სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი, ე. მაცაბერიძე. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები, როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ISSN 1512-0686 ტომი 12. N 2. გვ.196-202.

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ე. მაცაბერიძე, ა. სარუხანიშვილი. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები, როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2012წ. ISSN 1512-0686№ 2,ტ.12, გვ. 196-202.

ო. ქოჩორაძე, ივანე ბეჟაშვილი. საქართველოს სახ. მშენებლობა: მომავლის ხედვა და პერსპექტივები (შედარებითი ანალიზი). . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2007წ. N4, -167 გვ, გვ. 39-44. ISSN 1512-374X. .

შ. მინჯორაია, ვ.ქირია. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. გაენათის მაცნე. 2007წ. გვერდი 9.

შ.მინჯორაია. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "გაენათის" მაცნე. თბილისი.. 2007წ. გვერდი 5–13.

ლ. ჭყონია. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. სამეცნიერო შრომების კრებული. სასწ.უნივერსიტეტი „მიმი“ . 2010წ. .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე, ნ.ნატროშვილი. საქართველოს სახელმწიფო ფისკალური პოლიტიკის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა. ჟ. „აგრარული საქართველო“, . 2016წ. #5, 2016.

გ. დოხნაძე. საქართველოს სახელმწიფოებრივი პრობლემები სამხედრო გეოგრაფიაში. მონოგრაფია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. გვ.40.

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიის ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების ომისათვის მომზადების და ბრძოლებისა და ოპერაციების სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სტრუქტურულ-ფუნქციონალური მოდელი. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2013წ. #15.

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „მსოფლიო და კავკასია“ თეზისები. 2013წ. .

მ. ლურსმანაშვილი. საქართველოს საჰაერო აუზში მავნე ნივთიერებების ტერიტორიული პროგრამების განსაზღვრების თავისებურობები. ჟურნალი "ინტელექტი". 2007წ. #3 (29) თბილისი .

გ. გაბაიძე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და მისი ადგილი მსოფლიო ეკონომიკურ-ინეგრაციულ პროცესში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული,. 2004წ. ტ. 27. თბ. 2004 წ. გვ. 188.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია. 2012წ. #4(83), გვ.176-183.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #4(83), გვ.176-183.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია. 2012წ. #4(83), გვ.176-183.

რ. ჩოგოვაძე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების მართვის ავტომატიზებული სისტემა . საქართველოს სამეც.-ტექნ. ინფორმაციის და ტექნიკურ- ეკონომ. გამოკვლევათა სამეც.-კვლევ. ინსტიტუტი, თბილისი. 1977წ. .

ზ. ვაშაკიძე, მ. კელენჯერიძე. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებ ის ძირითადი პერსპექტივები. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2014წ. #3-4, 6-14 გვ..