სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ჩოგოვაძე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების მართვის ავტომატიზებული სისტემა . საქართველოს სამეც.-ტექნ. ინფორმაციის და ტექნიკურ- ეკონომ. გამოკვლევათა სამეც.-კვლევ. ინსტიტუტი, თბილისი. 1977წ. .

ზ. ვაშაკიძე, მ. კელენჯერიძე. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებ ის ძირითადი პერსპექტივები. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2014წ. #3-4, 6-14 გვ..

ე. ბარათაშვილი. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხისათვის. საქართველოს ეკონომიკური მეცნიერებათა აკადემია შრომები 11- ე კრებული. გამომცემლობა ,,სიახლე’’ თბილისი 2013 წელი. (ეძღვნება აკადემიის პრეზიდენტის პროფესორ ლეო ჩიქავას დაბადების 85-ე წლისთავს). 2013წ. .

ლ. ჩიქავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებანი.. ეკონომისტთა V რესპუბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2002წ. 7 გვ..

ა. აბრალავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის პერპექტიული ხედვა. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2007წ. #10-12, გვ. 32-38.

ნ. ჭიკაიძე, ნ.თუშიშვილი. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა და მისი თავსებადობა ევროპულ მოდელთან. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2016წ. N3,გვ.113.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ხაჭაპურიძე დავით. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა და მისი გავლენა სიღარიბეზე. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.45-50.

რ. ოთინაშვილი. საქართველოს სოციალური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2002წ. #2, გვ. 22-27; .

გ. ლობჯანიძე. საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გლობალიზაციის პირობებში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №3 (473), გვ.35–42 , 2010. 2010წ. №3 (473), გვ.35–42 , 2010.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გლობალიზაციის პირობებში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №3 (473), გვ.35–42 . 2010წ. №3 (473), გვ.35–42 .

მ. სულაძე. საქართველოს სსრ ენერგორესურსების ეკონომიის დონე და პერსპექტივები. მიმოხილვითი ინფორმაცია. სერია 7. გამოცემა 3. საქართველოს სსრ მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტი. . 1980წ. 32 გვ..

ლ. ხვედელიძე, ავტორთა ჯგუფი. საქართველოს სსრ რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროგნოზი 2000 წლამდე. თავი: მოსახლეობა და საქალაქო განსახლება . . სმედმსი-ის გამომცემლობა. 1986წ. ტ.III,.

ნ. ჭანტურია, მარინა თოფჩიშვილი, ნატალია ნატროშვილი. საქართველოს სტრატეგიული რესურსი-მინერალური წყლები („ბორჯომის“ წარსული და აწმყო). ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. # 3(33), 2014, გვ.127-131.

ზ. ვარაზაშვილი, მ. მარდაშოვა, გ. ჩახაია. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული თანამედროვე წარმოშობის ტექნოგენური მასივების კვლევისა და მართვის საკითხები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2016წ. #2(722) 2016 წ. გვ.23.

ნ. ჭელიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ატმოსფერული ნალექების მრავალწლიური ცვლილების მათემატიკური მოდელირება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. №102,145-150.

ო. დავითაშვილი. საქართველოს ტერიტორიაზე ოსების განსახლების ზოგიერთი საკითხის შესახებ . გამომც.გრიფონი. 2014წ. 8 გვ..

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი, გ.სვანიძე, ვ. ცომაია. საქართველოს ტერიტორიაზე საშიში ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენები და მათგან დაცვის ღონისძიებები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 1998წ. ტომი 101, გვ.49-56.

ლ. შენგელია, კორძახია გ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ. 115, გვ. 255-265, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი .