სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შაქარაშვილი, თ.კალანდარიშვილი, მ. ანდღულაძე. საქართველოს ნავთობებიდან მიღებული ბენზინის ფრაქციის გაკეთილშობის პერსპექტივები . ჟ. საქართველოს „ნავთობი და გაზი“, № 1 (3), თბილისი. 2001წ. გვ. 127-132.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. საქართველოს ნავთობის ნარევის პირველადი გადამუშავება და კვლევა . ჟ. საქართველოს „ნავთობი და გაზი“, № 2, თბილისი. 2000წ. გვ. 253-258.

გ. ვარშალომიძე, დ. გაჯიევი–შენგელია. საქართველოს ნავთობის, გაზის, დამუშავების მოკლე მუმოხილვა და აღდგენა–აღორძინების პროგრამა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23. გვ.59–68.

ნ. მაისურაძე, გ. ტაბატაძე, ქ. ქოიავა, ნ. კბილაძე. საქართველოს ნავთობისა და გაზის მარაგები ახალი კლასიფიკაციით. სამთო ჟურნალი. 2012წ. 1(28), 26-29.

ლ. ბოცვაძე, გ. ლომოური. საქართველოს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადამტვირთ სატრანსპორტო-ლოგისტიკურ კომპლექსში რეალურად რეალიზებული სიმძლავრეთა გამოკვლევა. საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი. № 2(21), გვ. 143-149. 2011წ. № 2(21), 2011. გვ. 143-149.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, გ. ქიტიაშვილი. საქართველოს ნავთობსადენის ტელეკომუნიკაციის ქსელის აგების საკითხები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. 1(14), 5გვ.

გ. მაღალაშვილი, ზ. გორდეზიანი, მ. ბასილაძე. საქართველოს ნახშირის მრეწველობა - ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის გარანტი. ”ენერგია”. 2007წ. 1(41), გვ. 27-34.

ზ. ჭარბაძე, ნ.სუხიშვილი. საქართველოს ნიადაგები და მიწის რესურსები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2017წ. #72, გვ 179-183..

ჯ. მაჭავარიანი, ვ.ლეჟავა, ნ.იაშვილი. საქართველოს ნიადაგების გენეზისისა და გეოგრაფიის თანამედროვე ასპექტები . ნიადაგმცოდნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გამომც. ნობათი. 2001წ. 51-68 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ნოდარ ჭითანავა, რუსუდან ფირცხალავა. საქართველოს ნიადაგების რესურსული პოტენციალი - მათი გამოყენების და დაცვის პრობლემები. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”- #2, 2014. 2014წ. გვ. 168-170.

რ. ფირცხალავა, ჯემალ მაჭავარიანი, ნოდარ ჭითანავა. საქართველოს ნიადაგების რესურსული პოტენციალი - მათი გამოყენების და დაცვის პრობლემები. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”- #2, 2014. 0წ. გვ. 168-170.

რ. ფირცხალავა, ჯემალ მაჭავარიანი, ნოდარ ჭითანავა. საქართველოს ნიადაგების რესურსული პოტენციალი - მათი გამოყენების და დაცვის პრობლემები. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”- #2, 2014. 0წ. გვ. 168-170.

რ. ფირცხალავა, ჯემალ მაჭავარიანი, ნოდარ ჭითანავა. საქართველოს ნიადაგების რესურსული პოტენციალი - მათი გამოყენების და დაცვის პრობლემები. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”- #2, 2014. 0წ. გვ. 168-170.

რ. ფირცხალავა, ჯემალ მაჭავარიანი, ნოდარ ჭითანავა. საქართველოს ნიადაგების რესურსული პოტენციალი - მათი გამოყენების და დაცვის პრობლემები. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”- #2, 2014. 0წ. გვ. 168-170.

ქ. როყვა. საქართველოს ნიადაგების წყლის რეჟიმი (ნამი, ნისლი, ტენი, აორთქლება). . “აგრარული მეცნიერების პრობლემები”. 2008წ. ტ. I # 4 (45) გვ. 23.

ჯ. მაჭავარიანი, თ.ურუშაძე, ნ.იაშვილი. საქართველოს ნიადაგური რუკა (მასშ: 1:500000). ნიადაგმცოდნეობის საზოგ.გამოცემა. 2001წ. .

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის წითელი არმიის მიერ რუსეთის თანამედროვე პუბლიცისტიკაში.. "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. №18,გვ. 20-24.

ი. კვესელავა. საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის კვლევის და შესწავლის საკითხისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #17. 2008წ. .

ე. გვენეტაძე, ზ. კვეტენაძე. საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა XV ს-სი და ალექსანდრე I. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის მასალები III. 2009წ. III, .