სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, ნატროშვილი გიროგი. საქართველოს საბაზრო სეგმენტში გადაადგილებული ახალი ხორცის ვეტერინალურ-სანიტარული ექსპერტიზა. საქრთველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებატა აკადემია „მოამბე. 2017წ. # 1 (37).

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე, თ.ქამხაძე. საქართველოს საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელის ფორმირების თავისებურებანი. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2017წ. #2, 2017.

გ. მაისურაძე. საქართველოს საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელის ფორმირების თავისებურებანი. ეკონომიკა. 2017წ. N2. 87-95 გვ. ISSN 0206-2828 .

ჯ. კანკაძე, ა.კანკაძე,მ.კანკაძე,ლ.დადიანი. საქართველოს საბანკო სისტემის რეფორმები და საბანკო კანონმდებლობის სრულყოფა. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. N 4–6 გვ.3–6.

ჯ. კანკაძე, ა.მებონია,მ.კანკაძე. საქართველოს საბანკო სისტემის წარმოშობა და მისი განვითარების გზები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. N 4 გვ.173–175.

გ. გოგოლაძე. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის სრულყოფა. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2007წ. N5.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, ლაზვიაშვილი ნინო. საქართველოს საგადასახა დო სისტემა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საგადასახადო სისტემების კონტექსტში . გადასახადები”. 2011წ. 2011, #7.

ნ. ლაზვიაშვილი, ზ.ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი. საქართველოს საგადასახადო სისტემა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საგადასახადო სისტემების კონტექსტში. ჟურნალი"გადასახადები". 2011წ. №7, გვ.37–42.

მ. ბაღათურია. საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფა საბაზრო მეურნეობის პირპბებში. ჟ."ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია,თეორია,პრაქტიკა)". 2010წ. გვ 16.

ვ. გეგენავა. საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფის საკითხისადმი. ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნამუშევართა კრებული, თბილისი. 2008წ. 5 გვ..

ა. ქუთათელაძე. საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფის სამართლებრივი და აქტუალური საკითხები. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „ბიზნეს–იმჟინერიმგი“. 2013წ. № 2 გვ. 209-215 .

გ. გოგოლაძე. საქართველოს საგადასახადო სისტემის ჩამოყალიბების ეტაპები. ეკონომიკა. 2008წ. N5.

თ. გრიგოლია. საქართველოს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნ. ემიგრანტი. 2000წ. #1.

ნ. სამსონია, თ. წერეთელი. საქართველოს საგარეო ენერგეტიკულ ურთიერთობათა პროცესების განვითარება. ჟურნალი ,,საქართველოს ეკონომიკა''. 2014წ. #5(35).

დ. ჩომახიძე. საქართველოს საგარეო ენერგეტიკული კავშირები. "სემას" შრომები. 2011წ. ტომი 9. გვ.131-146.

ჯ. კანკაძე, მ.კანკაძე,კ.ხუციშვილი. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის თანამედროვე მდგომარეობა,სასაქონლო სტრუქტურა და გეოგრაფია. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. N 4–5 გვ7–11.

შ. დოღონაძე. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა საუკუნეთა გზაგასაყარზე. სამეცნიერო ჟურნალი ”საისტორიო ვერტიკალები”. 2005წ. # 7 გვ.88-97.

შ. დოღონაძე. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი (1995-1999 წწ.). ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ჟურნალი ”საქართველო”. 1999წ. #1-2 გვ. 77-88.

თ. აბუაშვილი, თ. ბიძინაშვილი. საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის გამოყენების გაუმჯობესების გზები. ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2014წ. N1, 5 გვ.,.

მ. გურამიშვილი. საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთერთობების ისტორიიდან. ჟ.სვეტიცხოველი. 2013წ. N1.2013,გვ.182-187.