სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გრიგოლია. საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. 2007წ. ბათუმი.

თ. კილაძე, ჯ.კანკაძე. საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია, როგორც მსოფლიო მეურნეობაში ინტეგრირების წამყვანი ფაქტორი.. \"ეკონომიკა\". 2008წ. #3-4 გვ. 166-169.

ვ. ზეიკიძე, ნ. სანაძე. საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პერსპექტივები. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #3 , 2016 .

გ. მაისურაძე, ვ.ზეიკიძე, ნ. ნაკაშიძე. საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პერსპექტივები. სტუ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №3 (37). 151-155 გვ. ISSN 1512-3537.

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურიშვილი. საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ზოგიერთი მეცნიერული პრობლემა და მათი გადაწყვეტის გზები. ქსტუ შრომები, ტ. № 2(11), გამომცემლობა „საქართველო“ ქუთაისის ფილიალი,. გვ. 120-131. 2002წ. .

ბ. გითოლენდია. საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის ევროკავშირის სტანდარტებთან ადაპტირების შემდგომი პერსპექტივები რეგიონული ინტეგრაციის ჭრილში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. #1-2 გვ 229-232.

ო. თედორაძე, ხ.გოჭოშვილი. საქართველოს სატრაქტორო-სამანქანო პარკის მოკვლევა და ანალიზი. საქ.სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2016წ. პრეზენტაცია, ელ.ვერსია, ნაბეჭდი 65გვ..

თ. პატარქალაშვილი, ა.ზედგინიძე. საქართველოს სატყეო დარგის მართვის ახალი ორგანიზაციული ფორმები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები #4-6. 2009წ. 3 გვ..

ნ. ჩხაიძე, ნ. ბოქოლიშვილი. საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის მომავალი. ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” . 2006წ. № 3, გვ.75-79, ISSN 1512-3537..

ვ. დათაშვილი, თამარ ხინიკაძე. საქართველოს საფონდო ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 2, გვ.91-102.

რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე, ლ. ბუბუტეიშვილი. საქართველოს საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე მოძრავი სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების შეფასება მოძრაობის უსაფრთხოების თვალსაზრისით.. სამეცნიერო ჟურნალი "ტრანსპორტი" 1.თბილისი.. 2001წ. გვ. 18-20..

ე. მაცაბერიძე, დ.ერისთავი, ა.სარუხანიშვილი, მ.გუგეშიძე. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები ,როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. Vol.12 No2 ISSN1512-0686 გვ.196-202.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი, ე. მაცაბერიძე. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები, როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ISSN 1512-0686 ტომი 12. N 2. გვ.196-202.

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ე. მაცაბერიძე, ა. სარუხანიშვილი. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები, როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2012წ. ISSN 1512-0686№ 2,ტ.12, გვ. 196-202.

ო. ქოჩორაძე, ივანე ბეჟაშვილი. საქართველოს სახ. მშენებლობა: მომავლის ხედვა და პერსპექტივები (შედარებითი ანალიზი). . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2007წ. N4, -167 გვ, გვ. 39-44. ISSN 1512-374X. .

შ. მინჯორაია, ვ.ქირია. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. გაენათის მაცნე. 2007წ. გვერდი 9.

შ.მინჯორაია. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "გაენათის" მაცნე. თბილისი.. 2007წ. გვერდი 5–13.

ლ. ჭყონია. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. სამეცნიერო შრომების კრებული. სასწ.უნივერსიტეტი „მიმი“ . 2010წ. .