სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  22656 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მექვაბიშვილი, კ.რამაზაშვილი, მ.ქიტოშვილი, ს.მანჯგალაძე. შრომის ჰიგიენა სამთო სწარმოებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო რეფერირებული ჟურნალი ``ნავთობი და გაზი``. 2009წ. #23, გვ.10.

ე. კავთიძე. შრომისადმი დამოკიდებულების ზოგიერთი საკითხი საბაზრო ურთიერთობების პირობებში. სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. #6, 2013.

ლ. შატაკიშვილი, ნ. ჩახნაშვილი. შრომისუბან-წყალწმინდის და სუფსის საბადოებზე მეოტური და სარმატული ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების პოტენციური შესაძლებლობების დახასიათება. ენერგია . 2006წ. #2(38) თბილისი .გვ173-177.

ნ. ჯიქია. შრომისუბან-წყალწმინდის ნავთობის საბადოს დაძიების შესახებ. ჯურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2015წ. №30.

ნ. ჩახნაშვილი, ლენა შატაკიშვილი. შრომისუბანი-წყალწმინდისა და სუფსის საბადოებზე მეოტური და სარმატული ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების პოტენციური შესაძლებლობების დახასიათება. ენერგია. 2006წ. 2 (38) (გვ. 173-176).

. შრომისუბანი-წყალწმინდისა და სუფსის საბადოებზე მეოტური და სარმატული ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების პოტენციური შესაძლებლობების დახასიათება. ენერგია. 2006წ. N2(38) (გვ.173-176).

ი. კვესელავა. შტრიხები მ. სააკაშვილის პორტრეტისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,პოლიტიკა’’, #1-2. 2005წ. .

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. შტრიხულ გამოსახულებათა აღწერა მარტივი ნიშნებისა და მიმართულებების შიფრაციის გამოყენებით.. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2010წ. ISSN 1512-3979 2010წ.51გვ.

ი. ირემაძე. შტრიხული გამოსახულებების აღწერა მარტივი ნიშნების და მიმართულებების შიფრაციის გამოყენებით . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. N1(8), 51-58; .

დ. ფოცხვერაშვილი. შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის ხელოვნების ფილოსოფიის ზოგიერთი საკითხისათვის . სტუ კრებული, 2009. წ. .

ნ. გომართელი. შუა საუკუნეების ევროპის ხელნაწერთა მხატვრული გაფორმების ისტორიიდან. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა შრომები 1 (61). 2006წ. გვ.46-60.

ლ. ლურსმანაშვილი, ი.უგრეხელიძე, ნ.დოლიძე. შუა საუკუნეების საქართველოს მეფეთა სამოსი. სამეცნიერო ჟურნალო "ხანძთა" ქუთაისი-თბილისი". 2010წ. N3(8). 47-50გვ..

დ. სეხნიაშვილი, შ. ვეშაპიძე. შუამავლები ლოგისტიკაში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. №2, .

თ. მუსელიანი, მთვარელიშვილი გიორგი, ქათამაძე ირმა. შუქდიოდური სანათები და მათი გამოყენება ქუჩის განათებისათვის. ჟურნალი "ბიზნეს–ინჟინირინგი". 2014წ. # 4,გვ.89–91.

ზ. ბარდაჩიძე, ე. გრძელიშვილი. შუქმნათებელი ელემენტების ელექტროოპტიკური მახასიათებლების შესწავლა ქიმიური მეთოდებით. სტუ, შრომები, თბილისი. 2005წ. N1.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი.აბულაძე. შუქნიშნების აღწერა მოდიფიცირებული პერტის ქსელებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" N 4-6. 2005წ. .

ა. ფრანგიშვილი. შუქნიშნების აღწერა მოდიფიცირებული პეტრის ქსელით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. № 4-6, გვ.7.

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. შუქნიშნების აღწერა მოდიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. #10-12, გვ. 36-39, ISSN 0130-7061.

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარის ავტომატიზაცია. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. #12, გვერდი 135.