სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თაბუკაშვილი. Computerlinguistik – Problemstellung. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2014წ. 1(21) 2014. .

M. Zoraniani. Concepts of Figure and Ground in Literary Stylistics. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2013წ. №1 (17), pp.50-53.

M. Zoraniani. Conceptual Blending and Its Manifestation in Sylvia Plath’s Poem “Tulips”. The Seventh International Research Conference on Education, English Language and Literatures in English. Conference Proceedings.IRCEELT 2017, IBSU, Tbilisi. 2017წ. .

M. Zoraniani. Conceptual Blending as a Basic Mental Operation Leading to the Creation of a New Meaning. სამეცნიერო ჯურნალი “Scripta Manent”, თბილისი. 2017წ. №1 (33), გვ. 44-48.

M. Zoraniani. Conceptual Blending as a Theory of Human Cognition. სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta Manent” , თბილისი. 2017წ. №3 (35), გვ. 19-23.

Z. Gasitashvili, A. Prangishvili, M. Kiknadze, D.Verulava. Conceptual Investigation of the Regional System. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

M. Zoraniani. Conceptual Metaphor as Understanding of One Conceptual Domain in Terms of Another. სამეცნიერო ჯურნალი “Scripta Manent”, თბილისი. 2017წ. №2 (34), გვ. 30-33.

კ. ოდიშარია, Shonia A, Shonia O. Conceptual model of state system and subsistems Sequriti. BULLETIN of theGeorgian Academy of Sciences. 2004წ. Volume 170 Number 3.

ლ. ქადაგიშვილი. Conceptual Prognosis of events. Ministry of education and science of Georgia. 2008წ. Georgian technical university Proceedings of the international scientific conference “information technology 2008” Tbilisi,p.p. 372-375. .

L. Kadagishvili. Conceptuality of the fields existing in nature. georgian engineering new’s,. 2017წ. №2,97-99.

თ. ნარეკლიშვილი, m.tsikarishvili, l.zambakhidze. concrete constructions monitoring with fiber optical sensors. International scientitic Journal "problems of mechanics". 2008წ. N4 (33) pp. 44-48.

მ. წიქარიშვილი, თ. ნარეკლიშვილი, ლ. კაკაშვილი, დ. კუპატაძე. Concrete Constructions Monitoring with fiber-Optical Sensors . Problems of mechanics international scientific journal. 2008წ. №4(33).

მ. წიქარიშვილი, T.Nareklishvili , L.Zabakhidze, L.Kakashvili, D.kupatadze. Concrete Constructions Monitoring with fiber-optical Sensors. PROBLEMS OF MECHANICS International scientific journal . 2008წ. # 4 ISSN 1512-0740.

G. Giorgadze. Concyclic and aligned equilibrium configurations of point charges. Proc.I.Vekua institute of Applied Math. . 2017წ. vol.67, pp.14-18 .

K. Kachiashvili. Conditional and Unconditional Bayesian Rules of many Simple Hypotheses Testing.. Reports of Enlarged Sessions of Seminars at I.Vekua Institute of Applied Mathematics.. 1999წ. vol. 14, No. 4, 26-29..

К. , Bagaturia G.Sh. . Conditional Bayesian rule of testing many simple hypotheses concerning multidimensional objects with normally distributed parameters.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, . 1988წ. vol. 129, no. 1, 133-136..

ე. ელერდაშვილი. Configuration Spaces of Planar Polygonal Linkages. Caucasus International University Herald. 2009წ. N1, p.16-19.

მ. გურამიშვილი. Conflicts in the system information studies problem, . . 2011წ. გვ,32-33.

Sh. Tserodze, E. Medzmariashvili, N. Tsignadze, O. Tusishvili, J. Santiago prowald. Conical reflector deployable ring structure with v-fold bars. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2012წ. Tbilisi, №4(49), pp. 63-70.

N. Tsignadze. Conical reflector deployable ring structure with V-fold bar’s . Международный научный журнал «Проблемы механики». 2012წ. №4(49).