სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ლაზვიაშვილი, ზ.ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი. საქართველოს საგადასახადო სისტემა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საგადასახადო სისტემების კონტექსტში. ჟურნალი"გადასახადები". 2011წ. №7, გვ.37–42.

მ. ბაღათურია. საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფა საბაზრო მეურნეობის პირპბებში. ჟ."ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია,თეორია,პრაქტიკა)". 2010წ. გვ 16.

ვ. გეგენავა. საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფის საკითხისადმი. ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნამუშევართა კრებული, თბილისი. 2008წ. 5 გვ..

ა. ქუთათელაძე. საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფის სამართლებრივი და აქტუალური საკითხები. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „ბიზნეს–იმჟინერიმგი“. 2013წ. № 2 გვ. 209-215 .

გ. გოგოლაძე. საქართველოს საგადასახადო სისტემის ჩამოყალიბების ეტაპები. ეკონომიკა. 2008წ. N5.

თ. გრიგოლია. საქართველოს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნ. ემიგრანტი. 2000წ. #1.

ნ. სამსონია, თ. წერეთელი. საქართველოს საგარეო ენერგეტიკულ ურთიერთობათა პროცესების განვითარება. ჟურნალი ,,საქართველოს ეკონომიკა''. 2014წ. #5(35).

დ. ჩომახიძე. საქართველოს საგარეო ენერგეტიკული კავშირები. "სემას" შრომები. 2011წ. ტომი 9. გვ.131-146.

ჯ. კანკაძე, მ.კანკაძე,კ.ხუციშვილი. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის თანამედროვე მდგომარეობა,სასაქონლო სტრუქტურა და გეოგრაფია. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. N 4–5 გვ7–11.

შ. დოღონაძე. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა საუკუნეთა გზაგასაყარზე. სამეცნიერო ჟურნალი ”საისტორიო ვერტიკალები”. 2005წ. # 7 გვ.88-97.

შ. დოღონაძე. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი (1995-1999 წწ.). ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ჟურნალი ”საქართველო”. 1999წ. #1-2 გვ. 77-88.

თ. აბუაშვილი, თ. ბიძინაშვილი. საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის გამოყენების გაუმჯობესების გზები. ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2014წ. N1, 5 გვ.,.

მ. გურამიშვილი. საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთერთობების ისტორიიდან. ჟ.სვეტიცხოველი. 2013წ. N1.2013,გვ.182-187.

ტ.ქოქოლაძე. ჯ. შარაძე. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტი. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #1 (23). გვ.136-144. issn. 1512-3537.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე. საქართველოს საზღვაო პორტების ოპტიმალური მენეჯმენტის თავისებურებანი.. საქართველოს საზღვაო პორტების ოპტიმალური მენეჯმენტის თავისებურებანი.. 2014წ. N3(31) .

დ. ჩომახიძე. საქართველოს სათბობ ენერგეტიკული ბალანსი : ტრანსფორმაცია და ტენდენციები. "საქართველოს სამეცნიერო სიახლენი". 2009წ. ნ-4. .

დ. ჩომახიძე. საქართველოს სათბობ ენერგეტიკული ბალანსი; არსებული რეალობა და უახლოესი პერსპექტივები. საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები. 2007წ. .

ი. გოგოძე, თ.ჩუბინიშვილი. საქართველოს საინოვაციო პოტენციალი: საპატენტო აქტივობის ანალიზი. ეკონომიკა. 2009წ. 5-6.

თ. ჩუბინიშვილი, ი.გოგოძე. საქართველოს საინოვაციო პოტენციალი: საპატენტო აქტივობის ანალიზი. ჟურნალი ”ეკონომიკა” ISSN 0206-2828. 2009წ. # 5-6, გვ.142-154.

გ. მაისურაძე, თ. ქამხაძე, ვ.ზეიკიძე. საქართველოს საკრედიტო ბაზრის განვითარებისა და სრულყოფის მიმართულებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 20106წ. №2 (36) 2016. 130-134. ISSN - 1512-3537.