სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, სიჭინავა ხ.. საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლების თბომომარაგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. შრომათა კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არჩილ ელიასვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2014წ. #14, გვ.97-104.

გ. არაბიძე, ხ.სიჭინავა. საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლების თბომომარაგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის,არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი,შრომათა კრებული,#18,2014.. 2014წ. გვ.97-104..

გ. ყურაშვილი, ე. ბარათაშვილი. საქართველოს რეგიონული განვითარების სახელმწიფოებრივი რეგულირება. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. .

დ. კარიაული. საქართველოს რევკომის დეკრეტები, როგორც სისხლის სამართლის საპროცესო კანონის წყაროები რევოლუციის პირველ წლებში. სამართალი. 2002წ. 9.

მ. სვანიძე. საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო ბაზის ჩამოყალიბების ზოგიერთი საკითხები. ”ესპსკი”. 2001წ. V ტომი გვ. 358-363.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; მ. არჩვაძე; ნ. ამაშუკელი. საქართველოს რესპუბლიკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა და საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების როლი ქვეყნის ეკონომიკირს ფინანსურ უზრუნველყოფაში. ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2007წ. #1(22); გვ.269-272.

პ. ქენქაძე, გ. დოდელია ბ. პაპავა, გ. მაისაშვილი.. საქართველოს რკინიგზა და თანამედროვე ინტენსიური ტექნოლოგიები.. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” ISSN 0130-7061. 2005წ. №¹7-9, გვ. 115-118, თბილისი, 2005 წ..

პ. ქენქაძე, ჯ.მორჩილაძე.. საქართველოს რკინიგზაზე ლიანდაგის საშემკეთებლო სამუშაოების ხანგრძლივობის შემცირებისა და “ფანჯრის” მწარმოებლურობის გაზრდის სესაძლებლობათა შესახებ.. თბილისი, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”ISSN 0130-7061. 2010წ. №¹1-3, 2010,-გვ.81-85..

ჯ. მორჩილაძე, პ. ქენქაძე.. საქართველოს რკინიგზაზე ლიანდაგის საშემკეთებლო სამუშაოების ხანგრძლივობის შემცირებისა და “ფანჯრის” მწარმოებლურობის გაზრდის შესაძლებლობათა შესახებ.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამაეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. ISSN 0130-7061.. 0წ. # (1-3), 2010. გვ. 6..

პაატა ცაგარეიშვილი. საქართველოს რკინიგზაზე ტარიფების სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმების შემუშავების შესახებ. ”ტრანსპორტი”. 2006წ. ISSN 1512-0910 # 3--4(26); გვ.10-12.

მ. ზუბიაშვილი, პაატა ცაგარეიშვილი. საქართველოს რკინიგზაზე ტარიფების სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმების შემუშავების შესხებ.. "ტრანსპორტი". 2006წ. #3-4. გვ 10-12. 1512-0910.

ჯ. კანკაძე, თ. კილაძე, ა.თავართქილაძე, მ.კანკაძე. საქართველოს რკინიგზაროგორც გამოკვლევის ობიექტი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. N 3–4 გვ.128–131.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. საქართველოს რკინიგზების ლიანდაგების კლასებად და¬ყოფის შესახებ. სტუ. 2002წ. “სტუ შრომები”, #1(440),-თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,.-გვ. 109-111..

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. საქართველოს რკინიგზების ლიანდაგების კლასებად დაყოფის შესახებ. “სტუ შრომები”, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2002წ. ISSN 1512-0996 #1(440),გვ. 109-111..

ი. ჯვარშეიშვილი, გ. დოდელია, დ. გეგელია. საქართველოს რკინიგზის განვითარების პერსპექტივები ჩქაროსნული სამგზავრო გადაზიდვების თვალსაზრისით.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები"ISSN 0130-7061,. 2006წ. თბილისი 2006წ. ¹#1-3. გვ. 63-65..

გ. ბაღათურია, მ. ტაბატაძე. საქართველოს რკინიგზის მგზავრთა გადაყვანის ფილიალი როგორც სახელმწიფო მართვის ობიექტი. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #3 (15) გვ. 79-90.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, ბუაძე მურადი. საქართველოს რკინიგზის სალიანდაგო მეურნეობის დაგეგმვისა და განვითარების მიმართულებები . სტუ შრომები”, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISSN 1512-0996 #1(459), -გვ. 85-88..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, მ. ბუაძე. საქართველოს რკინიგზის სალიანდაგო მეურნეობის დაგეგმვისა და განვითარების მიმართულებები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სტუ შრომები”, #1(459), გვ.85-88.

მ. მოისწრაფიშვილი, ბალავაძე ნ., ბალავაძე ლ., ღონღაძე ი.. საქართველოს რკინიგზის სამტრედია სენაკი - ფოთის უბნის არსებული მდგომარეობის ანალიზი და მისი გაძლიერების ღონისძიებები. . 2009წ. #1 (13) გვ.52-60.

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. ბალავაძე, მ. გვიშიანი. საქართველოს რკინიგზის საუღელტეხილო უბნის განზიდ და გამტარუნარიანობის გაზრდის ღონისძიებები. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #2(6), გვ.206-212..