530. 2012წ. 18, გვ. 121-127.

ო. კიღურაძე, დ.კიღურაძე, კ.გიგიტელაშვილი. სითხის ნაკადის რეჟიმების მოდელირება თანამედროვე პროგრამული პაკეტების გამოყენებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2011წ. #3(59), 79-84.

ნ. მაისურაძე. სითხის ფორსირებული მოპოვების დადგენა ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორების დამუშავების დროს. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27) გვ. 18–22.

თ. ქარქუსაშვილი, ხ.ვ. გოგალაძე. გ.გ. ქუთათელაძე.. სილიკაგელის ზედაპირზე იმობილიზებული აზოსაღებრების მოდიფიცირება სილიციუმაზოტშემცველი ორგანული ნაერთებით. სინთე-ზი, თვისებები, გამოყენება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2017წ. იბეჭდება.

თ. ქარქუსაშვილი, გოგალაძე ხ.. სილიკაგელის ზედაპირზე იმობილიზებული აზოსაღებრების სინთეზი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN), . 2017წ. No.1(vol.81), გვ.139-141..

თ. ქარქუსაშვილი, გოგალაძე ხ.ვ., შენგელია თ.ა., გელიაშვილი ზ.ე.. სილიკაგელის ზედაპირზე იმობილიზებული აზოსაღებრების სინთეზი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN). 2017წ. No.1(vol.81), გვ.139-141..

თ. გაბადაძე. სილიკატების ტექნოლოგიის მრეწველობის განვითარება. საქართველოს ქიმიური მრეწველობა ,,მომავალი, აწმყო, წარსული”. გამომც.,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”,თბილისი gv.253-257. 2011წ. გვ.253-257.

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა. სილიკომანგანუმის გამოდნობა ჭიათურის მანგანუმის მადნის ნარჩენებიდან. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N4(454); გვ.66-70.

ზ. სიმონგულაშვილი, მ. ცირდავა, შ. ნემსაძე. სილიკომანგანუმის გამოსადნობი კაზმის ელექტროწინაღობის გავლენა დნობის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი 'კერამიკა, . 2010წ. ISSN 1512-0325.

ზ. სიმონგულაშვილი. სილიკომანგანუმის დნობის ტექნოლოგიის დამუშავება, კვლევა და სამრეწველო ათვისება საბოლოო წიდების ფუძიანობის გაზრდით. თსუ-ს სამეცნიერო შრომები,№2 (456), 24-27 . 2005წ. №2 (456), 24-27.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი. სილიკომანგანუმის კაზმში კვარციტშემცვლელი მასალების გამოყენების შესაძლებლობა და პერსპექტივა. თბილისი, სტუ-ს შრომები. 2004წ. #3(453) 2004 წელი, გვ.23-27.

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა. სილიკომანგანუმის კაზმში კვარცშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობა და პერსპექტივა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N3 (453); გვ.23-26.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი, მ. ჩანტურია. სილიკომანგანუმის წიდაზე დამზადებული მასალის ეორიული საფუძვლებისა და ტექნოლოგიის დამუშავება და თვისებების კვლევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. №2.