სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ.ქოქოლაძე. ჯ. შარაძე. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტი. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #1 (23). გვ.136-144. issn. 1512-3537.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე. საქართველოს საზღვაო პორტების ოპტიმალური მენეჯმენტის თავისებურებანი.. საქართველოს საზღვაო პორტების ოპტიმალური მენეჯმენტის თავისებურებანი.. 2014წ. N3(31) .

დ. ჩომახიძე. საქართველოს სათბობ ენერგეტიკული ბალანსი : ტრანსფორმაცია და ტენდენციები. "საქართველოს სამეცნიერო სიახლენი". 2009წ. ნ-4. .

დ. ჩომახიძე. საქართველოს სათბობ ენერგეტიკული ბალანსი; არსებული რეალობა და უახლოესი პერსპექტივები. საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები. 2007წ. .

ი. გოგოძე, თ.ჩუბინიშვილი. საქართველოს საინოვაციო პოტენციალი: საპატენტო აქტივობის ანალიზი. ეკონომიკა. 2009წ. 5-6.

თ. ჩუბინიშვილი, ი.გოგოძე. საქართველოს საინოვაციო პოტენციალი: საპატენტო აქტივობის ანალიზი. ჟურნალი ”ეკონომიკა” ISSN 0206-2828. 2009წ. # 5-6, გვ.142-154.

გ. მაისურაძე, თ. ქამხაძე, ვ.ზეიკიძე. საქართველოს საკრედიტო ბაზრის განვითარებისა და სრულყოფის მიმართულებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 20106წ. №2 (36) 2016. 130-134. ISSN - 1512-3537.

თ. კილაძე, გ.მაისურაძე. თ. ქამხაძე. საქართველოს საკრედიტო ბაზრის განვითარებისა და სრულყოფის მიმართულებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. N2(36) გვ. 124-130.

მ. მილაშვილი. საქართველოს საკურორტო-ტურისტულ რაიონებში კერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი. . კავკასიის მაცნე.. 2004წ. .

ა. ფიცხელაური. საქართველოს სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესახებ მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. . 2011წ. გვ. 101.

ი. იორდანიშვილი, ი. იორდანიშვილი, ჭარბაძე ზ., ხოსროშვილი ე.. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ. ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2005წ. №10-12, გვ.11-15.

ვ. თევზაძე, ი. იორდანიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ე. ხოსროშვილი. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2005წ. #10-12, გვ. 11-15.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, ი.იორდანიშვილი, ე. ხოსროშვილი. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი " მეცნიერება და ტექნოლოგიები" N 10-12 . 2005წ. 10-12, გვ.11-16.

გ. ლობჯანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობა: თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები, პერსპექტივები, . ჟურნალი „მაკრო–მიკრო ეკონომიკა“, № 4, გვ. 40–43, 2002. 2002წ. № 4, გვ. 40–43, 2002.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობა: თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები, პერსპექტივები, . ჟურნალი „მაკრო–მიკრო ეკონომიკა“, № 4, გვ. 40–43. 2002წ. № 4, გვ. 40–43.

დ. ჩომახიძე, მ.ბასილაძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის არსებული მდგომარეობა და განვითარების პოტენციალი. "სამთო ჟურნალი". 2011წ. ნ.2(27) გვ.22-25.

გ. ლობჯანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის განვითარების პროგნოზის შესახებ. ჟურნალი „ეკონომიკა“, № 5, გვ.115–119, 2002. 2002წ. № 5, გვ.115–119, 2002.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის განვითარების პროგნოზის შესახებ,. ჟურნალი „ეკონომიკა“, № 5, გვ.115–119. 2002წ. № 5, გვ.115–119.

დ. ჩომახიძე, მ.ბასილაძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის განვითარების ტენდენციები. "სამთო ჟურნალი". 2014წ. ნ.1 (32) გვ.8.

გ. ლობჯანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის დარობრივი სტრუქტურის აქტუალური საკითხები, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №2 (472), გვ.42–47, 2010. 2010წ. №2 (472), გვ.42–47, 2010.