სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. თედორაძე, ხ.გოჭოშვილი. საქართველოს სატრაქტორო-სამანქანო პარკის მოკვლევა და ანალიზი. საქ.სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2016წ. პრეზენტაცია, ელ.ვერსია, ნაბეჭდი 65გვ..

თ. პატარქალაშვილი, ა.ზედგინიძე. საქართველოს სატყეო დარგის მართვის ახალი ორგანიზაციული ფორმები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები #4-6. 2009წ. 3 გვ..

ნ. ჩხაიძე, ნ. ბოქოლიშვილი. საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის მომავალი. ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” . 2006წ. № 3, გვ.75-79, ISSN 1512-3537..

ვ. დათაშვილი, თამარ ხინიკაძე. საქართველოს საფონდო ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 2, გვ.91-102.

რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე, ლ. ბუბუტეიშვილი. საქართველოს საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე მოძრავი სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების შეფასება მოძრაობის უსაფრთხოების თვალსაზრისით.. სამეცნიერო ჟურნალი "ტრანსპორტი" 1.თბილისი.. 2001წ. გვ. 18-20..

ე. მაცაბერიძე, დ.ერისთავი, ა.სარუხანიშვილი, მ.გუგეშიძე. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები ,როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. Vol.12 No2 ISSN1512-0686 გვ.196-202.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი, ე. მაცაბერიძე. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები, როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ISSN 1512-0686 ტომი 12. N 2. გვ.196-202.

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ე. მაცაბერიძე, ა. სარუხანიშვილი. საქართველოს საწარმოთა მყარი ნარჩენები, როგორც ტექნოგენური ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2012წ. ISSN 1512-0686№ 2,ტ.12, გვ. 196-202.

ო. ქოჩორაძე, ივანე ბეჟაშვილი. საქართველოს სახ. მშენებლობა: მომავლის ხედვა და პერსპექტივები (შედარებითი ანალიზი). . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2007წ. N4, -167 გვ, გვ. 39-44. ISSN 1512-374X. .

შ. მინჯორაია, ვ.ქირია. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. გაენათის მაცნე. 2007წ. გვერდი 9.

შ.მინჯორაია. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "გაენათის" მაცნე. თბილისი.. 2007წ. გვერდი 5–13.

ლ. ჭყონია. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. სამეცნიერო შრომების კრებული. სასწ.უნივერსიტეტი „მიმი“ . 2010წ. .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე, ნ.ნატროშვილი. საქართველოს სახელმწიფო ფისკალური პოლიტიკის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა. ჟ. „აგრარული საქართველო“, . 2016წ. #5, 2016.

გ. დოხნაძე. საქართველოს სახელმწიფოებრივი პრობლემები სამხედრო გეოგრაფიაში. მონოგრაფია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. გვ.40.

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიის ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების ომისათვის მომზადების და ბრძოლებისა და ოპერაციების სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სტრუქტურულ-ფუნქციონალური მოდელი. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2013წ. #15.

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „მსოფლიო და კავკასია“ თეზისები. 2013წ. .

მ. ლურსმანაშვილი. საქართველოს საჰაერო აუზში მავნე ნივთიერებების ტერიტორიული პროგრამების განსაზღვრების თავისებურობები. ჟურნალი "ინტელექტი". 2007წ. #3 (29) თბილისი .