სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე, ნ.ნატროშვილი. საქართველოს სახელმწიფო ფისკალური პოლიტიკის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა. ჟ. „აგრარული საქართველო“, . 2016წ. #5, 2016.

გ. დოხნაძე. საქართველოს სახელმწიფოებრივი პრობლემები სამხედრო გეოგრაფიაში. მონოგრაფია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. გვ.40.

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიის ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების ომისათვის მომზადების და ბრძოლებისა და ოპერაციების სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სტრუქტურულ-ფუნქციონალური მოდელი. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2013წ. #15.

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „მსოფლიო და კავკასია“ თეზისები. 2013წ. .

მ. ლურსმანაშვილი. საქართველოს საჰაერო აუზში მავნე ნივთიერებების ტერიტორიული პროგრამების განსაზღვრების თავისებურობები. ჟურნალი "ინტელექტი". 2007წ. #3 (29) თბილისი .

გ. გაბაიძე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და მისი ადგილი მსოფლიო ეკონომიკურ-ინეგრაციულ პროცესში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული,. 2004წ. ტ. 27. თბ. 2004 წ. გვ. 188.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია. 2012წ. #4(83), გვ.176-183.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #4(83), გვ.176-183.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია. 2012წ. #4(83), გვ.176-183.

რ. ჩოგოვაძე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების მართვის ავტომატიზებული სისტემა . საქართველოს სამეც.-ტექნ. ინფორმაციის და ტექნიკურ- ეკონომ. გამოკვლევათა სამეც.-კვლევ. ინსტიტუტი, თბილისი. 1977წ. .

ზ. ვაშაკიძე, მ. კელენჯერიძე. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებ ის ძირითადი პერსპექტივები. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2014წ. #3-4, 6-14 გვ..

ე. ბარათაშვილი. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხისათვის. საქართველოს ეკონომიკური მეცნიერებათა აკადემია შრომები 11- ე კრებული. გამომცემლობა ,,სიახლე’’ თბილისი 2013 წელი. (ეძღვნება აკადემიის პრეზიდენტის პროფესორ ლეო ჩიქავას დაბადების 85-ე წლისთავს). 2013წ. .

ლ. ჩიქავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებანი.. ეკონომისტთა V რესპუბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2002წ. 7 გვ..

ა. აბრალავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის პერპექტიული ხედვა. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2007წ. #10-12, გვ. 32-38.

ნ. ჭიკაიძე, ნ.თუშიშვილი. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა და მისი თავსებადობა ევროპულ მოდელთან. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2016წ. N3,გვ.113.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ხაჭაპურიძე დავით. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა და მისი გავლენა სიღარიბეზე. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.45-50.

რ. ოთინაშვილი. საქართველოს სოციალური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2002წ. #2, გვ. 22-27; .

გ. ლობჯანიძე. საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გლობალიზაციის პირობებში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №3 (473), გვ.35–42 , 2010. 2010წ. №3 (473), გვ.35–42 , 2010.