სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჩიგოგიძე. ქ. თბილისის უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების) ბაზრის ანალიზის მეთოდოლოგიურ-ორგანიზაციული ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2007წ. №5, 51-54 გვ..

ნ. არეშიძე, გ. ჭოხონელიძე, გ. არეშიძე. ქ. თბილისის ფანასკერტელის ქუჩის მეწყერი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2016წ. #2(41).

მ. ნაცვლიშვილი, ნაცვლიშვილი ვასილ. ქ. თბილისის ჩამდინარე წყლის ხარჯების დადგენის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები". 2006წ. N2 (460) .

ნ. ბეგლარაშვილი. ქ. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების ქსელიდან ემიტირებილი სათბურის გაზების რაოდენბრივი მაჩვენებლი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. ტ.117, ISSN 1512-0902, გვ.140-141.

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. ქ. თბილისში გარე ვაჭრობის ორგანიზებისა და არქიტექტურული გადაწყვეტისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2001წ. 4-6.

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. ქ. თბილისში გარე ვაჭრობის ორგანიზებისა და არქიტექტურული გადაწყვეტისათვის. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2001წ. # 4-6 .

А. Сонгулашвили, ე. მ. ჯავახიშვილი, ო. ა. ვადაჭკორია, დ. გ. იოსებიძე. ქ. თბილისში დიდი დიღმის ქვაბულში მიმდინარე მშენებლობაზე ეკოგენური პროცესების გავლენის შეფასება. კრებული "საქართველოს ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის შუქზე", "მეცნიერება". 1988წ. გვ.82.

ქ. ქუთათელაძე. ქ. თბილისში მახათას მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსი, როგორც ტურისტული დესტინაცია. გურამ თავართქილაძის სასწ. უნივ. ბათუმის სახ. საზღვაო აკადემია, კავკ. საერთ. უნ. ქუთაისის უნ. III რეგიონული სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვით-ის პერსპ. შავი ზღვის რეგიონში“. 2016წ. შრომათა კრებული, თბ., 2016.

ნ. ბეგლარაშვილი, მ. ფიფია. ქ. თბილისში მოძრაობის განტვირთვის ღონისძიებების ეკოლოგიური ეფექტურობის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეროლოგიის ინსტიტუტი. 2015წ. ISSN 1512-0902, ტ.121,გვ.80-83.

ნ. წიგნაძე. ქ. თბილისში მსხვილმასშტაბიანი საგანგებო სიტუაციების დროს შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩატარების თავისებურებანი. სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. №2(3).

. ქ. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების ქსელიდან ემიტირებილი სათბურის გაზების რაოდენბრივი მაჩვენებლი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. ტომი 117, გვ.140-141..

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, გ. მაჩაიძე, ო. ხაზარაძე. ქ. მცხეთაში სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის კომპლექსის დანესტიანების მიზეზების გამოკვლევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. ISSN 1512-3936, გვ. 45-49.

უ. ზვიადაძე, გ. მაჩაიძე, ო. ხაზარაძე, მ. მარდაშოვა. ქ. მცხეთაში სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის კომპლექსის დანესტიანების მიზეზების გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”, #3(14), თბილისი, გვ. 45-48. 2009წ. ISSN 1512-3936.

გ. მაჩაიძე, უჩა ზვიადაძე, მარინე მარდაშოვა, ომარი ხაზარაძე. ქ. მცხეთაში წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის კომპლექსის დანესტიანების მიზეზების გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. .

ზ. სვანიძე. ქ. რუსთავის საჰაერო აუზის ზოგიერთი ლითონით გაჭუჭყიანების ხარისხი 2009 – 2011 წწ. მონაცემებით და მათი წყაროების დადგენა.. სამთო ჟურნალი. 2012წ. თბილისი, # 2 (29) . გვ. 63 – 6.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, პ. სიჭინავა, გ. ჩახაია. ქ. ფოთთან მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის თანამედროვე ტექნიკირი მდგოარეობის შეფასება.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერებათა ტექნოლოგიები".. 2010წ. #7-9, თბილისი, 49-55..

რ. დიაკონიძე, პ. სიჭინავა, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. ქ. ფოთთან მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის თანამედროვე ტექნიკირი მდგოარეობის შეფასება.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2010წ. #7-9, თბილისი, 49-55..

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, პ. სიჭინავა, ლ. წულუკიძე. ქ. ფოთთან მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის თანამედროვე ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. . 2010წ. #7-9. თბილისი, გვ. 49-55.

პ. სიჭინავა. ქ. ფოთთან, მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის კაშხლის ექსპლუატაციის პრობლემები და ღონისძიებები მათ აღმოსაფხვრელად. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი. 2005წ. გვ 105.