სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. შუბითიძე. საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაცია. კრებული "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები". 2009წ. 1(5).

რ. რუხაძე. საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაცია.. ახალი და უახლესი ისტორიის საკიტხები, #1(5), თბილისი, . 2008წ. .

ი. ოსაძე, ქეთი ჯიჯეიშვილი. საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი და სამომავლო პერსპექტივები. ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2009წ. № 19 გვ.53 – 59.

ქ. ჯიჯეიშვილი, ვ. ოსაძე. საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი და სამომავლო პერსპექტივები. ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები» . 2009წ. თბ., #19.

ს. თავბერიძე. საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წარმოქმნა და მოღვაწეობა XIX-XX სს. მიჯნაზე. . 2015წ. .

ს. თავბერიძე. საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წარმოქმნა და მოღვაწეობა მე-19 --მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე. საუს-ს გამომცემლობა. . 2001წ. 42 ნაბეჭდი გვერდი.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველოს პრეზიდენტთა პოლიტიკური ხედვა სახელმწიფოს მართვის საკითხებზე. ჟურნ., «ხელისუფლება და საზოგადოება» . 2009წ. თბ., #2(10).

ლ. შავლიაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, მ.ტატიშვილი, მ.ელიზბარაშვილი, რ.მესხია, შ.ელიზბარაშვილი. საქართველოს რეგიონალური და ლოკალური კლიმატური ცვლილებების გამოკვლევა მაღალი რეზოლუციის ბადური მონაცემების მიხედვით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. ტ.119, გვ.83-86.

ვ. დათაშვილი, თინა მელქოშვილი, ლაშა-გიორგი დათაშვილი. საქართველოს რეგიონების ელექტრონული მთავრობის პროექტების რეალიზაციის უზრუნველყოფა. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 4 ,გვ35-50..

ლ. დათაშვილი, თინა მელქოშვილი. საქართველოს რეგიონების ელექტრონული მთავრობის პროექტების რეალიზაციის უზრუნველყოფა. "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუბის აქტუალური პრობლემები".. 0წ. 2015 წელი, #4.

ე. ბარათაშვილი, კ.ციმინტია. საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის შეფასება. ჟურნალი "ეკონომიკა" . 2006წ. # 11-12.

ე. ბარათაშვილი, ზ.ალავიძე. საქართველოს რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური დიფერენციაციის ობიექტური მიზეზები და მათი გამოთანაბრების პრიორიტეტები. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა" . 2004წ. #12. 0.5 ნ.თ..

ე. კალატოზიშვილი, ზ. ჭიპაშვილი, ლ. შუბლაძე. საქართველოს რეგიონებში გავრცელებული კაკლის ნაყოფის ქიმიური ანალიზის შედეგები. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2006წ. ტ. XXXV. გვ. 118-120.

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, სიჭინავა ხ.. საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლების თბომომარაგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. შრომათა კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არჩილ ელიასვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2014წ. #14, გვ.97-104.

გ. არაბიძე, ხ.სიჭინავა. საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლების თბომომარაგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის,არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი,შრომათა კრებული,#18,2014.. 2014წ. გვ.97-104..

გ. ყურაშვილი, ე. ბარათაშვილი. საქართველოს რეგიონული განვითარების სახელმწიფოებრივი რეგულირება. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. .

დ. კარიაული. საქართველოს რევკომის დეკრეტები, როგორც სისხლის სამართლის საპროცესო კანონის წყაროები რევოლუციის პირველ წლებში. სამართალი. 2002წ. 9.

მ. სვანიძე. საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო ბაზის ჩამოყალიბების ზოგიერთი საკითხები. ”ესპსკი”. 2001წ. V ტომი გვ. 358-363.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; მ. არჩვაძე; ნ. ამაშუკელი. საქართველოს რესპუბლიკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა და საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების როლი ქვეყნის ეკონომიკირს ფინანსურ უზრუნველყოფაში. ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2007წ. #1(22); გვ.269-272.

პ. ქენქაძე, გ. დოდელია ბ. პაპავა, გ. მაისაშვილი.. საქართველოს რკინიგზა და თანამედროვე ინტენსიური ტექნოლოგიები.. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” ISSN 0130-7061. 2005წ. №¹7-9, გვ. 115-118, თბილისი, 2005 წ..