სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. აბრალავა. საქართველოს რძის პროდუქტების ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა“ (თანაავტორობით). . ჟურნალი „ბიზნესინჟინირინგი“, # 4. 2013წ. #4, გვ. 73.

რ. თედორაძე, დ. ძოწენიძე, თ. გელაშვილი. საქართველოს საავტობუსო მარშრუტებზე მგზავრთნაკადის ფორმირებაზე მოქმედი ზოგიერთი ფაქტორის გამიკვლევა. . საქართველოს საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. სტ კონფერენციის შრომები. თბილისი. . 2001წ. გვ. 152-155..

რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე, თ. გელაშვილი. საქართველოს საავტობუსო პარკის თანამედროვე სტრუქტქრის გავლენა უსაფრთხოებაზე. . სტუ-ს შრომები 3 (436)1, თბილისი.. 2001წ. გვ.112-115..

თ. კილაძე, ს. ყიფიანი. საქართველოს საავტომობილი ტრანსპორტის განვითარების პრობლემები. ჟ. "მოამბე XXI". 2015წ. გვ. 38-41.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, დიაკონიძე რ., ჩახაია გ., იორდანიშვილი კ.. საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინაარმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2011წ. #4 (60). იბეჭდება.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ჩახაია გ., წულუკიძე ლ., იორდანიშვილი კ.. საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინაარმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2011წ. #4 (60).

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, კ. იორდანიშვილი. საქართველოს საავტომობილო და სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ.6.

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, კ. იორდანიშვილი. საქართველოს საავტომობილო და სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ. 73-78.

ბ. გითოლენდია. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული ძირითადი ინფრასტრუქტურის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე ანალიზი. შრომების კრებული “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია” . 2017წ. მე-3 გვ 55-61.

ნ. ნავაძე. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისადმი ევროკავშირის მიერ წაყენებული დირექტივები და გასატარებელი ღონისძიებები. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი." ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" ა. 201წ. N 1(35) 2016. გვ. 178-184..

ი. გოდერძიშვილი. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტში ეკონომიკური კრიზისი და მისი დაძლევის შესაძლებლობები მენეჯმენტის განვითარების საფუძველზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. №2 (24) 8 გვ..

ც. ღუდუშაური, ბროუჩეკი ფ.. საქართველოს საბადოების ცეოლიტების გამოყენების პერსპექტივა ჩამდინარე წყლებიდან ტოქსიური ლითონების იონებისგან გასაწმენდად. . 1995წ. .

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, მ. ცინცაძე, მ. ნატროშვილი, გ. ნატროშვილი. საქართველოს საბაზრო სეგმენტში გაადგილებული ახალი ხორცის ვეტერინალურ-სანიტარული ექსპერტიზა.. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. N1 (37) გვ. 117-122.

მ. ცინცაძე, ნატროშვილი გიროგი. საქართველოს საბაზრო სეგმენტში გადაადგილებული ახალი ხორცის ვეტერინალურ-სანიტარული ექსპერტიზა. საქრთველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებატა აკადემია „მოამბე. 2017წ. # 1 (37).

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე, თ.ქამხაძე. საქართველოს საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელის ფორმირების თავისებურებანი. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2017წ. #2, 2017.

გ. მაისურაძე. საქართველოს საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელის ფორმირების თავისებურებანი. ეკონომიკა. 2017წ. N2. 87-95 გვ. ISSN 0206-2828 .

ჯ. კანკაძე, ა.კანკაძე,მ.კანკაძე,ლ.დადიანი. საქართველოს საბანკო სისტემის რეფორმები და საბანკო კანონმდებლობის სრულყოფა. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. N 4–6 გვ.3–6.

ჯ. კანკაძე, ა.მებონია,მ.კანკაძე. საქართველოს საბანკო სისტემის წარმოშობა და მისი განვითარების გზები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. N 4 გვ.173–175.

გ. გოგოლაძე. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის სრულყოფა. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2007წ. N5.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, ლაზვიაშვილი ნინო. საქართველოს საგადასახა დო სისტემა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საგადასახადო სისტემების კონტექსტში . გადასახადები”. 2011წ. 2011, #7.