სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24002 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, ნ. ბუთხუზი. Development of logistical system of freight nrffic on transport. International scientific journal “PROBLEMS of MECHANICS”, Tbilisi, . 2009წ. №1(34), 57-59pg.

R. Samkharadze, D. Chikovani. Development of Structure of Expert System on the Basis of Solution of Conflicts among Production Rules. Scientific Journal of International Black Sea University. Tbilisi. 2010წ. Volume 4, Issue 2. p. 157-167.

M. Zoraniani. Deviation as a Means of Foregrounding in Language. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2015წ. №2 (26), pp. 39-43.

T. Mebuke. Diachronic Study of Narrative Structure. . Verbal Communication Techniques. . 2014წ. International Conference Proceedings. Tbilisi 2014, pp. 128-133.

A. , N. , M. , E. Medzmariashvili, O. Tusishvili, N. Medzmariashvili. Diagrams stiffness characteristics in cross-section of deployable pantograph systems in transformation process. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”. 2013წ. ISSN 1512-0740. Tbilisi, №4(53 ), pp. 93-98..

Sh. Tserodze, N. Tsignadze, O. Tusishvili, M. Nikoladze, A. Chapodze, N. Medzmariashvili, N. Gudushauri. Diagrams stiffness characteristics in cross-section of deployable pantograph systems in transformation process. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2013წ. Tbilisi, №4(53 ), pp. 93-98.

Sh.Werodze, N. Tsignadze, O. Tusishvili, M. Nikoladze, N. Medzmariashvili, A. Gudushauri. Diagrams stiffness characteristics in cross-section of deployable pantograph systems in transformation process. . International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2013წ. Tbilisi.# 4(53). pp.93-98.

გ. ჯანელიძე, რ. ესიავა. dialogisa da msjelobis manqanuri realizeba kriminalist ikur informatikaSi. saqarTvelos ganaTlebis mecnier ebaTa akademiis jurnali “moambe” Ddamateba . 2007წ. @# 9 (343 – 348) .

R. Tkhinvaleli, A.Kvitashvili. L.Natapov. Diamond Depozit Prognosis Using Neuron Networ k. proc. Institut of Cybernetics Geirgian Academy od Sciences. 2004წ. v.3.,n 1-2 pp. 129-135.

ი. ბურდული. Die „Ideen von 1914“ und die Bühne von Bertolt Brecht. სტუ ევროპული კვლევების ცენტრი საერთასორისო სიმპოზიუმის მასალები . 2014წ. #3. 8 გვ. ჩაბარებულია.

L. Chkhartishvili. Dielectric properties of inhomogeneous crystalline semiconductors. Trans. GTU. 2007წ. 4(466), 64-69.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Difference Scheme for One System of Nonlinear Parabolic Integro-Differential Equations. Appl. Math. Inform. Mech. 2016წ. V.21, N1, 107-123.

G. Berikelashvili. Difference schemes for a mixed boundary value problem of the static theory of elasticity in a rectangle. (Russian). Theory and numerical methods of calculating plates and shells, Vol. II ( Tbilis. Gos. Univ.). 1984წ. pp. 33-36.

G. Berikelashvili, N. Khomeriki. Difference schemes for one fully nonlocal boundary-value problem. International Workshop QUALITDE 2013. 2013წ. .

T. Mebuke. Different Approaches to Intentionality and Text Interpretation. Verbal Communication Techniques. 2012წ. International Conference Proceedings. Tbilisi, Georgia 2012 pp. 167-173.

N. . Different scheme of arranging reflective surface in deployable space reflector antenna.. Международный научный журнал «Проблемы механики». 2016წ. №4(65).

M. Sanikidze, E. Medzmariashvili, L. Scialino, J. Santiago-Prowald, C. Mangenot, N. Tsignadze, T. Kikava. Different scheme of arranging reflective surface in deployable space reflector antenna. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”. 2016წ. #4(65), pp. 35-41, Tbilisi, ISSN 1512-0740.

ს. შარაშენიძე, G. Sharashenidze, P. Kurtanidze, M. Akhalbedashvili, T. Dundua, G. Usanetashvili,. Differential equations of additional contact-break movement of electric frain motor car brake leverage transmission. . “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740,. 2010წ. Tbilisi, 2010, N 4 (41), pp. 47-58..

G. Sharashenidze, P. Kurtanidze, M. Akhalbedashvili, T. Dundua, G. Usanetashvili, S. Sharashenidze.. Differential equations of additional contact-break movement of electric frain motor car brake leverage transmission.. “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740,. 2010წ. Tbilisi, 2010, N 4 (41), pp. 47-58..

K. Kotetishvili, Kevanishvili G.Sh.Kevanishvili I.G.. Diffraction of H-polarized Wave at the Strip. Georgian Engineering News (GEN). 2006წ. № 2, , pp. 11-15.