სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია. მარნეულის დაბლობის ნიადაგებში ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებათა შესახებ. სტუ-ს შრომები, #4 (420), გვ. 63-68. 1998წ. ISSN 0201-7164.

ვ. მენთეშაშვილი, გ. გოგიაშვილი. მარტივი სირთულის კორპუსული დეტალების ქვეჯგუფში კომპლექსურის შერჩევა . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, N 2 33-43 გვ. 2006წ. .

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, გ. თათრიშვილი. მასალის მახასიათებლების გავლენა ვიბროსეპარაციის პროცესზე. სტუ-ს შრომების კრებული. 2001წ. №6(439), 4 გ..

მ. ყიფიანი, ქ. ჯიჯეიშვილი. მასების ფსიქოლოგია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. ხელისუფლება და საზგადოება #4(20) 16-21.

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. მასიური საძირკვლების დინამიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2013წ. №2(29).

გ. გოგია, გ. გოგია, გ.თათრიშვილი. მასლის მახასიათებლების გავლენა ვიბროსეპარაციის პროცესზე . სტუ-ს შრომების კრებული. 2001წ. #6(439), 4 გვ..

ზ. კვეტენაძე. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების როლი რუსეთ-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობებში. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. 2008წ. .

ნ. თევზაძე, ე. მაისურაძე. მასობრივი საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურულ-გეგმარებითი მახასიათებლები. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2002წ. ISSN 1512-0619, 104-108.

ნ. რურუა, გ.სამსიანი. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლება ჩიხურ ლიანდაგებში მოძრაობისას. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2015წ. ISSN 1512-3537, 2014, #2(30).–გვ.68-75..

ნ. რურუა. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდისა და რელსების ცვეთის შემცირების ღონისძიებები საუღელტეხილო უბნებზე. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, . 2003წ. ISSN 0130-7061 #4-6. –გვ.57-58..

ნ. რურუა, გ.სამსიანი. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიებები უპირაპირო ლიანდაგზე სალიანდაგო სამუშაოების ჩატარების დროს. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2014წ. ISSN 1512-3537, #2(30).–გვ.37-44. .

ა. დუნდუა, ა. სავრანსკი, თ. ლომიძე, გ. კვანტალიანი, მ. პაპასკირი. მატარებლის გავლის მაკონტროლებელი პროგრამული დისკრეტული მოწყობილობა. "ტრანსპორტი". 2007წ. № 3 (27); გვ. 1-4.

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. მატრიცული სიჭარბის შეფასება უოლშის ტრანსფორმანტის დაბალი თანრიგების სივრცეში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. №7-9 (633, 634, 635), გვ. 68-71.

მ. კუბლაშვილი, თ. ამბროლაძე. მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება დაკვირვებათა საკმარისი მწკრივის არსებობის შემთხვევაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2015წ. #2(37).

ნ. ერემეიშვილი, კუნელაშვილი ეთერი. მაღალი სიზუსტის ავტომატიზებული მოწყობილობა ელექტრო-ქიმიური ანალიზატორების შესამოწმებელი სქემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #2(9) .

თ. ბაციკაძე, ა.დათუაშვილი, მ.არაბიძე. მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზების საყრდენების ქარსაწინააღმდეგო მდგრადობის საკითხისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”. 2006წ. N 1 (15).

ნ. რაზმაძე. მაღალპლასტიკური ბეტონის ნარევის მიღება სუპერპლასტიფიკატორის დამატებით. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2003წ. #1-3, 67-70 გვ..

თ. სანიკიძე. მაყვლიანი (ქართული წარმართული ტაძრების ერთი ჯგუფის არქიტექტურული სტრუქტურა და გენეზისი). ქართველოლოგია. 2008წ. 2, თბილისი, გვ. 60-75. ISNN 1512-4975.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომის დღე მართლმადიდებლური კალენდრის მიხედვით. ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. 10–12, გვ. 36–39.

ა. შარვაშიძე, ზ. მესხიძე. მახარისხებელ სადგურებში რკინიგზის საექსპლუატაციო პირობების ცვლილებებით გამოწვეული დამატებითი მოთხოვნები.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061 . 2006წ. №7-9, 2006. გვ. 81-84..