სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფია და ეროვნული სამხედრო აღმშენებლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2002წ. #1, გვ. 35-40.

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა, ნ.ელიზბარაშვილი. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფიის არსი და სტრუქტურა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2003წ. @2, გვ. 47-52.

გ. დოხნაძე, null, ნ.ელიზბარაშვილი. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფიის აწმყო და მომავალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი - "სამხედრო თეორია" . 2010წ. #1(2) გვ.გვ.59-67 2010წ..

გ. ტყეშელაშვილი, ჩიხრაძე კ.. საქართველოს სამხედრო ეკონომიკის განვითარების აუცილებლობის შესახებ. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. 2(36).

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, ქ.ჩირგაძე, ი.უგრეხელიძე, მ.დათუაშვილი. საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეთა (მამაკაცები) ტანადობის ტიპები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. შრომები. 2009წ. 1(13). 348-352გვ..

გ. მაღალაშვილი, ი.ახვლედიანი. საქართველოს სანახელავო ქვები. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომც. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი . 2017წ. 151 გვ..

შ. გაგოშიძე, თ.სარჯველაძე გ. კიზივაძე. საქართველოს საპორტო მეურნეობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ფოთისა და ანაკლიის პორტების მაგალითზე. ენერგია . 2007წ. , #4 (40).

ლ. ბოცვაძე, გ. ლომოური. საქართველოს საპორტო სადგურებში და ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადატვირთვის სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსების ოპტიმიზაციის აუცილებლობა სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტის ურთიერთქმედების პირობებში. საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი. № 2(21), გვ. 157-165. 2011წ. .

მ. გუდიაშვილი, ნ. სამსონია, გ. ჩაჩიბაია. საქართველოს საპროექტო ჰიდროსადგურების მოსალოდნელი გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული . 2016წ. #3(501), გვ 69-77.

დ. ჯაფარიძე. საქართველოს სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი - „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2011წ. ISSN 1512-3537 გვ: 85-93.

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების პარამეტრების ოპტიმიზაციის "დელტა"-ფორმის მიახლოებითი ამოცანა.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2004წ. #1 (18), გვ. 43-46.

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის მათემატიკური მოდელი.. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2003წ. #10-12 (612, 613, 614), გვ. 32-35 .

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის პროცესების მართვის მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა.. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2004წ. #2 (452), გვ. 90-94.

თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის პროცესების მართვის მათემატიკური მოდელი . თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ (ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი). 2004წ. გვ. 1-36.

გ. მაღალაშვილი, ა.მაღალაშვილი, ვ.ნადირაძე, რ.კოფმანი, ი.ილურიძე, ნ.ასლანიკაშვილი. საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის 1 მლნ მასშტაბის რუკა (მინერალური ნედლეულის ბაზის გრაფიკული მოდელი) . საქ. მინერალოგ. საზოგადოება. სამეცნ.-პრაქტ. კონფ. თბილისი, გვ.95-103. 2015წ. .

ქ. მახარაძე, კ.ბეთანელი, მ.ჩიჯავაძე. საქართველოს სასმელი წყლის რესურსები, მათი რაოდენობრივი, თვისებრივი და ტექნიკური მაჩვენებლები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2002წ. #1-3, 7გვ..

მ. ვანიშვილი, ჯუღელი გიორგი. საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების სასინაო და საგარეო ეკონომიკური ასპექტები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. #4 (4), გვ.126-129.

თ. გრიგოლია. საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია ევრკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. ბათუმი. 2007წ. #2.