სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. მორჩილაძე, პ. ქენქაძე, ა. შარვაშიძე, გ. გურამიშვილი, კ. შარვაშიძე.. საქართველოს რკინიგზის ცენტრალურ მიმართულებაზე გადაზიდვითი სიმძლავრის გაზრდის აქტუალური საკითხები.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. ISSN 1512-3537.. 2010წ. ¹4(19). 2010. გვ. 11..

ა. შარვაშიძე, პ. ქენქაძე, ჯ. მორჩილაძე, გ. გურამიშვილი, კ. შარვაშიძე.. საქართველოს რკინიგზის ცენტრალურ მიმართულებებზე გადაზიდვითი სიმძლავრის გაზრდის აქტუალური საკითხები.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. №¹4 (19) 2010. გვ. 74-84..

გ. ტყეშელაშვილი, მერებაშვილი მ. მაჭარაშვილი გ.. საქართველოს რკინიგზის წამყვანი როლის შესახებ სატრანსპორტო სისტემაში. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. 4(38).

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. აბრალავა. საქართველოს რძის პროდუქტების ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა“ (თანაავტორობით). . ჟურნალი „ბიზნესინჟინირინგი“, # 4. 2013წ. #4, გვ. 73.

რ. თედორაძე, დ. ძოწენიძე, თ. გელაშვილი. საქართველოს საავტობუსო მარშრუტებზე მგზავრთნაკადის ფორმირებაზე მოქმედი ზოგიერთი ფაქტორის გამიკვლევა. . საქართველოს საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. სტ კონფერენციის შრომები. თბილისი. . 2001წ. გვ. 152-155..

რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე, თ. გელაშვილი. საქართველოს საავტობუსო პარკის თანამედროვე სტრუქტქრის გავლენა უსაფრთხოებაზე. . სტუ-ს შრომები 3 (436)1, თბილისი.. 2001წ. გვ.112-115..

თ. კილაძე, ს. ყიფიანი. საქართველოს საავტომობილი ტრანსპორტის განვითარების პრობლემები. ჟ. "მოამბე XXI". 2015წ. გვ. 38-41.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, დიაკონიძე რ., ჩახაია გ., იორდანიშვილი კ.. საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინაარმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2011წ. #4 (60). იბეჭდება.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ჩახაია გ., წულუკიძე ლ., იორდანიშვილი კ.. საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინაარმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2011წ. #4 (60).

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, კ. იორდანიშვილი. საქართველოს საავტომობილო და სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ.6.

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, კ. იორდანიშვილი. საქართველოს საავტომობილო და სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ. 73-78.

ბ. გითოლენდია. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული ძირითადი ინფრასტრუქტურის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე ანალიზი. შრომების კრებული “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია” . 2017წ. მე-3 გვ 55-61.

ნ. ნავაძე. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისადმი ევროკავშირის მიერ წაყენებული დირექტივები და გასატარებელი ღონისძიებები. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი." ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" ა. 201წ. N 1(35) 2016. გვ. 178-184..

ი. გოდერძიშვილი. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტში ეკონომიკური კრიზისი და მისი დაძლევის შესაძლებლობები მენეჯმენტის განვითარების საფუძველზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. №2 (24) 8 გვ..

ც. ღუდუშაური, ბროუჩეკი ფ.. საქართველოს საბადოების ცეოლიტების გამოყენების პერსპექტივა ჩამდინარე წყლებიდან ტოქსიური ლითონების იონებისგან გასაწმენდად. . 1995წ. .

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, მ. ცინცაძე, მ. ნატროშვილი, გ. ნატროშვილი. საქართველოს საბაზრო სეგმენტში გაადგილებული ახალი ხორცის ვეტერინალურ-სანიტარული ექსპერტიზა.. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. N1 (37) გვ. 117-122.

მ. ცინცაძე, ნატროშვილი გიროგი. საქართველოს საბაზრო სეგმენტში გადაადგილებული ახალი ხორცის ვეტერინალურ-სანიტარული ექსპერტიზა. საქრთველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებატა აკადემია „მოამბე. 2017წ. # 1 (37).

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე, თ.ქამხაძე. საქართველოს საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელის ფორმირების თავისებურებანი. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2017წ. #2, 2017.

გ. მაისურაძე. საქართველოს საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელის ფორმირების თავისებურებანი. ეკონომიკა. 2017წ. N2. 87-95 გვ. ISSN 0206-2828 .

ჯ. კანკაძე, ა.კანკაძე,მ.კანკაძე,ლ.დადიანი. საქართველოს საბანკო სისტემის რეფორმები და საბანკო კანონმდებლობის სრულყოფა. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. N 4–6 გვ.3–6.