სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. მახარაძე, კ.ბეთანელი, მ.ჩიჯავაძე. საქართველოს სასმელი წყლის რესურსები, მათი რაოდენობრივი, თვისებრივი და ტექნიკური მაჩვენებლები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2002წ. #1-3, 7გვ..

მ. ვანიშვილი, ჯუღელი გიორგი. საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების სასინაო და საგარეო ეკონომიკური ასპექტები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. #4 (4), გვ.126-129.

თ. გრიგოლია. საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია ევრკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. ბათუმი. 2007წ. #2.

თ. გრიგოლია. საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. 2007წ. ბათუმი.

თ. კილაძე, ჯ.კანკაძე. საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია, როგორც მსოფლიო მეურნეობაში ინტეგრირების წამყვანი ფაქტორი.. \"ეკონომიკა\". 2008წ. #3-4 გვ. 166-169.

ვ. ზეიკიძე, ნ. სანაძე. საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პერსპექტივები. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #3 , 2016 .

გ. მაისურაძე, ვ.ზეიკიძე, ნ. ნაკაშიძე. საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პერსპექტივები. სტუ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №3 (37). 151-155 გვ. ISSN 1512-3537.

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურიშვილი. საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ზოგიერთი მეცნიერული პრობლემა და მათი გადაწყვეტის გზები. ქსტუ შრომები, ტ. № 2(11), გამომცემლობა „საქართველო“ ქუთაისის ფილიალი,. გვ. 120-131. 2002წ. .

ბ. გითოლენდია. საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის ევროკავშირის სტანდარტებთან ადაპტირების შემდგომი პერსპექტივები რეგიონული ინტეგრაციის ჭრილში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. #1-2 გვ 229-232.

ო. თედორაძე, ხ.გოჭოშვილი. საქართველოს სატრაქტორო-სამანქანო პარკის მოკვლევა და ანალიზი. საქ.სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2016წ. პრეზენტაცია, ელ.ვერსია, ნაბეჭდი 65გვ..

თ. პატარქალაშვილი, ა.ზედგინიძე. საქართველოს სატყეო დარგის მართვის ახალი ორგანიზაციული ფორმები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები #4-6. 2009წ. 3 გვ..

ნ. ჩხაიძე, ნ. ბოქოლიშვილი. საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის მომავალი. ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” . 2006წ. № 3, გვ.75-79, ISSN 1512-3537..

ვ. დათაშვილი, თამარ ხინიკაძე. საქართველოს საფონდო ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 2, გვ.91-102.

რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე, ლ. ბუბუტეიშვილი. საქართველოს საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე მოძრავი სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების შეფასება მოძრაობის უსაფრთხოების თვალსაზრისით.. სამეცნიერო ჟურნალი "ტრანსპორტი" 1.თბილისი.. 2001წ. გვ. 18-20..

ე. მაცაბერიძე, დ.ერისთავი, ა.სარუხანიშვილი, მ.გუგეშიძე. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები ,როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. Vol.12 No2 ISSN1512-0686 გვ.196-202.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი, ე. მაცაბერიძე. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები, როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ISSN 1512-0686 ტომი 12. N 2. გვ.196-202.

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ე. მაცაბერიძე, ა. სარუხანიშვილი. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები, როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2012წ. ISSN 1512-0686№ 2,ტ.12, გვ. 196-202.

ო. ქოჩორაძე, ივანე ბეჟაშვილი. საქართველოს სახ. მშენებლობა: მომავლის ხედვა და პერსპექტივები (შედარებითი ანალიზი). . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2007წ. N4, -167 გვ, გვ. 39-44. ISSN 1512-374X. .

შ. მინჯორაია, ვ.ქირია. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. გაენათის მაცნე. 2007წ. გვერდი 9.